Mask och andra invärtes parasiter

Också någon enstaka smittsam infektion, virus och bakterie sjukdom

 

Hur mask visar sig på hund är väldigt olika, vissa masksorter kan man se maskar i avföring eller i spyor efter hunden. Det förekommer att hundar får diarré och kräks som symtom på mask. Magrar av. Dålig tillväxt på valpar. Hosta. Glanslös päls. Ballong mage (= rundad och uppsvullen och mjuk om man palperar på den, fast hunden fortfarande är mager över ryggrad och revben) på unga hundar är några symtom som i vissa fall kan visa sig. Vissa hundar kan vara fulla i mask utan att det syns något alls utanpå hunden.

 

 

Masktest

Det finns utmärkta maskprovare idag som man kan köpa och testa hunden. Dock kan det finnas en liten felmarginal i proverna, varför man kan behöva upprepa provet efter en tid.

Om man tar test för mask så man vet exakt vilken masksort hunden är infekterad av, så kan en veterinär eller personalen på apoteket rekommendera det bästa preparatet för den sortens mask. Har man flera hundar bör alla behandlas samtidigt (beroende på masksort) så man inte får rundgång på smitta.

 

 

Smittkälla

En vanlig smittkälla är avföring. Det är viktigt att hunden får lite eller helst ingen chans att lukta på eller äta avföring från bl a katt, hund, fåglar, möss, insekter, sniglar m m (då förstår man varför katten är så stor smittbärare av olika slags mask, även innekatten äter då och då en fluga).

Mellanvärd till mask kan även vara loppor, råttor eller visst slaktavfall varför man måste vara väldigt försiktig med det också.

Man kan med fördel byta rastställen till sina hundar för att på så vis undgå återsmittning som kan ha uppstått via rastställena.

Har man hundgård, tomt, alltså en begränsad yta till hundarna som de ofta vistas på bör den ytan också bytas eller saneras regelbundet, helst då extra noga i samband med avmaskningen.

Vissa maskägg kan överleva vintern i marken och återsmitta till våra hundar på våren igen.

Läs på om varje enskild masksort.

 

 

Det finns inget direkt förebyggande preparat mot mask för hund, däremot är hunden frisk och sund och i sina bästa år verkar det som de har väldigt stark motståndskraft mot mask. Tikar som löper eller är dräktiga, hundar i stress och valpar är speciellt mottagliga för mask. (OBS! Det var innan giardia m m parasiters inträde i Sverige men inte oviktigt nu heller).

 

 

Ser man att hunden lider, måste man till veterinären för att fastställa vad felet är och få rätt behandling så snabbt som möjligt, allmäntillståndet kan bli hemskt dåligt, väldigt fort ifall hunden är nedsatt i kondition.

 

Vanliga symtom vid maskangrepp är:

 

Hundar kan ha inkapslade maskar (oftast larver eller ägg) som ligger latent (vilande) men sedan plötsligt kan börja transporteras runt, ofta i en så kallade stressituation, d v s om hunden blir sjuk, löper, är dräktig, flyttar, byter foder o s v.

 

Mask som hundar drabbas av (i Sverige) kan inte skada människor.

Den vanligaste maskarten hos hund i Sverige är spolmask.

Hakmasken är inte så vanlig hos hund.

Piskmasken ses sällan hos hund.

Bandmasken ses mindre ofta hos hund.

Mycket sällsynt kan hunden också drabbas av rävens lungmask och fransk hjärtmask. 

En annan encellig organism (protozoer) som hundar också kan drabbas av är Giardia intestinalis, hette tidigare Giardia lamblia eller Giardia duodenalis. Den är tyvärr på frammars i Sverige. Detta, tillsammans med spolmask är idag de vanligaste parasiterna i Sverige.

Vi har också en till parasit på frammarsch i Sverige, Isospora.

Det senaste på inälvsparasit fronten är Titrichomonas sp som nu är på frammarsch i Sverige.

 

Vi har sjukdomar som kommer hit men som inte överlever och sprider sig här p g a frånvaro av mellanvärd. Detta kan dock ändras. Parasiter kan mutera och byta mellanvärdar eller så kan de mellanvärdar som parasiten behöver komma hit till oss. Då vi lever under en global uppvärmning så förflyttas många olika djur och sjukdomar till oss.

Mygga som är mellanvärd till West Nile Fever har upptäckts utanför Köpenhamn i oktober 2014. Hundar kan drabbas av West Nile Fever men inte föra smittan vidare då konsentrationen av viruset i blodet är för lågt i hund, för utspätt. Vi har även andra smittor för hund som kommit hit men som än så länge saknar mellanvärd. Detta är en varningssignal för vad som väntar oss i framtiden vad gäller olika smittsamma sjukdomar och parasiter för hund. Läs lite mer om olika smittor som kan drabba hund.

 

Sjuk avföring som bär på smittsamma parasiter är högst smittsam under sjukdomsutbrott. Avföringen är under utbrott mjuk eller t o m rinnande. Av sin blotta natur är därför avföringen svår att ta upp helt totalt och får på det viset möjlighet att sprida sig vida omkring. Det är därför oerhört viktigt att isolera sjuka hundar under behandling.

 

I bl a Sydeuropa och i andra tropiska områden jorden runt är parasitangrepp betydligt vanligare än hos oss. I många av de länderna finns det så kallade gatuhundar som är en stor smittspridare i sammanhanget, eftersom de inte blir avmaskade. 

Att resa utomlands med hund kräver noggrann planering. Läs på jordbruksverkets hemsida om alla aktuella bestämmelser som ska följas. Det finns bl a bestämmelser för hur vi ska skydda Sverige från att få in till exempel dvärgbandmasken som florerar ute i Europa.

Kom ihåg att många maskar (infektioner, virus och annat smittsamt) kan följa med hunden hit trots att den har blivit avmaskad efter konstens alla regler, besiktade m m. Följer man bestämmelserna till punkt och pricka kan man trots det få med parasiter, maskar, amöbor till Sverige. Detta gäller extra speciellt alla dessa gatuhundar som utsatts för allehanda smitta som skyddade kennelhundar inte kommer i kontakt med.

Välskötta svenska kennelhundar på resa i annat land klarar sig i regel bra genom att endast följa jordbruksverkets regler och hålla hundar kopplade i utlandet och inte ge hundarna tillfälle till kontakt med andra hundar, avföring eller liknande.

Magproblem på hundar har hos flera veterinärer blivit den största orsaken till besök. För några år sedan fick jag höra från flera stora veterinärkliniker att det var mat+hudproblem som var största problemen.

Vi gjorde något rätt förr, som inte gav så många magsjuka hundar med hudproblem. Idag gör vi något fel som får så mycket mag- och hudproblem.

Så enkelt är det. Gammal kunskap är inte att förakta.

Jag tror att orsaken är kläder och de nya parasiterna i tarmen som inte fanns förr. Mer om kläder på hund.

 

Avmaskning Babesia Canis Bandmask Cryptosporidiosis Dvärgbandmask
Ehrlichia Canis Fransk hjärtmask Giardia Giardia uppfödare Hakmask 230124
Hepatozoonos Isospora = Coccidiosis Leishmania Lungmask Neospora caninum
Parasiter (andra sorter) Piskmask Spolmask Tritrichomonas Toxoplasma
Tropisk hjärtmask Tryanosoma brucei = Chagas sjukdom Resistens Smittor som vi vaccinerar mot t ex Hepatit, valpsjuka m m

 

 

Köp frisk valp, lättare sagt än gjort i Sverige idag

När ni väljer uppfödare och valp, se till så gott det är möjligt att få en någorlunda frisk valp med er hem! I dag är det stor risk att få med fler husdjur hem än man tänkt sig. Numera p g a giardia, en amöbaparasit som bor i tarmen på den lilla valpen och andra problem som kommer med giardia som t ex coccidiosis, men också höjd risk för vanlig spolmask. Titta först på de vuxna hundarna. Har någon skit eller missfärgning i pälsen av avföring, så vänd och gå därifrån. En sak som bör påpekas, vita och ljusa hundar får rödaktig missfärgning, efter långvarit missfärgning övergår det till mörkt rött eller t o m svartliknande missfärgning. Hos mörka hundar, t ex svarta, så blir missfärgningen röd! Som om den håller på att rosta. Är hundarna extra svarta bland de mörka eller extra vita bland de vita, så är det dåliga försök att dölja problemet. Så till valparna. Kolla missfärgningar och förekomst av avföring i baken även på valparna. Om någon valp bajsar när ni är där, se till att det är av en sådan konsistens att man skulle kunna ta upp bajsen med bara händerna utan att bli smetig. Detta gäller valpar som inte längre dricker mjölken från mamman. Alltså sådana valpar som är klara att flytta. I en normal kull med denna parasit är ca 25 %, det vill säga en av 4 valpar synligt påverkade av en okunnig, trots det har alla parasiten och påverkas negativt av den. Ca 25 % av valparna i en kull växer extra långsamt. Kan ha svårt med aptiten. Kan vara lös i magen. Slumpen är intressant. Det är ungefär som det där med om det blir tikvalpar eller hanvalpar i en kull. Alltså ca 50 % av vardera. Så kan trots det en kull bestå av enbart tikvalpar eller enbart av hanvalpar. Det är alltså slumpen. Men i fallet med giardia så är det även skötseln som påverkar. Nåväl. Ta valpen och stryk den försiktigt över magen. Jag vänder i regel valpen så den ser annat än mig. Gärna syskon och annat skoj. Jag tar en hand på höger sida vid nedre delen av halsen och en på vänster nedersida av halsen. Jag låter sedan valpen springa och leka medan jag låter hela hundkroppen ta sig genom mina händer. På slutet för jag så händerna ner mot buken. Stelnar valpen till när du är vid magen, vänd och gå därifrån. Om inte, gör samma sak igen och ta i lite hårdare. Reagerar valpen, gå... Gör så med alla valparna i kullen. Reagerar något, upprepa, se om reaktionen är den samma, om så är fallet, gå... Det är INTE normalt att en valp ska reagera vid buken. Man kan faktiskt trycka extremt hårt vid buken utan att göra illa en valp. Alltså under förutsättning att den är frisk. Jag har mycket dålig erfarenhet av svenska uppfödare. De flesta jag haft med att göra har giardia på sina hundar. Mina nära vänner undantagna, eftersom de sköter sina hundar med yttersta noggranhet, så som jag gör. Det finns otroligt mycket hundar runt om i Sverige som har kroniska smärtor i buken. Tänk om NI gick runt med kroniska buksmärtor! Det är alltså djurplågeri. Mer om slumpen. Mer om giardia. Mer om coccidiosis.

 

 

Använd rätt medel för rätt sanering

Man MÅSTE ta reda på vad man vill sanera mot och sedan använda rätt medel/metod för att sanera just för den sjukan.

När man skurar och rengör för sanering mot t ex giardia, så måste man ta reda på vad som "hjälper" mot just det man ska sanera, i detta fall t ex giardia.

När man läser på om giardia ser man att det enda som dödar giardia är temperaturer under 0 grader 1-2 dygn eller över 60 grader så är det detta som gäller.

Då hjälper t ex inte klorin, såpa, skurmedel mot virus, blekmedel (som inte är godkänt i Sverige), amoniak o s v.

Det finns också skurmedel som blir förstörda, dess effekt förstörs, om man t ex utsätter dem för mycket hög värme. Så om man t ex ska skura golv för att sanera giardia och absolut vill använda ett medel som man "tror på", så är det smartast att använda det andra medlet först, och sedan använda skurning med värme över 60 grader.

På det viset får man flera funktioner i skurningen på en gång, eller snarare dubbelt så mycket jobb, men kanske dubbelt så bra?

Kom bara ihåg att det andra medlet inte gör ett dugg för att sanera t ex spolmask och giardian.

Mer om sanering.

 

 

Nya Sverige med flera parasiter än tidigare

För många år sedan pratade jag med en fåruppfödare som också var veterinär angående "skumma" smittor som man inte vet så mycket om. Inom fåraveln fanns det några sådana att "välja på" när fåren fick problem. Vissa av sjukdomarna är samma som vi idag har fått till Sverige på våra hundar också, t ex Coccidiosis, fast de är "artegna", vilket innebär att det finns en Coccidiosis för får och en Coccidiosis för hund. En hunds Coccidiosis kan inte föröka sig i ett får och vise versa. Coccidiosis finns också i andra djur, t ex människan, även då artegen.

Denna fåruppfödare blev less på att aldrig riktigt veta vad som gav bra år och dåliga år i fåraveln. Han blev veterinär för att kunna sköta sina får på absolut bästa sätt och med en förhoppning att en gång för alla kunna utreda detta konstiga med fåren, att vissa år var så "usla" och vissa år så strålande. En uppgift han inte lyckades med.

Jag förde en djup diskussion med en veterinär som jobbade i ladugårdar. Han hade exakt samma erfarenhet. Man kan sända in prover men trots det så är det inte hela historien. Vad man än gör är vissa år bättre och vissa sämre utan att man helt kan mäta skillnaderna och helt förstå vad som låg bakom både de bra och de medelmåttiga och de dåliga åren.

Detta är något som jag hört från hunduppfödare också som bor där dessa smittor förekommit på hund i många år. Vissa år så blir det få eller inga valpar och vissa år går allt bara bra, vissa år strålande. Ibland sänder man in prover oftast med resultatet utan att det tillför något vettigt. Man kan aldrig veta i förväg hur det går.

Det enda man kan göra är att se till att sköta sina djur så bra som möjligt alla dagar. Detta innebär att hela tiden behandla allt som går, full vaccination på hundar, avmaskning enligt ett rigoröst schema. Se till att hundarna är i bästa kondition. Bästa maten. Se till att hundarna är i bra mental balans. O s v.

Lär känna era fiender, det är endast då de går att hantera.

 

 

Osynligt

Vissa parasiter kan till synes vara osynliga. Ingen kan med 100 % säkerhet säga att deras kennlar är fria från vissa parasiter.

Om man har några sällskapshundar, eller för den delen några hundar och någon enstaka kull någon gång om året eller så, och sedan får kanske en av hundarna, eller ingen, eller kanske hela två hundar lite lös mage i ett par dagar, och sedan går det över. Hundarna är i övrigt aldrig sjuka, varken före eller efter. Detta är på inget vis ovanligt. Man glömmer de där dagarna när någon enstaka hund kanske var lite dålig i magen.

Åren går, man har kanske en kull, eller säljer en valp till en med många hundar. Helvetet bryter lös! Säljaren VET att deras hundar är friska. De har ALDRIG varit sjuka. Detta man mycket väl vara sant, alltså att hundarna aldrig till synes har varit sjuka. Trots det kan man ha, och sprida Giardia, Coccidiosis med flera parasiter, som man inte har en enda aning att man har, men trots det kan man ha det.

Har man däremot kennel med flera kullar per år så KOMMER ALLTID sjukdomsbilden visa sig regelbundet på fertiliteten, på enstaka valpar i kullarna, högre dödlighet på valpar, mer dåliga magar (diarée) på enskilda små valpar m m.

 

 

Lavineffekt

Dessa nya smittor som vi måste lära oss att leva med (bl a Cryptosporidiosis, Giardia, Giardia lamblia, Isospora/Coccidiosis, Spolmask, Tritrichomonas) är sådana att de drar ner allmäntillståndet rejält.

Riskerna ökar för t ex vanlig spolmask och hepatit för att bara nämna två problem. Vikten av vanlig avmaskning och vaccinering ökar. Det är nödvändigt att vara duktig i att sköta förebyggande rutinåtgärder som t ex vaccin och avmaskning.

Man kan tydligt se när man importerar hundar från länder som är vana vid dessa för oss nya smittor, vilka som kommer från seriösa kennlar eller inte gör det. Man behöver bara titta i anteckningarna över antalet vaccin och avmaskningar så ser man svaret där, om uppfödaren bryr sig om hundars hälsa och välfärd eller inte.

I många andra länder, som levt med t ex giardia sedan 100 år, har regler för avmaskning. Om man inte avmaskar kan man få hundarna omhändertagna. Hundarnas avmaskningar ska vara dokumenterade av veterinär.

 

 

Svenska hunduppfödares nya verklighet

I Sverige lever vi i en ny verklighet som inte har hunnit ikapp oss i vardagslivet. Jag pratar (igen) om bl a Giardia, Coccidiosis och Hepatit.

Trots att det idag står uppenbart för t ex jordbruksverket, flera veterinärer, SKK, försäkringsbolag etc så anpassar vi oss inte så våra hundar kan få leva ett friskt liv.

Anledningen till att dessa sjukdomar får långt större katastrofer än de får i länder där hunduppfödare levt med dessa smittor i årtioenden, är därför att vi INTE har samma skydd för våra hundar som de har i länder där detta är normalt inslag i att vara hunduppfödaren. Så länge vi inte har spritt detta som allmän kännedom och vidtagit åtgärder mot smittspridning så måste vi som bryr oss och värnar våra hundar bli extra paranoida, allt för att skydda våra hundar från lidande och kanske död.

T ex:

Vi MÅSTE anpassa oss om vi ska kunna hålla våra hundar friska i framtiden.

Första gången jag fick info av en kunnig veterinär blev jag upplyst om att man MÅSTE skydda sig för alla dessa smittor om man får den ena, då hundarna är extra mottagliga för alla dessa när de väl drabbats av en av varianterna.

I vissa länder finns t ex obligatoriska regebundna vaccineringar och avmaskningar hos veterinärer med intyg ett MÅSTE för att man ska få ha hunduppfödning. Vissa länder prioriterar det ena och vissa det andra, vissa prioriterar ett par av varianterna.

Att inte vaccinera och avmaska hos veterinärer anses i vissa länder som hundhandlare som ingen vettig uppfödare vill ha med att göra, och det är för att SKYDDA sina egna hundar från KATASTROFER.

En mycket vanlig åtgärd är en sluss som folk får gå igenom med skobyten, handtvätt o s v innan de får inträda från gatan till kenneln/hundarna.

Inspektörer i vissa länder sanerar alla kläder och skor mellan varje besök hos hundar.

Några av mina förslag till kennlar i dessa desperata tiden vi lever i just nu i Sverige:

Viktigaste är att läsa på om smittorna och lära sig. Där finns också fler tips om hur man ska skydda sig.

Sverige får en katastrofal situation då folk har sjudomsutbrott och springer runt år efter år på allmänna platser, på hundutställningar, åker med hundar och parar hos folk med friska hundar o s v utan att bota hundarna först. Allt p g a okunskap och dålig information från massor av olika instanser.

 

 

Erfarenhet från USA

USA har levt med de för Sverige nya hundsmittorna i över 100 år och lärt sig hantera dem.

Under 1990-talet hade jag en nära vän boende i södra USA. Vi pratade om allt, flera gånger i veckan, i massor av år, över 10 år med råge i alla fall. Vid ett tillfälle kunde hen inte förstå hur jag kunde säga vilka jag parat och att de alla fick valpar, och oftast stora kullar, aldrig på alla de åren en enda liten kull, ingen tom, inga missöden av deffekta valpar, ingenting sådant över huvud taget, bara normala kullar på större sidan med välväxta valpar som var sunda och friska. Jag kunde inte förstå att så inte skulle vara, bara man hade friska hundar. Vi kom då in på dessa smittor, jag fick tala om att jag aldrig hade hört talas om dem, att de helt enkelt inte fanns i Sverige. Skillnaden mot att leva med dessa smittor kring sig eller inte fick jag klart för mig då var enorm, även om det tagit många år innan jag förstog betydelsen av detta samtal.

Ingen av hens hundar hade någon av sjukdomarna under dessa år, men trots det inte alls samma verklighet som jag när det gällde framgång i avel, fertilitet och det mesta kring dessa områden.

Det som kommit i Sverige nu som kan bero på dessa sjukdomar är t ex: Störningar i löp, ofta löp som kommer mer sällan, svagare löp, torrlöp och liknande. Tikar som trots normala löp inte vill para sig. Sämre valpningar. Mindre antal valpar i kullarna, långsamt växande valpar, mer dåliga magar på både valpar och ibland också på mammor, både dräktiga och digivande. Vanligare att valpar och mammor äter avföring från sig själva och/eller andra hundar. Många fler tomma tikar eller tikar som kastar valpar, många fler valpar som föds defekta eller inte överlever, hela kullar som dör, ojämn tillväxt på valparna i kullarna, allt fast kenneln varit frisk från dessa sjukdomar under samma tid! Alla dessa symtom är en direkt följd av att leva med smittor kring sig eller inte. Detta trots att ens egna hundar är friska.

De är ingen duktig hunduppfödare från länder med dessa smittor som säljer en valp som haft klen tillväxt i valplådan till en uppfödare. Man VET att hundar som har sämre motståndskraft mot dessa parasiter och smittor inte bör gå i avel. Det är samma som man säljer en sjuk hund till en uppfödare, när det är uppenbart att den kommer riskera mer problem om den används i avel framöver. Det gäller både hanhundar och tikar, men ännu värre med tikar än hanhundar. I vilket fall är det totalt oseriöst att sälja dessa små valpar i kullarna till något annat än till en högst älskad sällskapshund.

Att köpa in en hund till en kennel idag, eller para med en hund från en seriös kennel i Sverige har större chanser att ge oss sjukdomar tillsammans med hunden/parningen. Jag har själv drabbats flera gånger om. Detta visar mig under karantän och behandlingstiden att de flesta hundar är smittade av det ena eller andra, eller flera av sjukdomarna. Detta är från uppfödare med olika raser och från flera olika ställen runt om i Sverige. Från Skåne till norra Norrland. Läget i Sverige över lag idag är alltså oerhört allvarligt. Ett stort dödshot mot våra kennlar som föregås av enormt lidande för djur och djurägare.

Numera är det karantän som gäller för min del innan nya individer får gå in i kenneln fullt ut och inga parningar från/till andra kennlar. Det är bara några av skydden jag själv valt att ha. Man måste skydda sig, om man ska hålla sin kennel frisk och fin i Sverige idag.

 

 

Bajs i baken

Om man kommer in i ett hem där det finns flera hundar och mer än en har bajs som sitter fast i baken, så är det näst intill helt säkert sjuka hundar.

Risken är oerhört stor att hundarna har giardia eller annan smittsam sjukdom.

Är man ute för att skaffa sig en valp och hundarna är bajsiga i baken i den kenneln, gör man bäst i att vända i ogjort ärende.

Valpar som växer upp i sådana kennlar har stor risk att växa upp och bli sjukliga hundar.

 

 

Om alla behandlade

Det är som om flera veterinärer och uppfödare sista året har hunnit få aningens mer kunskap om bl a giardia (med flera "nya" smittor) och behandlar hundar med de rätta verktygen som vi har till hands i Sverige idag än för bara 1 år sedan.

Problemet är bara att vi har ett så infekterat Sverige idag av framför allt giardia så det skulle säkert ta minst 10 år att få Sverige hanterbart vad gäller våra "nya" parasiter, om varenda en hundägare startade med full behandling till alla hundar idag och upprepade underhållskurer tills markernas smittor är borta, eller nere på ett minimum av smitta, så det är lika hanterbart som i de länder som levt med dessa parasiter i 100-tals år.

Vid det laget, p g a att det endast finns en receptfri medicin som botar giardia, trots att det finns många flera i andra länder som lever med denna parasit, skulle vi i Sverige säkert skapat en egen stamm med resistenta giardiaparasiter.

Om man förstår vidden av detta, så förstår man vilket farligt läge vi befinner oss i, i Sverige idag.

Åtskilligt med hundar går med kroniska magsmärtor och lider i det tysta.

För att inte tala om alla smittor vi sprider runt och därmed skapar lidande för andra hundar och hundägare.

Jag hör folk från andra länder, länder som lever med denna parasit, som inte vågar köpa hundar från Sverige, då de fått sina kennlar nersmittade av giardia vid köp av hund i Sverige.

De anser svenska uppfödare idag vara som rena hundhandlare när svenska uppfödare som ska anses som seriösa uppfödare säljer sjuka hundar.

 

 

Skydda hunden från sjukdomar

Att vistas på hundtäta områden i Sverige idag är nära omöjligt utan att komma i kontakt med främst giardia.

Hundpromenader, hundtävlingar, veterinärstationer m m är att betraktas som farliga.

Håll hunden i bur, om möjligt, på sådana ställen, så mycket det går.

Låt inte hunden träffa andra hundar eller andra miljöer förrän de är grundligt tvättade, liksom deras utrustning och dina egna framför allt händer och skor, men även andra kläder.

Numera finns det blå plastskydd för skot att köpa på affärer lite överallt, de kan man gott använda tills man kan byta om efter att ha vistas på farliga ställen eller varför inte använda dem på de farliga ställena?

 

 

Min erfarenhet av de nya smittorna: Nya smittsamma sjukdomar som har fått grepp om Sveriges hunduppfödare ställer till stor förödelse för både enskilda men framför allt uppfödare.

 

 

Ibland när man förlorat en liten hund som ännu inte har hunnit sätta så stora spår i livet, så kan det kännas som en tröst och ett stöd att någon mer har fått se och lärt känna en del av den förlorade hunden (tack Inger). Jag har gjort så många förluster under en tid när jag fått den ena efter den andra smittan av andra svenska kennlar, förlusterna har ibland känns outhärdiga, jag har undrat hur jag ska orka fortsätta, hur mycket jag ska kunna bära. I dessa stupade individers minne och för att andra inte ska behöva drabbas lika hårt som mig, så försöker jag hjälpa andra som nu sitter i samma sits som jag setat i. Jag hade inte mycket till hjälp vad gällde sjukdomarna, jag önskar att det funnits andra svenskar som drabbats som var villiga att dela med sig av erfarenhet, men icke, inte ens de som gett mig smittorna visste något, de hade ju aldrig haft några sjuka hundar, enligt dem själva...

Min öppenhet kan spåras tillbaka till all smärta som jag drabbas av, en smärta som jag inte ens önskar min värsta fiende! Det har kännts omänskligt att bära allt mellan varven.

Bland mina nära och kära som stöttat mig så gott de förmått i allt detta är främst veterinären Sonja, som var den enda som förstod vad jag först drabbades av och som hade djup kunskap i ämnet och alltid tog sig tid att förmedla. Min alltid så pålitliga och duktiga veterinär, som jag är ytterst tacksam mot! Sedan har vi främst Diana i USA (med flera i utlandet som "alltid" levt med dessa smittor) som både haft och har vänner som haft dessa smittor och visste till råds lite praktiskt vad man kunde göra, hjälpte mig med info, mediciner m m.

Mina andra kära vänner hjälpte och stöttade mig så gott de kunde.

Jag vill ALDRIG utsätta NÅGOT för det jag fått gå igenom. Jag vill ALDRIG någonsin bli som de som gett mig smittor! I mitt tycke är det livets avskum som inte sett till att sälja friska djur. Som bidragit och bidrar till katastrofer här och på nya ställen, om och om igen. De har ingen som helst respekt för hundars liv! Värsta sortens skenheliga djurplågare. Sådana borde ha djurförbud tills de lärt sig respektera liv!

Sedan finns det svin till människor som utnyttjar situationen till att göra ont värre. Det är som de värsta avskummen till människor dras till olycka och gärna lägger sten på bördan. Fy fan för dessa JÄVLAR! Må FAN ta dessa djurplågare.

Hade jag inte haft mina närmaste vänner genom åren och min otroliga kärlek och ansvarskänsla för djuren hade jag inte orkat igenom detta...

Personer som är öppna och ärliga anses av somliga som dåliga, de som lotsas att allt är bra och ställer till det för så många andra anses som "fina" uppfödare, det man ser tror man på, det är så människan fungerar. En som t ex tvingar sanera hela huset, slänga ut stoppade möbler etc för att sanera så perfekt det går "ser" dåliga ut. De som bara fortsätter som vanligt och håller ansiktet utåt fint, de anses som bra kennlar...

 

 

Ärlig eller inte?

En öppen fråga som jag tycker ni ska fråga er själv och fundera av, om man får in en smittsam sjukdom i sin hundbesättning, ska man då:

Är det bättre att begrava problemet eller se till att inte sprida smitta och se till att ens hundar blir friska?

En sak är säker, om man stänger kenneln och ser till att ingen smitta slipper ut så måste man informera besökare som ska in på t ex smittad mark. Man måste ta till säkerhetsåtgärder så alla parter blir skyddade, och när man gör det blir man utpekad som dålig, ibland t o m av myndighetspersoner och andra inspektörer (jag vet...).

 

För mig var valet självklart. Jag är öppen och t o m berättar om det för att hjälpa andra. Jag gör allt som står i min makt för att hålla mina hundar friska och hjälpa andra att få friska hundar. Detta får jag ta mycket skit för och jag betraktas p g a detta som dålig av vissa snedvridna människor, speciellt av människor som vill dölja problemet.

 

 

Gammal kunskap, så var det förr

Normala, friska vuxna hundar i Sverige har oftast inte så mycket mask. Hos valpar är det dock vanligt med spolmask, de kan bära smittan redan från fosterstadiet. (Detta är gammal kunskap, detta är inte relevant i dagens läge)

Denna sida handlar om hund, men p g a överföringen av mask mellan hund och katt är så pass vanlig så får vi ta upp det lite också. Om hundar vistas på samma yta som katter lägger sin avföring och därmed kommer i kontakt med kattens avföring ökar risken för maskangrepp på hundar lavinartat. (Detta är tidigare kunskap, och inte dagsläget).

Avmaskningsrutiner:

Man ska avmaska sina vuxna hundar ca 1 gång om året eller efter behov (efter test). Avmaska inte oftare än vad som behövs. Man ska använda ett avmaskningsmedel som tar de parasiter hunden har, inte mindre och inte mer.

Om man beräknar att para en tik bör den avmaskas när den börjar löpa, innan parning. Beroende på vilket maskmedel man använder så ska man följa instruktionerna för det för fortsatt behandling av mask hos mamman och valparna.

Det är mycket viktigt för att valparna ska få den optimala starten att man är mycket noga med avmaskning av mamma och valpar.

 

Det finns inget direkt förebyggande preparat mot mask för hund, däremot är hunden frisk och sund och i sina bästa år verkar det som de har väldigt stark motståndskraft mot mask. Tikar som löper eller är dräktiga, hundar i stress och valpar är speciellt mottagliga för mask. (OBS! Det var speciellt korrekt innan giardia m m parasiters inträde i Sverige).

 

Vuxna sällskapshundar i normal stadsmiljö räcker det i allmänhet att avmaska en gång om året, då rekommenderar jag Axilur, och gärna på hösten - tidig vintern.

OBS! NYHET! Med nya smittrisken är dessa i största riskgrupp. De behöver med nya sjukdomstrycket avmaskas med Axilur minst 7 dagar i följd minst 4 gånger om året.

 

Vuxna sällskapshundar som vistas mycket utomhus, bor på landet och/eller umgås nära med speciellt ute gående katter mår bra av att avmaskas flera gånger om året. På hösten - tidig vinter Axilur (för unga djur i 7 dagar). Ytterligare en avmaskning på hösten med Droncit eller ett kombipreparat som Drontal. En gång på våren med Banminth.

 

Om man tar som rutin att avmaska en tik som ska parad redan i början av löpet så löper valparna något mindre risk att få för mycket mask. En tik som då är fullproppad i mask kanske man ska avstå från att para för den gången, utan vänta tills tiken är i god kondition för att bära fram en valpkull och ta hand om den. En dräktighet följd av en digivning är ett hårt jobb för en hund och hundens valpar har också rätt till den bästa starten i det här livet.

 

Uppdaterad 2023-01-24

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström