Dvärgbandmask

 

Dvärgbandmasken (echinococcus) bildar parasit infektioner, i form av blåsor som skadar kringliggande vävnader hos människa.

Den är en zoonos, d v s ger sig på människor (smittar mellan djur - människa). Parasiten finns ofta hos djur, hund, mårdhund, Räv, Ren, Varg o s v, den lever i tarmen hos dessa djur. Dessa djur får inga symtom av masken.

Dvärgbandmaskens ägg hamnar via djurens avföring på t ex bär och svamp, äggen som senare förtärs av människor tillsammans med bär och svamp eller annat ätligt från skogen eller t o m tomter där det finns framför allt vilda djur.

Avmaskningen för våra hundar måste ändras. Vi måste regelbundet börja kontrollera förekomst av Dvärgbandmask hos våra älskade hundar.

Parasiten smittar alltså människan via födan, varefter den penetrerar tarmen och förs med blodet framför allt till lever och lungor, men också övriga organ.

I de smittade organen bildar maskarna karakteristiska vätskefyllda cystor, vilka genom sin tillväxt och därmed tryck på omgivande vävnad orsakar de första symtomen.

Det kan dröja flera månader till flera år från smittillfället till dess att cystorna är stora nog att orsaka symtom.

Vätskan i blåsorna innehåller stora mängder maskmaterial, vilket kan framkalla en livshotande anafylaktisk chock, om en blåsa spricker.

Om infektionen är orsakad av arten echinococcus granulosus kan människan få maskmedel och blåsorna opereras bort. Detta kan innebära livslånga uppföljningar och livslånga medicineringar.

 

Echinokocker

 

Arten echinococcus multilocularis orsakar en form av förgrenade blåsor, som infiltrerar vävnad på ett sätt som påminner om cancer. Denna variant kan inte opereras och är svårbehandlad.

Det händer att lever transplantation behövs för att levern har blivit totalförstörs av parasiten.

Sjukdomen kan vara dödlig för människan.

Det goda är att den inte är så vanlig på människor, ens i de områden där den är vanlig hos djuren.

Alperna är svårast drabbade av Dvärgbandmasken i Europa. Där är det ca 1 fall på 100 000 invånare.

 

Sköljning

Sköljning är receptet för förebyggande behandling. Allt som förtärs av människan som kommer från skogen ska sköljas noggrant. Allt ätande av färska nyskördade bär i skogen är ett minne blott. Detta gäller även trädgårdar där det går hundar och rävar, t ex sommarhus.

Dvärgbandmasken finns i stora delar av Europa. Sverige anses än så länge som fri från Dvärgbandmasken (2010).

Dvärgbandmasken har hittats februari 2011 i en räv från Bohuslän, Sverige.

Sjukdomen har länge befarats skulle komma till Sverige via vilda djur från Finland - Ryssland, men så är antagligen inte fallet, när nu det fösta fyndet hittats i motsatt ände av vårt avlånga land.

Första riktlinjerna för bekämpningen av dvärgbandmasken i Bohuslän 2011 är att inte låta sin hund pussa sig, speciellt inte i ansiktet. Att tvätta händerna efter man klappat hunden. Hundarna ska också avmaskas mot dvärgbandmask var 4:e vecka. Detta gäller alltså hundar från berörda områden.

Så har det hittats ytterligare dvärgbandmask från en räv som kom ifrån samma område som den andra, d v s ca 100 mil härifrån (från mitt hem). Det är till och med samma jägare som skickat in de båda rävarna! Detta tycks tyda på ett väldigt lokalt fall av dvärgbandmask, som kan tyda på att de fått tag i problemet i tid för att kanske t o m kunna kväva problemet, med hårt jobb och konsekvens. Det skulle vara underbart om de kunde sätta dit den skitstövel som tog hit helvetet!

Det råder inga som helst tvivel om att jordbruksverket gör en fantasisk insats och helt otroligt jobb här.

Så var det dags igen med dvärgbandmask. Nu är det också upptäckt i räv, fast denna gång från Södermanland i trakten kring Katrineholms kommun, Vingåkers kommun och Finspångs kommun, tidigare fynd var från Västra Götaland. Detta innebär att det närmar sig oss, nu är det "bara" ca 500 - 600 km härifrån.

Räven från Södermanland var en vuxen hane som sköts i februari 4 km sydväst om Katrineholm.

Trots fynd från två olika områden i Sverige bedömer SVA att förekomsten är låg i landet.

Sedan kom i rask takt flera och fler upptäkter från olika områden, t ex Värmland och Dalarna. Det är nog inte möjligt att utrota nu, utan vi får helt enkelt lära oss att leva med detta.

Man hade funnit Dvärgbandmask 1996 - 97 i renar, men Dvärgbandmasken hade då efter åtgärder försvunnit.

Dvärgbandmasken finns i Vargar i Finland och Ryssland.

 

Uppdaterad 2021-04-24

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström