Neospora caninum

 

 

Allmänt

Neospora caninum är en encellig parasit som är mycket nära släkt med Toxoplasma gondii.

Eftersom Neospora caninum är en relativt nyupptäckt parasit vet man inte så mycket om den ännu.

 

Symptom

Neospora caninum har framför allt visat sig ligga bakom aborter hos nötkreatur, men även till rörelsestörningar hos hund.

Neospora caninum kan orsaka aborter och neurologiska symtom och rörelsestörningar hos hund.

Neospora caninum tycks kunna drabba hundar i alla åldrar men verkar vanligast förekomma hos valpar och unga hundar. Man tror att det beror på att de smittats som foster av mamman.

De vanligaste symtomen på hund är olika grader av bakbensförlamning och muskelatrofi (musklerna blir svaga), som ibland utvecklas till att omfatta även framdelen.

Liksom Toxoplasma gondii kan parasiten överföras från moder till foster och orsaka abort och medfödda infektioner.

Fullt skyddande immunitet kommer inte alltid utvecklas hos enskilda individer.

 

 

Fastställande av smitta

Man kan testa blodet för antikroppar och avföring från oocystor och till sist vävnadsprover (muskelbiopsi) från levande djur för att fastställa infektion eller inte.

Hundar kan utsöndra oocystor med avföringen, därför antas de vara värddjur för parasiten. infektion av Neospora caninum har påträffats hos flera djurslag förutom hund, nötkreatur, get, får, häst, men inte hos människa.

Neospora caninum kan fastställas utifrån symtom och påvisande av antikroppar och genom att man snabbt ser resultat vid rätt behandling. Innan behandling av ett djur bör även syskon och moder undersökas. Ett positivt resultat från ett prov bör dock tolkas med viss försiktighet. En definitiv diagnos kan endast ställas genom parasiter i vävnad på död hund.

Vid en undersökning i Sverige 1994 av ca 400 friska hundar utan någon misstanke om sjukdom påvisades antikroppar hos två hundar (0,5 %).

 

Behandling

Vid Neospora hos hund måste man behandla med preparat som veterinär skriver ut.

Har man en gång fått in parasiten är den svår att bli av med, även vid omfattande, mycket noggranna åtgärder.

 

 

Troligen är antalet infekterade högre än på 90 - talet p g a alla insmugglade hundar och importen av gatuhundar. Risken är väldigt stort att antalet smittade är mycket högre nu. Alltså ytterligare en sjukdom att lära sig leva med för oss och våra älskade hundar.

 

 

Uppdaterad 2021-04-24

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström