Isospora / Coccidiosis / Coccidia

 

Våra fina, friska och sunda hundar utan massor av farliga smittor som t ex Giardia och Coccidiosis är utdöende och kommer aldrig mer komma tillbaka till Sverige. Vi måste lägga de tiderna bakom oss och börja leva i nuet.

 

 

 

När man springer ut och in i kennlar i Sverige idag bör man ha särskilda skor som man inte använder hemma, allra helst t o m skoskydd. Och sedan hålla noga handhygien, tvätta händerna med "kirurg"metoden innan man tar i nästa hund från en annan flock, t ex sin egen.

 

 

Oocystor Coccidie, Koccidier, Koccider, Coccidios, Coccidiosis, Coccidia, Isospora ohioensis eller Coccidiasina.

 

Allmänt

Coccidia som infekterar ett värddjur ger sjukdomen coccidiosis, också kallad isospora förr i tiden.

Coccidiosis som är vanligt förekommande hos hund klassas i 4 olika underarter. Isospora canis, Isospora ohioensis, Isospora n eorivolta och Isospora burrowsi.

Coccidia är en invärtes parasit, en protozo / amöba, ett slags mikroskopiskt litet encelligt urdjur. De måste befinna sig i en djur, närmare bestämt i en djurcell i hundens matsmältningskanal för att kunna föröka sig.

Coccidiosis förekommer över hela världen, framför allt i tropiska och subtropiska områden. För våran del av de hundgrupper som vanligast kommer till Sverige utifrån, är det vanligast förekommande i USA och söder ut i Europa, ju mer söderut, ju större förekomst.

I länder eller hundgruppen / hundflockar som redan har Coccidiosis i en stabil förekomst hittas coccidier vanligtvis i valpar under 1 års ålder, det är inte alla som blir sjuka även om de har Coccidios. Samtidigt om man undersöker friska, vuxna i en grupp som en gång kommit i kontakt med parasiten tidigare, är dessa parasiter vanligt förekommande.

Ett land som haft Coccidios länge är USA och som därmed har mycket kunskap i ämnet. Upp till 72 % av USA´s hundar har mer eller mindre spår av någon form av Coccidios i avföringen. Vuxna hundar som lever i sådana länder är så gott som aldrig sjuka av sina Coccidier utan har fått känna på några få Coccider när de först kom i kontakt med det, i sådan liten omfattning att det sällan gjort dem speciellt sjuka och sedan gett dem livslång immunitet mot symtom av parasiten, och samtidigt livslånga bärare av parasiten.

En valp som aldrig har upplevt minsta lilla Coccidiosis i sitt liv blir inte ovanligt våldsamt sjuk när den smittas. D v s första kontakten när Coccidios kommer in i våra Svenska hundar till att börja med så kan det bli en katastrof. Speciellt om man har många hundar, har bekymmer med koprofagi eller dålig hygien i gruppen. I sådana fall är katastrofen ett faktum. Att ca 50 % av hundarna dör i flocken är inte ovanligt, och då drabbas oftast unga hundar värst, hundar under ett år. Detta gäller alltså inte hundar som lever i små grupper, under rena omständigheter + inte har några som helst problem med koprofagi.

Vanligast är att avföringen smittar vatten, men också mat, och så får nästa hund i sig dessa amöbaparasiter. Om hundar äter avföring direkt så är man illa ute, då blir förekomsten kraftig och när hundarna smittas blir det med våldsam kraft.

Stress utlöser ofta snabb förökning av Coccidios, väldigt ofta den sorts stress som uppstår när en valp flyttar från ett hem till ett annat. Om hunden får sjukdomen inom 13 dagar från flytt är det i regel Coccidiosis som orsakar det, är det längre så beror det på något annat, troligen uppkommet i nya hemmet.

Har däremot mer än 13 dagar förflutit till sjukdoms utbrott så är det något i den nya hemmet som utlöst problemet.

Observera att stress, som t ex foderbyte, kan ge snabb förekomst av dålig mage, det är hemskt vanligt att ägare i nya hemmet börjar proppa i hunden lite allt möjligt med det samma, så magen vänder sig "ut och in" och magen blir i uppror. Detta ska inte blandas ihop med Coccidiosis.

Toxoplasma gondii är nära släkt med Coccidiosis och har mycket gemensamt. Koccidien Toxoplasma gondii kan ni läsa om på annan sida. 

Vad det gäller enkom forskning på hund angående Coccidiosis är det begränsat här i Sverige, därför finns i denna text ovanligt mycket hänvisningar till forskning och fakta kring andra djurslag inklusive människor, det är inte helt orimligt att tro det samma eller liknande symtom och resultat eventuellt kan gälla hund.

 

 

Livscykel

Coccidiosis måste ha en värd för att föröka sig.

Koccidier bildar oocystor.

Den har två huvudstadier, en invärtes och en utanför värddjuret, som vardera är uppdelade i understadier.

Vid kontakt med sjukdomen kommer den in i hundens kropp via munnen och börjar snabbt föröka sig i stor skala. Först är det koccidier som invaderar tarmcellerna i tunntarmen och grovtarmen (grovtarm = tjocktarm) och förstör dessa tarmceller med diarréer och dåligt näringsupptag som följd för hunden / värddjuret. I nästa steg inne i tarmen börjar den dela upp sig i många gånger och börjar föröka sig, varje avkomma tar sig sedan in i andra tarmceller. Detta upprepar många gånger. P g a det snabba ökningen i detta stadie av parasiten så förstörs ohyggligt många tarmceller och orsakar då stora mängder tarmstörningar.

Så småningom avstannar denna cykel och de kvinnliga och manliga könscellerna produceras. Hanen befruktar honom som producerar en oocysta som släpper från tarmcellen och följer med avföringen ut. Tusentals oocyctor passerar avföringen från ett infekterat djur.

Parasiten läggen alltså en sorts ägg (oocystor) som frigörs från tarmcellen och hamnar i tarminnehållet och följer med ut via hundens avföring och sprider sig på så vis till andra hundar som får i sig av avföringen.

Hela förloppet tar 14 dagar för att sedan avstanna. Sedan finns parasiten kvar livet ut i den hunden utan att orsaka hunden någon sjukdom efter den första tidens eventuella symptom.

När nu oocystorna är utanför djuret så är den beroende på rätta betingelserna för temperatur, fukt och syre, beroende på dessa betingelser tar utvecklingen inne i oocyctorna 3 - 5 dagar för att bilda förmågan att smitta andra hundar. De bildas så kallade sporulerande oocystor, infektiösa oocystor, som har förmågan att infektera nya värddjur, i detta fall hundar. Oocysten innehåller två sporocyster, var och en med fyra kroppar, som kallas sporozoiter. Varje sorozoit kan inta celler i hundens tarm om hund får i sig en sådan oosysta.

Oocycstorna kan komma in i t ex möss, flugor, fåglar etc och om dessa djur då blir ätna av hund, så smittas hunden. Det är alltså så att andra djur man vara smittspridare av parasiten.

 

 

Konstaterande av smitta. Hur upptäcker man Coccidios?

Inkubationstiden (tiden från individen får i sig / på sig smittan tills sjukdomssymtomen bryter ut) är ca en vecka. Den kan dock variera mellan 1 - 22 dygn.

Symptomen är liknande de som ses hos valpar med Giardia. Vattnig eller blodlandar diarré, uttorkning, ömhet i buken, att de snabbt förlorar i vikt. Dessvärre finns det flera parasiter som ger liknande symptom. Man måste få veterinärhjälp för att konstatera vad eller vilka parasiter som valpen drabbats av. Har man mikroskop och visst kunnande kan man även göra test på avföringen själv. Läs mer om symtom nedan.

Tar man en smula avföring och blandar den med saltlösning, smetar på ett glas och tittar i mikroskop så ser man oocyctor.

Hundar och kattor börjar ofta visa symtom strax före oosystor kan ses i avföringen. Letar man Coccidiosis så kan därför en upprepning av test vara nödvändig för att få bestämt besked om man har drabbats av Coccidiosis eller inte.

Om drabbad valp är tillräckligt gammal och i god kondition + får bra mediciner så varar symptomen i max 14 dagar för att sedan avklinga.

Valpar som är för små eller är i dålig kondition måste ha hjälp för att bli kvitt symtomen, annars kan det leda till döden.

30 - 50 % av valpar under deras första två månader i USA uppskattas ha fått smittan. Något som stämmer överrens med våra uppgifter om hur smittan är på får här i Sverige.

Det finns massor av hundar som är helt symtomlösa och trots det sprider parasiten.

Ca hälften av de drabbade får i stort sätt inga symtom trots konstaterande av många oocycstor av koccider i avföringen.

Avföringen luktar otroligt starkt och innehåller ibland slem och t o m blod.

Det typiska är att hund som får symtom blir sjuk nästan direkt eller upp till 3 veckor efter att de blivit smittade. När parasiten kommer in i hunden förstör den cellerna i tarmväggen, vilket kan ge dålig avföring m m. Efter att ha etablerat sig börjar de yngla av sig, sedan släpper de ägg / oocycstor ut i avföringen som i sin tur man smitta nya hundar vidare. Därav fördröjningen av att se oocyctorna i avföringen.

 

 

Diagnos

Coccidiosis undersökar man genom att analysera avföringen, man tittar då efter om ägg (oocystor) finns i avföringen. Undersökningen är dessvärre inte 100 % säker.

En hund med Coccidiosis behöver inte ha oocyctor i avföringen. Speciellt inte första 2 - 4 veckorna från de blir smittade.

Oocycstor kan också finnas i avföringen efter friska hundar.

Oocycstor kan också finnas i avföringen efter sjuka hundar utan symptom.

P g a detta kräver konstaterandet av Coccidiosis eller inte en sammanställning av de kliniska tecknen förutom träckprov, kontroll av hundens allmäntillstånd o s v.

Har man en stor grupp hundar som lever tillsammans eller på samma mark så är det lättare att få ett rätt resultat av träckprov genom att man tar avföring från fler unga hundar, speciellt av de sjuka.

 

 

Förebygga - Bekämpa

Oocystorna lever länge utanför värddjuret.

Coccidiosis överlever frysning och även hög värme. Kokning i minst 5 minuter tar dock död på Coccidiosis. Somliga anser att det räcker med 55 - 60 grader C, men det är tveksamma uppgifter.

Coccidiosis vilostadie är synnerligen motståndskraftig mot olika typer av tvätt och desinfektion. Den kan överleva i månader i inredning (trägolv, väggar, trämöbler, stoppningar i möbler etc). Den kan också överleva i åratal (minimum 1 år med misstankar om flera år) i fuktiga marker eller vatten. Den överlever klorering och jod.

Plastsängar, plastkoppar, plastleksaker och annat av plast är lurigt. Det bildas sprickor och rispor i plast som smuts kan lägga sig i. Därifrån är det svårt att få upp smutsen. Undvik plast, eller koka eller ånga plaster så gott det går vid sanering. Dessutom finns andra farliga gifter i plaster som man kanske borde undvika.

Tyger kan ibland vara svåra att få riktigt rena. Hundigloos, hundbäddar i tyg. Fleece. Har man en större hundgrupp bör man slänga allt sådant, så länge utbrott finns bör man inte använda sådant, då det inte helt går att sanera.

När det gäller t ex hundfällar kan man ta lakan som man kokar för att vara helt säkert att man inte har kvar rester som kan innehålla oosystor. Kokning minst 5 minuter.

Man bör undvika allt som har springor, sprickor eller kan material som kan suga in oocyster som t ex trä. Trä kan målas om efter noggrann rengöring.

Coccidiosis är p g a ovanstående därför synnerligen svår att utrota.

Coccidiosis kan hunden få i sig genom bl a infekterad mat och vatten (både som man dricker eller badar / tvättar sig i). Att tvätta händer, diska koppar noggrant och byta vatten oavbrutet med diskning av vattenskålen vid varje byte, helst mellan varje drickning, är det bästa för att uppnå minsta möjliga spridning. Alternativt vattenflaskor...

Direktkontakt med sjuk mat smittar, det räcker med hud kontakt eller att äta smittad mat. Matkoppar bör därför diskas mycket noga mellan varje matning, även om riskerna är ännu större vid vattenskålen.

Hygien är alltså av största vikt, liksom ytor som är lätta att hålla rena.

Sjuka hundar ska isoleras för att minska risken för smitta. Sjuk individ är starka smittspridare. Det är därför ett måste att issolera de sjuka individerna tills de tillfrisknat. När hunden är sjuk avsöndrar den ökat antal oocycstor, varför man bör issolera sjuk hund och ta hand om all avföring omedelbart och med största noggranhet, så den absolut inte kan komma i kontakt med övriga hundar.

Parasiten smittas via avföring, slemhinnor, parningar etc. P g a smitta vid parningar så bör man vara aktsam att åka och para eller låta tikar komma till hemmet och para med ens hundar.

Det är ytterst viktigt att avföring inte kan komma i vatten eller fukt där Coccidiosis kan överleva i åratal. Det är viktigt att ha torrt, varmt och dragfritt för att undvika att ge Coccidiosis bästa levnadsmiljön.

Ju mer smitta, ju sjukare hundar.

Om möjligt, byt rastplats ofta. Koppelrastning är idealet med bajspåsar, så man kan styra var man går och inte ge hunden tillfälle att gå i eller nosa på avföring.

Det behövs endast ett tiotal oocystor för att orsaka sjukdom.

Detta gör att man måste vara mycket noggrann med städning och hygien. Att ha ytor och material kring hunden som är lätta att rengöra.

Coccidiosis kan förekomma hos alla däggdjur och fåglar, inklusive människor.

Enligt undersökningar i USA kan även Coccidiosis spridas med kakelackor, flugor o s v. Även människan kan vara smittspridare, varför skobyte och ständig noggrann tvätt av händer är av stor vikt för att minska risker och spridning. Man måste också vara noga att endast ha utrustning och lokaler som är lätta att hålla helt rena.

Även andra djur som t ex råttor, möss och katter kan agera smittspridare.

Det finns alltså väldigt många sätt för hundar att få i sig smitta.

Hundar (eller katter) som äter möss som fått i sig oocyctor av Coccider, eller dess avöring, får på så sätt smittan. Hundar som äter katters avföring efter katter som fått i sig smittan. Hundar kliver i smittad jord och går in och slickar sig ren om tassarna. Man badar en hund som har avföring i baken, får lite smuts under naglarna och sedan klappar man nästa hund. Absolut tvättning är inte att bara tvätta av sig om händerna, som vi gör normalt till vardags. Du ska skrubba i 3 minuter med rinnande vatten och tvål! Tvålen ska vara av sådan art så det inte finns chans att smitta ligger i tvålen. Lämpligast är då pumptvål.

Ett bra knep att ta till är speciella skor, eller engångsskydd till skor, och engångshanskar när man hanterar sjuk hund.

Tidningspapper är ett bra underlag för hundarna när de är sjuka. Liggunderlag är bra ifall man kan ta något som man sedan kan slänga eller koka i minst 5 minuter innan man använder igen.

Har man en större grupp hundar och ger ett foder som gör att hundarna äter sin egen avföring, så kan ni ju bara föreställa er katastrofen!

För många hundar på en begränsad yta och dålig hygien är en katastrof tillsammans med Coccidiosis, när den bryter ut.

En smula avföring innehåller enorma mängder oocyctor, så det räcker till att smitta en stort gäng hundar. Ta t ex en smula som hamnar i en damm, sedan går hunden i dammen, eller dricker vatten ut dammen, parasiten blir att komma i riktigt drömläge, den kan massföröka sig på oerhört kort tid när den väl kommit in i en hund.

Har man dock en gång fått in Coccidiosis i en flock hundar så är inte kvarvarande närvaro av parasiten ett tecken på dålig hygien, men har man dålig hygien tillsammans med Coccidiosis så torde inte många unga hundar överleva i den miljön, speciellt inte om någon inte ens orkar städa, så får man anta att denna heller inte orkar sköta om och medicinera de små liven.

Att issolera smittan gör att livscykeln avbryts hos parasiten och hjälper på så sätt till att få kontroll över smittspridningen.

Issolera hundar med symtom från övriga gruppen hundar, som sagt, men issolera även hundar som står under behandling fast de inte visat symtom på smitta, t ex kullsyskon vid en hel kull som får behandling för att någon/några enstaka valpar i kullen är smittade och har visat symtom. Att issolerade hundar delas upp är ett ideal. Sjuka hundar en och en, övriga hundar under behandling tillsammans och hundar utan symtom borta från de hundar som står under behandling.

Att valpar som behandlas i en kull där en valp i kullen har symtom är av betydelse då de kommit i kontakt med en sjuk hund. Det är vid sådan start i sjukdomsförloppet som mest oocyctor utsöndras så snart parasiten har börjat producera ägg. När hunden har uppnått egen immunitet så blir förekomsten mindre i avföringen.

I hem där det är löss, loppor, flugor, kackelackor och liknande ohyra, kan dessa små djur agera smittspridare. Att hålla annan ohyra nere i närområdet, som t ex möss, flugor och liknande kan vara av betydelse.

Coccidiosis hålls borta genom att hålla hunden från hundars avföring.

Utrymmen med mycket "rych och pych" där de kan fastna rester är en fara.

Friskt, rent vatten som byts ofta, helst inte delas med andra hundar. Helst byts mellan varje gång hunden dricker är idealet, om man inte har vattenflaskor.

En liten valp som utsätts för begränsade mängder Coccidier kommer successivt utveckla immunitet mot Coccidiosis.

En vuxen hund som är helt frisk och hålls ensam eller endast med några få hundar under ideala förhållanden kommer troligen aldrig få ett enda symtom, men kan trots det bli en smittspridare på livstid.

Är hunden vuxen och frisk och hålls rent och utan stress, så kommer antalet Coccidier vara så lågt hos hunden så det är väldigt liten risk att den gör någon skada.

Blir din hund sjuk, ta hand om den omedelbart, omedelbara åtgärder är ett måste då denna spridning i en grupp hundar är som en löpeld.

 

Hos katt förekommer flera koccidiearter. Isospora felis (på katter) kan smitta både direkt och indirekt via bl a gnagare.

 

 

 

Parningar

Ska man skydda sig från nya smittor (t ex Giardia och Coccidiosis) vid parning så bör man inte låna ut sina hanhundar till andras tikar, inte ens med papper på att de är smittfria, de kan vara smittade i alla fall.

Läs mer om varje enskild smitta.

Däremot kan man seminera, d v s låta godkänd veterinär ta sperma från ens egna hanhundar och föra in i andras tikar, så kallad semin med färsk sperma.

När det kommer till det motsatta, att para sina tikar med andras hanhundar så är det inte så enkelt. Ska man garantera att inte få smitta så ska man avstå parning. Även om man tar semin så innehåller sädesvätskan smitta så inte ens det är möjligt utan att få tiken smittad. När det gäller Coccidiosis så dör inte den ens vid semin med frusen sperma.

En "direktinsättning" som parning utgör garanterar att tiken blir smittad.

 

 

Smittspridning

Om man har flera hundar som lever i samma miljö är det så gott som 100 % säkert att alla hundarna i gruppen drabbas förr eller senare. De som då drabbas av några få oocystor får mindre eller inga symtom, d v s de blir inte till synes sjuka. De som drabbas av många oocystor har oftare symtom, får de symtom blir det oftast under längre tid och svårare symtom medan det varar. Hygien är alltså avgörande för hur stora riskerna är för att hundar blir sjuka och t o m dödligt sjuka.

 

 

Symtom

Det första symtomet på Coccidia infektion, på de hundar som får symtom, är diarré. Hur kraftig diarré symtomen är beror på hur kraftig infektionen är. D v s hur mycket oocycstor av Coccidia som hunden fått i sig.

Coccidiosis sätter sig i tarmcellerna i tunntarmen och grovtarmen (grovtarm = tjocktarm). Hela vägen från tunntarmen och tjocktarmen ända fram till den sista biten av tjocktarmen, d v s ändtarmen, bryts tarmcellerna ner och förstörs av Coccider, detta gör att de som får symtom kan få värsta tänkbara magproblem, vidrig avföring, mjuk eller t o m rinnande avföring, vidrig stank från avföringen, ibland blodblandad avföring, det kan bli slem i avföringen, ofta med magsmärtor och illamående, det kan också ge lätt feber och dålig aptit. När de tappar aptiten i kombination med lös avföring visar de snabbt symtom på uttorkning.

Coccidiosis kan också på vissa hundar ibland orsaka hosta.

Coccidiosis kommer framför allt att orsaka diarré och övriga symtom hos unga valpar. Det är oftast så att det är de yngre i en grupp hundar som drabbas, hundar under ett år, om vuxna drabbas är det sällan lika uttalade symtom som på yngre djur.

Hundar som har 0 Coccidier från start drabbas värre. De som har kommit i kontakt med smittan tidigare och därför har ett litet antal Coccidier i avföringen men ändå betraktas som friska har redan lite immunitet mot parasiten, så de blir oftast mindre sjuka eller får inga symtom alls. Vuxna djur visar inte lika ofta symtom på Coccidiosis Coccidiosis infektion.

När många vuxna hundar i en större grupp hundar får symtom torde det bero på en av två orsaker;

 1. Huruvuda de någon gång har kommit i kontakt med sjukdomen tidigare, d v s har enstaka Coccider i sig redan.
 2. Eller hemskt dålig hundhållning. Dålig hygien i lokalerna, trånga utrymmen, smutsiga hundgårdar, smutsiga hundar, många sjuka hundar o s v.

En individ som har nedsatt immunförsvar av en eller annan orsak eller är väldigt ung kan dö av Coccidiosis. Hundar som har 0 förekomst av Coccidier vid utbrott kan bli extremt sjuka, även om de är vuxna.

De vuxna djur som får symptom avfärdas oftast som det är något annat som drabbat dem, då det oftast kommer en gång och sedan är hunden immun. Vid nya symtomutbrott vid varje stressituation den vuxna hunden utsätts för så ska man misstänka Giardia istället eller annan liknande smitta.

Symtomen är liknande som många andra sjukdomar och kan därför vara svår att upptäcka.

Det är inte ovanligt att hundar som har Coccidia också har Giardia. De sjukdomarna kan gå "hand i hand".

Även om hunden har ägg i avföringen så behöver det inte vara din hund som är problemet.

Vid utbrott, starten av sjukdom = Mer coccidier = värre symtom. Akut sjuk, mycket Coccidiosis.

Lindrigt sjuk eller inte visar några symtom alls, lite Coccidiosis.

Om man analyserar ett träckprov så kan det finnas oocystor normalt efter primärinfektion.

 

 

Svenska utvecklingen

I år (skrivet april 2016) har jag nu fått besked om ett flertal som under senaste halvåret har drabbas av Giardia med liknande parasiter.

Något som gör mig oerhört sorgsen är att jag hör fler och fler sällskapshundar som bor en och en eller två och två som drabbas av utbrott av Giardia och Coccidiosis.

Jag tror detta beror på att de flesta inte tar detta på allvar.

Det är så många människor, hundägare, veterinärer, uppfödare o s v, som inte har en aning om detta, och de flesta som är medvetna är ovilliga att hjälpa och lära så fler lär sig och kan sköta sina hundar rätt.

Allt för många är oanande eller lotsas vara oanande och vägrar att prata om det.

Detta fortsätter att sprida skiten i vidare cirklar för vart år.

Jag tror också en starkt bidragande orsak är de som vägrar att erkänna, eller vägrar behandla (en grupp som är under växande nu) och fortsätter år efter år att sprida runt på dessa sjukdomar. Många som är i bl a utställningssvängen går inom denna katergori. De använder sig av "qvick fix" (läs ovan) för att få hundarna att se fina ut för dagen.

Jag själv minns första gången jag hörde någon som var med om symtomen för sjukdomarna och mannfall (i form av hundar) i massor i kennlar var i mitten av 1990-talet. Då fanns det INGEN som visste ett smack i Sverige.

 

 

Kor, får, katter

Coccidios är den vanligaste orsaken till blodiga diarréer hos kalvar äldre än 2 veckor. Över 40 % av undersökta diarrékalvar hade coccidier. Koccidios är också den vanligaste orsaken till diarré hos lamm i åldern 3 - 7 veckor. Många lamm från sprutande diarréer, oftast drabbas 10 - 50 % av lammen i en flock av diarré.

Kalvar tappar ofta matlusten, för vattnig och blodig diarré och vill gärna oavbrutet tömma tarmen. Även symtomfri smitta försvagar tillväxten hos kalvar.

Äldre kalvar och katter utvecklar efter hand motståndskraft mot coccidier. Efter avläkt infektion är i regel katt immun och avger inte onormala mängder av oocystor vid upprepad infektion.

Katter kan också ha en variant som ger Toxoplasma, denna är en zoonos, d v s den smittan kan överföras till människor, den smittan är farlig för gravida kvinnor.

 

 

Möjliga symtom sammanfattning från smittan på hund

 1. Diarré

 2. Illamående, ibland t o m kräkningar

 3. Aptitlöshet

 4. Slem i avföringen

 5. Blod i avföringen

 6. Sjuk stank från avföringen

 7. Valpar som inte växer som de ska, eller valpar som går ner i vikt

 8. Många döda valpar som föds med symtom på infektion

 9. Tik som inte vill städa efter sina valpar

 10. Letargi

 11. Kramper i svåra fall

 12. Kraftig ömhet i framför allt buken

 13. Uttorkning

Det är egentligen så gott som omöjligt att en och samma hund drabbas av alla symtom, men har man en grupp hundar där de flesta av dessa symtom har funnits (eller finns) är det stor risk att ha fått Coccidiosis (eller är under smittstadiet nu).

 

 

 

Behandling / medicinering

Det finns två olka behandlingar (2012) mot Coccidiosis, sulfadimethoxine och trimethoprim - sulfadiazine. Båda behandlingarna dödar inte parasiten, de stoppar bara deras förmåga att kunna reproducera sig, varför sjukdomen kan ta tid innan den lämnar hunden. Under behandligen och efter kommer dessutom hundens egna imunförsvar att bekämpa de återstående parasiterna i kroppen.

Sjukdomen kan vara självläkande (vad gäller symtomen) och ha väldigt varierande svårighetsgrad och varaktighet. De akuta symtomen går vanligen över på 2 - 4 dygn men kan pågå i upp till 4 veckor. Ibland kan dock (utan tillsatt behandling) besvären vara länge, ibland flera månader, och då leda till viktnedgång. Infektionen kan också vara symtomfri.

Hos människor och en del andra däggdjur kan Coccidiosis orsaka abort eller fostermissbildning. Det finns anledning att tro att det samma kan gälla hundar.

Sjukdomen kan behandlas med speciella preparat vid konstaterad förekomst av påtaglig mängd Coccidiosis via träckprov. Hela flocken ska då behandlas, även de utan symtom. Det finns ingen vaccin mot sjukdomen och den är synnerligen svår att förebygga.

Medicinering bör ske minimum 2 dagar till efter upphörda symtom. Övrig behandling bör upphöra som tidigast 3 dagar efter att symtomen har lagt sig.

Vanliga behandlingar i USA är sulfadimetoxin, trimetopim / sulfa - kombinations medicin.

Vissa stammar Coccidiosis tror vissa sakkunniga i USA är resistent mot sulfanomides. Misstänker man det så finns alternativa mediciner, ampolium och furozolidin.

Jag tar ofta inte upp enskilda mediciners märke. Här ska jag göra ett undantag, därför ska man veta att detta är skrivet 2016. I Sverige används en medicin idag mot Coccidiosis som heter Procox. I den medicinens bipacksedel, som alltid ska läsas innan användning, så står det att användande vid dräktighet etc är oprövat. OBS! Det är inte oprövat! Det är katastrofalt! VID DRÄKTIGA, BERÄKNA FULLSTÄNDIG KATASTROF vid användning av Procox.

När det gäller behandling mot t ex Coccidiosis så tar medicin bort parasiterna och sedan måste tarmen läka. D v s att perfekt och fullständig "tillfrisknad" vad gäller symtom inte uppnås för än ett tag efter behandlingen, så till vida hunden inte blir återbesmittad.

 

 

Resistens

Om man vill få fram parasiter som blir resistenta mot medicin, parasiter som t ex giardia, coccidiosis o s v så ger man kurer som är underdimitionerade, de ges i för små doser och/eller för korta behandlingar.

Då överlever de mest potenta, de kraftfullaste parasiterna, de som är mest motståndskraftiga mot den medicinen, som i sin tur förökar sig, till sist har vi en parasitstamm som motstår den medicinen.

Detta med för korta behandlingstider är vad Svenska veterinärer rekomenderar allt oftare i Sverige idag (2017) mot t ex giardia.

Dessa parasiter är välkända i många länder, och det är fakta hur man ska medicinera och hur länge, och det har varit kännt i årtionden.

Man gör ont värre om man tar dessa nytillkomna parasiter på våra hundar och gör dem resistenta, i fallet giardia mot den enda medicin som är receptfri i Sverige som botar parasiten, än så länge.

I t ex USA finns det minst sju receptfria behandlingar mot giardia att välja på, för att motverka resistens. Dessutom finns det inte en enda veterinär i hela USA som skulle vara så idiotisk att de rekomenderar halva behandlingar mot sjukdomen.

Vi måste lyssna på länder som har ett århundrade av bekämpning av parasiten, de vet hur man hanterar den.

Vi i Sverige leker "lekstuga" med en parasit som kan utrota våra hundar eftersom den slår så otroligt hårt mot uppfödning.

Den vanliga sällskapshunden är i princip knappt drabbad i länder där bekämpning sker. Inte heller välskötta kennlar har det i de länderna. Här i Sverige idag (2017) har var och varannan hund detta, oavsett om de bor en och en, i mindre grupper eller större. Oavsett om de är från bättre kennlar eller inte. Allt p g a okunskap.

Mer om resistens.

 

 

Egen behandling mot symtom

Observera att vid alla diarrétillstånd är vätskeintag en viktig del i behandlingen!

Filmjölk tycks vara något som lindrar en mage som är upprörd av Coccidiosis. Även när hunden inte vill ha vatten eller buljong kan den ibland fortfarande vilja ha filmjölk eller liknande (A-fil, youghurt m m). Det går också bra att ge acidofilus tabletter.

Att allmänt se till att hundens kropp inte belastas av andra problem under behandlingen så är det en fördel om man kan avmaska hunden, speciellt om det är en valp, så fort den är i kondition för att orka med en avmaskning. Prata med din veterinär om detta.

Man kan ge hunden extra kalk, kol eller annat som kan hjälpa till att stabilicera magen utan att skada hunden. Man kan inte avsluta dessa behandlingar förrän hunden varit symtomfri i flera dagar.

En hund som fått gå i långa tider med symtom utan att man tar itu med dem, kan då tarmarna förstörda så de får kroniska problem för resten av sina liv.

Som checklista:

 1. Rengöring.

 2. Täta rutiner dagligen att hålla borta all avföring.

 3. Byt mark ute.

 4. Motståndskraftig mot de flesta desinfektionsmedel, men man tror att eventuellt ammoniakhaltiga medel, minst 10 %, kan vara en möjlighet med extra hjälp mot Coccidiosis.

 5. Ångning eller högtrycksrengöring för att lösa upp intorkad avföring.

 6. Ytbehandling av golv, trätrall och liknande för att förhindra att avföring fastnar.

 7. Behandling av alla potentiella kontaktdjur.

 8. Skadedjursbekämpning, insektsbekämpning.

 9. Ta bort alla stoppade möbler och liknande från hundarna, allt som är omöjliga att sanera.

 10. Håll hunden ren!

 

Utan behandling kan hunden ha symtom i veckor, ibland t o m i månader, speciellt om hunden är ung eller sjuk. Är det en liten valp kan den dö utan behandling. Med rätt behandling bör man bli av med symtomen inom 3 veckor som längst.

Vid behandling mot Coccidiosis förkortas i regel sjukdomsförloppet, d v s att symtomen avtar fortare.

På enstaka sällskapshundar behandlar men enbart de hundar som uppvisar symtom, oavsett vad avföringsprover visar.

Allmän rengöring i en grupp som har Coccidiosis tar inte bort smittan, men minskar risken för infektioner. Detta är något nödvändigt när intensiteten i symtomen är mycket kraftigare om hunden får i sig många oocystor, istället för några.

Oocycstorna är restistenta mot allt, tror man. Rengöring med ånga eller högtryck anses vara det effektivaste vilket kan vara praktiskt svårt på somliga stället. T ex en vanlig stoppad soffa eller fåtölj går inte att rengöra. Ett annat exempel är madrasser. För en bra sanering bör alla sådana sorters möbler och ytor avlägsnas från hundarna.

Även om det är omöjligt att döda alla koccidier i en valp med symtom med hjälp av mediciner, kan medicineringen bidra till att minska antalet koccidier i syskon och övrig hundflock som valpar och mamman kommer i kontakt med.

 

 

 

Quick fix

Det är oerhört vanligt att hitta ett medel, eller flera, som tar bort symtom för några dagar eller veckor på kroniskt sjuka.

Detta är alltså smittbärare av värsta sorten. Hundägare som sprider sjukdom på detta vis är riktiga brottslingar, som utsätter andra hundar för smittor.

Eftersom hundarna återkommer till symtomen hela tiden så lider hundarna. Det är alltså djurplågeri att inte bota dem. Jämför man med människor med Giardia så är magsmärtorna enorma, även mellan symtomen.

Att leta quick fix istället för att bota är värsta sortens djurplågare, uppfödare som gör så är UTAN MINSTA TVEKAN betraktade som värsta sortens hundhandlare som INGEN seriös kennel vill ha med att göra, ifall de varit aktiva i länder där dessa sjukdomar varit vanliga i många år.

Att bara få allt att se ut som det är bra, istället för att se till att det är bra, är egoistiskt. Sådana kennlar kommer utrota sig själva i framtiden genom sitt rykte när det i Sverige blir allmänt känt om dessa smittor. De kennlarna kommer bli betraktade som "pest"smittade, fast i detta fall Giardia smittade och/eller Coccidiosis smittade, något man ska hålla sig LÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅNGT ifrån och ALDRIG blanda sig med för att kunna hålla sina egna hundar friska.

När det gäller behandlingar för att dölja sjukdom så är sådan behandling inget annat än högst tillfällig, och inte alls säkert att det fungerar. Om man t ex ger hunden en kur så kan symtomen kommer tillbaka mitt under kuren, eftersom behandling som inte är för smittan inte hjälper mot smittan, utan endast i vissa fall mot en del följdsymtom beroende på smittan, och då endast temporärt, aldrig permanent. Att ge sådana hundar penicillin är alltså ett recept på att skapa resistens.

Läs mer om risker med resistens som dessa hundägare jobbar på att få fram.

 

 

Penicillin och nya smittor i Sverige

Det är mycket trixande nu för tiden med penicillin inför flytt på klena hundar. Det är ett sätt att skyla över att man levererar/lämnar ut en sjuk hund som har blivit väldigt populärt i Sverige idag.

Varför har det då blivit poppis nu för tiden? Jo, vi har fått hit nya smittor (bl a Giardia och Coccidiosis) som på kort sikt eventuellt kan döljas av penicillin.

Istället för att lära sig om nya smittor och behandla djuren efter sjukdom så försöker man dölja problemet.

När man lämnar ut en sådan hund så lämnar man också ut smitta/sjukdom.

Flytt är bland det mest stressande hundar upplever utan att det är en sjukdom. På valpar och unga hundar är foderbyte ett av det mest stressande också. Även om man fortsätter med samma mat så är den största intaget för en hund vatten, vattnet är inte det samma. Trots att man gör allt för att hunden inte ska byta foder så är vattenbytet fortfarande där. Hundar stressas vid flytt.

Tvärt avstannande av penicillin, trots att kuren är "över", om man ens gett en full kur, i samband med stressen som en flytt utgör lämnar hunden helt blottad. Man kan ha utsatt hunden för enorm fysisk stress som gör att hunden inte klarar av att fungera. Har man sedan gett penicillinet för att dölja de nya smittsamma parasiterna så kan man vara säker på att alla symtom kommer tillbaka med sådan kraft att hunden kan dö.

Att som uppfödare/säljare syssla med sådant här bedrägeri är alltså att riskera att mörda hundarna.

Är det sanna hundälskare som gör sådant här? Det skulle jag knappast kalla dem, hellre raka motsatsen. Det är så avskyvärt så jag vill kräkas på folk som gör så här.

 

 

Medicinen "hjälper" inte

Många testar sina hundar och får bekräftelse på till exempel Giardia och/eller Coccidiosis, medicinerar och testar igen och har kvar det i alla fall efter avslutad kur.

Detta beror troligen nästan uteslutande på återsmittning.

I vissa fall beror det på felaktig medicinering, en katergori som tycks kvarstå hög p g a veterinärers felaktiga behandlingsmetoder som de förmedlar till hundägare (händer fortfarande regelbundet 2017).

Först måste man sanera sin egen närmiljö, sedan måste man skydda sina hundar mot smitta utifrån.

Det senare är lättare sagt än gjort. Det handlar om att skaffa sig en form av sluss utifrån och in.

Dess värre gäller det även att få gäster/besökare som ställer upp på detta, vilket inte alltid är det lättaste.

 

 

Blanda mediciner

Man kan INTE köra en ofullständig kur med en medicin och kombinera med en ofullständig kur av en annan sort, det är inte så mediciner verkar. Detta är ett sätt att skapa resistens, inte bota hundar.

Om man använder samma medicin med två olika namn så fungerar det (bada dosen är korrekt).

För att ta ett exempel: att bota Giardia med en halv kur Flagyl och en halv kur Axilur är inte en bra behandlingskur. De båda medicinerna jobbar på olika sätt. Man behöver antingen eller, och fullständiga kurer.

Mer om resistens.

 

 

Okunskap bland de som borde veta bättre

Här kommer jag lägga upp felaktiga råd från de som borde veta bättre, för att ge en inblick i att när det gäller dessa smittor så kan man inte alltid, tragiskt nog, lita på sakkunskap.

En nordisk veterinär hade rekomenderat en uppfödare att ge hundarna Axilur i 3 dagar mot Giardia! Veterinären i fråga nämnde inte ens Coccidiosis utifrån symtomen, vilket ska betraktas som grovt tjänstefel. Kunskapen är alltså fortfarande otroligt låg angående dessa sjukdomar. (Min kommentar: Glöm inte att även Hepatit är vanlig smitta i kombination med Giardia och Coccidiosis, dessa tre går alltså ofta hand-i-hand).

160314 är det igen en katastrofalt inkompitent veterinär i Sverige. Ytterligare en som inte hade minsta erfarenhet av vad varken Giardia eller Coccidiosis betyder i Sverige idag. Man undrar vad jordbruksverket tänker när de delar ut info till nyutbildade men inte informerar etablerade veterinärer om vad som tagits hit.

Somliga kritiserar jordbruksverket för deras nya policy att mörda djur som försöker smugglas in. Jag kritiserar dem med, enbart för att det idag är bortkastat. Det är helt enkelt för lite, för sent. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaalderles för sent.

Våra fina, friska och sunda hundar utan massor av farliga smittor som t ex Giardia och Coccidiosis är utdöende och kommer aldrig mer komma tillbaka till Sverige. Vi måste lägga de tiderna bakom oss och börja leva i nuet.

 

 

Smittspridning till andra arter

Coccidia är normalt artegen. Problem med överföring mellan arter men när det gäller Coccidia på katt så har det förekommit överföring till människa, men dock inte på hund, där finns inte det problemet.

Trots det så kan t ex en människa som hanterar mycket Coccidia i en allmän sanering kring sjukdomen få i sig lite, få lättare magstörningar för att snabbt gå över. Hundens Coccidios kan inte föröka sig i människan, därför kan smittan inte "fastna" i människan och orsaka långdraget sjukdomsförlopp.

 

 

Får

Hos Får är Coccidiosis väldigt vanligt, där finns massor av erfarenhet att hämta, med väldigt många likheter med Coccidiosis hos hund.

 

 

Symtom hos får

Nedsatt tillväxt. Akut diarré, sprutande, blodblandad. Anorexi. Uttorkning. Dödsfall förekommer.

Coccidiosis ger upphov till diarréutbrott hos vissa lamm. Stress (t ex väderomslag) gör lammen mer mottaglig.

Lamm ute eller i stallar drabbas lika.

Oftast drabbas 10 - 50 % av lammen när de är i ålderna 4 - 6 veckor gamla.

Vid diarré hos lamm i åldern 3 - 7 veckor är, enligt en svensk undersökning 1996 - 97, är den vanligast orsaken Coccidiosis.

Vanligast ser man akut diarré som symtom. Ibland sprutande och t o m blodblandad. Nedsatt tillväxt är en vanlig effekt av Coccidiosis, liksom anorexi och dehydrering. Dödsfall kan förekomma.

Liknande symtom finns också på andra sjukdomar. Bl a E. coli, rotavirusinfektion (fast vanligen inte i Sverige), kryptosporidios och Nematodirus battus - infektion.

Andra möjliga orsaker till liknande symtom kan vara; E coli, rotavirus, kryptosporidier, Nematodirus battus.

När nysmitta sker hos vuxen besättning av får kommer symtom (diarré) ca 17 dagar efter de blivit smittade.

Normalt vid förekomst av Coccidiosis i en lammgrupp tappar de vikt som inte helt återhämtas jämfört med en grupp som inte har Coccidiosis.

 

 

Förekomst hos får

Coccider gynnas av fukt, de kan därför finnas i stora mängder i vattenpölar och liknande stillastående vatten.

Vid provtagning på lamm visar lamm med diarré tre gånger så många oocystor som lamm utan diarré från samma grupp.

 

 

Behandling

Konstaterar man Coccidiosos i en flock (när det nyss brutit ut) ställas alla på behandling (utskrivet av veterinär), mycket vätska och närmiljön saneras flera gånger dagligen de första dagarna under behandlingen + fållor byts. De gamla fållorna ska inte återanvändas förrän minst ett år har förflutit.

För att konstatera om det finns smitta i en besättning eller inte tar man avföringsprov. Helst på 5 olika lamm som är minst 3 veckor gamla, med symtom / diarré. Obduktion av döda lamm är också ett sätt att konstatera om smitta finns.

Vid första utbrott behandlas hela flocken.

Vid fortsatta utbrott hos lamm ges medicin (utskriven av veterinär) till de som visar symtom, de skiljs för sig själv. Efter normalt 2 - 3 dagar på medicinen ska symtomen börja avta, om inte tarmskador är för stora. Sjuka djur ska alltid ges extra vätska, 10 - 20 % av djurets kroppsvikt dagligen.

Se till att det alltid finns rent och torrt hos lammen. Vid utevistelse för lamm, se till att marken inte är använd på minst 1 år innan lammen släpps där.

Vid utbrott hos får är byte av betesfållor en viktig, t o m avgörande, åtgärd. Utan byte av mark finns inte mycket hopp om att få kontroll över situationen.

 

 

Smittspridning

Intag av parasiten sker via munnen, på vuxna oftast vid bete. Lamm smittas vanligen av andra lamm.

Oocystorna blir sporozoiter i mag- tarm- kanalen, invaderar och förstör tarmepitel celler i tunn- och grovtarm. Oosystorna frisätts i avföringen.

Vuxna kan vara symtomlösa smittbärare i resten av sitt liv. Vissa vuxna blir immuna men kan trots det vara smittspridare resten av livet.

 

I kyla kan de överleva i flera år. I värme och fukt förkortas livslängden. Oocystorna (som är smittspridare) kan överleva i fuktiga marken i flera år. De dör i extrem torka eller kan eventuellt dö i värme högre än ca 55-60° C, fast det är tveksamt.

Enligt jordbruksverket (2014) är överlevnad i mark av oocyctor av coccidier på får minst ett år. Enligt dem dödas de av torkning och temperaturer på minst 55-60 grader.

 

Uppdaterad 2021-07-16

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström