Giardia

 

Våra fina, friska och sunda hundar utan massor av farliga smittor som t ex Giardia och Coccidiosis är utdöende och kommer aldrig mer komma tillbaka till Sverige. Vi måste lägga de tiderna bakom oss och börja leva i nuet.

 

 

Det man lätt tycks glömma i detta fall är alla hundar som lever ett levande HELVETE med ständiga magplågor, år ut och år in.

Allt för att det inte finns ett bra bekämpningsprogram i Sverige och inget intresse av att få till något sådant, som naturligtvis måste bygga på korrekta fakta och lång erfarenhet, som finns i många länder kring vår jord att ta del av.

För att få till grunden till dessa fakta behöver man få riktiga papper på hur läget ligger till i Sverige idag.

 

När man springer ut och in i kennlar i Sverige idag bör man ha särskilda skor som man inte använder hemma, allra helst t o m skoskydd. Och sedan hålla noga handhygien, tvätta händerna med "kirurg"metoden innan man tar i nästa hund från en annan flock, t ex sin egen.

 

 

Giardia intestinalis hette tidigare Giardia lamblia och Giardia duodentalis.

Giardia intestinalis är en vanligt förekommande encellig parasit som lever på tarmslemhinnan och hindrar dess normala funktion. Den ger tarminfektion. Giardia är ett encelligt urdjur, så kallat protozo. Giardia infekterar övre delen av tunntarmen.

Parasiten uppträder ofta som en opportunist, det vill säga symtom kan uppträda i samband med stress, plötsliga foderbyten eller tarmstörningar av andra orsaker.

Hur parasiten orsakar sjukdom är ej helt känt. Man kan vara bärare utan att ha några symtom alls, många unga hundar har dock diarré som kan vara långvarig, magkramper, trötthet och viktminskning (eller bristande viktökning), illamående och uppkastningar.

I Sverige sägs det att har man en gång fått in Giardia så är det i praktiken omöjligt att bli av med. Andra åsikter finns i USA troligen tack vare att de har andra mediciner och andra rengöringsmedel som inte är godkända här i Sverige.

Alla hundar i flocken / kenneln drabbas om en hund har det. Marken infekteras.

 

SVA påvisar Giardia hos ca 25% av de hundar och katter som undersöks. Cirka 50% av nötkreatursbesättningar med kalvar är positiva avseende Giardia. Parasiten är vanligast hos unga djur.

I medelhavsländerna har större delen av alla hundar Giardia. Skiten har varit på väg hit via importer m m under många år.

Folk är rädda att prata om fel och smittor. De vill inte lotsas om att de har några fel. Man måste själv söka så mycket information som man bara kan, speciellt info från USA visar det sig vara riktigt förstklassig, som jag sett. Troligen för att de har levt med parasiten under massor av år och hela tiden måste vara försiktiga, förebygga och i värsta fall bota, vilket man inte ser som omöjligt alls i USA, om man inte har sjö eller vattendrag på sin tomt, då anses det vara omöjligt att bli av med sjukdomen även i USA. Det man måste komma ihåg är att de har kraftfullare mediciner och rengöringsmedel än vad som är tillåtet i Sverige.
Vissa hundar bär detta hela livet utan att ha ett enda symtom.
Vissa valpar som lämnas obehandlade tynar bort och dör.

Det är INTE vanligt att valpar och unghundar dör, och nästan aldrig vuxna, det är INTE ett typiskt symtom på Giardia. Om hundar och valpar dör ag Giardia betyder det att ägaren inte alls förstått att behandla hunden mot symtomen, utan låtit den bara vara, då kan vilken som helst hund dö av en t ex lös avföring som går obehandlad.

Att andra latenta sjukdomar ploppar upp när immunförsvaret ansätts, det är helt normalt förlopp. Det är egentligen inte konstigt. T ex, om man stressas, fysiskt eller psykiskt, utsöndras adrenalin, detta bryter ner immunförsvaret. All stress är av ondo. En viss positiv stress är väl oundviklig, men t ex denna moderna uppåt-stress av hundar, gör våra hundar sjukare än vad de egentligen behövde vara.

Vanliga smittsamma magsjukor kan bli dödliga om det är sting i dem och att de accelereras mot andra sjukdomar + går obehandlade.

Denna sjukdom / parasit ökar i en enhet med obehandlade hundar och närmiljö mer och mer för vad dag som går. Speciellt för denna parasit är att ju mer parasiter, ju värre symtom. När man har en begränsad yta, t ex rastgård, tomt, begränsade ytor inomhus, ökar risket enormt för ökning av parasitförekomsten vid obehandlade hundar och närmiljö. Till sist blir det så mycket så nya hundar, speciellt hundar som inte haft denna parasit tidigare, kan bli akut dödssjuka. Likaså valpar som växer upp i detta kan bli upprepat så sjuka så de till sist dör, om inte behandling och livsuppehållande åtgärder vidtas fort och kvickt, som t ex vätska, näring, medicinering, sanering o s v.

Det är så mycket äckligt som kommer numera, man blir riktigt rädd när man tänker på allt.

Mörkertalet är stort och det ökar när det fortfarande finns så många veterinärer som inte ens vet att vissa av dessa sjukdomar existerar i Sverige.

Under 2011 var en döende valp med akuta symtom inlagd på ett större djursjukhus, där kennelinnehavaren på min anmaning bad veterinärena testa för bl a Giardia, Coccidiosis o s v, men de vägrade då det inte fanns sådant i Sverige!!!

Så sent som under sena 2012 hörde jag en annan veterinär som sa till en kennelinnehavare att Giardia inte fanns i Sverige så det fanns ingen orsak att testa för det.

Mina egna veterinärer är väl insatt i problemet, eftersom de är utbildade i Holland där man lever med sådana sjukdomar "till vardags" framför allt i kennlar eller andra ställen främst grupper med flera hundar i. Liksom deras nyutbildade assistenter som gått igenom detta på sina nya utbildningar. Men det är långt ifrån alla veterinärer som ligger inne med så omfattande kunskap i ämnet.

 

 

 

Symtom

Giardia förekommer både hos friska och sjuka djur. Symtomen (om hunden får symtom) är oftast diarré och viktminskning. Parasitens symtom visar sig ofta i samband med stress såsom plötsligt foder byte, byte av hem, dräktighet / valpning eller tarmstörningar av annan orsak.

Diarrén förekommer oftast till och från, avbryts för att upprepas periodvis.

Vanligast är att valpar visar symtom. De har svårt att gå upp i vikt, de får ofta dålig aptit, diarré och får svårt att gå upp i vikt.

Giardia ger symtom som lös eller krämig avföring, som lätt fastnar i långhåriga pälsar, någon enstaka gång blod i avföringen. Avföringen tenderar att lukta sjukt och starkt och ibland vara väldigt vattnig. Vissa hundar får också göra sina behov oftare än vanligt, ibland är det tvärs om, att de får lätt förstoppning.

Giardia orsakar ibland uppkastningar, viktminskning, ibland blir speciellt valpar ovanligt trötta eller t o m slöa.

Coccidiosis är en annan parasit som orsakar hosta, de kan också få mjuk avföring eller t o m rinnande avföring. Oftast tappar de aptiten och visar snabbt symtom på uttorkning vid lös avföring.

Symtomen är liknande som många andra sjukdomar och kan därför vara svår att upptäcka. Även om hunden har ägg i avföringen så behöver det inte vara din hund som är problemet.

Det är två stadier av Giardia. Den vegetativa formen i tarmen (trofozoit) och som ett vilostadium (cysta). Cystorna är de som smittar. Cystor av Giardia avges med avföring. Det är vanligast att avföring förorenar vatten och ibland livsmedel, och vattnet eller ibland mat blir smittspridare. Smittan sprids också via parningar. Om mamman är infekterad med Giardia får hennes valpar automatiskt Giardia.

Infektionen brukar visa sig relativt snabbt efter smitta. Om infektionen inte behandlas kan sjukdomen pågå i år, t o m resterande livet. Inkubationstiden är vanligen 7 - 10 dygn, men kan även vara 3 - 25 dygn.

Cystor av Giardia är mycket tåliga, de är resistenta mot desinfektionsmedel och sprids lätt med vatten eller blöta miljöer. Smittan kan infektera vatten eller mat. Giardia överlever vid temperaturer från 0 till + 60 grader C. Alltså tvätta allt varmare än 60 grader vid sanering eller frys ner allt! Giardia är också känslig för intorkning. Den kan inte föröka sig utanför sitt värddjur. Giardia är mycket motståndskraftigt mot vattenklorering.

SVA (= Svenska veterinärmedicinska anstalten) påvisar Giardia hos ca 25 % av alla hundar och katter som undersöks. Ca 50 % av nötkreatursbesättningar med kalvar påvisar Giardia. Parasiten är vanligast hos unga djur och också rikligare förekommande hos de unga djuren.

Giardia intestinalis påvisas hos flera djurslag, även människa. Det är samma art som infekterar människa och andra däggdjur men av en annan genotyp. Vanligast är att varje djurslag har sin egen genotyp men ibland kan det förekomma att smitta har överförts från olika djurslag, t ex från människa till husdjur eller vise versa. Överföring på detta vis kallas för en zoonos (alltså Giardia är en zoonos). Genotyp A och B infekterar människor. Parasiten invaderar ej vävnader.

Bl a har man sett Giardia hos hund, katt, häst, nötboskap, gnagare, får, däggdjur och människa.

Det upptäcks ca 1,500 fall årligen i Sverige , mest hos människor som varit utomlands, men det förekommer också inhemsk smitta men även smitta i vatten eller livsmedel.

Symtom av Giardia infektion är vanligast hos hundar under 3 års ålder.

I USA räknar man med att ca 15 % av hundarna som har lös avföring och / eller spyr är drabbade av Giardia. De räknar också att ytterligare ca 6 - 11 % av hundarna i områden där Giardia är vanligt, oftast kring sjöar och bäckar visar sig ha Giardia cystor i avföringen.

Coccidia (som av somliga inte förekommer i Sverige, fast det gör det) är en liknande parasit som ger liknande symtom, den sjukdomen kommer däremot vanligast av att hundar äter sin eller andra hundars avföring.

Giardia ger symtom som lös eller krämig avföring, som lätt fastnar i långhåriga pälsar, någon enstaka gång blod i avföringen. Avföringen tenderar att lukta sjukt och starkt och vara väldigt vattnig. Vissa hundar får också göra sina behov oftare än vanligt, ibland är det tvärs om, att de får lätt förstoppning, fast det är ovanligare.

Giardia orsakar ibland uppkastningar, viktminskning, ibland blir speciellt valpar ovanligt trötta eller t o m slöa.

Vid kronisk förekomst av Giardia så blir ofta diarréerna vanligare och kraftigare från augusti - september till ca november för hundar boende i Sverige. Anledningen till det är samma effekt som vi kallar rötmånad, d v s hög luftfuktighet i kombination med värme.

Hundar som växer upp med Giardia utan behandling växer långsammare (ofta inte ens färdigväxta i mankhöjd förrän vid 4 års ålder) och om uppfödaren är dålig att mata sina hundar eller håller hundarna i allmänt dålig kondition så hundarna inte har något att ta av eller är nedsatt i immunförsvaret så dör de lättare.
Dessa hundar som växer upp med kraftiga Giadia angrepp utan behandling kan även bli sterila. Både hanhundar och tikar.
Vuxna och gamla hundar har oftast enbart ljus, illaluktande avföring, ibland svårt att “hålla sig”, behöver gå oftare och avföringen blir lätt krämig. På semilånghår och långhår fastnar det ofta lite avföring i baken så man oftare får bada hunden i baken för att hålla den ren. Normalt ska du kunna ta avföring med fingrarna utan att bli kladdig, blir du kladdig finns det stor chans att dina hundar har Giardia eller så är det något annat fel. Dålig mat, t ex.

De flesta jag vet och känner till som har detta problem förnekar det i det längsta. Ofta i flera år innan de tar tag i problemet.

Jag punktar upp några tecken att titta efter, så kan man se om det stämmer:
Lägg alltså märke till att de flesta inte har några uttalade symtom. Det är därför detta är så lurigt. Man slår ifrån sig att mina är inte sjuka...

 

Olika sorter av Giardia

 

 

Avförinens konsistens

Folk ringer mig ibland i desperation för att få hjälp med bl a giardia. Jag är bara glad att hjälpa till.

Men något som slår mig gång på gång är att flera "gamla" hundmänniskor som redan var rejält etablerade innan giardian fördärvade hundvärlden i Sverige som blir förvånade, och ibland även chockade hur de vant sig att dagens hundskitar ska vara, alltså sådana med giardia.

De är ofta mjuka och smetiga, och antas numera vara normal avföring.

När jag påpekar att man ska ha fasta, fast inte hårda, korvar från hundarna, sådan avföring som man kan lyfta med fingrarna utan att bli kladdig, då slår det dessa gamla hundmänniskor att så var det förr.

Hur kan vi ha glömt det? Man smygs in i denna nya verklighet sakta och säkert, så man glömmer hur en frisk skit ser ut.

 

 

Påvisa smitta

Giardia upptäcks lättast i avföring från unga djur, det är därför fördelaktigt att testa en ung valp eller hund om man har en grupp och vill testa.

För att påvisa Giardia på hund går man till veterinär som skickar in avföring för analys. Träckprov kan visa cystor av Giardia.

Det finns flera metoder med de är inte lika säkra.

Det finns alltså ett stort mörkertal idag i Sverige vad gäller förekomsten av Giardia. Låter man testa sina hundar visar varannan att de inte har Giardia som har det i alla fall. Ska man få rätta resultatet ska man testa en sjuk (sjuk = en som växer dåligt och har diarré) valp (avföring in på analys) eller i alla fall valpars avföring, ju yngre, ju bättre, då är chansen störst att få ett korrekt svar.

Coccidiosis undersökar man genom att analysera avföringen, man tittar då efter om ägg (oocystor) finns i avföringen. Undersökningen är dessvärre inte 100 % säker.

För att göra en praktiskt test om du har ett omfattande hundantal med misstanke om Giardia. Då är det bara att behandla alla hundarna / hela kenneln. Ge Axilur i 7 dagar, börja med alla och total sanering, håll borta avföring så flitigt du bara kan under hela behandlingen. Upprepa sedan individuellt så fort symtom kommer tillbaka. Inom några veckor kommer du märka skillnad om det är så att det är Giardia du lever med.

Det finns många olika sjukdomar, det är inte alls ovanligt att veterinärer testar en sak specifikt, det är heller inte ovanligt om hunden testas för många sjukdomar / parasiter kan ha flera av dem. En del tycks oftast följas åt.

 

 

Annalys avföringsprov

En veterinär hade mage att ta en bra bit över 60 gånger mer för att ta emot skit och skicka till labratorium (=lab) än vad lab tar för undersökningen. Detta skedde hösten 2017. Ägaren skickade därefter själv, då kostade det mindre än 1/60-del så lite att få provsvaren hem till brevlådan, det för exakt samma test, på exakt samma lab. Efter att ha hört detta så rekomenderar jag STARKT att sända själv till lab, om man inte gör hemmatest.

 

 

Hundar som äter avföring

Ett otroligt stort problem om man har Giardia eller annan parasit som bär smitta i avföring, t ex Coccidiosis / Isospora, är när man har hundar som äter avföring.

Vissa hundmatssorter, jag känner till två olika märken, tycks accelerera skitätning hos hundar och därmed Giardia. Jag har många rapporter om att hundar som äter enbart ett foder som är väldigt vanligt idag via massiv och duktig marknadsföring, oftare än andra äter avföring, både sin egen och andras. Detta är naturligtvis en orsaken till omfattande problem vid Giardia smitta.

De kennlar eller större hunderier jag känner till som ger enbart ett speciellt hundfoder och har haft eller har Giardia får bort hälften av symtomen av Giardia så fort de slutar med det fodret, utan annan sanering.

Vanligt när man gett ett foder som gör att hundarna vill äta skit ett längre tag ökar förekomsten av Giardia i kroppen på hundar galloppartat.

 

 

Dold smitta

Som jag förstår det är Giadia på stark frammarch i Sverige, snart finns det inga kennlar som inte har det.

Många kennlar / hunderier som har Giadia vet inte om det. Symtomen smyger sig på så de anser sina hundar vara totalt friska, ända tills de startar vettig behandling, då märker de att, ja, så var det ju förr, mina hundar har alltså varit sjuka utan att jag visste något.

För att bara visa på ett symtom, hundar som alltid varit rumsren har plötsligt svårt att hålla sig, efter behandling är de rumsrena som förr i tiden igen.

Det finns massor av Giardia infekterade hundar i Sverige utan att ägarna eller ens veterinärerna känner till det.

För ca 10 år sedan gjordes en undersökning på en djurklinik i södra Sverige, där visade det sig att nästan 60 % av hundarna hade Giardia. Det var alltså inte hundar med symtom eller ens sjukdom som testades. Håll också i minnet att vissa som får testresultatet inte - smittad kan fortfarande vara smittade.

Det är just detta som är problemet. Våra hundar är till synes friska, det ska något mer till för att utlösa latenta problem, ofta sjukdomar med liknande symtom, eller som vanligast är, dräktighet och valpar.

 

Behandling

Det finns två olka behandlingar (i Sverige 2012) mot Coccidiosis, sulfadimethoxine och trimethoprim - sulfadiazine. Båda behandlingarna dödar inte parasiten, de stoppar bara deras förmåga att kunna reproducera sig, varför sjukdomen kan ta tid innan den lämnar hunden. Under behandligen och efter kommer dessutom hundens egna imunförsvar att bekämpa de återstående parasiterna i kroppen.

Eftersom det är lätt att djur återsmittas, p g a att parasiten är så svår att sanera i miljön, näst intill omöjlig att sanera, speciellt där det finns många djur som kennlar eller dylikt, bör man upprepa provet tidigast 25 dagar efter avslutad behandling för att se ifall man blivit av med problemet eller inte. Ibland måste djuren behandlas upprepade gånger innan man blir av med problemet.

I vissa artiklar kan man läsa om ett vaccin som ska hjälpa mot Giardia lämpliga för större hundgrupper, i vissa artiklar framgår att det inte finns vaccin mot parasiten. Det finns vaccin i USA, men den är inte godkänd i Sverige. Det vaccinet ges då (2012) valpar vid 8 veckors ålder, en andra dos 2 - 4 veckor senare, sedan en varje år resten av hundens liv. Vaccinet ger företrädesvis större hundgrupper som lever nära stora vatten så total sanering är omöjlig om man inte torrlägger vattnet.

Man kan behandla Giardia med Axilur som man då ger i 7 dagar i streck, istället som annars, 3 dagar i streck, för att bli av med Guardia. Naturligtvis måste man göra sitt bästa för att sanera närmiljön samtidigt. Eftersom Giardia inte överlever under 0 grader (i vissa få andra artiklar sägs det - 13 grader celcius) eller över 60 grader kan man med fördel skura allt med extremt varmt vatten, tvätta hundsängar med extremt hett vatten, tvätta hundfiltar och leksaker i temperaturer över 60 grader och resterande, som inte tål över 60 grader fryser man ner över natten i mer än - 13 grader för att vara på säkra sidan. Det som inte kan behandlas på detta sett måste avlägsnas från hundarnas miljö. Saneringen bör upprepas, att sanera en gång i början av behandlingsperioden och en gång sista dagen av behandlingsperioden bör uppnå optimal effekt. Allt träck från rastningarna ska avlägsnas noga dagligen, helst så fort de görs, när de är smittkälla. Vatten bör avspärras, allt fuktigt eller blött kan parasiten överleva i.

Ifall man har en sjö nära eller en strid bäck så måste man förstå att om vattnet inte är totalt bottenfruset så kommer amöborna gå ner i det kalla vattnet och överleva också vintern, eller hålla sig i det rinnande vattnet och överleva även på vintern där med. Man måste alltså spärra av så hundar inte kan få gå till dessa vattendrag något mer i framtiden.

Cyctorna, som är de som smittar, överlever i flera veckor i omgivningarna utanför värddjur. I vatten kan de överleva t o m längre.

Har man hund eller hundar som äter avföring MÅSTE man se till att det inte kan hända en enda gång under den period sanering pågår. Metoder kan vara: Absolut uppsikt under rastning, ger man annanas en tid kan hundar bli ointresserad av att äta avföring. Det finns preparat bl a i England som man kan beställa som ska avhjälpa ätande av avföring. Absolut avförings sanering, ta upp allt, omedelbart. Munkorg under rastningen, då en sådan sort som täcker totalt hela vägen fram. Olika träningsmetoder, avledande, beröm när de lämnar, dressyrhalsband, men då ska det tränas in före sanering, så hunden absolut inte äter avföring när sanering pågår.

Ibland när hundar är extremt hårt angripna av Giardia kan hunden få oönskade reaktioner på Axilur, t ex kräkningar. Då kan man behöva ta till alternativ medicin (Flagyl), då får man kontakta veterinär som ska skriva ut de medlet, sanering fodras naturligtvis fortfarande. När alternativ medicin är en slags penicillin bör man undvika det till det inte finns annan utväg, allt för att inte riskera att skapa resistenta stammar i onödan. Själva kräkningen är inte farlig, så man behöver inte byta preparat trots kräkningar, men ifall hunden får upp en del av Axiluret så bör man förlänga behandligen med Axilur med lika många dagar som hunden riskerat att ha fått upp medicinen.

Behandlingen (sanering - Axilur) får oftast upprepas flera gånger innan man blir av med smittan i en större grupp djur, vissa säger att Giardia är omöjlig att bli av med när man en gång fått in det i en tät grupp djur.

Fiber skyddar mot Giardia och hjälper till att förhindra spridning under tillfrisknandet. Fibrerna har effekten att hjälper till så inte bakterier växer och gör det svårare för Giardia Protozoan att fastna i hundens tarmar.

Giardia kan saneras med 1 % blekmedel och 99 % vatten. Detta blekmedel ska vara i sådan koncentration som inte är godkänd i Sverige, men är godkänt i bl a USA. Det går också att sanera med medel innehållande Lysol (aktiv substans bensalkoniumklorid) och Ammoniak. Produkter som innehåller kvartär ammonium fungerar också. Dessa produkter krävs i sådana styrkor så de är inte godkända i Sverige, men i bl a USA.

Benzalkoniumklorid är höggradigt giftigt för fisk och vattenmiljö, ganska giftigt för fåglar men knappt giftigt för däggdjur.

I USA finns det flera mediciner mot parasiten än vad vi har i Sverige (skrivet 2012).

I USA förekommer också, som sagt, vaccin mot parasiten.

 

Avmaskningsmedel.

Axilur behandlar: Spolmask (Toxocara canis, Toxocana cati, Toxocaris leonina). Hakmask (Ancylostoma canium, Ancylostoma tubäforme, Uncainaria stenocephala). Piskmask (Trichuris vulpis). Lungmask (Aelurostrongylus abstrusus). Bandmask (t ex Tänia pisiformis, Tänia hydatigena, Tänia täniäformis, Tänia cervi, Tänia serialis, Mesocestoides app.). Giardia.

 

 

Behandling vid tydliga sjuksymtom

Om en hund har Giardia med tydliga sjuksymtom och medicineras med Axilur bör man inte avsluta behandling efter 7 dagar (som man gör med en symtomfri behandling) utan man bör hålla på med behandlingen minimum 7 dagar EFTER att hunden upphört att visa symtom. D v s 7 dagar till när hunden är till synes frisk.

Om den totala behandlingstiden blir 2-3 eller t o m 4 veckor eller längre spelar ingen roll. Det viktiga är att hunden blir frisk. Man får inte ge upp!

En hund som är dålig i magen/tarmen där Giardiaparasiterna bor riskerar att inte tillgodogöra sig hela medicindosen. Därför bör man hellre överdosera något och aldrig någonsin ta i med knapp dos till en Giardiabehandling.

En hund som har lös avföring eller kanske t o m spyr, kan inte tillgodogöra sig den fullständiga medicinen. Detta är hur en kropp fungerar helt enkelt.

På en hund som har dålig mage går maten (och medicinen) genom tarmen i expressfart. Tarmen har inte en chans att ta upp allt som passerar, speciellt inte när tarmväggarna är störda av parasiter.

Även om man doserar väl tilltaget så riskerar alltså hunden att inte få i sig tillräckligt stor dos förrän den dagen när magen är i lag igen.

Den dagen hunden är symtomfri ska man alltså ge 7 dagar till, d v s full behandling, för att säkerhetsställa full behandling.

Som exempel: Vid normal behandling med Axilur av frisk dräktig tik ger man tiken Axilur ca 5-6 veckor i ett sträck, enbart för att ge valparna en parasitfri start i livet. Ger man lika lång behandlingstid mot Giardia eller t o m längre, så är det på inget vis farligt. Läs mer under rubriken: Axilur "för" starkt? Rubriken finns längre ner på denna sida.

 

 

Ren praktisk rutinbekämpning av Giadria av Svenska hundar kan då vara:

Alla hundar: Behanling med 7 dagar på symtomfri hund var tredje månad.

Hanar och tikar inför parning: minst 7 dagars behandling när tiken börjar löpa.

Fullständigt axilurprogram på dräktiga tikar och tidigt digivande tikar (= från 40:e dygnet av dräktigheten tills valparna är 2 veckor gamla).

Sedan blir det utöver detta punktvis behandling vid sjukdomsutbrott.

 

 

Förklaring:

Giardia bekämpas lätt med Axilur i 7 dagar, istället för 3 dagar. Sedan håller man sig till hela Axilurs program, d v s dräktiga tikar ges en 7 dagars kur när den börjar löpa, paras, vid 40:onde dygnet börjar man ge daglig dos till mamman ända tills valparna är 2 veckor.
Man får bli noggrann med vägning. Så fort en valp (0 dagar – 7 månader gammal) stannar upp i tillväxt eller får ljus och kladdig avföring i baken eller ömmar vid kontakt med magen ger man Axilur i 7 dagar till valpen, så håller den sig bra ett tag igen.

Man kan ge Axilur till 0 dagar gamla valpar! Ges alltid efter vikt. För små valpar ger man lättast flytande för att få rätt dosering. 7 dagar även till valpar.

I en mycket omfattande artikel skrivet i USA, de har levt dagligen med Giardia på både människor och hundar sedan urminnes tider, fick jag reda på att fiberhalten är avgörande för upptaget av Giardia via tarmen. Högt fiberintag = lägre förekomst av Giadia hos hunden. Vid sanering bör man alltså ge foder med högt fiberinnehåll.
Problemet är att fiberinnehåll deklareras olika på förpackningarna.
Under sanering kan man gärna ytterligare öka fiberintaget för hunden genom att ge dem morötter, hårt bröd o s v.

Giardia saneras i närmiljön genom upphettning till över 60 grader. Typ H2O Mopp är inte dumt alls här. Se tvins. Eller frysa ner saker. Det dödar också Giardian.

Vattenflaskor är att rekommendera då vattenkoppar är en stor smittspridare för detta. Vatten.

De matkoppar jag rekomenderar är plåt, då de kan kokas, frysas, saneras totalt. Inga sprickor eller liknande som man inte kommer åt vid sanering.

Problemet sitter i marken. Har man sedan vattendrag, damm, sjö eller allmänt vatten på gården, nära gården, så anser även de i USA att det är omöjligt att sanera Giardia totalt.

När valparna flyttar till sällskapshem så påverkas de inget mera, då Giardian blir så pass utspädd, eller så kan den bli frisk från symtom och gå vidare och dela med sig av sin smitta under hela livet till alla hundar som rastas på samma område. Det är sällsynt att hundar som går ut i ensamma hem, hem utan andra hundar eller med bara någon eller några vuxna hundar, blir i regel helt fria frår symtom och allt tycks vara över. (Numera 2018 stämmer inte detta, då det tycks som alla hundar blir återsmittade bara de går på mark, oavsett var i landet).

Om valpen däremot flyttar till ett ställe där det finns valpar eller dräktiga kan katastrofen blir ett faktum. Parasiten sprider sig och går så småningom tillbaka till den inköpta valpen i förnyad styrka, det kan sluta med fullständiga katastrofer.

Däremot vid Coccidiosis är det tvärs om. Där utlöser i regel stressen av att flytta symtomen, inom oftast några timmar eller dagar blir hunden sjuk i magen.

Flyttar en Giardia smittad hund till frisk kennel eller hunderi ger man deras alla stackars hundar Giardia för livet...

P g a dessa allvarliga effekter MÅSTE man innan man lämnar ut en hund ge den 7 dagar Axilur direkt innan utlämnandet. Skulle t ex utlämnandet skjutas upp ett par dagar så bör man då fortsätta ytterligare några dagar med Axilur så hunden är säkert behandlad innan flytt. Det är ett minium vad alla ansvarsfulla uppfödare borde göra innan utlämnandet av en hund för att minska risken för spridning.

Ett problem helt klart är att flera valpar blir svåra att titta i munnen då man gång på gång tvingar i dem jätteotäckt medel i massor av dagar i sträck. Inlärningen blir absolut. Det gäller att träna hundar oerhört flitigt med att titta i munnen samtidigt med massor av beröm så de förstår skillnaden, annars kan hundarna bli “omöjliga” att sköta i munnen.
Om en hund lämnar det smittade området och växer upp utan smittan KAN det hända den turligt nog blir av med Giardia, men risken är dock väldigt stor att det trots allt ligger slumrande (för resten av hundens liv). Det överförs då till eventuella valparna. Det är med Axilur man håller förekomsten av Giardia nere så hundar inte blir att må dåligt eller blir hämmade i sin tillväxt.
Vid sanering är det inte enbart golven man ska koncentrera sig på, det är framför allt hundsängar och fällar, vattenkoppar och matkoppar. Allt vatten utomhus, vattenpölar, dammar o s v måste avskärmas. Sedan snabb och noga avförings sanering.

Om man har Giardia blir det att leva med Axilur i ena näven, så fort en ny hund kommer in i gruppen startar man Axilur och ger i 7 dagar. Så fort man ska sälja / placera om en hund ger man den Axilur i 7 dagar de sista 7 dagarna före hundens flytt. Så fort tiken börjar löpa Axilur i 7 dagar. Så fort dräktiga tikar är 40 dagar dräktiga, Axilur dagligen tills valparna är 2 veckor. Axilur till alla hundar så fort det bara fastnar lite skit i baken, avföringen blir för ljus eller stinkande.

På små valpar sätter man in Axilur i 7 dagar så fort de inte går upp i vikt. Ständig vägning är alltså ett måste om man ska få valparna att växa upp med en bra start.

Så fort valpar inte går upp i vikt som de ska, Axilur i 7 dagar. Första Axilur omgången ges alltid till hela kullen, sedan behandlar man individuellt. De som drabbas mera bör man se till att de hamnar som sällskapshem, då de troligen har allmänt sämre immunförsvar. Ibland är det 1 - 2 kurer de första 3 månaderna, ibland 5 kurer under samma tid.

Hundar blir ofta svårare att titta i munnen, eftersom man tvingar i dem så mycket illasmakande Axilur.

Kostnaderna för detta program är gigantiska.

Om man misstänker Giardia man man köra hela Axilur programet på hela gruppen, så ser man efter ett par veckor om något förändrats. Därav kan man dra slutsatser också.

 

Sätt att undvika smittan

Så finns det fall när dessa ändå behövs. T ex om man tar i en ny hund i kenneln, sätt den på Axilur i 7 dagar och i hemkarantän. Där ska hundens avföring tas omhand minitiöst. Hunden ska saneras vid ankomst och innan utsläpp efter behandling. Kort sagt, man behandlar den lika som man gör vid en total sanering.

Vill du absolut låta någon para hos dig så kan de seminera, vilket gör att du undviker eventuell smitta på dina hundar.

Om du ska para hos andra så kan sanering däremot inte tillämpas när det finns mörkertal i testet.

 

Saxat ur en bok där handligen utspelar sig i Amerika.

 

 

Återsmittning hos veterinärer

Jag har sett smutsiga bord hos veterinärer som inte ens blivit något avtorkade mellan hundarna. Se upp!!! Hon veterinärer rör det sig många hundar som är sjuka...

161003 fick jag för första gången någonsin en idikation hos en veterinär att de kanske tar detta med Giardia m m på största allvar. En lapp på dörren att man INTE fick gå in om hunden hade smittsamma sjukdomar och/eller lös mage, utan skulle då tas in via ett speciellt sjukintag istället efter telefonsamtal. Mycket berömvärt!

 

 

Quick fix

Det är oerhört vanligt att hitta ett medel, eller flera, som tar bort symtom för några dagar eller veckor på kroniskt sjuka.

Detta är alltså smittbärare av värsta sorten. Hundägare som sprider sjukdom på detta vis är riktiga brottslingar, som utsätter andra hundar för smittor.

Eftersom hundarna återkommer till symtomen hela tiden så lider hundarna. Det är alltså djurplågeri att inte bota dem. Jämför man med människor med Giardia så är magsmärtorna enorma, även mellan symtomen.

Att leta quick fix istället för att bota är värsta sortens djurplågare, uppfödare som gör så är UTAN MINSTA TVEKAN betraktade som värsta sortens hundhandlare som INGEN seriös kennel vill ha med att göra, ifall de varit aktiva i länder där dessa sjukdomar varit vanliga i många år.

Att bara få allt att se ut som det är bra, istället för att se till att det är bra, är egoistiskt. Sådana kennlar kommer utrota sig själva i framtiden genom sitt rykte när det i Sverige blir allmänt känt om dessa smittor. De kennlarna kommer bli betraktade som "pest"smittade, fast i detta fall Giardia smittade, något man ska hålla sig LÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅNGT ifrån och ALDRIG blanda sig med för att kunna hålla sina egna hundar friska.

När det gäller behandlingar för att dölja sjukdom så är sådan behandling inget annat än högst tillfällig, och inte alls säkert att det fungerar. Om man t ex ger hunden en kur så kan symtomen kommer tillbaka mitt under kuren, eftersom behandling som inte är för smittan inte hjälper mot smittan, utan endast i vissa fall mot en del följdsymtom beroende på smittan, och då endast temporärt, aldrig permanent. Att ge sådana hundar penicillin är alltså ett recept på att skapa resistens.

Läs mer om risker med resistens som dessa hundägare jobbar på att få fram.

 

 

Penicillin och nya smittor i Sverige

Det är mycket trixande nu för tiden med penicillin inför flytt på klena hundar. Det är ett sätt att skyla över att man levererar/lämnar ut en sjuk hund som har blivit väldigt populärt i Sverige idag.

Varför har det då blivit poppis nu för tiden? Jo, vi har fått hit nya smittor (bl a Giardia och Coccidiosis) som på kort sikt eventuellt kan döljas av penicillin.

Istället för att lära sig om nya smittor och behandla djuren efter sjukdom så försöker man dölja problemet.

När man lämnar ut en sådan hund så lämnar man också ut smitta/sjukdom.

Flytt är bland det mest stressande hundar upplever utan att det är en sjukdom. På valpar och unga hundar är foderbyte ett av det mest stressande också. Även om man fortsätter med samma mat så är den största intaget för en hund vatten, vattnet är inte det samma. Trots att man gör allt för att hunden inte ska byta foder så är vattenbytet fortfarande där. Hundar stressas vid flytt.

Tvärt avstannande av penicillin, trots att kuren är "över", om man ens gett en full kur, i samband med stressen som en flytt utgör lämnar hunden helt blottad. Man kan ha utsatt hunden för enorm fysisk stress som gör att hunden inte klarar av att fungera. Har man sedan gett penicillinet för att dölja de nya smittsamma parasiterna så kan man vara säker på att alla symtom kommer tillbaka med sådan kraft att hunden kan dö.

Att som uppfödare/säljare syssla med sådant här bedrägeri är alltså att riskera att mörda hundarna.

Är det sanna hundälskare som gör sådant här? Det skulle jag knappast kalla dem, hellre raka motsatsen. Det är så avskyvärt så jag vill kräkas på folk som gör så här.

 

 

Medicinen "hjälper" inte

Många testar sina hundar och får bekräftelse på till exempel Giardia och/eller Coccidiosis, medicinerar (efter korrekt medicinering) och testar igen och har kvar det i alla fall efter avslutad kur.

Detta beror troligen nästan uteslutande på återsmittning.

Först måste man sanera sin egen närmiljö, sedan måste man skydda sina hundar mot smitta utifrån.

Det senare är lättare sagt än gjort. Det handlar om att skaffa sig en form av sluss utifrån och in.

Dess värre gäller det även att få gäster/besökare som ställer upp på detta, vilket inte alltid är det lättaste.

 

 

Ofullständig medicinbehandling

Det tycks bli vanligare att man behandlar Giardia med icke fullständig behandling, det är t o m veterinärer som förordar denna förkortade behandling.

Detta är naturligtvis helt förkastligt.

Förrutom att medicinen inte hjälper så är risken stor på sikt att vi skapar resistent Giardia som vi inte kan behandla i slutänden på detta vis, dessutom gör det inte hunden frisk utan gör enbart att Giardian återkommer i full styrka efter en mycket kort tid.

Hunden kan inte bli botad från Giardia med för kort kur.

Tänk er att er hund fått löss och ska ha en schamponering uppföljd av en till schamponering efter x antal dagar. Sedan ska hunden endast få en schamponering. Vad händer då? Jo, om man aldrig följer upp med den sista schamponeringen så får hunden gå med ständiga löss. Om man schamponerar en gång och sedan väntar för länge, och tar en schamponering igen och sedan inte fullföljer, gång på gång, så blir lössen till sist resistenta, d v s de vänjer sig vid schampo-giftet och överlever det. Det innebär att detta medel inte längre går att använda för att bota hund från löss.

Detta är EXAKT vad som många veterinärer och hundägare håller på att skapa här i Sverige idag.

 

 

Blanda mediciner

Man kan INTE köra en ofullständig kur med en medicin och kombinera med en ofullständig kur av en annan sort, det är inte så mediciner verkar. Detta är ett sätt att skapa resistens, inte bota hundar.

Om man använder samma medicin med två olika namn så fungerar det (bara dosen är korrekt).

För att ta ett exempel: att bota Giardia med en halv kur Flagyl och en halv kur Axilur är inte en bra behandlingskur. De båda medicinerna jobbar på olika sätt. Man behöver antingen eller, och fullständiga kurer. Efter en sådan blandkur är hunden INTE medicinerad.

Detta ständigt hoppande mellan olika medicineringar p g a att hunden inte blir bättre på ett par dagar är helt hopplöst oansvarigt.

Mer om resistens.

 

 

Hur länge lever giardia utanför värddjuret=hunden?

Har man fått giardia så är det så att om parasiten inte får "mat" på 1-2 år, så dör de.

Alltså giardia som lever utanför värddjuret dör till sist. Men det tar tid, d v s 1-2 år.

Man kan också frysa ner grejer och låta dem vara nerfrysta några dar, så dör giardia.

Eller så kan man hetta upp prylarna till över + 60º C.

 

 

Behandlingslängd

Vid långvarig och framför allt tidig smitta, som stått obehandlad under lång tid, speciellt på en ung hund, kan LÅNGVARIG behandling behövas. Längre än de 7 dagar som annars skulle hjälpt.

En hund som har lös avföring eller kanske t o m spyr, kan inte tillgodogöra sig den fullständiga medicinen. Detta är hur en kropp fungerar helt enkelt.

När en hund är symtomfri bör den få 7 dagar. I vissa fall kan det röra sig om månadslång behandling eller mer. Allt beroende på hur hårt smittad hunden är.

 

 

Axilur "för" starkt?

Det finns så mycket vanförställningar. Detta snack som somliga kör med att Axilur är så starkt för hundar så det är farligt att använda för länge är SKITSNACK! Värsta dyngsnacket. Det är som att tro på att en hund är fördärvad och enbart kommer föda blandraser om den en gång haft en blandraskull, det fanns det folk som trodde på för 50 år sedan... Vi MÅSTE lägga myter bakom oss om vi ska kunna ge våra hundar behandlingar så de håller sig friska.

Axilur har använts i massor av årtionden i långvarit bruk. Det är inget nytt på marknaden, och har inga kända negativa biverkningar, varken vid kraftig överdocering och/eller långvarig användning. Massor av studier finns i det ämnet och framför allt LÅNGVARIG praktisk användning.

T ex dagligt användande av Axilur från 40:e dräktighetsveckan på tikar till tikens valpar är 14 dagar gamla är något som massor av uppfödare har hållit på med i 30 år eller mer, utan kända negativa effekter, utan med gott resultat av parasitfri uppfödning av valpar redan i valparnas start i livet, vilket jag hoppas alla uppfödare unnar sina valpar.

Vid normal behandling med Axilur av frisk dräktig tik ger man alltså tiken Axilur ca 5-6 veckor i ett sträck, enbart för att ge valparna en parasitfri start i livet.

En nyfödd valp, 0 dagar gammal, kan ges axilur!

Är då medlet skadligt vid långvarig användning? Är det skadligt för hundar att få vara parasitfria? NEJ! Axilur är inte farligt. Det är inte "för" starkt.

Att tro det är att leva med fördomar, som i det här fallet skadar våra hundar och gör det omöjligt för oss i Norden att få kontroll över Giardia problemet på samma nivå som andra länder som har haft sjukdomen i evigheter.

 

 

Axilurvarianter

Det finns granulat av Axilur, det är alltså pulver.

Det finns tabletter av Axilur, d v s pulver som är ihoppressat till en tablett.

Det finns flytande Axilur, d v s pulver som är löst i vätska.

Granulat eller tabletter är ungefär samma, det är enbart doceringen som ska beräknas.

Flytande är blandad i vätska och därmed får det förkortat hållbarhet MEN gör det lättare att docera små docer till mycket små valpar.

Granulat går att lösa i vätska eller ge i mat.

Tabletter går att lösa i vätska eller ge i mat, de går också att mala till pulver.

INGEN AV DESSA DOCER ÄR STARKARE ELLER SVAGARE.

Det som skiljer är alltså hållbarhet och hur man kan ge medicinen.

 

 

Spolmask

Spolmask angrepp ökar med automatik när hundar drabbas av Giardia. Vid behandling med Axilur mot Giardia är spolmaskangreppet bekämpat under samma behandling, MEN om man bekämpar Giardia med penicillin så bör man också avmaska mot spolmask vid Giardiabehandling.

 

 

Okunskap bland de som borde veta bättre

Här kommer jag lägga upp felaktiga råd från de som borde veta bättre, för att ge en inblick i att när det gäller dessa smittor så kan man inte alltid, tragiskt nog, lita på sakkunskap.

 

x

 

September 2000: Så har jag igen fått höra om hund som ligger inlagd på djursjukhus med dropp för magbesvär, och hunden har inte ens testas för giardia! Jag lider med alla dessa hundar och deras oroliga ägare, som är i händerna på klåpare som inte lever i dagens vardag i Sverige.

Tack och lov för alla olika länder där ute som inte missköter sina hundar så gruvligt som det görs i Sverige! De hundarna slipper i alla fall lida. Det är sorgligt att Sverige som tror sig vara så väl framme inom djurskydd plågar djur så här illa i årtioenden för att begrava sina egna tillkortakommanden.

November 2019: Ytterligare två olika familjer som fått felaktig upplysning om behandling. Igen att man inte behöver använda hela 7 dagar. Igen att endast en hund i en grupp måste behandlas. Denna okunskap är farlig och skapar mycket lidande för hundar och ägare.

Augusti 2019: Så har vi haft två nya kontakter, igen, från två olika människor som har problem med giardia bara under augusti -19.

Båda har fått felaktiva upplysningar av veterinärer. De har också fått felaktiga upplysningar från internet.

Igen får jag höra sorgliga nyheter om hundägare som får plåga sin hund med magsmärtor i månader och år med veterinärerns goda vilja och med tusentals kronor i utgifter och mer eller mindre plågsamma undersökningar och tester på hunden om och om igen, utan att ens testa för giardia. När djurägare läser på och säger till veterinären att hunden kanske borde testas för giardia så säger veterinären att det inte är giardia så det behövs inte testas. Den veterinären är må hända synsk?

Så får jag alltså igen höra att veternärer fortfarande inte "tror på" giardia och att det räcker med tre dagar axilur o s v.

Vi som är seriösa om att ha friska hundar MÅSTE läsa på. Vi kan t ex fortfarande år 2019 INTE lita på alla svenska veterinärer och andra som egentligen ska vara kunniga om hund.

Ska vi kontroll läsa på om giardia, ÄKTA FAKTA, så går det bra att gå in på hemsidor till i stort sett alla större djursjukhus i USA, de har information som vilar på mer än 100 års erfarenhet om Giardia. DET är vad man ska lyssna på.

Problemet är sedan bara att vi i Sverige enbart har EN ENDA SORT receptfri medicin mot giardia idag, fortfarande, och det är alltså axilur. Utöver det finns det fortfarande endast en sort godkänd receptbelagt medicin mot giardia i Sverige.

Ska man sedan ge axiluren korrekt MÅSTE MAN läsa på i fass, där står sanningen, det måste till MINST 7 dagars behandling med axilur för att bota giardia.

Det går inte att lyssna på alla "experter" som inte vet vad de talar om, hur stor respekt ni har om dessa så tycks det inte spela någon roll när det kommer till guardia, där det fortfarande år 2019 tycks råda okynskap á 1800-talet istället för att gå på fakta och beprövad erfarenhet, så som experter annars brukar göra i andra ämnen. Men när det kommer till giardia tycks den kunskapen och den grunden vackla och flyga ut genom fönstren och bara försvinna för att ersättas med rykten och gissningar.

Så för att få korrekt information, vänd er till de med LÅNG OCH OMFATTANDE erfarenhet och för medicinering, vänd er till TILLVERKAREN av medicinen, i vet fass finns alltså tillverkarens ord om hur axilur ska ges för vilka sjukdomar.

 

x

 

December 2017: Ännu en veterinär, denna gång i Luleå-trakten, som sagt till kunder att patienten endast behövde 5 dagar axilur för att bota hunden från giardia, trots att längden på behandlingen med axilur mot giardia är minimum 7 dagar. Detta var så sent som december 2017. Dessutom hade veterinären i fråga mage att ta en bra bit över 60 gånger mer för att ta emot skit och skicka till labratorium (=lab) än vad lab tar för undersökningen. Ägaren skickade därefter själv, då kostade det mindre än 1/60-del så lite att få provsvaren hem till brevlådan, det för exakt samma test, på exakt samma lab.

 

x

 

November 2017: Jag fick förra veckan höra på radion av en veterinär att magproblem på hundar hade ökat något enormt. Veterinären trodde att det berodde på att hundar lever så mycket sämre mentalt idag. Enligt veterinären skulle dessa sjuka hundar ha special foder, de skulle också ha lugnande massage i kombination med aktivering. Om det inte hjälpte skulle man sätta igång en omfattande undersökning. Tänk vilket otroligt "kunnande" våra veterinärer står för numera. Jag blir kontaktad av hundägare från hela Sverige och ibland övriga Norden som vill ha råd om sina hundar som har dålig mage. I stort sätt alla som fullföljer behandling mot Giardia får hundar som är friska i magen, i alla fall av de som tar kontakt med mig, det är några varje vecka, det är inte ovanligt att det rör det sig om grupper med hundar, mindre eller större hundflockar, men sedan förra året också många hundar som lever en och en. Konstigt i mitt tycke är att dessa "mentala" magproblem nästan alltid går att bota med axilur...

 

x

 

Sommaren 2017: Ytterligare en veterinär som tycker att tre dagar axilur räcker nog, då det är så starkt!!!??? Behandlingen står skriven bl a i djurfass, något som ALLA veterinärer SKA ha koll på. Hur i hela friden kan de bli veterinärer när de inte kan läsa innantill?

 

x

 

Januari 2017: En veterinär i Sundsvallstrakten anser att man som veterinär måste göra hembesök för att hjälpa en kennel med Giardia och Coccidiosis och dess nära kopplade sjukdomar.

 

x

 

Oktober 2016: En veterinär i Göteborgstrakten ger en valp med sprutande blodig diarée Axilur i några dagar och sedan Flagyl i några dagar, upprepat med jämna mellanrum och sedan lite andra mediciner som inte botar varken Giardia eller lindrar diarée trots påvisad Giardia efter provtagning. Denna så kallade behandling pågår på den valpen från juni till oktober. Veterinären tror sedan att hunden inte har Giardia trots upprepar provtagning med bekräftelse på giardia utan veterinären vill inleda nya undersökningar mot andra sjukdomar. Hunden har inte en enda gång ens fått 7 dagar Axilur en enda gång på hela den tiden, och heller inte en enda full kur med Flagyl. Valpen lider och är svårt sjuk månad efter månad, rena djurplågeriet. Hur kommer det sig att veterinärer inte blir dömnda för djurplågeri när de gör så här mot en oskyldig hundvalp?

 

x

 

160417 En nordisk veterinär hade rekomenderat en uppfödare att ge hundarna Axilur i 3 dagar mot Giardia! Veterinären i fråga nämnde inte ens Coccidiosis utifrån symtomen, vilket ska betraktas som grovt tjänstefel. Kunskapen är alltså fortfarande otroligt låg angående dessa sjukdomar. (Min kommentar: Glöm inte att även Hepatit är vanlig smitta i kombination med Giardia och Coccidiosis, dessa tre går alltså ofta hand-i-hand, även ökad risk för spolmask, vilket botas med axilur, men inte med flagyl).

 

x

 

160314 är det igen en katastrofalt inkompitent veterinär i Sverige. Ytterligare en som inte hade minsta erfarenhet av vad varken Giardia eller Coccidiosis betyder i Sverige idag. Man undrar vad jordbruksverket tänker när de delar ut info till nyutbildade men inte informerar etablerade veterinärer om vad som tagits hit.

 

Somliga kritiserar jordbruksverket för deras nya policy (2016) att mörda djur som försöker smugglas in. Jag kritiserar dem med, enbart för att det idag är bortkastat. Det är helt enkelt för lite, för sent. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaalderles för sent.

Våra fina, friska och sunda hundar utan massor av farliga smittor som t ex Giardia och Coccidiosis är utdöende och kommer aldrig mer komma tillbaka till Sverige. Vi måste lägga de tiderna bakom oss och börja leva i nuet.

 

 

Giardias utveckling i Sverige

Det saknas fortfarande aktuella undersökningar om hur det ligger till med sjukdomsbilden i Sverige idag. Så som giardia utvecklas i Sverige skulle det vara önskvärt med MINST en undersökning på hur det rent allmänt står till med sjukdomsbilden i Sverige.

Man får lätt intrycket av att jordbruksverket/länsstyrelsen som ska vara ansvarig för djurs sjukdomar och utvecklingen av desamma i Sverige inte har koll och inte verkar ha intresse av att kontrollera så det finns korrekt info till alla veterinärer, djurägare o s v.

Jordbruksverket har egna veterinärer runt om hela Sverige, det skulle vara en smal sak för dem att ha en årlig kontroll på några få utvalda ställen runt om i Sverige för att ta stickprov för giardia.

Normalt går det till så att man tar ett prov på samtliga hundar som kommer in under en begränsad tid, oavsett varför de är där. Ska de vaccieras, ta prov. Ska de besiktigas, ta prov. Har de brytit benen, ta prov. Ja, ni förstår säkert. Sedan kan djurägaren få svara på om hunden normalt är bra i magen eller inte. Mer än så behöver man inte veta.

Då får man hela tiden relevant uppdatering om sjukdomsläget i Sverige.

Det fanns ett djursjukhus som gjorde ett sådant här test för över 10 år sedan i södra Sverige. Sedan finns det inga nya undersökningar, så vitt jag vet, i Sverige efter det. Heller ingen uppföljning på den som då skedde.

När det gäller omfattningen av giardia i Sverige idag lever i vi alltså i en gissningssituation.

Men utifrån min lilla erfarenhet är det värre än för ca 10 år sedan, MYCKET värre.

Anledningen till den slutsatsen är att jag tidigare nästan enbart fick samtal från kennelägare om giardia. Sedan blev det mer och mer de som hade flera hundar. Under senare år är det mer djurägare som har en hund som kontaktar mig om sina besvär med giardia.

När jag sedan får uppföljning så är det otroligt vanligt numera att dessa hundar som bor en och en återsmittas normalt. Detta trots att de endast vistas på "normala" platser. Alltså att de inte hälsar på i större hundgrupper. Inte har hundar på pensionat regelbundet. Inte rastar på rastplatser med många hundar på liten yta vistas regelbundet. Återsmittning tycks ske regelbundet för hundar som bor på egen tomt och sällan vistas utanför den. Återsmittning tycks ske regelbundet för hundar som bor i lägenhet, för hundar som endast träffar en annan hund som också saneras, endast lever helt själv. Återsmittning tycks ske regelbundet fast hunden enbart rastas på gator och torg med en liten avstickare på nån gräsplätt. Likaså för hundar vars ägare går ut och tycks ta med sig smitta till hund som inte lämnar tomten och fått tidigare smittad mark inhägnad så de inte når den.

Jag känner kennlar som har issolerat sina hundar in absurdum, totalt sanering, främmande får inte komma in, ingen för para hos dem, de parar inte hos något, nya hundar går igenom fullständig sanering och karantän innan de får gå in i kenneln o s v. Ändå får de återsmittning.

Jag drar slutsatsen av detta om att det tycks förekomma giardia ÖVERALLT i Sverige idag. Läget i Sverige tycks alltså vara MYCKET VÄRRE än för hundar som bor i länder med gatuhundar och som levt med giardia i 100-tals år.

 

 

Svenska utvecklingen

I år (skrivet april 2016) har jag nu fått besked om ett flertal som under senaste halvåret har drabbas av Giardia med liknande parasiter.

Något som gör mig oerhört sorgsen är att jag hör fler och fler sällskapshundar som bor en och en eller två och två som drabbas av utbrott av Giardia och Coccidiosis.

Jag tror detta beror på att de flesta inte tar detta på allvar.

Det är så många människor, hundägare, veterinärer, uppfödare o s v, som inte har en aning om detta, och de flesta som är medvetna är ovilliga att hjälpa och lära så fler lär sig och kan sköta sina hundar rätt.

Allt för många är oanande eller lotsas vara oanande och vägrar att prata om det.

Detta fortsätter att sprida skiten i vidare cirklar för vart år.

Jag tror också en starkt bidragande orsak är de som vägrar att erkänna, eller vägrar behandla (en grupp som är under växande nu) och fortsätter år efter år att sprida runt på dessa sjukdomar. Många som är i bl a utställningssvängen går inom denna katergori. De använder sig av "qvick fix" (läs ovan) för att få hundarna att se fina ut för dagen.

Jag själv minns första gången jag hörde någon som var med om symtomen för sjukdomarna och mannfall (i form av hundar) i massor i kennlar var i mitten av 1990-talet. Då fanns det INGEN som visste ett smack i Sverige.

 

 

Använd rätt medel för rätt sanering

Man MÅSTE ta reda på vad man vill sanera mot och sedan använda rätt medel/metod för att sanera just för den sjukan.

När man skurar och rengör för sanering mot t ex giardia, så måste man ta reda på vad som "hjälper" mot just det man ska sanera, i detta fall t ex giardia.

När man läser på om giardia ser man att det enda som dödar giardia är temperaturer under 0 grader 1-2 dygn eller över 60 grader så är det detta som gäller.

Då hjälper t ex inte klorin, såpa, skurmedel mot virus, blekmedel (som inte är godkänt i Sverige), amoniak o s v.

Det finns också skurmedel som blir förstörda, dess effekt förstörs, om man t ex utsätter dem för mycket hög värme. Så om man t ex ska skura golv för att sanera giardia och absolut vill använda ett medel som man "tror på", så är det smartast att använda det andra medlet först, och sedan använda skurning med värme över 60 grader.

På det viset får man flera funktioner i skurningen på en gång, eller snarare dubbelt så mycket jobb, men kanske dubbelt så bra?

Kom bara ihåg att det andra medlet inte gör ett dugg för att sanera giardian.

 

 

Hur fungerar rengöringsmedel?

Olika skurmedel fungerar i princip som så att de riktar sig mot specifika saneringar med olika PH värdet.

En "sjuka" (virus, bakterie, svamp, parasit etc) har svårt för vissa PH värden.

Vissa medel har väldigt olika PH värden som ger död åt de som inte tål det PH värdet.

Ta t ex giardia, de tål alla PH värden. Men de tål inte vissa temperaturer!

Mer om sanering.

 

 

Sverige jämfört med länder som levt med Giardia länge

Vi i Sverige lever på en nivå som är stenåldern jämfört med länder som kan dessa sjukdomar. Vi är totalt underutvecklade.

En stor brist för oss är än så länge brist på kunskap. Bristen på kunskap tycks ligga på flera olika nivåer. Länstyrelsen, veterinärer, hunduppfödare, hundägare...

En annan brist kommer mycket snart bli akut och det är bristen på variation av mediciner. T ex Amerika har ett 10-tal olika behandlingsmediciner. Vi har två, varav en är penicillin som INTE ska användas annat än när INGEN ANNAN behandling fungerar.

Med tanke på att Sverige jobbar hårt på att få fram resistent Giardia så kommer snart bristen på olika behandlingsmediciner bli akut, mycket snart, gissar jag.

 

 

Mer smitta eller mindre smitta

I visst mått är det likheter med giardia och corona. Om en individ utsätts för mycket och hög konsentration av smitta så är risken större att den smittade blir mer sjuk.

Hålls man (människor eller hundar) tätt tillsammans på liten yta är risken större än på lite större avstånd utomhus.

Jag sålde en gång en liten oskyddad valp till ett hem där det var åtskilligt med spanskimporterade hundar. Troligen var miljön rejält infekterad med giardia. Efter flera veckor insjuknade den stackars oskyldiga valpen och var nära döden! Det var första gången jag hörde talas om giardia.

Flera år efter detta drabbades jag själv av eländet.

Efter det har nästan alla hundar som kommit till mig från svenska hem och kennlar varit mer eller mindre infekterade.

Man ser direkt på den stackars hunden man får hem hur sjuk den är, så vet man om hunden kommer från något med lite smitta eller något med kraftigare smitta.

Nu när vi lever med detta elände gäller det att gallra bort de som blir sjukast från aveln. Anledningen är att vi vill ha hundar med kraftig motståndskraft i avel och hundar som inte blivit hämmade av sjukdom.

 

 

Resistens

Om man vill få fram parasiter som blir resistenta mot medicin, parasiter som t ex giardia, coccidiosis o s v så ger man kurer som är underdimitionerade, de ges i för små doser och/eller för korta behandlingar.

Då överlever de mest potenta, de kraftfullaste parasiterna, de som är mest motståndskraftiga mot den medicinen, som i sin tur förökar sig, till sist har vi en parasitstamm som motstår den medicinen.

Detta med för korta behandlingstider är vad Svenska veterinärer rekomenderar allt oftare i Sverige idag (2017) mot t ex giardia.

Dessa parasiter är välkända i många länder, och det är fakta hur man ska medicinera och hur länge, och det har varit kännt i årtionden.

Man gör ont värre om man tar dessa nytillkomna parasiter på våra hundar och gör dem resistenta, i fallet giardia mot den enda medicin som är receptfri i Sverige som botar parasiten, än så länge.

I t ex USA finns det minst sju receptfria behandlingar mot giardia att välja på, för att motverka resistens. Dessutom finns det inte en enda veterinär i hela USA som skulle vara så idiotisk att de rekomenderar halva behandlingar mot sjukdomen.

Vi måste lyssna på länder som har ett århundrade av bekämpning av parasiten, de vet hur man hanterar den.

Vi i Sverige leker "lekstuga" med en parasit som kan utrota våra hundar eftersom den slår så otroligt hårt mot uppfödning.

Den vanliga sällskapshunden är i princip knappt drabbad i länder där bekämpning sker. Inte heller välskötta kennlar har det i de länderna. Här i Sverige idag (2017) har var och varannan hund detta, oavsett om de bor en och en, i mindre grupper eller större. Oavsett om de är från bättre kennlar eller inte. Allt p g a okunskap.

Mer om resistens.

 

 

Min personliga erfaranhet av Giardia

Min personliga erfarehet är numera lång.

Första gången jag kom i "kontakt" med Giardia (somaren 2009) var när jag sålt en valp (våren 2009) till en som regelmässigt tar in gatuhundar från Spanien till Sverige och lever med. Sveriges hundar räcker visst inte till. Valpen jag sålde blev jättesjuk och var så under hela sin uppväxt. Mycket tragiskt.

Andra gången var via parning, det lyckades jag bota 2012. 26 december 2012 blev mina hundar återsmittade via en inköpt valp och hela kenneln fick åter saneras. Denna gång i kombination med ytterligare smitta av Isospora Coccidiosis, följden blev över 50000 i kostnader för veterinärvård och medicin + 27 hundar döda. Detta är då bortsätt från dygnet-runt arbete i månader och sorg i år framöver.

Jag hörde talas om Giardia sommaren 2009. En valp jag sålde insjuknade och höll på att dö. Ägaren hade också ett större antal hittehundar från en ökänd förmedling i Spanien, min veterinär räknade ut att valpen INTE kunde haft det med från mig. Trots det så testade vi tre av mina hundar tidig höst 2009, och de var alla friska. Mer än ett år efter det så hörde jag om sjukdomen igen på en föreläsning. Något halvår efter föreläsningen så har jag hört regelbundet om denna högst smittsamma sjukdom Giadria som smittar i expressfart. Det går inte många månader och ibland veckor mellan nya som kontaktar mig för att de har fått problem med detta. Under senaste året har det blivit väldigt mycket problem på kommande med Isospora Coccidiosis och Hepatit också, om man kan tro de som ringer mig är representiva för hunduppfödare i Sverige och ibland övriga Norden. Mer om dessa olika parasiter/smittor/sjukdomar.

 

 

Inköp av valp

Om man köper in en valp från en kennel som har tydliga symtom på giardia så är risken för skador av det även efter att man botat valpen.

Skador kan t ex vara kronisk dålig mage, sterilitet, eller dålig fertilitet. Störda löptider. Dålig könsdrift. Hundarna kan även efter de är botade få kroniska magproblem då mage och tarm kan bli skadade permanent under själva sjukdommens härjningar.

Är man som köpare uppfödare så kan detta få förödande följder, som man nog kan förstå när man läser om problemen som kan kvarstå efter botandet.

Om man köper en valp från en kennel med giardia, fast utan att kenneln har några direkt synliga symtom, tar man hem valpen och botar den (i den obligatoriska issolleringen med behandling som alla hundar bör genomgå som kommer till nytt hem nu för tiden). Dessa valpar får sällan permanenta skador.

 

 

Corona och giardia

Corona anses vara en katastrof. Hela världen är upp och nervänd p g a corona.

För Sveriges hundar är giardia och allt som kommer med det, en extremt mycket större katastrof än corona för människor.

En stor orsak till det är helt enkelt att det inte bekämpades när det kom och fortfarande inte bekämpas som det borde.

Framför allt att det fick bre ut sig kraftigt, synligt och handikappande över kennlar, sedan över enstaka sällskapshundar, sakta men säkert över hela landet år ut och år in.

Jag märker t ex att vara extra försiktig med att hålla händer rena p g a corona, är inga bekymmer alls, när jag är van sedan många år att hålla händer och skor rena p g a giardia. Jag minns att det var en inlärningsperiod i början av giardia att anpassa mig och oss. Men idag är det ren rutin. Och med corona har jag inte alls behövt "lära om". Bara följa min tidigare kunskap och mina tidigare rutiner.

Inser man vad det betyder så är det väldigt skrämmande, då det t ex fortfarnde finns veterinärer i Sverige än idag som inte ens vet vad giardia är...

 

 

Ökning?

Det har varit en stor ökning på folk som söker min hjälp för giardia just nu (skrivet 201129). Varje höst och vinter tycks det vara lika. Det är färre förfrågningar om detta på vår och sommar, fast även då får jag förfrågningar mer eller mindre regelbundet.

Man kan säga att det är en eller ett par gånger i veckan jag får förfrågningar på vår och sommar.

Det är ibland nästan dagligen jag får samtal om giardia på höst och vinter. Ibland blir huvudet trött. Ring igen en annan dag då. Jag delar så gärna med mig av den kunskap jag har förvärvat vad gäller giardia eller annat.

Jag gillar att hjälpa.

 

 

Permanent smärta = djurplågeri

När det gäller giardia får vi inte bara ge upp. Giardia kan ge våldsamma smärtor. Det är djurplågeri att inte behandla giardia på sin hund.

Provar man full dos med behandling så är det inte alltid tillräckligt.

Det verkar som om vi i Sverige har fått en extrem situation som gör att en vanlig kur med medicinering inte alltid är tillräckligt, snarare oftare är otillräckligt hos de som inte behandlats tidigare.

Om däremot ALLA uppfödare och privatpersoner hade fått behandling så som det görs i länder där man levt med giardia på hundar i hundratals år, då blir situationen en annan.

Jag har pratat med människor i USA som haft giardia och på människor är det utan tvekan FRUKTANSVÄRT smärtsamt. De har blivit sängliggande i veckor då de inte klarat av att gå upp ur sängen, ibland har sängvistelsen varit på sjukhus.

Om hundar ens har lite av den smärtan som människor får av giardia så utsätter vi hundar för ett vidrigt djurplågeri när vi inte tar itu med problemet.

Jag har en stor erfarenhet och har dessutom gått utbildning till veterinärsassistent, och de hundar jag köpt in som haft giardia, och det är en hel del tyvärr, har utan tvekan haft våldsamma plågor i magen.

Anledningen till detta från mig lilla utbrott kommer av att jag nu fått höra en ny variant från veterinärer. En djurägare har blivit tillsagt att när hunden inte blev bra med full kur av antibiotika och senare en full kur med axilur (2 gånger) så visade provsvaret fortfarande på smitta, och då tyckte veterinären att man bara skulle låta det vara för att se om valpen blev bättre eller sämre nån gång framöver.

 

 

Min personliga erfarenhet

Ett enstaka exempel ur verkligheten:

Jag köpte en vuxen avelshanne för flera år sedan. Den hunden hade varit i 3 kennlar sedan den blev könsmogen. Den hade parat flera gånger men inte fått valpar. För det mesta hade han inte ens hängt tikarna.

När hundar kom till mig (oavsett om de tidigare bott hos mig eller inte) fick den en obliatorisk behandling mot giardia, som alla inkommande hundar får hos oss.

Hunden ifråga var mager, mycket mager, så jag misstänkte giardia. Hunden fick vid behandling sprutade diarée (den var lös redan vid ankomsten) och blev sedan sakta med säkert bra. Efter redan 3 veckor hade hunden ett mer normalt hull, de utstickande benen var inte längre vassa att ta i. Den blev normal i hull på bara 3 månader.

Att en hund hämtar sig så fort med bara vanlig mat och axilur från det bedröviga skick den befann sig i när han anlände visar på att den hunden har en mycket bra motståndskraft för giardia trots att den var väldigt infekterad när han anlände till oss.

Han fick sedan regelbunden behandling mot bl a giardia hos oss, som alla våra hundar.

Hunden fick två kullar hos oss. En med 5 valpar, en med 4 valpar. Det anses vara stora kullar efter tikar som är små dvärghundar.

P g a att han lämnade genetiskt deffekta valpar så valde jag bort honom från avel.

Där han placerades varnade jag för att hunden skulle behandlas regelbundet mot giardia, vilket inte gjordes fick jag reda på i efterhand (som hos så många hundägare idag).

Hunden har nu parat igen men får inte valpar, igen...

Det är så många hundar som går med ständiga mycket plågsamma magplågor i Sverige numera och de får ingen hjälp. Det är rena massdjurmisshandeln bland våra hundar i Sverige idag.

 

 

Mitt behandlingsprogram

Jag ger mina hundar en kur axilur mot giardia m m var tredje månad, om det inte behövs oftare.

Dräktiga tikar får enligt axilur-programmet från 40:e dygnet tills valparna är 2 veckor.

Nya hundar får en kur med axilur omedelbart när de anländer till oss tills de är helt botade.

Hundar inkomna till mig från Sverige sedan flera år tillbaka, sedan 2012, har i stort sett alla visat sig vara drabbade av giardia, mer eller mindre. Endast två hundar komna från samma kennel har varit fri från symtom, alla andra har varit sjuka, somliga så sjuka att det varit fara för deras egna liv, och mina hundars liv. Det är illa, riktigt illa i Sverige idag. (Gäller fortfarande 2021).

Jag har noggrann koll på nyanlända så de inte får chansen att smitta de andra sedan jag förstod dessa sjukdommar, det fungerar bra.

Vissa hundar har också varit drabbade av andra smittsamma sjukdomar, förutom giardian, när de anlänt till oss.

För mig är det uppenbart att alla svenska hundar behöver behandlas regelbundet p g a översmittning och underbehandling i MASSOR av år nu när problemet kom till Sverige.

Det är också uppenbart för mig att vi ligger illa till då myndigheter inte släpper fram fler alternativa behandlingsmetoder i Sverige. Risken för resistens är gigantisk p g a stor belastning av sjukdomen och endast en behandlingsmetod receptfritt.

För att jämföra, år 2013 fanns det 7 receptfria behandlingar i USA mot enbart giardia. Ett land som vet hur man behandlar dessa sjukdomar då de levt med dem hela tiden. De har funnits längre i USA än någon veterinär eller hunduppfödare som lever idag har levt, så de kan detta.

 

 

Olika arter

Giardia är ett släkte av anaeroba flagellerade urdjur (protozoparasiter) av stammen Diplomonada i supergrupp Excavata (uppkallad efter det utgrävda spåret på ena sidan av cellkroppen) som koloniserar och reproducerar i tunntarmen hos flera ryggradsdjur, vilket orsakar giardia. Livscykeln växlar mellan ett aktivt simmande trofozoit stadium och en smittsam resistent cysta. Arten fick sitt namn efter den franska zoologen Alfred Mathieu Giard.

Giardia intestinalis påvisas hos flera djurslag, även människa. Det är samma art som infekterar människa och andra däggdjur. Det finns flera olika genotyper av vilka vissa är vanligast hos människa och andra hos övriga djurslag (se nedan). Vanligast är att varje djurslag har sin genotyp men ibland kan det förekomma att smitta har skett till annat djurslag till exempel från människa till husdjur och vise versa.

Cirka 40 arter har beskrivits från olika djur, men många av dem är förmodligen synonymer. För närvarande är fem till sex morfologiskt distinkta arter erkända. Giardia lamblia infekterar människor och däggdjur, Giardia microti infekterar sorkar och Giardia muris har hittats i andra däggdjur, Giardia ardeae och Giardia psittaci infekterar fåglar, Giardia agilis infekterar amfibier.

Fler arter :

 

Genetiska och biokemiska studier har visat att heterogena Giardia lamblia, som innehåller troligen minst åtta linjer eller kryptiska arter.

 

 

Du kan också läsa om

Herpes (smittas förhållandevis lätt, ger mer eller mindre förkylningssymtom).

Brucellos, inte allt för snabbsmittande.

Isospora / Coccidiosis, smittar oftast med fördröjning.

Hepatit.

Neospora.

Titrichimonas.

Toxoplasma (bl a symtom att tiken kastar valpar).

Herpes är otroligt smittsamt vid ytlig kontakt.

När hundar är vaccinerad mot t ex parvo eller valpsjuka så kan man inte testa med korrekt resultat för att se om hunden blivit drabbad av någon av dessa virus, fast de smittar fort vid kortvarig kontakt också.

Alla finns att läsa om på sidan sjukdomar.

 

 

Uppfödare

Genom att vara uppfödare så får vi speciella saker att ta hänsyn till och olika saker vi kan behöva ha tips och idéer om för att underlätta skötseln av våra hundvalpar när de är dåliga.

Kapittlet är stort och ganska ointressant för gemene man, jag lägger den på egen sida.

 

GIARDIA UPPFÖDARE

 

Eget hemmatest av Giardia kan man finna på: www.scentstopwebshop.se.

 

 

Kom ihåg, chansen att du helt ska undvika smittan i framtiden, ifall du är “ren” nu, är minimal. Vi får lära oss leva med sådant här SKIT! Mycket tragiskt.

Vi som är intresserade får samla så mycket kunskap som möjligt, så vi kan göra vad vi kan för att hålla våra älskade hundar friska.

 

Uppdaterad 2022-04-10

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström