Sinnen

 

Jag tror det är viktigt att förstå vad en hund säger, känner och tänker för att göra det rätta mot hunden. Att helt enkelt veta hur hunden ser saker och ting.

 

En hunds utveckling i valpstadiet går: nos-öron-ögon.

Detta är en klar fingervisning om vikten av sinnet för hundar.

D v s luktsinnet är det bästa sinnet hunden har, och det har de med sig från födseln. Hörseln är oerhört bra. Ögonen är inte dåliga, de heller, även om de ser mindre antal färger än oss, så kompenseras det av att de ser rörelser snabbare än oss.

 

Grundläggande sinnen är alltså näsa, öron och ögon, i den ordningen. Vi människor vill gärna ange hur mycket bättre eller sämre ett hundorgan är i förhållande till oss själva. Ibland fungerar inte det, då organet kan skilja sig så pass mycket åt mellan hund och människa så det är helt enkelt inte möjligt att gradera det rakt av. Lär er hur hundens grundläggande organ fungerar m m.

 

Hundens viktigaste sinne är luktsinnet!

Människor har lätt för att missta sig på att hundens främsta sinne är hörsel.

Anledningen att människor ofta tar fel tror jag beror på att vi människor har svårt att förstå hur mycket hunden är beroende av luktsinnet för sin existens. Vi vill gärna försöka förstå hunden och gör för det mesta misstaget att blanda ihop våra sinnen med hundens.

Luktinnet ger hundar så oerhört mycket mer därför att det är extremt mycket mer specialiserat jämfört med människans luktsinne. Luktsinnet följer hunden från födsel och hela livet ut. Ögon och öron kickar igång när hunden redan är präglad i hur den använder luktsinnet för att överleva.

Ska man rangskilja öra, öga, näsa på hund, ska man placera näsan främst, öronen som andra, och ögon på sista plats.

 

 

Näsan - Luktsinnet

Hundars luktsinne är så fullständigt dominerande på hunden så det har egen sida.

 

 

Luktraser och deras särskilda behov

Angående olika raser och blodhundar, normalt luktar hunden strax ovanför ett spår, inte ovanligt lätt skjutet i sidan, beroende på vind eller drag. Blodhundar och Basset Hound och liknande hundar sätter näsan direkt i spåret, när den böjer ner huvudet så faller öronen framåt, en på vardera sida av nosen, och avskärmar lukten, dessutom ramlar oftast skinnet fram så hunden inte ser, vilket ger full koncentration på luktsinnet. På grund av deras fysiologi är därför dessa raser vad man kallar "spårnoga", de vill säga att de har nosen mer exakt i luktspåret.

Hundar som t ex Blodhundar och Basset Hounds har också en ännu mer överlägsen näsa än andra hundar. De är alltså bättre på all form av användning av näsan. De MÅSTE dessutom få användning av luktinnet utöver det vanliga regelbundet för att må mentalt bra.

 

 

Nosavtryck

Det är mönster i hundars näsor om man tittar riktigt noga. Detta mönster är unikt för varje individ, lika som människans fingeravtryck.

 

 

Hörsel - öron

En hund uppfattar ljud fyra gånger längre bort än människor och dubbelt så ljusa-höga toner som en människa.

En hund hör alltså oerhört mycket bättre än vi kan fatta. En hund lär sig snabbt att lyssna på sin ägare när den "menar allvar", vissa visat att de menat allvar genom att skrika. Då lär sig hunden att lyssna först när folk skriker, inlärd "dålig" hörsel, kallar jag det.

Lär man hunden "kom hit", så kommer den när man ropar "kom hit". Lär man hunden att det är inte allvar förrän ägaren säger att "nu lämnar jag dig", då lär sig hunden att inte lyssna förrän den signalen kommer.

Om man tror att man ska använda högre röster eller ljud för att hunden ska höra bättre i en bullrig miljö, är det fel. En hund urskiljer en viskning på väldigt långt avstånd, i en enormt bullrig miljö.

Vill du lära hunden att lyssna först när det blir skrik eller vill du ha en hund som är lyhörd? Hörseln utgör inga svårigheter för hunden, det är endast träningen av människan som gör skillnaden.

Du får vad du gör dem till eller du får den hund du förtjänar.

Hundar blir skadade i öronen precis som människor. Speciellt om de utsätts för smällar och ständiga skrik och andra höga ljud, som människor.

 

 

Egna erfarenheter med hörsel

Mina hundar roar sig med att titta på TV.

När mina hundar hör vargar som ylar så reagerar de med jaktinstinkt.

Hör mina hundar andra hundar som ylar startar de yla, de med.

Det verkar alltså som om mina hundar kan skilja ylande vargar från ylande hundar.

 

Mer om hundens hörsel och ljudvärld.

Mer om skotträdsla o d.

Mer om döv hund.

 

 

Ögon

Synen är generellt sämre på en hund än på en människa.

Hunden räknas av många som färgblind men är egentligen inte färgblind. Hunden har två färgreceptorer (blå och gul), människor har tre. Hunden ser alltså mindre antal färger än vad människan gör. Hunden har alltså gula och blåa tappar i ögonen.

De har därmed röd och grön färgblindhet. T ex orange är därför svårt för hundar att se. Orange på grönt är extra svårt att se för en hund.

Trots detta så påverkas hunden av färger, lika som vi människor. Även färger de inte kan se.

Mer om hur färger påverkar.

 

Däremot kompenseras hunden genom att vara fenomenalt snabb att registrera rörelser med sin syn, överlägsen människan. Det tycks som deras synvärld är betydligt snabbare än människans, varför de kan lätt lära sig ta godis som kommer flygande i luften, för att nämna ett exempel. Mycket användbart med fantasisk rörelsedetektor vid jakt.

 

Hunden har också en bra uppfattning av rörelser även på större distanser. Hundar uppfattar rörelser på upp till 800 meters håll.

 

Hundar har inte världens bästa syn, men det innebär inte att de är blinda. De har, som sagt, en otrolig förmåga att uppfatta rörelse.

Men de har också en stor ansiktsigenkänning. Både vad gäller människor men också andra djur.

De är dessutom fenomenala att se små muskelrörelser i ansiktet på varandra och på människor och därifrån avläsa sinnesstämningar m m.

Hunden tolkar i huvudsak människans högra sida av ansiktet när den läser av hur vi mår, i vilken sinnesstämning vi är i.

Höger ansiktshalva på människor är mest uttrycksfull, därför läser hunden av höger ansiktshalva på människor, fast när den läser av hundar som går den på hela uttrtycket, eftersom det är så hunden "pratar".

 

Hundens synfält är 250 grader. Alltså mycket större än människans.

 

Hunden har mycket bättre mörkerseende än människor. Detta torde vara anledningen till att människan känner sig trygg när de har en hund bredvid sig på natten, eller när det är mörkt.

 

Även fast hunden ser bättre i mörker så påverkas hunden av mörker och ljus liknande en människa. T ex har mörker en lugnande effekt på hundar när de t ex är sjuka. Om man då skapar en mörk "lya" åt hunden så känner den sig lugnare och tryggare än om man har en lya som är kraftigt upplyst.

 

Förhållandet tappar och stavar är omvänt på hund och människa. Det är anledningen till skillnaden i synförmåga.

 

 

Egen erfarenhet om synen

Mina hundar roar sig med att titta på TV.

När de ser ett stort ansikte av något, hund, vilt, vad som helst, så reagerar de med jaktinstinkt på de djur som de inte är vana att ha kring sig som husdjur. De andra visar de ett helt annat intresse för.

Ser mina hundar t ex en gråhund, eller jämthund, reagerar dom som om det är en hund, men är de en varg reagerar de omedelbart som om det är ett vilt djur som ska jagas.

 

Mer om hur man kan påverka hunden med färger, ljus, mörker etc.

Mer om blind hund.

 

 

Hjärnan

Hundars hjärna är sambandscentralen, den svarar för tolkningen av all information som kommer dit från samtliga sinnesorgan, kroppens hormoner och hjärnan bestämmer hur kroppen ska reagera på den information den fått.

Hundens hjärna är i omfång en tiondel av människans.

Hunden bearbetar: Vänster hjärnhalva analyserar ord. Höger hjärnhalva analyserar tonfall. I det fallet fungerar alltså hundens hjärna likadant som människans.

Hundens sätt att lagra information är repetition.

Repetering, en given signal väcker minnet som då sätter igång en händelse. T ex Pavlos hundar. Varje gång de hörde en klocka pingla fick de mat, efter ett tag så började snålvattnet rinna bara hunden hörde klockan. Detta kallas klassisk betingelse.

Det andra sätter fungerar genom inlärning, alltså t ex hunden sätter sig så säger du ett ord SITT, så får den beröm för detta. Repetera om och om igen, till sist sätter sig hunden när den får signalen och då behövs inte berömmet längre. Detta kallas instrumentell betingelse.

 

 

Hud Skinn Päls

Hundens päls och hud gör stor skillnad mot människans.

Hunden har en stor  förmåga att anpassa sig (vilket människan inte har i samma stora och snabba utsträckning).

Hunden är inte förmågan att svettas genom huden, som människor. Hunden svettas enbart genom tunga och mellan trampdynor.

Hundar är inte enhetliga. Vi har hundar med tjocka kraftiga tredelade lager av päls. Vissa har inte päls alls. Vissa har inte underull. Vissa har tunn hud. Vissa har tjock hud. Kort sagt, det är stora skillnader.

Alla de har skillnaderna gör t ex olika hud och päls skötsel.

Det gör också olika behov av temperaturer. Alltså vissa kan ha varmare och vissa kallare.

Det gör också stora skillnader i att skadas av kläder o d. Ju mer sjuddslager, mer underhudsfett, ju mer och tjockare päls, ju större chans att hunden inte skadas av kläder och också är då hunden desto varmare av naturen.

Sedan har vi då hundens anpassningsförmåga. T ex tar en hund från kallt klimat till varmt så tar det bara några dygn (ca 72 timmar) för hunden att starta lossa päls och tappa underhudsfett.

Motsatsen, en hund som går från varmt till kallt är det i princip samma sak. Men där tillkommer det några saker. Man får INTE aktivera hunden så den förlorar energi under anpassningstiden och allra viktigast, man måste ge hunden extremt rikligt med högenergifoder och rikligt med vatten under anpassningstiden.

Öven nakenhundar har dessa egenskaper, då är det enbart underhudsfettet som regleras.

Hundar utan underull har särskilda utvecklingar i sådana fall. Raser som inte ska ha underull vet vi att de ibland har underull i alla fall. De fungerar som vilken annan "normalpälsad" hund som helst. Sedan har vi de som är enligt rasstandarden, utan underull. De kan oftast utveckla underull! När de sedan en gång har gjort det så finns den i regel där, mer eller mindre, beroende på årstid/väder/temperatur.

 

 

Värme kyla

Idealtemperatur för hund är ca 14 grader ELLER KALLARE! Allt beroende på ras (t ex polara spetsar) och omständigheter på kort sikt (stora temeraturomslag kan hunden behöva anpassa sig till).

Idealtemperatur för alla människor är ca 27 grader. Det är oavsett vilken ras eller levnadsomständigheter hos människan.

Skillnader finns p g a hunden och dess päls och deras huds egenskaper och hundens förmåga att anpassa sig.

En hund som t ex lever i - 30 grader och sedan över ett dygn sätts i + 14 grader får det FRUTANSVÄRT obekvämt under några dagar, tills de anpassat sig.

Människan har inte den förmågan att anpassa sig som hundar har, så även en eskimå som slängs direkt mitt i vintern från sin hemtemperatur till en sandstrand med + 27 grader får det svettigt, vissa kan uppleva det hela som väldigt obekvämt, men det är mer personliga skillnader, inte fysiska skillnader som man kan se eller mäta.

Vissa människor har svårt att tåla kallt, och vissa människor har svårt att tåla varmt. Lika är det hos hundar. Men trots det blir inte värme eller kyla utöver det normala skadligt för individen.

Fakta kvarstår, idealtemperatur för människor är ca + 27º C och för de flesta hundraser + 14º C.

Somliga påstår att alla hundar ALLTID plågas av värme, men endast utstår det p g a att de vill vara nära sina ägare. Detta är utan tvekan bullshit! Okunskap.

Bara som exempel: Jag har haft åtskilliga med hundar som lutar sig mot söderväggar i trädgården i gassande sol! Detta trots att de haft enormt många skuggade och svala platser. Ingen av dessa hundar har dock varit polara spetsar, annars av många olika raser med olika pälskvaliteter.

Ett annat exempel: Jag som har värmelampor ser att de flesta av mina hundar helst ligger under värmelampor för det mesta. Detta trots att det finns massor av bekväma hundsängar runt om där temperaturen är mer "normal". Inte ovanligt kan hundarna även ligga tätt tillsammans under värmelamporna, så de får extra värme!

 

 

För varm

Värmen på gott och ont. Hundarna plågas. Så enkelt är det.

Man måste göra allt man kan för att få platser där det är så svalt som möjligt till hundarna som de kan dra sig tillbaka i.

Vatten är livsviktigt.

Skugga är ett måste.

Drag/vind/fläkt är svalkande.

Bad kyler hunden.

Det finns liggunderlag som svalkar lite, som t ex vissa plaster, t ex galon.

Man måste ge sig i akt på om hunden börjar flåsa av värmen, då har hunden det för varmt!

Att inte hårdmotionera hundar när det är extra varmt bör vem som helst förstå är rent farligt.

Däremot kan man med fördel simma med hundarna dessa dagar!

 

 

Smart eller inte ? Lättlärd - svårlärd. Intelligent - dum. Minnet.

 

Lättlärd - svårlärd

En hund som är lättlärd har i regel snabbare att glömma och måste därför påminnas konstant.

En hund som anses svårlärd har i regel bättre minne, och har mindre behov av repetering genom åren.

 

Intelligent - dum

En hund som har lätt att lära anses ofta vara den mest intelligenta. Samtidigt har en hund med dåligt minne lättare att lära av amatörer. En hund som minns misslyckande har svårare att komma över det än en hund som inte minns misslyckanden varför den hunden i de flesta människors händer blir svårare att lära.

Intelligens för mig borde vara en som på egen hand räknar ut saker av aldeles egen kraft, en kreativ hund som har förmågan att snabbt fatta orsak - verkar och MINNAS det.

 

Minnet

Först ska man komma ihåg att hundar har inte den typen av "minne" som vi har. Vi människor kan dagdrömma oss tillbaka till både bra och dåliga minnen, vi kan också med hjälp av de minnena drömma om en framtid som är bra eller inte bra. Hundar lever inte så. Dessa verklighetsflykter sysslar inte hundar med. De fungerar helt enkelt inte så. De är här och nu, inte igår eller i morgon. Men vissa händelser kan trigga igång en förväntan av något bra eller dåligt.

Ta t ex en hund som har lärt sig att bilar är farliga. Om hunden aldrig mer i sitt liv ser en bil så utgör detta inget negativt för hunden i dess liv. Däremot är det ju näst intill omöjligt att skapa det livet till en sådan hund, alltså får man träna den för att vi människor ska kunna ge vår älskade hund ett bra liv i vårat samhälle utan återkommande stress av rädsla.

Vissa hundar har lättare att minnas. Vissa glömmer fortare. De som glömmer fortare är mer orädda vid andra försöket efter ett misslyckande. Därav är de lättare att lära. En hund som minns ett misslyckande längre tar det längre tid att komma förbi ett tidigare misslyckande, eftersom de minns problemen som var tidigare vid samma situation.

En hund med bra minne som har en ägare som har fårmågan att göra det rätta på första försöken vid inlärning har här en som för dom blir en lättlärd hund.

En hund med dåligt minne torde vara en idealisk hund att lära sig på då de lättare lär om och lever i ännu högre grad i nuet då de inte väcks i minnen av tidigare misslyckanden i framtida försök.

 

När det gäller att minnas är det utan tvekan väldigt ärftligt, så vitt jag har kunnat lista ut. Anledningen till att jag tror så är att det utan tvekan är bundet till olika raser men också ibland till vissa olika linjer i en viss ras.

 

 

Klor

Hundens klor har en uppgift. Hos katten är klorna ett känsligt och knivskarpt vapen, som vi alla känner till. Därav anledningen till att de måste skydda klorna noga när de inte används, så de dras då in.

Hunden däremot har sina klor framme hela tiden, även om den också har en viss förmåga att spänna tårna, som de gör, t ex på hal is! Hunden har alltså inbyggda dubbar! Klipper vi klorna överdrivet kort får hunden problem, speciellt i extrema situationer, som hal is!

Hundar av semilånghår och långhår kan få mycket lurv mellan trampdynorna, det kan göra att båda trampdynor och klor får svårt att nå marken, så hunden halkar omkring uppe på pälsen. Ansa därför pälsen mellan tårna vid behov, speciellt när det är halt ute.

 

 

Kromosomer

Hunden, liksom vargen, har 78 kromosomer. Vissa hunddjur har inte mer än hälften så många kromosomer.

 

 

Skelett

Förändringar som är typiska för inavel är t ex kondrodystrofi, förkortade rörben, höftledsfel, defekter i näsa och ögon.

Hundens skelett består av ca 300 ben, varav 20-talet av dessa är svanskotor. Hunden saknar nyckelben, därför överbelastas upphängningsmuskulaturen på hunden och tröttar även vid passivt stående.

 

 

Tungan

Hunden har en tunga som är försedd med bakåtriktade papiller, någon som underlättar för den då den lapar vätska, och dess magsäck är väldigt elastisk för att ge möjlighet till bearbetning av hårdsmält föda.

Yorkshire Terrier har en mjukare tunga än någon annan hundras jag vet, den är sammetslen.

 

 

Hundars uppfattning

Diverse forskare testar enkla saker som ska visa vad hundar uppfattar i förhållande till andra djur, inklusive människan.

Pekandet, en hund ser pekande och uppfattar förlängningen av andras riktningar. Detta är i sig inte konstigt, det är ett meddelande som Vargar förstår mellan varandra, som Schakaler förstår, egentligen alla grupp jagande rovdjur. Dessa djur "pekar" med nosen åt det håll de ser bytet eller fienden närma sig och alla i gruppen uppfattar att något är på gång, i den riktningen!

Det märkvärdiga med hunden är att den uppfattar det vi pekar på! Alltså uppfattar över artgränser. Man har också testat Schimpanser, de fattar inte när människan pekar. Man har också provat Vargar som har födds upp med hundliknande metoder, de förstår heller inte vad människan förmedlar.

Hunden går så långt att den t o m förstår vartåt ögonen tittar på människan! Andra djur är inte i närheten av den förståelsen.

Om en människa blundar eller tittar bort förstår en hund också väldigt väl att människan inte ser vad den gör.

Hunden är framavlad för att förstå och fungera med människan! Vargen är INTE ett tamdjur som betraktar människan som sin "flock", även om den är uppfödd under hundlika former.

En hund har förmågan att lära sig i snitt 165 unika ord och dess betydelse. T ex ut, sitt, bollen, hämta, åka bil m m.

Hunden har också förmågan att hämta "rätt" boll.

Om man lägger ut två bollar och hunden kan se båda, men människan ser endast en, alltså en boll är dold bakom ett hinder för människan men inte för hunden.

Så ber man hunden hämta bollen, då hämtar hunden den boll som människan ser. Testa gärna själv, det är en rolig aktivering för dig och hunden.

Barn uppnår den förmågan när de är ca 4 år gamla.

Detta ska symbolisera hundens respektive barnets förmåga att se saker ur en annan individs perspektiv. Alltså uppfatta att världen uppfattas annorlunda för andra än en själv.

Hunden har 6 olika slags skall som folk normalt förstår. Människan har en naturlig förmåga att uppfatta hundskall, alltså vad hundar säger och vad skallen betyder, även icke hundägare klarar det galant. Med hörlurar på och ljuden i öronen uppfattade människan i stort sätt varje hundljud korrekt, hundägare som icke hundägare.

Bur tricket. Hunden ber om hjälp.

Man tar en nätbur, placerar en godbit i änden på ett snöra, ställer buren så hunden kan dra i snöret och få godisbiten. Hundar klarar detta galant. Det gör "socialiserade" Vargar med. Så snurrar du fast snöret så hunden inte kan dra ut godbiten. Vargen drar och drar och drar... Hunden drar några gånger, kommer sedan och ber människan om hjälp! Testa gärna övningen själv, en rolig aktivitet för hund och människa som ökar förståelsen för hund.

Hunden formades av förmågan att samarbeta, inte underkasta sig. Hunden har en unik förmåga att iaktta oss och därmed förstå oss.

Vargen är ett vilt djur, inget tamdjur. Den saknar denna förmåga.

 

 

Inlärning

Hundens sätt att lagra information är repetition.

Repetering, en given signal väcker minnet som då sätter igång en händelse. T ex Pavlos hundar. Varje gång de hörde en klocka pingla fick de mat, efter ett tag så började snålvattnet rinna bara hunden hörde klockan. Detta kallas klassisk betingelse.

Det andra sätter fungerar genom inlärning, alltså t ex hunden sätter sig så säger du ett ord SITT, så får den beröm för detta. Repetera om och om igen, till sist sätter sig hunden när den får signalen och då behövs inte berömmet längre. Detta kallas instrumentell betingelse.

 

Inlärs inlärning med korrekt repetering så krävs oftast 3 likadana repeteringar efter varandra så sitter det där. Detta bygger på hundens egna drivkraft så kan man använda sig av sådana situationer så långt det är möjligt, vid inlärning så når man snabba resultat.

 

Vid instrumentell betingelse kommer orsak-verkan bakvänt, alltså signalen vi vill använda läggs på efteråt, det gör att hundens sinne redan är på väg in i nästa moment, då kommer det krävas flera försök innan inlärningen sitter. Ju tidigare/snabbare man kan sätta in signalen under utförandet, ju fortare lär sig hunden.

 

 

Tids minnet

Tiden i närminne sträcker sig 15 minuter för en hund, allt efter 15 minuter är länge.

En hund kan däremot mycket väl skilja på olika tidpunkter på dagen och olika veckodagar med hjälp av andra djur men oftare människors rutiner under olika tidpunkter som triggar igång minnet.

Om en hund är ensam lång stund blir den mer upphetsad när ägaren kommer tillbaka än om den varit ensam en kort stund. Om det beror på att den haft mindre att göra en längre tid eller att den medvetet förstår hur lång tid som förflutet är experterna inte på det klara med...

Hundar "sover" mycket, tror vi människor. Egentligen vilar hundar mycket, i väntan på att något ska hända. De iakttar oss oavbrutet, lär sig minsta lilla blinkning hos oss. Vi tror därmed att hunden "läser våra tankar", när de egentligen läser våra små signaler. Sådana signaler som hunden själva avger med de flesta människor missar hos sina hundar, när hunden inte blir förstådd med sina små signaler, tar den till ljud, så som vi använder ljud, för att få oss att lyssna.

Hundens tid är alltså det vi ger den. Hundens tidsuppfattning kommer ifrån våran klocka och våra rutiner. Hunden i sig själv lever efter naturens klocka.

Hundens "tidsminne" är ibland luktsinne, vet man idag. Man har kommit fram till det genom att lära sig förstå varför en hund "vet" när husse kommer hem från jobbet. Ju längre frånvaro, ju mindre lukt. När lukten når en viss nivå kommer husse. Tar man däremot en tröja som husse har på jobbet och bär hem till hunden så "vet" hunden inte längre när husse kommer hem. Lukten av husse är fortfarande för stark, så han ska inte komma hem ännu.

Se mer om luktsinnet, se längre upp på denna sida.

Mer om tidsuppfattningen hos hund.

 

 

Smaksinnet

Hundar har 1,706 smaklökar, människor har 9,000 smaklökar.

Bara för att vi människor inte har jätteutvecklat luktsinne, jämfört med hunden, innebär inte att vi inte känner lukter. Lukter är t o m viktiga för oss, mycket viktiga. På samma vis är det med hundens smaksinne.

Hunden har inte särkilt utvecklat smaksinne, men varje hund har oftast sina favoritmat eller favoritgodis. Vissa hundar gillar kött, vissa lever, vissa banan, vissa annanas, vissa morötter.

Jag har haft ganska många hundar som föredrar klementiner framför kött, för att bara nämna ett enda exempel. Även hundar med dålig aptit eller extremt bra aptit kan ha en favoritmat.

Man får prova sig fram.

Hundens smak testas via lukten. Allt som väcker näsan på hunden tycker hunden oftast om att äta, och vise versa. Vägen till magen på hund går alltså via näsan/lukten.

Vissa hundar föredrar t ex lek före godis. Vill man då hitta hundens motivation så ska man då använda lek som motivation till en sådan hund som gillar lek mer.

 

 

Drömmar

Valpar drömmer betydligt mer än vuxna hundar. Forskare på hunddrömmar har kommit fram till att valpar drömmer mer ju mer den varit med om under dagen. Den tycks också ofta drömma om händelser som hänt under dagen. Det troliga är att drömmarna hjälper valpar att bearbeta händelser, repitera och memorera beteenden.

 

 

Högertassad eller vänstertassad

En hund kan vara högerhänt eller vänsterhänt, högertassad eller vänstertassad. Man ser detta enklast genom att iaktta vilken tass hunden tar fram först när den startar att gå.

 

 

Läsa ansikten

Hunden läser av vänster sida av människans ansikten för att se hur vi mår rent psykiskt, samma förmåga som vi människor har.

 

 

Gäspning

Om hunden ser dig gäspa och svarar med att gäspa själva som svar visar det på ett starkt band mellan hund och människa. Gäspning är ett tecken på stark sympati. Det är också ett kvitto på att hunden tar in vad du säger eller gör, den är "med" dig.

 

 

Rasspecifika beteenden

Man ska alltid ta reda på ursprunget till den hund man skaffar. Anledningen att de ofta är genetiskt programerade till ett eller flera särskilda beteenden som hunden behöver utlopp för. T ex grythundar bör på tillfälle att gräva. Labradorer = simma, Blodhundar = spåra, Siberian Husky = dra o s v. Som sagt, ta reda på vad din ras var ämnad till när den avlades fram.

Man kan prova lite av varje på alla hundar, de mår de bara bra av, då ser man vilket/vilka moment ens egen hund finner extra stimulerande.

Speciellt en hund som är energisk kan må bra av att prova lite av varje, fast den speciella händelsen inte är typisk för den rasen.

Hundar kan trots tillhörighet till en ras sakna de typiska beteenderna, eller ha ett för rasen avvikande beteende som inte är vanligt för den rasen som den behöver få utlopp för.

 

 

Hundens hjälplöshet vid ständig misshandel

En test utfördes, där en tredjedel av hundarna (grupp A) utsattes för ström (stötar), som de kunde stänga av genom att putta med nosen på en stor knapp. Hundarna lärde sig det snabbt. Så var det en tredjedel av hundarna (grupp B) som utsattes för ström men inte kunde göra något åt det. En tredjedel av hundarna (grupp C) utsattes inte för ström alls.

Sedan togs samma hundar till en box med två fack avskilda med en lägre kant emellan. I ena facket i boxen var golvet strömförande. Där placerades hundarna. Grupp A och C hoppade över till den sidan av boxen som inte golvet var strömförande i. Grupp B däremot stannade kvar i sitt fack och till sist la sig hjälplöst ner för att försöka sova (eller kanske en önskan att dö).

 

 

Hundar och människor har mycket gemensamt

Hundar och människor har mycket gemensamt. Olikheten mellan hund och människa grundar sig på små skillnader som blir stora skillnader. Vi är lika. Framför allt fysiskt. Samtidigt är de största skillnaderna mellan hund och människa de psykiska skillnader som kommer av de olika fysiska skillnaderna, som faktiskt är ganska små men får stora konsekvenser.

T ex luktsinnet är oerhört mycket bättre på hund än människa, liksom hörsel. Detta gör att hundar betraktar världen ur en annan synvinkel, eller snarare luktvinkel, än vad vi gör. Det skapar en grundläggande skillnad i hur olika vi "ser" på omvärlden, eller som det borde heta på hundar, luktar på omvärlden.

En annan skillnad, våra tummar och hundens tummar och allt det för med sig. Sättet vi greppar, tar i saker, sättet som hundar "tar" i saker, med munnen men först med näsa, öra och öga, till sist i munnen. Vi människor tittar först, ögonen är vårat huvudorgan att betrakta omgivningen med.

Luktsinnet på människa och hund är ganska lika uppbyggt, men de olika detaljerna i luktorganet har lite olika storlekar och vinklar, och detta ger i grunden ett annat sätt att betrakta omvärlden.

 

 

Flockkänsla

Inom hundvärlden är det inte naturligt att flocken splittras och avviker en och en.

Om avvikelser sker beror det ofta på att det är en stor hundflock som har olika arbeten inom flocken, och ett gäng av flocken går och gör sitt arbete och kommer tillbaka, i grupp. Aldrig en och en.

Om en hund avviker från gruppen så är det inte säkert att den är välkommen tillbaka.

Att vara tillsammans 24 timmar per dygn är det normala för hundar. Det är så som hundar bör leva. De ska vara tillsammans med sin flock hela tiden, SPECIELLT om de inte lever i en hundflock i familjen.

Det är onaturligt för en hund att vara ifrån sin familj.

Flockledaren har ALLTID ansvar för sin flock.

Hur ska den/de kunna utöva sitt ansvar om de inte är tillsammans med sina hundar?

 

 

Dunka rygg

Hundar är annorlunda skapta, man ska inte dunka en hund i ryggen som satt i halsen, det kan åsamka hunden skada. Vänder man sedan hunden upp och ner kan tyngdlagen göra att det som sitter fast åker upp mot näsan och hunden får då riktigt svårt att andas.

 

 

Baksporrar

Baksporrar, eller som de kallas på Norska, ulveklo (= vargklo).

Vi kan börja att konstatera att Vargar har inte baksporrar oftare än våra tamhundar.

Alla raser kan få baksporrar ibland, vissa raser ska ha baksporrar, vissa ska ha dubbla baksporrar (t ex Lunnehund, Pyreneerhund), hos vissa raser är det diskvalificerat att ha baksporrar (t ex Podengo Portugués), även dessa raser kan trots allt födas med baksporrar.

Ibland är baksporrar stora, ibland små, ibland sitter de i löst skinn, ibland har de en kraftig benförbindelse mellan bakbenet och sporren. Baksporrar har alltså normalt mer variation i sitt utseende än framsporrar.

Förr tog man bort baksporrar själv, på raser som inte skulle ha baksporrar, detta gjordes då vanligen på 3:e dygnet, eller omkring 3:e dygnet. Ofta samtidigt med öronkupering och/eller svanskupering, på de raser som skulle vara stympade på den tiden.

Idag är det förbjudet i Sverige att ta bort baksporrar (liksom kupera öron och svans på våra hundar), det ska endast ske av veterinärmedicinska orsaker idag. Alltså om hunden håller på att slita av den kan veterinären avlägsna sporren, eller om den ofta blir skadad i baksporre, så kan veterinär avlägsna baksporren. Detta gäller även för framsporrar.

Norge var föregångare vad det gäller att förbjuda avlägsnande av baksporrar (liksom svanskupering). Sverige kom ett antal år efter med sitt förbud.

 

 

Mer om hundens beteenden och sinnen.

Mer om hur ögonen och synen fungerar på hundar.

Mer om ögats sjukdomar.

Mer om ögonfärger.

Mer om ögats skötsel.

Mer om ögon.

Mer om blind hund.

 

Uppdaterad 2022-11-09

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström