Beteende

 

Mentalitet hos hundar är ett pussel som man mår bra av att förstå.

Det finns både vanliga och ovanliga beteenden. De flesta beteenden hos våra hundar är framkallade av människa. En del är inlärda av människans omedvetna signaler. En del är medfödda.

När man har ett bekymmer som man ska rätta till kan man prova olika varianter och se vilket som kan hjälpa. Varje hund är en individ och det finns inget schema för att precist rätta till ett problem, utan måste anpassas med känsla för varje individ. Om så inte vore, kunde robotar skött våra hundar, och så fungerar det inte.

Har man fler hundar med samma problem så kan man inte utgå ifrån att alla ska "botas" med samma recept. Ta t ex skällande. Ofta räcker det med ett bättre ledarskap över flocken och riktad träning till den eller de värsta så följer de andra med "på köpet".

 

 

Hundar är lojala. De försöker aldrig få sin människa att förlora ansiktet. De bara svarar på människas beteende.

Är deras människa villig att dela med sig av hundens glädje, så blir hunden sådan. Om ägaren vill hålla hunden för sig själv, så blir hunden så också.

Om vi däremot börjar utöva människopsykologi på våra hundar så går våra naturliga signaler inte fram till hunden, de kan t o m få motsatt verkan. Detta beror på att hunden inte är en människa. De ser världen ur en annan synvinkel än vad människor gör.

En hund blir vad vi gör den till, på gott och ont, och även om vi gör hunden till ett nervvrak är vi allt för hunden, vi är hela hundens värld.

 

 

Att lotsas vara något man inte är gör ingen lycklig, eller lyckad. Det samma gäller hundar. En hund som inte får vara hund blir inte lycklig, den blir heller inte en lyckad hund. Däremot kan den bli en leksak till en egoistisk ägare.

 

 

Hur går det till när man låter hunden vara hund eller hur går det till när man försöker göra hunden till minimänniska?

Några exempel:

 

Försök till att göra hunden till människa Vad blir fel Hur gör man för att låta hunden vara hund istället
Försöker få hunden att välja vad den vill äta. Hunden får rubbat ätbeteende. Äter det den får, d v s man låter helt enkelt inte en hund välja, man ger den det den behöver. Att däremot vara empatisk nog för att lägga märke till vad hunden attraheras av för lukter, t ex genom att låta hunden lukta på olika lukter i en djuraffär, och därmed plocka upp det hunden attraheras av och ge det till hunden när man tycker den varit lite extra duktig, kallas en duktig hundägare.
Uppmuntras till kontakt, till att gå före, i möte med främmande. Uppmundrar den starka hunden till att ta överhand, och gör andra hundar osäkra genom att hunden får bilden av att ägaren inte vet vad den ska göra och därmed inte är pålitlig. Se till att hunden följer dig/flockledaren. Visa naturligt hur mötet ska gå till. Detta ledarskap befriar hunden från ansvar och ger den utrymme att bara vara lycklig. Den behöver endast följa ägarens ledarskap och reaktion, så gör den rätt, eftersom den gör som sin ledare. En bra ledare ser till att skydda sin hund mot obehag, d v s att man uppträder lugnt och tryggt inför hunden i alla lägen. Det är att ge hunden ett tryggt ledarskap och trivsam utstrålning. Då får man en hund som litar på sin ägare/ledare.
Frågar hunden efter vägen, låta hunden leda promenader etc. Uppmundrar den starka hunden till att ta överhand, och gör andra hundar osäkra genom att de tror ägaren inte vet vad den gör, att ägaren är svag och oförmögen till att ge hundar trygg vägledning. Led hunden på rätt väg som en naturlig ledare som hunden känner att den kan lita på. Hunden kan slappna av och bara vara hund, gå och nosa, lyssna, se sig om. Hunden kan vara trygg och lycklig. D v s endast vara hund, något som hundar är bäst på.
Gör saker efter schema. Hunden vill bli uppmuntrad mentalt, den kan helt enkelt inte klockan. Klockan är en relativt modärn uppfinning hos människan. Att fodra att en hund ska göra något för att klockans visare står på en viss tid är att tro hundar om något de inte förstår. Klockan är helt enkelt inte naturligt, inte på det viset vi delar upp timmar, minuter o s v. En hund greppar inte det. Uppmundra hunden genom att gör saker inspirerande och stimulerande när det är dags för en viss sysselsättning, oavsett klockslag.

 

Vissa saker är mycket bra att låta barn göra. De ska växa upp till en egen liten ledare en dag, de ska förberedas för att stå på egna ben, fatta egna beslut. Bli trygga människor som litar på sina egna värderingar och instinkter. Att behandla en hund som om den ska växa upp en dag och regera i hushållet ger en mentalt rubbad hund. Hunden är INTE framavlad till att ta över från människan. De är helt enkelt födda till att naturligt följa sin människa och vara lyckliga och skyddade från ont av sina ägare.

Att skydda en hund från onda händelser gäller inte bara att se till att hunden inte ramlar från hög höjd, bränner sig på spisen, rusar ut i trafiken. Det innebär att hela tiden se till att hunden är mentalt i balans, att hunden KÄNNER SIG trygg. Det gör den inte genom att ge den ett skydd i form av en grind eller liknande, hunden känner sig trygg när den ser att ägaren är i balans och tar ett naturligt och kärleksfullt ledarskap.

 

 

Framavlad att leva MED människan

Hundar är framavlade med att leva MED människan, inte förvaras av människan.

Leva med hundar eller förvara hundar, det är frågan.

De som har hundar av annan anledning än att de vill leva med hundar, de väljet ofta att förvara hundar i egna utrymmet, ofta på en viss distans från dem själva och deras egna vardagsliv.

De som förvarar hundar vill ofta ha hundar av andra orsaker än kärleken till djuret.

Det kan vara för att få tävla i olika grenar med hund (=önskan om ära och berömmelse). Det kan vara för att de vill ha valpar. Det kan vara för att de tror på illusionen att man ska tjäna pengar på att sälja hundar. Det kan vara för att skryta om att de äger hundar. Orsakerna kan vara många.

Det som är gemensamt med dessa är att de sällan har hundar i större grupp i samma utrymmet som de själva lever, även om vissa kanske lossas att de har så.

De har sällan med hundar i större grupp på sin egen tomt.

De har ofta hundarna förvarade i utkanten av huset och i utkanten av tomten.

Kort sagt, de vill besväras så lite som möjligt av hundarna i sin egen vardag.

En hund är född att leva MED människan, inte förvaras av människan.

T ex små burfåglar förvaras av människan. Kor förvaras av människan. Hundar ska LEVA MED människan.

Tycker man inte om hundar borde man inte ha några hundar.

Hunden blir stressad av att inte få vara med sin familj.

Hundar kan inte välja hur de ska leva, de är helt i händerna på oss människor, vi är skyldiga att ge dem ett bra liv.

 

 

Läs din hund

En hund läser oss hela dagar, den iakktar oss hela tiden, även när vi inte ser det. De lär sig förstå vad varje minsta lilla kroppsrörelse betyder, rörelser som vi inte ens är medvetna om att vi avger.

Ibland känner vi t ex att en person ljuger för oss, men vi vet inte varför vi tror det. Vi brukar säga att vi "känner på oss". Ofta läser vi de små signalerna som vi inte vet finns där, men trots det så förstår signalerna instinktivt utan att vi är medvetna om det.

Hunden kan detta språk och förstår de subtila signalerna omedelbart, då de ägnar all sin överflödstid till att lära känna oss.

Då hunden dessutom har en oerhört mycket snabbare reaktionsförmånga än människor så börjar vi hundmänniskor förr eller senare lita på våra hundarns omdömme. Det de "säger" är det som är sant. Har hunden visat oss det nog många gånger så lär sig de flesta hundägare att lita på sin hund till sist.

 

 

Tidsuppfattning för hund

Hunden förstår olika delar av en dag och vad de står för. Gryning går man upp. Skymning lägger man sig. Mitt på dagen där det är extremt varmt sover man. I övrigt på dagarna äter, dricker, leker, vilar, parar man sig, man lever.

Klockan, fiende nr 1 när man ska få harmoni i livet. Hunden lever efter naturen. Människan låter sig styras av klockan. Klockan stressar människor. Tiden gör inte det.

Lever man enligt naturen så är det som att följa hundar. Hunden läser inte klockan.

Hunden läser däremot händelser, så kallat inlärt beteende. En hund vet inte när klockan är 16,00, en hund vet när vissa händelser upprepar. T ex en husse lyssnar på nyheterna på radion klockan 16,00 pip, med en kaffekopp i ena handen, och en godis till hunden varje dag just då. Hunden byter ägare, som inte har den rutinen. Visst kan hunden någon gång på eftermiddagen känna att något fattas, men det går snart över. Är däremot radion på, på samma kanal så kan hunden känna igen detta och förvänta sig ett händelseförlopp i samband med det, men när inget händer avtar detta.

Hunden kan inte klockan. Men var helt övertygad att till skillnad från oss människor så vet hunden när det är morgon, middag, kväll. Den följer naturens dagsschema. Inte klockans. Hunden låter sig aldrig stressas av tiden, det gör heller inte människan, men eftersom hunden inte kan klockan låter den inte klockan stressa sig, kan vi människor lära oss att koppla bort klockan, om då bara för en stund, så lever vi sundare. Vill vi bli duktigare att ta hand om levande ting, speciellt djur, barn och gamla människor, så måste vi glömma klockan och leva efter naturen för en stund.

Att leva för stunden innebär att inte titta på klockan. När du tittar på klockan inrättar du ditt beteende efter klockan och inte efter situationen.

Tiden i närminne sträcker sig 15 minuter för en hund, allt efter 15 minuter är länge.

En hund kan däremot mycket väl skilja på olika tidpunkter på dagen och olika veckodagar med hjälp av andra djur men oftare människors rutiner under olika tidpunkter som triggar igång minnet.

Om en hund är ensam lång stund blir den mer upphetsad när ägaren kommer tillbaka än om den varit ensam en kort stund. Om det beror på att den haft mindre att göra en längre tid eller att den medvetet förstår hur lång tid som förflutet är experterna inte på det klara med...

Hundar "sover" mycket, tror vi människor. Egentligen vilar hundar mycket, i väntan på att något ska hända. De iakttar oss oavbrutet, lär sig minsta lilla blinkning hos oss. Vi tror därmed att hunden "läser våra tankar", när de egentligen läser våra små signaler. Sådana signaler som hunden själva avger med de flesta människor missar hos sina hundar, när hunden inte blir förstådd med sina små signaler, tar den till ljud, så som vi använder ljud, för att få oss att lyssna.

Hundens tid är alltså det vi ger den. Hundens tidsuppfattning kommer ifrån våran klocka och våra rutiner. Hunden i sig själv lever efter naturens klocka.

Hundens "tidsminne" är ibland luktsinne, vet man idag. Man har kommit fram till det genom att lära sig förstå varför en hund "vet" när husse kommer hem från jobbet. Ju längre frånvaro, ju mindre lukt. När lukten når en viss nivå kommer husse. Tar man däremot en tröja som husse har på jobbet och bär hem till hunden så "vet" hunden inte längre när husse kommer hem. Lukten av husse är fortfarande för stark, så han ska inte komma hem ännu.

 

 

Sova tillsammans eller en och en

Länsstyrelsen ser ut att ha en idé om att det är synd om hundar som inte har en "egen säng". Barn och människor SKA ha en egen säng som är bara deras, den dagen man slår sig ilag med en annan människa så kan man välja att leva som "en", resten av livet tillsammans. Men nog om människor. Det jag vill fastslå är att HUNDAR ÄR INTE MÄNNISKOR!

Hundar är sällskapsdjur med högsta sociala flockkänsla. Högre flockkänsla än vi människor skulle jag säga.

Vissa få hundar är framavlade till att slåss, de möter andra hundar i spänning, de som är sådana kan lätt leva utan en annan hund som sällskap. Även dessa hundar kan tränas till att trycka ner sin ras-känsla och "bara" vara hund.

I vissa stadier i livet kan hundar vilja ligga själv. Om de är sjuka kan vara ett sådant exempel, gamla och skröpliga, eller en högdräktig och digivande tik, som då känner sig som den inte är själv i alla fall, utan med sina barn, först i magen, och sedan bredvid magen.

Vissa hundar har umgåtts med icke sociala hundar och lärt sig att inte lita på hundar, de väljer ofta att inte vara fysiskt allt för nära andra hundar.

De flesta normala hundar älskar att sova nära sina vänner. Några få hundar som inte har några negativa erfarenheter kan känna att de inte vill ha den fysiska kontakten t ex när de sover, men detta är högst ovanligt.

 

 

Vissa hundar svettas, det blir för varmt. Tätt tillsammans med andra hundar eller enbart i en mjuk säng som omsluter hunden blir det fort varmt.

Hundar vill vila, inte ligga och flåsa. Även dessa hundar kan ibland välja att lägga sig nära en stund och när det blir för varmt går de undan och lägger sig för sig själv. Inte ovanligt med de hundarna, mitt på ett slätt golv, där det är lite svalare för hunden. Hos mig är det ibland medelålders till äldre Japanese hanar i full päls som börjar flåsa och går och lägger sig på slätt golv efter en stund tillsammans med de andra, för att inte bli för varma.

 

Här ser man lemon-grabben som ligger mitt i gänget, efter en stund blir det för varmt och han går och lägger sig i utkanten av gruppen på släta golvet.

 

Hunden är så social så man kan lätt säga att de är mer sociala än en människa. Att alltid känna sig som en i flockan är rent livsavgörande för hundars mentala hälsa. Att få somna och vakna bredvid en annan i flocken är i sig en egen lycka för de flesta hundar.

Jag har ett gäng missanpassade hundar som farit illa i livet, och tillika många hundar av många olika modeller och raser (skrivet mars 2015). Jag har endast 2 hundar som för det mesta väljer att ligga en och en, men även de två hundarna väljer att sova med de andra hundarna oftare för varje år som de levt hos oss, då de lär sig att här får ingen vara elak och litar mer och mer på mig och de andra hundarna för varje månad som går.

När mina hundar sover är det inte ovanligt att de hellre ligger intill en grupp hundar som ligger på en kudde, även om det inte finns plats på kudden, än på t ex en kudde som är "ledig" bredvid, men där det inte ligger någon annan hund för tillfället att ligga intill. Detta säger en hel del.

 

4 svart/vita Japaneser "på" en kudde.
Ovanför en ledig hängmatta.

 

Vill man se detta beteende "live" så ska man gå in i ett gäng och hålla sig passiv och inte visa hundarna att man tittar på dem. T ex sätta sig (det uppfattar hunden som vila) och prata med hundägaren (då känner hunden att den inte för stunden står i centrum). En del hundgrupper kopplar av på nån minut, vissa aldrig. Detta beror på hur trygga hundarna är och hur vana de är att ha människor kring sig. Men en normal grupp hundar som lever ett normalt socialt liv svarar fort på dessa signaler. Är gästen "hyper" så kan det däremot bli svårare att få hundarna i viloläge.

Man kan ha hur många hundsängar som helst, det skadar inte normala hundar. Det viktiga är att det ska alltid finnas en säng som hundarna kan lägga sig i själv, om de skulle vilja det. Ser man att alla sängar är fulla och en hund är "husvill" så måste man omedelbart ta fram minst en säng till. Varje hund ska ha rätten att ligga SOM DE SJÄLVA VILL!

 

 

Stressbeteenden

Stressbeteenden där hunden är psykiskt oåtkomlig är sjukligt. Att jämföra med värsta sinnessjukdom. Psyket vill explodera. Avbryts inte beteendet så kan hunden till sist stressa ihjäl sig.

Stress har en egen sida, då jag anser det är så viktigt att förstå och till varje pris behöver stävjas.

 

 

Aggressivitet

Aggressivitet är när hunden blivit rädd och inte fått rätt vägledning genom detta utan fel vägledning eller ingen vägledning, som i praktiken innebär att den fått fel då det saknas. Aggressivitet ska inte förekomma och ska motarbetas till varje pris. Känner hunden sig trygg behöver den inte bli aggressiv. En hund är trygg med en säker och vänlig vägledare genom livet.

 

 

Panik

En hund som drabbas av panik har dåligt psykiskt stöd av sin ägare/handler. Den litar inte på "sin" människa. Tar hunden till flykten så är det än mer illa. En hund som flyr "vinner" och tar med sig den vinsten in i nästa drabbning/händelse. När hunden är borta från händelseförloppets plats går inte att nå vad det gäller händelsen i fråga. Man får helt enkelt bringa tillbaka hunden till platsen för händelsen för att komma åt att arbeta med beteendet.

 

 

Lugn och harmoni

Lugn och harmoni i god balans är vad vi bör eftersträva för mental hälsa, det är också någon som hundar mår bra av. Man kan gott säga att det är livsnödvändigt för ett friskt och sund liv i både kropp och själ hos oss alla, både människor och hundar. Lever vi själva i lugn, frid och harmoni kan ni vara övertygad att hunden gör det med.

 

 

Det finns både vanliga och ovanliga beteenden

Ett beteende som räknas som vanligt hos de flesta hundar är t ex att skälla, jaga, vakta, bevaka.

Ett ovanligt beteende är t ex att en hund slickar sig på insidan av tassen för att sedan föra upp tassen till ansiktet och göra rent sig under ögonen. Alltså tvätta sig som en katt.

Japanese chin uppvisar detta beteende något oftare än andra hundraser som jag kommit i kontakt med.

 

Pia´s Shang-Shaw Yuppie som tvättar sig enligt kattmetoden.

 

Ett inte helt ovanligt beteende hos hundar som lätt blir kall om fötterna är att de går in och slickar på tassarna, ibland t o m gnager lite lätt, för att snabbt få sprutt på blodcirkulationen och därmed bli varm om fötterna igen fortare. Bl a min älskade Pia´s Contente gör ofta så när hon blivit kall, är hon bara blöt slickar hon bara, är hon kall gnager hon lätt, det innebär inte att hon ogillar snö, tvärs om! Hon älskar snö.

 

 

Intelligent hund?

Vad är en smart hund? En del tyck tycka att det är en hund som snabbt lär sig konster som människan lär ut. Själv anser jag att en smart individ, oavsett djurslag, är förmågan att lära sig lista ut nya färdigheter på egen hand.

Jag använder sällan intelligent som beskrivning av hundar därför att de flesta människor missförstår vad jag menar med intelligent. Det ger alltså för stort utrymme för missförstånd.

Det vanligaste tycks vara att man tycker hundar som lär sig snabbt när man lär in dressyrmoment är intelligenta. På hund tycks dessa hundar vara synonymt med intelligens.

Lika som på människor, de som har lättast att ta till sig skrivet ord anser vissa är de intelligentaste.

Själv vill jag förklara intelligens med förmågan att lära sig finna ut nya vägar utifrån sitt intellekt och kunskap.

Ta till exempel uppfinnare, det tycker jag är intelligens.

Hundar som klurar ut egna lösningar för att få sina förmåner är hundar som jag anser vara intelligenta.

Typiskt för både de jag kallar intelligenta människor och lika så intelligenta hundar tycks mig vara sådana som ifrågasätter först istället för att lyda blint.

Alltså inte de mest lättlärda när det kommer till att göra som andra säger till dem omedelbart utan fördröjning, som en robot.

Med en skicklig tränare är det inte svårt att kombinera uppfinningsrika och kreativa hundar till att bli extremt lydliga. Det beror på tränaren, och tränarens intelligens, inte hunden.

 

 

De flesta beteenden hos våra hundar är framkallade av människa

Lära sig att sitta på given order. Det är i vårt samhälle något som de flesta anser de vill träna in hos hundar. Hunden kan ju redan sitta, vi vill lära den att sitta på en given signal, ofta ett ord, för våra svenska hundar vanligast "sitt". Att sitta på ett givet komando är ett inlärt beteende. Att sitta däremot är ett medfött beteende.

 

 

En del är inlärda av människans omedvetna signaler

En hund läser människans kroppssignaler, det är därför de ofta vet mer än oss, och framför allt tidigare än oss, vad som är på gång i vårat egna känsloliv.

Människor i allmänhet lär sina hundar MASSOR som de inte är medvetna om. Det är därför det är vanligare att en ägare alltid får öppna hundar, en annan får ofta rädda hundar o s v. I de allra flesta fall präglar vi hunden utan att vi är medvetna om vad vi gör. Detta kan ske på två sätt, antingen ger man hunden signaler utan att veta det, eller så ger man hunden signaler som vi tror är bra med som inte är bra för hunden, t ex behandlar den som en människa, oftast då ett barn.

Om man ger hunden omedvetna signaler så kan jag här nämna ett typexempel, något som drabbar mig och mina hundar otroligt ofta. Mina hundar kommer utrusande vid besök, glada och framåt. De provar då att hoppa upp på gästerna (om de hinner före mig), trots att de ALDRIG skulle göra så med mig. När så hunden står där på två ben så kliar och klappar gästerna hundarna samtidigt som vi kanske t o m diskuterar att JAG FÖRSÖKER få bort detta beteende. Sanningen är att mina GÄSTER gång på gång ruinerar min träning i det fallet, utan att de ens vet hur mycket de berömmer och uppmuntrar mina hundars hoppande genom att stå och klappa dem när de är på två ben. Jag jobbar minst sagt i motvind där p g a mina gäster, som för det mesta är HUNDFOLK!

Så när hunden hoppar ner så blir gästen "sur" på hunden, då den gör rätt! Snacka om att lära hundar hur bra det är att stå på två ben. Jag förklarar och förklarar, men oftast är det som att strö pärlor för svin...

Ett beteende som jag märkt är på ökande i Sverige idag är att ge hundar "time-out" modell supernanny. Alltså behandla hundar som barn. Varför fungerar inte det? Enkelt, hundar lever här och nu, inte igår, inte i morgon. Inte ens för 1 minut sedan eller om 1 minut. behandlar man hunden "elakt" efter att de gjort ett fel, alltså när de korrigerat felet, skapar man en förvirring som är något enorm för hunden. När det gör fel blir ägaren arg, och sedan när den gör rätt blir ägaren sur. Alltså lär sig hundar att människor är opålitliga, och de har inte fattat ett dugg om att sluta med det vi först ville lära dem. Typexemplet med hoppande hundar finns ovan, då man bestraffar när hunden gör rätt.

Rätt inlärning vad gäller att få hundar att inte hoppa är följande:

  1. Hunden rusar mot personen och personen ska då agera avvisande, man kan t ex breda ut sig på bred front, så hunden ser dig som stor och direkt.

  2. Om hunden trots det hoppar tar man ner hunden så fort det är möjligt, t ex snurrar runt. Om man har för mycket "brottningsmatch" med hunden med påföljande kroppskontakt känner hunden det som beröm, den ska avvisas vänligt, snabbt, bestämt.

  3. Direkt när hunden är på 4 fötter ska den klappas om.

 

Om hunden hoppar undan när man håller på att snubbla över den är det en instinkt, att hunden lär sig att inte lägga sig i vägen för människan är inlärt beteenden.

 

 

En del beteenden är medfödda

En hund har med sig vissa förmågor och instinkter som ligger djupt inristade i hjärnan. T ex para sig och föda valpar, tvätta sina barn och mata tillhör medfödda beteenden.

Bädda och krafsa är andra medfödda beteenden. Man vet inte varför hunden krafsar innan den lägger sig, men man lutar åt att det är att den ska bädda och/eller skrämma bort ohyra ur sängen innan den lägger sig. Den kanske grävde backen bra för sig. Var det varmt på backen så kanske den ville ner en bit i jordlagret för att få en svalare säng eller vise versa beroende på klimat.

Tikar som valpar krafsar ofta frenetiskt, de tar i med alla muskler de har, detta är utan tvekan en stor hjälp för dem vid värkarbetet. Det är inte ovanligt att en liten hund strimlar en hel tidning till konfetti under en förlossning. De tar t o m i med tänderna och sliter för att hjälpa till i sin våldsamma frenesi. Min egen Aurora slet en Bia bädd i smulor. Fanns inte mycket som hängde samman, och det var endast under förvärkarna!

Även inför valpning, vid förvärkar, är det vanligt att tikarna krafsar. Ju närmare valpning, ju intensivare och längre stunder krafsar de i regel. Krafsandet avtar helt eller delvis när första valpen kommer kommer ut.

Det finns massor av hundar som inte bäddar alls till vardags. Jag har idag (skrivet juni 2015) 7 % av hundarna som bäddar. Alltså mindre än en av tio hundar.

De flesta tikar som går i avel krafsar när de ska till att valpa.

Att däremot gräva ute är något de flesta hundar kan uppmuntras till. Det hör helt klart ihop med att krafsa fram "mat". Man kan riktigt se hur jaktinstinkten driver hunden nästan varenda gång när den kommer igång och gräver.

Ex: Ibland gräver de upp rötter och äter dem, speciellt på våren. Ibland gräver de upp underjordiska bon för gnagare.

 

Pia´s hundars grävområde

 

 

Skapa grävområde

Om man vill ha ett område som hundarna får gräva i kan man skapa det genom att ta ett spett och göra ett djupt hål, sedan kan man stoppa i något attraktivt i hålet, så uppmundrar man hunden/hundarna att gräva upp det intressanta i botten, sedan har man i regel ett grävområde.

 

Pia´s hundars grävområde, Pia´s Filippa M A Svensson.

 

Jag valde att låta grävplatsen vara under mina två stora granar. Anledningen till det är flera; att det är stora och grova rötter som hinder åt dem, jorden är gamla barr så det blir nästan som sand av det, och inte geggigt, det växer i alla fall inget gräs under granarna då det är för tätt där, så solen inte når ner, sedan kan man inte gå och stuka benen där, då man med automatik är försiktig när man kryper in under granarna, för att inte snubbla på rötter som sticker upp eller andra hinder, så man går försiktigt där och ser sig för i alla fall.

 

Pia´s hundars grävområde

 

Mina hundar håller sig i snitt med 3 större hål (efter mest de stora hundarna) och flera små (oftast efter de mindre hundarna). Det är alltid några av mina hundar som gräver där dagligen, trots att jag inte har några grythundar. Dessa hål chaktas om några gånger i veckan. När de gräver ett nytt hål så går ofta chaktmassan ner i ett befintligt hål.

Sedan mina fick ett egen grävområde så är det sällsynt att de gräver på andra ställen, och om de gör det så är det ofta väldigt små hål som är snabbt och lätt att fylla igen.

 

 

Lära bort grävande

Att lära hunden att inte gräva är en utopi. Däremot kan man alltså rikta var hunden får gräva.

Man kan t ex lägga ett galler på backen där hundar inte ska gräva.

210730 Om hunden gräver gropar i trädgården, som man inte vill ha, så kan man få hunden att sluta där gropen är, genom att man lägger ner hundbajs i hålet och lägger igen med jord.

Detta ger bra näring till marken och samtidigt avhåller det de flesta hunden från att gräva där.

Hundar som äter hundskit (= koprofagi) brukar aldrig ge sig på bajskorvar som är ihoptrampade.

Mer om koprofagi.

 

Pia´s hundars grävområde, CH Maximus Do Vale De Fermedo

 

 

Om hunden hoppar undan när man håller på att snubbla över den är det en instinkt, att hunden lär sig att inte lägga sig i vägen för människan är inlärt beteenden.

Ytterligare en medfödd egenskap på en hund är att den sprider ut tårna för att få större yta att gå på när de går på lös snö eller myrar. Allt för att få större bärighet. Nedan två ungtikar som redan behörskar metoden till fullo.

 

Pia´s Eri Kamiko-Yuka

Cosmopolitan Of Moonlight Shadow

Två olika hundar som spretar med tårna för att få större bäryta.

 

 

Darrningar

Darrningar ger ökat blodflöde och då ökar kroppstemperaturen. Hunden darrar alltså för att hålla temperaturen uppe.

Sedan kan hunden darra för att släppa ut spänningar i kroppen. Spänningar kan vara av iver, förväntan eller rädsla/oro.

 

 

Tugga är ett större kapitel, det har egen sida. Tugga.

Mer om hundens grundläggande sinnen.

 

Uppdaterad 2021-08-23

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström