Ögon

 

Ögat

Hunden har två typer av celler i ögat, (tappar och stavar). Hunden har bättre syn i mörker än människan, men är sämre på att se färger än oss. Man tror att hundar ser färger väldigt svagt och att små färgnyanser är omöjliga för hundar att se. Man tror vinthundar har mer utpräglat färgseende och syn än andra hundar.

 

 

Ögoninflammation

Ögoninflammation kallas konjunktivit. Det är en inflammation i vävnaden som finns runt ögat. Inflammationen kan bero på allergi eller orsakas av bakterier eller virus.

Ögonvitan blir röd, irriterad och ibland försöker hunden t o m klia sig i ögat med tassen. Det utsöndras sekret från ögonvrån, infektioner som uppkommer p g a virus eller bakterier ger ofta gult eller grönt sekret. Inflammationer orsakade av allergi ger ofta klar eller vattnigt sekret. Gulgrönt sekret kan uppkomma p g a en sjukdom som förkortas KCS, den sjukdomen beror på minskat tårflöde.

Veterinär ska avgöra vad felet är. Sedan är det vanligast med behandling i olika former av salvor eller ögondroppar beroende på vad felet är. Behandlas man inte en ögoninflammation kan inflammationen sprida sig och den kan också bli kronisk och orsaka bl a nedsatt syn.

 

 

Blinkreflex

Valpar har dålig syn och sen blinkreflex när de öppnar ögonen som små, men sedan ska det växa bort med tiden.

Jag har märkt genom åren att vissa vuxna Japaneserna, jag gissar ungefär 50 % av (högst osäker siffra), har dålig blinkreflex.

Antalet är en mycket osäker siffra, en ren gissning kastad ut på måfå bara, jag ska testa alla mina någon gång i framtiden, så får vi se vad jag kommer fram till för procent med vuxna Japaneser med sen blinkreflex.

Testa blinkreflex:

Men sätter man ett strå framför ögat på en hund och ser hur fort och hur nära man kommer ögat innan blinkreflexen kommer igång. De flesta hundar blinkar eller tittar de bort ganska fort. Men vissa vuxna Japaneser har en längre fördröjning.

De som har flera hundar med minst en Japanese kan ju testa och jämföra.

När en hund t ex springer i gräs är det ju lätt hänt att de inte hinner blinka tillräckligt fort om de är sen i blinkreflexen.

 

 

Ögonblödningar inne i ögat

Inre blödningar kan uppstå i ögat, ofta till följd av en ögonskada. Det kan också bero på ett smittsamt virus, vilket är EXTREMT ovanligt.

 

 

Tapetum

Tapetum är en vävnad. Tapetum finns bl a kring hjärnan.

Tapetum Lucidum (kallas här endast Tapetum) finns i ögat och är ett tunnt vävnadsskikt som är placerat direkt bakom näthinnan.

Hundar och flera andra ryggradsdjur har Tapetum, det är Tapetum som gör att ögonen lyser i mörker. Det är Tapetum som gör att t ex hundar och katter ser bättre i mörker än vad människor gör.

Tapetum reflekterar ljuset genom näthinnan en extra gång, det i sin tur ger mer ljus till djuret och därmed ser djuret bättre när det är endast lite ljus. Finns inget ljus så ser de inte i alla fall, ett visst mått av ljus måste finnas för annars finns inget att reflektera och därmed förstärka.

Tapetum gör att djur ser extra bra i framför allt gryning och skymning.

Färgen på Tapetum är olika, vilket vi kan se en del av i mörker, somliga har gula, somliga gröna, många har ett mellanting som då blir orange i olika färgstyrkor.

Färgen på apetum är inget konstigare än andra färgarv, så som ögonfärg och pälsfärg.

Det finns vissa raser som har endast en färg på pälsen medan de kan ha olika färger på Tapetum. Detta kan ibland visa på arvsanlag på andra färger i hunden förutom det som syns för blotta ögat.

Tapetum är ljusgrå på valpar.

 

 

Glaukom

Glaukom är samma som grön starr. Lite förenklat kan man säga att glaukom är ett förhöjt tryck i ögat. Vätska flödar genom ögat i en bestämd väg, om det uppstår ett hinder på vägen däms flödet upp och därmed ökar trycket. Det finns olika typer av glaukom. Viss glaukom är ärftlig, viss glaukom är förvärvad.

 

 

Linsluxation

Linsluxation är ännu en sak som kan drabba hundens öga.

 

 

Inflammation i regnbågshinnan

En hund kan få inflammation i ögats regnbågshinna (= uveit).

 

 

PPM

PPM = Persisterande pupillmembran är en störning i utvecklingen av blodkärlen i främre delen av linsen, denna störning sker redan under fosterlivet. Vid en ögonlysning klassas sjukdomen som lindrig eller kraftig, beroende av vilken grad hunden har. En valp (oavsett ras) kan ha en lindrig PPM utan att för den skull vara sjuk, den är bara inte helt färdigutvecklad ännu, så ska man ha ett korrekt utlåtande bör man vänta tills hunden är minst 1 år. En hund med kraftig PPM eller en hund där PPM berör hornhinna eller lins bör ej användas i avel.

 

 

PHTVL/PHPV

PHTVL/PHPV kallas ibland bokstavssjukan. P står för persisterande som ungefär betyder ihärdig, framhärdande. H står för hyperplastisk som ungefär betyder överutvecklad. TVL betyder tunica vascolosa lentis, det är en samling med blodkärl som försörjer linsen tidigt under fosterlivet. PV står för primär vitreus, det är fostertidens första generation av glaskropp, en struktur som normalt tillbakabildas senare.

Om stora rester av TVL eller PV finns kvar senare i livet kan de ge mer eller mindre allvarliga problem beroende på sin omfattning. Förändringarna graderas från 0 - 6,0 = ok (avser Sverige, finns avvikelser i andra länder).

Grad 1 ses fläckar eller sjok av vävnad mot mitten av linsens baksida.

Grad 2 lika som grad 1 + grumlingar, katarakt, i linsen eller kommer sådan att utvecklas med tiden.

Grad 3 - 6 ses rester av blodkärl, utbuktningar på linsen eller urspårningar i linsen, onormalt liten och tjock lins ses i de högre, mer allvarliga graderna.

 

 

Ögonlocken

Entropion är en inåtrullning eller invikning av ögonlock, vanligen det undre. Den kan förekomma på ena ögonlocket eller båda.

Undre entropion, det omfattar undre ögonlocket och uppträder som en tillväxtrubbning hos unga hundar. Inrullningen gör att pälsen ligger mot ögat och irriterar mer eller mindre, vid lindriga fall kan hunden  knipa med ögat och ofta vara blöt runt ögonlockskanten, den kan också bli extra rinnig i ögat. Vid allvarligare fall uppstår sår på hornhinnan och kraftig smärta för hunden och som följd ibland inflammation. Undre entropion förekommer i raser med tunn hud och djupt liggande ögon, eller ibland också hos hundar med bred skalle och höga kindben.

Övre entropion är samma sak fast i övre ögonlocket. Det förekommer oftast hos hundar med överdrivna hudveck och hundar med tung hud och lång, tung päls. Detta kan dyka upp hos unga hundar men även hos medelålders och äldre hundar.

Entropion i inre ögonvrån kan drabba raser med kort skalle och kort nos. Detta orsakas av att det vävnadsband som håller inre ögonvrån på plats är för stram. Resultatet blir att avflödet av tårar inte kan passera som det ska och det kan också förekomma att pälsen ligger mot ögat, är hunden sedan väldigt långhårig kan hunden bli extremt rinnig från ögonen.

Entropion i yttre ögonvrån är inte lika vanligt. Då är yttre ögonvrån inrullad. Det är ganska vanligt att hunden då får fuktskador i en mörk båge i yttre ögonvrån och ibland även tårflöde med en mörk rand på kinden. Detta är vanligast hos hundar med mycket bred skalle, mer hos hanhundar än tikar.

Entropion kan också förekomma p g a att ögat är för litet och ögonkanterna därmed inte får stöd ordentligt och ögonkanterna sjunker in och ibland rullar sig som följd.

Alla dessa olika entropion går att operera. Man måste här skräddarsy en exakt operation för varje enskild hund, men som regel är att om hunden inte är färdigväxt och inte har allt för akuta problem, bör man vänta tills hunden vuxit färdigt, för att därmed bespara hunden en eventuell ytterligare operation till följd av att ögat, ögonhåla, ögonlock växt till sig. Ibland kan t o m hunden växa till sig så problemet minskar så kanske operation blir överflödig.

Eftersom entropion uppkommer p g a vår avel som ibland förespråkar osunda utseenden så bör vi vara aktsamma att använda hundar i avel som är allt för överdrivna, och dessutom aldrig använda en hund i avel som har entropion av något slag, opererade eller inte.

Hängande undre ögonlock (= ektropion) gör att hunden lätt blir uttorkad, röd och inflammerad, det kan även övergå i kronisk form. När undre ögonlocket hänger i fel läge blir inte tårkanalen att ligga på rätt plats varför hundens fuktning av ögat störs. Blinkningar är bl a till för att sprida fukt över hela ögat, detta störs, dessutom blir det lätt skräp som kommer in i den ficka som bildas under ögat som i sin tur skapar eventuella irritationer eller inflammationer. Följden kan bli kronisk, varig bindhinnekatarr. Igen är det oftast hundar med extrema utseenden som drabbas, i detta fall hundar med överdrivet slapp och hängande hud och/eller tung hud runt ögon, hals eller kinder, hos hundar med tjocka hudveck på nosryggen eller andra lymfatiska kroppstyper med hud som åker runt utan fäste på underlaget. Det kan också bero på alltför långa ögonlock.

Alltså igen: Eftersom ektropion uppkommer p g a vår avel som ibland förespråkar osunda utseenden så bör vi vara aktsamma att använda hundar i avel som är allt för överdrivna, och dessutom aldrig använda en hund i avel som har ektropion av något slag, opererade eller inte.

 

 

Diamond eye

Diamond eye är en förändring som gör att ögonlocken ser ut som ett rutertecken (från spelkort). Det är en mer komplicerad anomali i ögonlocken som består av fyra olika komponenter. Den första är att såväl övre som undre ögonlocket är för långt. Den andra är att det finns ”knickar” i ögonlockskanten. Den tredje komponenten är att slemhinnan exponeras vid knickarna, en variant av lokal ektropion. Den fjärde är att det i yttre ögonvrån finns ett sådant överskott av ögonlock att vävnaden, för att kunna ta vägen någonstans, rullas in så att det uppstår entropion i yttre ögonvrån.

Extremt tunga raser drabbas oftare än andra. Sjukdomen är möjlig att operera, med mer eller mindre bra resultat.

Alltså igen: Eftersom Diamond eye uppkommer p g a vår avel som ibland förespråkar osunda utseenden så bör vi vara aktsamma att använda hundar i avel som är allt för överdrivna, och dessutom aldrig använda en hund i avel som har ektropion av något slag, opererade eller inte.

 

 

Distichiasis

Ögonhår som växer fel och skaver hornhinnan, det kan orsaka skelning och inflammation. Kan förekomma på alla raser, är inte helt ovanligt på Chihuahua, Japanese chin, Yorkshire Terrier m m.

Använd inte hundar med distichiasis i avel.

 

 

Missfärgningen under ögat är svamp som uppstår efter att det runnit från ögat under en period.

Först bör man torka upp fukten så det blir helt torrt under ögat, det vanligaste är då att ta ett papper och sudda runt, men det är nog inte den bästa metoden, först är det svårt att få upp all vätska genom att gnugga runt med papper, dessutom gör gnuggandet att det stimuleras till att rinna mera från ögat.

Ett bra knep jag använder är att ta kaffefilter och klippa i små bitar, kaffefilter är super - absorberande och suger upp vätska omedelbart. Man lägger filter - biten försiktigt under ögat (absolut inget gnuggande, utan helt stilla) tills det sugit upp vätskan, slänger biten och tar en ny, upprepa till filtret är torrt. Då tar man vanlig vattenfri vaselin och smetar dit under ögat. Det skyddar första tiden genom att avvisa ny vätska från ögonen att fortsätta att angripa päls och hud och har också lätt renande effekt. Upprepa ca varannan dag vid normalt tårflöde.

Om en hund rinner för jämnan är något fel, antingen genetiskt eller rent fysiskt, sjukt öga. Kan inte veterinär hitta bakomliggande orsak (som inte ärftlig) ska en hund som rinner massor för jämnan inte användas i avel.

 

 

Behandling

Det är oerhört vanligt vid ögon - åkommor att man ska droppa ögonen på hunden. Detta är inte så svårt om man drar upp övre ögonlocket med tummen till ögonvitan och lägger droppen där, eller om hunden har mycket löst skinn kring ögonen lägger det i påsen under, men var då noga att smörja ut det sedan så det kommer mot ögat. Lägger man över iris så sköter blinkningar om utsmörjningen.

 

 

Kolla syn själv hemma

Ett knep att kolla synen på en hund är att knyta fast bomullstussar i änden på snören. Släck ner ljuset och håll snörena så att tussen är framför hunden, se ifall hunden går in i tussen och blir överraskad. Blir den överraskad, är det stor chans att den har nedsatt syn. Är hunden av det förnäma skaget räcker det att den går in i tussen för att ana oråd.

Ta hunden till veterinär för att utröna om hunden mår bra eller inte i sina ögon vid misstanke om all ögonproblematik.

 

 

190925 Ögonvita

Varför har hundar inte samma utpräglade ögonvita som vi människor?

Hundar är närmare sitt vilda ursprung och behöver ha ett vidare synfält.

Man tror också att människan förr inte hade lika mycket synlig ögonvita som vi, den modärna människan.

 

 

En ögonveterinär som vi tyvärr har mistat i Sverige, till förmån för USA, är Kristina Narfström. Här kan ni läsa mer om henne och det senaste om ögon på hennes hemsida.

 

 

Mer om ögats skötsel.

Mer om ögonfärger.

 

Uppdaterad 2019-10-02

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström