Ämnen som kan vara skadliga för hund/djur

 

Det finns många ämnen som man är tveksam till, vi använder så många nya material numera och vissa kan bakfyra för oss. Rejält. Det är inte helt fel att hålla sig uppdaterad om senaste forskningen vad gäller ämnen som kan tänkas vara skadliga för våra hundar.

 

Plast i lungorna har upptäckts på 11 av 13 undersökta, enl. brittiska forskare vid Hull York Medical School. Man kan gott dra slutsaten att de flesta människor går omkring med plast i blod och lungor, för att inte tala om i hela matsmältningsapparaten, vilket man redan tidigare sett i avföring hos människor. Nu ska forskare ta reda på om detta kan vara farligt... Hur dum i huvudet får en människa vara? Klart det är farligt. I vilket fall säger jag igen, undvid plast så gott det går kring dina djur, låt dom drabbas så lite som möjligt av eländet.

 

Vid en undersökning visade det sig att 80 % av de undersökta människorna hade mikroplaster i blodet. Nu ska man göra fler och större undersökningar och försöka komma underfull med hur plasten kommer in i blodet och vad det gör med människors hälsa. Om 80 % av människorna har mikroplaster i blodet är det stor risk att 80 % av våra hundar har det också. Plaster är mycket farliga grejer. Inte att leka med. Det bör tas på största allvar, något som inte sker idag.

 

Plast? För tidig könsmognad på både flickor och pojkar. Mindre antal spermer. Sämre spermiekvalitet. Mer ftalater i urinen gav tidigare bröst hos flickor än de med lite ftalater i urinen. Bisfenol A gav ökad risk för bröstcancer hos möss. Tecken på ökade risker för adhd och autism. Påverkar sköldkörteln. Plaster påverkar hjärnan på djur konstaterat på ett antal olika djurslag. Påverkar testosteron. Färre ägg i äggstockarna. Total exponering är farliga även om varje ämne är så långt förekommande som maxexponering säger blir farligt vid blandning. Allt detta bekymrar mig stort. Det är över 10 år sedan jag började begränsa plast så mycket jag kan. Något som är svårare än jag någonsin kunde fatta. Väljer man trä istället för plast, så vill man skydda trä, då behöver det målas. Målarfärger innehåller plast... Flaskor till mina vattennipplar fungerar inte som de ska om de är gjorda av glas. Nipplarna går fort sönder. Glaset blir för tungt. Hundfällar och filtar innehåller oftast plaster. Golv som håller för hundar utan plast är inte lätt att få tag i. Hundburar i metall är överdragna med färg som innehåller plast. Koppel och halsband innehåller oftast plaster. Livet är inte lätt. Att ta död på människor och andra djur verkar vara lättare.

 

 

Att välja plast hela tiden är något vi ska akta oss för. Vi förgiftar människor och djur och växter. Hela miljön som vi själva är beroende av för att leva blir förstörd för hur många år som helst framåt. Vi nyttjar olika kemikalier som vi människor inte har tillräcklig kunskap om. Vi nyttjar kemikalier som vi VET, ibland sedan mer än 50 år tillbaka är skadliga så man använder dessa ämnen "bara lite". Då har man bestämt att det ska gå bra. Vi vet också att lite av flera olika skadliga ämnen är tillsammans farliga, även om varje ämne i den nivån är så små så de inte "borde" vara farliga. Vid varje farligt ämne som tillförs, flerdubblas riskerna för skador. Man får alltså mer och mer indikationer på att dessa plaster och andra gifter är farliga, ändå fortsätter man att hålla kvar dessa och hela tiden inriktar sig på att kanske minska, men inte avsluta användandet av dessa ämnen.

 

 

Uttrar är tillbaka på Öland efter mer än 50 år. Kan det bero på att DDT och PCB äntligen börjar minska? Det är vad experterna tror. Jag undrar om vi människor verkligen förstår tid. Hur kort tid det tar innan olika gifter förgiftar och hur lång tid det tar innan giftet kommer ner på rimlig nivå igen. Fler nyheter.

 

Idag (191123) är det på nyheterna det jag skrev om för väldigt många år sedan.

Att alla dessa olika kemikalier vi har i vardagen idag är för mycket när det är så många olika sorter som har samma negativa effekt, vissa kanske t o m kan förstärka varandra!

En ny statlig utredning med professor Christina Rudén vid Stockholms universitet som har varit regeringens särskilda utredare i ämnet, har nu kommit fram till det jag redan gissat.

Det konstateras att inlärningsstörningar hos barn ökar. Också att allergier ökar. Dessutom att fertiliteten minskar hos människa.

Flertal av våra idag tillåtna kemikaliska ämnen är konstaterat allergiframkallande och hormonstörande.

Därför har utredningen kommer fram till att var och en av ämnenas gränsvärden bör minskas.

Mer om nyheter.

 

Många av dessa ämnen är plaster av olika slag. Ibland plastliknande behandlingar av papperspåsar (t ex hundfoderpåsar/säckar).

 

 

Kvinnor med höga halter av kemikalier (t ex PCB och DDT) i kroppen har färre ägg, ibland inga ägg alls.

Detta är fastslaget genom studier av Karolinska institutet (våren 2021).

Man måste förstå att dessa ämnen är förbjudna sedan massor av år tillbaka. Ändå har människor mer eller mindre av dessa gifter i kroppen.

 

 

Plaster

Plaster i havet drar till sig mer gifter till sin yta än t ex alger. I hoppkräftor finns det mikroplaster i större utsträckning än alger, som de borde innehålla. Hoppkräfterna äts av mindre fiskar som då får i sig plasterna och gifterna. Gifterna ökar i kvadrat i dessa mindre fiskar. De mindre fiskarna äts upp av något större fiskar med allt. Gifterna ökar i kvadrat i dessa fiskar, igen. Och så vidare. De större fiskarna äts av oss och gifterna i dessa fiskar ökar då alltså i kvadrat i våra kroppar. Dessutom vet man idag att vissa av människors organ och vissa människors blod innehåller mikroplaster! När ska människan förstå att vi håller på att utrota oss själva? Mänsklighetes överlevnad.

 

221028 Nya undersökningar 2022

P-fas stärker stafylokocker. P-fas ökar risk för infektioner. Mikrober stärks av P-fas. Höga halter av P-fas finns i fisk och skaldjur i bl a Vättern enligt undersökningar i år. P-fast finns i lägre halter bl a i luft och animalisk föda lite överallt i Sverige. Hur liten förekomst av P-fas som behövs för att få negativa effekter är inte fastslaget, ännu... Först börjar vi använda en massa nya produkter/ämnen. Sedan börjar vi undersöka effekterna av produkterna/ämnena. Vi använder alltså världen som en stor testplats. Som om människans och djurens och naturens inte betyder ett dugg. Det betyder alltså att jorden/världen är ointressant. Som om vi människor står över världens existens. Folk har övertro till sig själva och tror nog att vi kan skapa andra planter till vårt hem, eftersom vi är så intelligenta. Om vi vore så intelligenta så gjorde vi ALLT som stod i vår makt för att kunna fortsätta att leva på planeten som vi har. Mer om att bevara mänskligheten.

 

230117 Nio nya ämnen är med på EU´s svarta lista från 230117. Tetrabrombisfenol A i flamskyddsmedel som används i bl a kretskort. Bisfenol S som används i vissa plaster men också i bl a kvitton. Bariumdibortetraoxid som finns i bl a färger och ytbeläggningsprodukter. Vilka fler ämnen det handlar om måste man ha internet för att få reda på, eller om de är hemliga, kanske. Dessa ämnen är dock nu konstaterat cancerframkallande, hormonstörande och påverkar reproduktionen. Nu döljs alltså inte längre skadorna som kan komma ifrån dessa ämnen, så som det gjorts tidigare. De som ska följa dessa nya regler/förbjudna ämnen är företag som tillverkar, importerar och/eller säljer varor med dessa ämnen i.

Skydda mänskligheten OCH våra hundar och andra djur.

 

230120 Man har upptäckt gifter och mediciner i Uttrar i Sverige. Vissa av gifterna man har hittat har varit olagliga långt föra dessa undersökta Uttrar föddes och deras föräldrar föddes. Uttrar i all ära, men med tanke att man hittar ett semi-vattendjur med sådana innehåll, så kan man bara tänka sig vad andra djur och växter innehåller. Alltså sådant som vi får i oss i slutänden. Har ni någonsin läst biverkningar på mediciner? Den är lång som armen på många mediciner, och Uttrarna innehåller alltså flertalet mediciner OCH riskerar att ha biverkningar. Vissa mediciner är det rent dödligt att ta tillsammans med varandra. Hur ska Uttrarna (och därmed andra djur och dessutom växter) skydda sig? Vi i Sverige har t o m vissa reningsverk som tar bort större delen av gifter och mediciner. Hur ser det ut globalt? Inte är det bättre i många länder/områden, gissar jag.

Man borde fatta att vi ska skydda djur och natur, och därmed i slutänden inte döda mänskligheten.

 

Akrylamid
Anilin
Arsenik
Bisfenol A 230117
E-tillsatser
Foder/proteiner
Ftalater
Klorparaffiner
Microplaster
Paraben
Perfluorerade ämnen PFOA - PFOS - PFAS o s v
PTFE = Polytetrafluorenten + Teflon Gortex m m
Triklosan

 

221117 Många olika sorters bakformar i silikon läcker kemikalien cykliska siloxaner. Man testade 18 olika sorter. 8 fick rött ljus. Flera av dessa finns upptagna på EU som problematiska eller potentiellt hormonstörande ämnen. Några av dem innehåller ämnen som är olagliga till livsmedel i EU. Tre formar fick grönt ljus. Testen gjord av Råd och Rön. Ska vi ta död på våra människor och hundar? Mer om att bevara mänskligheten.

 

Målarfärg

Om man målar kring hundar så var noga att färgen är giftfri. Jag har på senare tid hört om två olika fall med två olika människor som använt giftig färg och hundar har blivit sjuka. Gifter är inte att leka med.

Det finns en giftfri färg man kan tillverka själv.

Giftfri målarfärg:

1 ägg - vispa
Knappt 1 dl linolja - vispa
1 kopp vatten - vispa
Giftfri färgpigment - vispa

Rör om en liten stund, så blir det färg.

Måla!

 

 

Klorpyrifos

Mer gifter i mat. Drygt 1/5 citrusfrukter har spår av klorpyrifos enl. Livsmedelverkets kontroller. Skadligt bekämpningsmedel. Klorpyrifos kan ge nervskador och defekter på hjärnan hos foster och små barn.

Tur att vi inte ger citrusfrukter till våra hundar.

 

 

Bly

Man har hittat bly i kaffefilter (hösten 2020).

Jag använder kaffefilter till mina hundar vid behov, därför oroar det mig.

Nu dricker inte hundarna av något som filtrerats genom filtret, som hade varit värre, men ändå känns det inte bra.

Jag klipper kaffefilter i små bitar. Lägger dem en och en under rinnande ögon, tills dess att filtret är torrt. Då smörjer jag under ögonen med vattenfri vasselin eller liknande. Det är ett mycket bra sätt att motverka och även minska svamp.

Nu har mina hundar mycket sällan några rinn ur ögonen, så det är t ex ingen hund som jag behöver använda kaffefilter på under 2010. Det är ju bra i alla fall.

Vågar man fortsätta?

 

 

Det är farligt att andas

Storleken på djur skiljer om man växer upp i städer eller på landet.

Stad: Skallen på nyfödda barn är mindre. Älgar är mindre. Talgoxar m m är mindre. Harar är mindre.

Motsatsen på landet: Skallen på nyfödda barn är större. Älgar är större. Talgoxar m m är större. Harar är större.

Sambanden tycks bero på utsläpp, alltså dålig luft.

Dålig luft dödar varje dag, det dödar människor, djur, växter.

Luftföroreningar är ett större problem än många tror.

 

 

Vattenrening

Vare sig man bor i lägenhet, hus, radhus, hyrt hus, eget hus, så kan man ha extra vattenrening. Man kan t o m göra ett själv. Det består då av en slang eller rör från kranen till en burk med reningsmaterial. Från burken till en tappkran. Klart att använda! Rengörngsmaterialet ska bytas eller tvättas regelbundet.

Vattenrening med aktivt kol är något som min pappa har rekomenderat under hela mitt liv. Hans företag, där han jobbade under en stor del av sitt yrkesverksamma liv, har bl a sysslat med vatten, förutom el, som var min pappas specialitet.

Men på detta vis hade hans arbetskollegor tillgång till det senaste inom vatten som även kom min pappa till godo.

Nu har man sett att kol även rensar bort 80-90 % av medicinrester ur vatten.

Det kanske låter ointressant, men det är det inte. Medicinrester i vatten är ett växande problem och har varit under en lång tid.

Jag säger bara, vill ni ha vattenrening, satsa på aktivt kol!

 

 

Det troliga är att när man har max tillåten halt av ett ämne med t ex hormonstörande ämnen, och sedan ett annat ämne med max tillåten halt som också är hormonstörande och sedan ett tredje, samma sak... Vem som helst måste förstå att detta går ÅT HELVETE!

 

Skulle man förbjuda alla ämnen på en gång som innehåller skadligheter, så skulle vi nog hamna på "stenåldern" igen. Det vore helt enkelt omöjligt. Det finns nog inte ett enda område som inte skulle påverkas starkt. Datorer, alla plaster, många metaller, rengöringsmedel, operationsutrustning, mattillsatser, bilar, flygplan...

Minst måste man nog i alla fall minska ämnenas gränsvärden bit för bit. Alla ämnena som misstänks vara störande.

 

Människor och djur ska INTE vara ett experiment för att se vad som händer och därefter konstatera vilka skador ämnena gett! Det är vad vi är idag.

 

Något vi måste tänka på är att p g a hundens kortare generationsintervall så kan förgiftningar av olika ämnen visa sina baksidor på hund långt före det visar sig på människor. Det jag vill ha sagt med det är att vi kanske måste ligga före i bekämpningen av dessa gifter på våra hundar om vi ska fortsätta att hålla våra hundar friska och sunda.

 

En sak som är lättare sagt än gjort är att undvika skadliga ämnen till hundarna.

Plaster (innehåller ofta akrylamid och/eller Bisfenol A) i hundsängar, hundleksaker, skålar, flaskor, sprayer, halsband och koppel.

Så vill man undvika utsödringar från tyger (microplaster), då blir det att utesluta alla filtar och de flesta hund"kläder" men även vissa koppel och halsband. Allt fleece. Men även skurmedel av olika slag. Vi måste lära oss andra sätt att rengöra än med rengöringsmedel. Ånga slär jag gärna ett slag för!

Man vill undvika Bisfenol A ur vattnet, så det blir att dra nya vattenledningar till privat brunn...

Så vill vi undvika perflourerande ämnen, då får man ta bort alla impregnerade textilier (vilket är i prinsip allt tyg till hundar). Impregneringsmedel. Rengöringsmedel. Heltäckningsmattor.

Så har vi triklosan, då bör vi till våra hundar undvika bl a hygienprodukter (deodoranter, tvål, tandkräm) och rengöringsprodukter.

Alternativ rengöring med vattenånga och då enbart ånga, inga kemikalier alls men fortfarande lika rent, eller renare, då ångan även "kokar" ur smuts ur smala sprickor, detta är en vinst på flera plan.

I vilket fall är det till sist inte mycket som återstår för våra hundar.

Det är bara att konstatera, det är skadliga ämnen i nästan allt.

 

 

Några tips på farliga produkter

Plaster och andra farligheten finns överallt, det tycks omöjligt att undvika dem. Så även till våra älskade hundar.

Att hitta leksaker till hund som inte innehåller plast är svårt.

Att hitta filtar, eller huvaligen kläder, som inte innehåller fleeze tycks vara svårt.

Petflaskorna som mina hundar har kopplade till vattennipplarna, där är båda av plast.

Färglada saker i all ära, jag ÄLSKAR FÄRGER! Men tyvärr har vissa, framför allt vissa starka färger, farliga kemikalier i sig.

T o m hundmatsäckar är i plast eller plastat papper.

Fryst hundmat är oftast i plast. Burkmat, lådmat och liknande till hundar har i regel en plastad hinna närmast maten inne i burken.

 

 

Några tips om hur man kan undvika farliga ämnen

Många utfodrar sina hundar i plastskålar, jag använder mest glas, porslin och allra mest rostfria skålar.

Jag öser maten med plastfria skopor.

När jag öppnar en burkmat och inte förbrukar den på en gång så lägger jag i regel över maten i glasflaskor tills jag ska använda dem.

Torrfoder lägger jag oftast upp i mindre burkar i rostfritt och i glas.

Skurmedel innehåller många gånger farliga ämnen, jag använder ren ånga för rengöring.

Vid behov av "starkare" medel, 24 % ättika, såpa (utan färgämnen eller andra tillsatser), ren bikarbonat o d.

 

Skopa.
Photo: AH

 

Livet är svårt om man försöker undvika plaster och andra farligheter till sina hundar. Alternativa material i större utsträckning skulle vara underbart, men hur?

 

Jag är tacksam för förslag och idéer på mindre farliga material till hundar.

 

Uppdaterad 2023-01-20

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström