Ftalater

 

ALLMÄNT

Ftalater är kemiska föreningar som är salter eller estrar av ftalsyra.

Tereftalater och Isoftalater är salter eller strar av ftalsyrans isomerer tereftalsyra respektive isoftalsyra.

 

Allmän kemisk struktur
för ftalater.

 

 

FÖREKOMMER

Ftalater används som mjukgörare av plaster (polymerer).

Ftalater används bl a på plasttryck på kläder så trycket blir mjukt och inte spricker.

Ftalater används bl a i:

 

Trots att ftalater inte används längre av industrin finns det kvar i många produkter.

I en granskning våren 2018 fann Kemikalieinspektionen i Sverige att 20 av 162 undersökta produkter innehöll ftalater.

 

 

SKADLIGT

Höga halter ftalater hos gravid mamma innebär att barnets språkutveckling försenas. Detta är bevisat av Karlstads universitet och av Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York. Studierna är oberoende av varandra.

Ftalater misstänks också bl a vara fertilitetsstörande och cancerframkallande vid djurförsök.

Ftalater klassas inte som cancerframkallande hos människor.

 

 

BEKÄMPNING I STORT

Leksaker och barnartiklar får numera inte tillverkas med ftalater.

EU har inte förbjudit ftalater rena allmänt.

EU har ftalater på listan för särskilt farliga ämnen.

 

 

BEKÄMPNING I DET LILLA

Undvik mjuka plaster så långt det är möjligt. Speciellt av begagnade/äldre produkter.

 

 

Olika varianter

Tabell över de vanligaste ftalaterna.

 

Namn Förkortning Formel CAS Nr.
Dimetylftalat DMP C6H4(COOCH3)2 131-11-3
Dietylftalat DEP C6H4(COOC2H5)2 84-66-2
Diallylftalat DAP C6H4(COOCH2CH=CH2)2 131-17-9
Di-n-propylftalat DPP C6H4[COO(CH2)2CH3]2 131-16-8
Di-n-butylftalat DBP C6H4[COO(CH2)3CH3]2 84-74-2
Diisobutylftalat DIBP C6H4[COOCH2CH(CH3)2]2 84-69-5
Butylcyklohexylftalat BCP CH3(CH2)3OOCC6H4COOC6H11 84-64-0
Di-n-pentylftalat DNPP C6H4[COO(CH2)4CH3]2 131-18-0
Dicyklohexylftalat DCP C6H4[COOC6H11]2 84-61-7
Butylbensylftalat BBP CH3(CH2)3OOCC6H4COOCH2C6H5 85-68-7
Di-n-hexylftalat DNHP C6H4[COO(CH2)5CH3]2 84-75-3
Diisohexylftalat DIHxP C6H4[COO(CH2)3CH(CH3)2]2 146-50-9
Diisoheptylftalat DIHpP C6H4[COO(CH2)4CH(CH3)2]2 41451-28-9
Butyldecylftalat BDP CH3(CH2)3OOCC6H4COO(CH2)9CH3 89-19-0
Di(2-etylhexyl)ftalat DEHP, DOP C6H4[COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2 117-81-7
Di(n-oktyl)ftalat DNOP C6H4[COO(CH2)7CH3]2 117-84-0
Diisooktylftalat DIOP C6H4[COO(CH2)5CH(CH3)2]2 27554-26-3
n-Oktyl-n-decylftalat ODP CH3(CH2)7OOCC6H4COO(CH2)9CH3 119-07-3
Diisononylftalat DINP C6H4[COO(CH2)6CH(CH3)2]2 28553-12-0
Diisodecylftalat DIDP C6H4[COO(CH2)7CH(CH3)2]2 26761-40-0
Diundecylftalat DUP C6H4[COO(CH2)10CH3]2 3648-20-2
Diisoundecylftalat DIUP C6H4[COO(CH2)8CH(CH3)2]2 85507-79-5
Ditridecylftalat DTDP C6H4[COO(CH2)12CH3]2 119-06-2
Diisotridecylftalat DIUP C6H4[COO(CH2)10CH(CH3)2]2 68515-47-9
Polyetylentereftalat PETE [C10H804]n 25038-59-9

 

Uppdaterad 2020-07-25

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström