Paraben

 

Allmänt

Parabener är ett samlingsnamn för parahydroxibensoesyra, eller 4-hydroxibensoesyra och olika estrar (= ämnesklass i organisk kemi) av parahydroxibenoesyra.

Den kemiska grundstrukturen bensoesyra är gemensamt för alla olika paraben underarter.

En kemikalie, används som konserveringsmedel.

Bakteriedödande, hämmar svamptillväxt och antimögel-egenskaper.

 

 

Förekomst

Naturlig förekomst i vissa växter. Metylparaben finns t ex i blåbär.

Förekommer via människors försorg i bl a kosmetika, hygienartiklar, farmaceutiska industrier, schampo, fuktkrämer, rakgelé, personliga smörjmedel, vissa läkemedel, vissa solprodukter, makeup, tandkräm, natriumsalt, tillsats i mat, i vissa papper, bl a kvitton. Förekommer också i hus, bilar.

 

 

Skadlighet

Kan i sällsynta fall framkalla allergi.

Misstankar om att ämnet kan vara hormonstörande i större mängder.

Man tror att parabener inte utgör någon fara för miljö.

Parabener bryts snabbt ner i reningsverk och i naturen.

Parabener har förhållandevis låg akut giftighet på vattenlevande organismer.

Parabener har låg potential att bioackumuleras i naturen, alltså ansamlas och inte brytas ner.

När man t ex äter blåbär bryts mängden Metylparaben fort ner ur kroppen.

 

 

Parabeners användning förr och nu

Enligt en undersökning av Keml så ser siffror ut som här följer.

1992 användes ca 50 ton parabener, 2010 ungefär lika mycket.

Antal produkter som det finns parabener i 1992 var ca 50 produkter. 2010 var antalet produkter med parabener ca 340 stycken.

 

En annan undersökning visar på en 180 % ökning av antalet produkter innehållande parabener från 1990-talet till 2012.

 

I mitten av 1990-talet fanns det 120 produkter med paraben i, i Sverige. 2012 fanns parabener i ca 336 produkter.

 

 

Bekämpning

Sedan 1983 har parabener varit tillåtna att använda som konserveringsmedel i kosmetiska produkter inom EG/EU.

1994 går Sverige med i EU och får därmed samma bestämmelser.

2000 uppkommer misstankar om att parabener är hormonstörande. SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) får i uppdrag att utreda detta. Och igen 2005, och igen 2006 och igen 2008 och igen 2010.

December 2010 förbjuder Danmark parabener i produkter för barn 0-3 år gamla.

2011 gör SCCS en ny utredning om parabener.

Naturskyddsföreningen vill sedan 2012 se ett förbud mot parabener.

2013 ny utredning igen utförd av SCCS.

 

 

Olika namn för parabener

INCI namn för paraben ämnena. Det är alla dessa namn man ska leta efter i ingredienser ifall man vill vara säker på att inte få produkter med parabener i sig.

 

Februari 2014 bestämde EU att reglerna för propylparaben och butylparaben ska ändras så halterna sänks och att användningen i barnprodukter (0-3 år) begränsas. Hösten 2014 väntas detta träda ikraft.

Beslut fattades samtidigt för förbud som redan nu är i kraft mot isopropylparaben, isobutylaraben, pentylparaben, phenylparaben och benzylparaben. Övergångsbestämmelserna är att alla produkter som släpps ut i EU land inte ska innehålla dessa produkter efter 30 oktober 2014. Efter 30 juli 2015 for inte produkter distruberas som innehåller dessa ämnen.

Regler för methylparaben och ethylparaben kvarstår, då dessa ämnen utvärderas som säkra.

 

 

Vad kan man då göra?

Undvik så gott det går olika rengöringspreparat utan städa med ånga istället.

Undvik också sprayer och andra "skönhets"produkter på din hund så långt det är möjligt.

 

Uppdaterad 2020-07-25

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström