Akrylamid

 

Akrylamid (prop-2-enamid) är en kemisk förening som är ett lukt- och färglöst pulver i kristallform. Den har en smältpunkt på 84,5° C och en kokpunkt på 125° C. Det är giftigt.

Främsta användningsområdet är som komponent i plast.

Akrylamid är bl a klassad som neurotoxin (kan påverka hjärna och nervsystem) och canceriogen (kan framkalla cancer).

Akrylamid tas lätt upp genom hud, tarmsystem och inandning.

 

Kemikalieinspektionen har gjort en granskning av plaster 2014 och har då kommit fram till att hälften av alla undersökta plastvaror innehöll två mycket hälso- och miljöfarliga ämnen. Man undersökte 62 olika plastvaror. Bl a undersöktes handväskor, plånböcker och fodral till mobiltelefoner.

 

 

Användningsområden

Som sagt, plast. Används också till polymerer som bl a används för rening av vatten. Används också inom oljeindustrin, så väl som pappersindustrin. Används även i vissa hud- och hårvårdsprodukter, t ex hårspray. Akrylamid används i labratorier. Används i byggindustrin.

Det finns också i cigarettrök och i vissa livsmedel.

Chips kom det larmrapporter om under april 2002 och blev då väldigt uppmärksammat. Man började då testa fler livsmedel. Vissa andra stärkelserika livsmedel visade sig också innehålla akrylamid. Man upptäckte akrylamid i bl a ytskikt på stekt eller friterad potatis, brödskorpan (ytskiktet), rostat kaffe.

 

 

Skadlighet

Akrylamid kan skada nervsystemet vilket har varit känt sedan 1950 - talet. Vanligast är skador på perifera nervsystemet (motoriska muskler) men även sensoriska nerver. Nervskador leder till domningar, känselbortfall, svaghet i muskler, detta är ett tillstånd som går under namet polyneuropati.

På 1980 - talet kom de första rapporterna om att akrylamid framkallar cancer.

Det har även visat sig att exponering för akrylamid också kan skada DNA och vara reproduktionstoxiskt.

Höga doser av akrylamid påverkar centrala nervsystemet och ger då psykosliknande sytom, t ex hallucinationer, förvirring och minnesstörningar.

Långtidspåverkan av låga doser av akrylamid kan ge polyneuropati.

Andra symtom man kan få är rodnad, ökad svettning, avflagnande hud på grund av skador på de nerver i huden som förmedlar känsel, svettning och försämrad blodflödesreglering.

Men vet inte säkert att akrylamid kan ge allergi eller astmaliknande symtom, men vissa djurförsök tyder på det.

Risker för påverkan av hormonsystemet tror man finns.

 

 

Hur kan det påverka våra hundar rent praktiskt då?

Hormonstörande låter inte bra. Fler och fler hundar beskrivs dessutom som neurotiska. Varför? Man hör fler och fler hundar som lider av astma och allergi, hur kommer det sig?

 

 

Vad kan man då göra?

Ge hunden bra mat, ej mat som innehåller hög halt stärkelse och oljor i kombination som upphettats till minst 160 grader C. Omge hunden med naturliga ämnen som t ex ull och trä, undvik plaster. Undvik alla dessa extra preparat till pälsar. Använd pälpreraraten till ett minimum.

 

Uppdaterad 2020-07-25

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström