Bisfenol A

 

Kemikalieinspektionen har gjort en granskning av plaster 2014 och har då kommit fram till att hälften av alla undersökta plastvaror innehöll två mycket hälso- och miljöfarliga ämnen. Man undersökte 62 olika plastvaror. Bl a undersöktes handväskor, plånböcker och fodral till mobiltelefoner.

 

Allmänt

Bisfenol A tror man numera kan förekomma i vatten då det kan komma via plastslangar som oftast används vid vattendragning på senare år.

4,4'-Dihydroxy-2,2-difenylpropan eller 2-Propan-4,4'-difenol, BPA. Kemisk formel: (C6H4OH)2C3H6. De ser ut som vita eller ljusbruna kristaller eller flingor.

Ämnet är en av världens vanligaste plastkemikalier. Ämnet är hälsovådligt.

Bisfenol A är en organisk förening bestående av två fenolgrupper bundna till en propan-kedja.

Bisfenol A används framför allt vid framställning av polykarbonat och epoxiplaster. De används också som hårdgörare i andra plaster. Det används ofta i produkter som sägs vara av oförstörbar plast.

Bisfenol A finns också i polyester, polykarbonat, epoxiharts.

Bl a Konservburkar, plastburkar, plastmuggar, tandproteser, tätningsmedel, returflaskor och rör.

Bisfenol A framställs genom syrakatalyserad kondensation av fenol C6H5OH och aceton (CH3)2CO.

 

 

Vad är då farligt med Bisfenol A?

Bisfenol A liknar kroppens egna hormon och kan därför påverka det endokrina systemet.

 

De större endokrina körtlarna hos
man (t v) respektive kvinna (t h).
1) Tallkottkörteln 2) Hypofysen
3) Sköldkörteln 4) Bräss
5) Binjurar &) Bukspottkörtel
7) Äggstock 8) Testikel

 

Redan 1938 konstaterade man att ämnet medförde icke önskvärda östrogeneffekter i en studie på råtta och många fler studier efter det han konstaterat samma sak.

Flera studier har antytt att ämnet är skadligt även i låga docer, det stör dessutom fortplantningen, öka risken för fetma, cancer, hjärt- kärl- sjukdomar och diabetes.

Det hormonstörande ämnet kan läcka ut ur plasten och tas upp av kroppen.

Bisfenol A kan ge abortering av foster. Ökad risk för fosterskador. Svåringheter att bli gravid. Man har också konstaterat att ämnet i höga docer stör människans fortplantningsförmåga.

 

 

Hur får hunden i sig ämnet?

Det är idag kännt att när Bisfenol A frigörs när plasten upphettas. Som exempel kan då nämnas att flaskvalpar som man låter växa upp på mjölkersättning ur nappflaska (som innehåller polykarbonat), löper då förhöjd risk då mjölken värms upp för att ges till valparna i kroppstempererad temperatur för att ge valparna störst möjlighet att kunna ta upp näringsinnehållet ur mjölken.

Bisfenol A ingår även i konservburkar! Det är ett observandum för de som ger burkmat till sina hundar.

Finns också i plastmuggar, plastbestick, i plastskålar för hund!

Det förekommer i lock till barnmatsburkar, tandproteser, tätningsmedel, genomskinliga pipmuggar, behållare för mikro - värmning, hårda plastflaskor för sportsdrycker och returflaskor.

Det förekommer i kassakvitton, i en undersökning visades många kvitton hålla 8 - 17 kg Bisfenol A. När torra fingrar kom i kontakt med kvittot överfördes mellan 0.2 – 6 μg Bisfenol A till pekfingret och långfingret. Vid våta eller feta fingrar överförs ca 10 gånger mer. Upp till två timmar efter vidrört kvitto sitter spåren kvar av Bisfenol A.

T ex kölappar, parkeringskvitton och tågbiljetter innehåller i snitt 1,5 Bisfenol A, det är ca 1 000 gånger mer än i nappflaskor. Plånböcker innehåller ca 10 % av halten jämfört med kvitton. Sedlar innehåller ca 1 000 gånger lägre halt än kvitton.

Bisfenol A lossnar mycket lätt och kassapersonal tar upp ca 71 mikrogram Bisfenol A via kvitton varje arbetsdag.

Bisfenol A finns framför större mängder i plastprodukter som CD-skivor, DVD-skivor, kontaktlinser, tandfyllningsmaterial, kameraskal, epoxyfärger, epoxylim, tryckfärger, kopieringspapper. Mindre än 5 % av all Bisfenol A används i olika typer av matbehållare, i och kring mat / dryck produkter.

Konserver kan öka Bisfenol A intaget med 2,8 - 4,6 gånger.

 

 

Mängd

Från 1 mars 2011 är det inte längre tillåtet att tillverka nappflaskor med Bisfenol A i. Från 1 juni 2011 är det förbjudet i EU att sälja nappflaskor med Bisfenol A i.

EU tillåter ett intag på max 0,05 mg/kg om dagen. Däremot att mäta det exakta intaget för en person är väldigt svårt då ämnet finns lite överallt.

Stickprov i Sverige har visat att Bisfenol A halten normalt sett ligger på ca 3 nanogram per milliliter i urin. En studie på 323 personer i norra Sverige visade som högst på 66 ng/ml.

Ett genomsnittligt dagligt intag av Bisfenol A från mat och dryck i Sverige uppgår till några få mikrogram per kg kroppsvikt per dag för både vuxna och barn.

Ett dagligt intag av 50 mikrogram per kg kroppsvikt och dag i hela sitt liv utan risk för hälsan anser Efsa (2011) är tolerabelt intag.

Gränsvärdet för Bisfenol A i livsmedelförpackningar av plast är 0,6 milligram per kg livsmedel.

Vid djurförsök där man utsatt djur för höga doser Bisfenol A har man sett effekter på fortplantning och på organ + kroppsvikt. Dessa effekter förekommer inte vid låga doser som vi människor utsätts för.

Halveringstiden på Bisfenol A är 6 timmar, det gör alltså att ämnet försvinner ganska fort ut kroppen. Det gör det hela lite svårt att mäta men possitivt om man kan få bort all Bisfenol A från sina dagligvaru produkter.

 

 

Hur man det påverka våra hundar rent praktiskt då?

Förr parade man två hundar, de satt ihop och de bara fick minsta lilla chans, och det blev valpar - "som amen i kyrkan". Allt detta tycks vara ett minne blott.

Nu är det vanligare att tikar går tomma (om man ens lyckas få dem parade). Tikar resorberar valpar. Tikar får färre valpar i kullarna. Tiken har störningar på sina löp. Hanhundar har inte samma könsdrift längre. Hundar (både tikar och hanhundar) blir mycket tidigare eller mycket senare könsmogna än förr. Både hanhundar och tikar med sämre könsdrift än förr, somliga katastrofalt sämre könsdrift, då det förekommer fler och fler hundar som inte ens vill para eller bli parade. De som försöker para får inte till det som förr.

Förändringen sker över hela Sverige, på alla hundraser. Huruvida förändringen sker i t ex katterier också, vet jag inte, men skulle vara intressant att veta.

Klart det finns nya smittor som vi i Sverige tidigare varit förskonade från, men som kommit in med den ökade importen och naturligtvis är det stor risk mycket har kommit via den okontrollerade smugglingen. Dessa smittor är trots det inte hela sanningen, tror jag. Då den flyttar sig mellan hundgrupper, över rasgränser, geografiskt överallt i spridda skurar.

Vissa kennlar har haft detta i många år och sedan plötsligt fått slut på problemet, utan att man kan förstå hur. Vissa har inte vidtagit en enda åtgärd och trots det blivit av med problemet.

Hur har vi det med miljögifter då? Det pratas om och om igen om hormonstörande gifter, bl a som finns i plaster m m, men även i burkar (som t ex burkmat för hundar). Plast i hundleksaker, matskålar, vattenskålar. Plast i hundsängar, i golv, bilar, burar, hundborstar och kammar. Plast i koppel, halsband, utrustning för arbetande hundar o s v. Uppräkningen kan bli oräkneliga. Man vet att plasten även finns i vissa vattenledningar numera också och befarar att gifterna kan överföras via det livsviktiga vattnet till våra djur.

Det otroligt positiva med Bisfenol A är att det försvinner snabbt ur kroppen när man tar bort det som förgiftar hunden.

 

 

Personliga reflektioner

Jag fick för mig (feb. 2013) att det kanske inte var det bästa att ha plastflaskor till hundarna, utan ville byta till glasflaskor istället (hösten 2012), sagt och gjort. Tre av mina vattenhållare fungerade inte till glasflaskor, så de fick jag fortsätta att ha plast till istället som innan. Det intressanta var efter ca 1 månad var det inte en enda hund som ville dricka ur plastflaskorna utan valde glasflaskorna. Flyttade jag plats på glas och plastflaskornas nipplar spelade det ingen roll, de drack enbart ut glas. Jag tror att om man låter hundar välja så på sikt tar hundar som fått vara hund, som mina får, och väljer det som är bäst för dem.

 

 

230117 Nio nya ämnen är med på EU´s svarta lista från 230117.

Tetrabrombisfenol A i flamskyddsmedel som används i bl a kretskort.

Bisfenol S som används i vissa plaster men också i bl a kvitton.

Bariumdibortetraoxid som finns i bl a färger och ytbeläggningsprodukter.

Vilka fler ämnen det handlar om måste man ha internet för att få reda på, eller om de är hemliga, kanske.

Dessa ämnen är dock nu konstaterat cancerframkallande, hormonstörande och påverkar reproduktionen.

Nu döljs alltså inte längre skadorna som kan komma ifrån dessa ämnen, så som det gjorts tidigare.

De som ska följa dessa nya regler/förbjudna ämnen är företag som tillverkar, importerar och/eller säljer varor med dessa ämnen i.

Skydda mänskligheten OCH våra hundar och andra djur.

 

 

Vad kan man då göra?

Extra vattenrening med ren kol.

Undvik plaster så långt det bara går.

Ge inte burkmat.

 

Uppdaterad 2023-01-17

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström