Arsenik

 

Arsenik (As) är ett giftigt halvmetalliskt grundämne som vanligtvis är metalliskt grå men kan också förekomma i andra färger.

Latinska namnet på Arsenik är Arsenicum.

Vit arsenik kallas ibland den giftiga kemiska föreningen arseniktrioxid.

 

 

 

Förekomst och användningsområden

Arsenik används i dag vanligast i insektsgifter och andra bekämpningsmedel.

Det har även används för att framställa tryckinpregnerat trä men industrin är på väg att lägga av den användningen.

Ren arsenik används ibland i små mängder i metaller. T ex blyhagel.

Arsenik finns bundet i vissa mineraler som t ex arsenikkis och realgar. Arsenik förekommer också i malmer med guld, silver, koppar och zink. När brytning av dessa olika ämnen kan även arsenik frigöras och spridas. Arsenik utvinns oftast som en biprodukt, men i extremt sällsynta fall finns det som en tät massa med skiktartad uppbyggnad.

Arsenik används också som ledare i viss elektronik, t ex i lasertransistorer.

Arsenik används vid konservering av uppstoppade djur.

Vit Arsenik används till impregnering av telefon- och elstolpar.

Inom garveri industrin används arsenik för att få av hår från hudar.

Inom pyroteknik används också Arsenik.

Natriumarsenit (en form av Arsenik) användes för avlusning av får i Australien.

Man kan också hittar spår av arsenik i vatten, cigarettrök, rök från kol och olja.

De länder som producerar mest Arsenik är Mexiko, USA, Frankrike och Sverige. Boliden metall AB är världens största producent av Arsenik. I Sverige finns det i snitt 1,8 gram Arsenik per ton jordyta.

 

 

Arseniktrioxid

Arseniktrioxid, ibland kallad vit Arsenik, är ett vitt pulver som är luktlöst och smakar sött. Under antiken och medeltiden var det populärt när det gällde att ta död på någon, förgiftning. Idag finns det metoder att hitta om en individ är förgiftad med Arseniktrioxid, så i dagens läge är det värdelöst för att ha död på någon människa med.

 

 

Farligt

Enbart 0,15 gram kan vara dödligt för en människa. Samtidigt om man tillför väldigt små mängder Arsenik en längre tid så kan man till sist klara 10 gånger högre doser än tidigare.

Vid förgiftning av en engångs dos Arsenik blir man illamående, kräks, ont i magen och diaréer som hotar att torka ut kroppen. Tillståndet kan botas genom att man tar penicillin eller medicinskt kol som binder Arseniken.

Vid kortvarit exponering med stor dos Arsenik så blir man irriterad i näsa och svalg, ögon och mun.

Vid långvarit exponering för extremt små mängder Arsenik så får man håravfall, magbesvär, hudförändringar m m.

Arsenik kan också ge blodbrist och nervskador, i förlängningen också förlamning. Arsenik kan ge genetiska skador.

Arsenik verkar också cancer framkallande.

Arsenik och orsaka för tidig död.

 

 

Medicin

Människan måste ha en liten mängd Arsenik i kroppen för att kunna växa. Detta behov tillgodoses genom dricksvatten.

Sjukdomar som kan behandlas med arsenik är olika hud och blodsjukdomar.

Före penicillinets tid behandlade man syfilis med Arsenik.

I tropiska områden botar man sömnsjuka med Arsenik.

 

 

Historia

Hippokrates (500 f. Kr.) rekomenderade Arsenikpreparat för behandling av sårinfektioner.

Greken Theofrastos (300 f. Kr.) nämner Arsenikpreparat.

Som sagt, kände man också till giftigheten hos vit Arsenik på antiken och medeltiden.

På 1200 - talet framställdes metallisk grå Arsenik för första gången av alkemisten Albertus Magnus.

Under medeltiden hällde man sirap i en skål av metallisk Arsenik. Denna sirap blev giftig i förening med Arseniken i skålen och fungerade sedan alldeles utmärkt för att ta död på flugor! Flugorna drogs till det söta och åt av det, och dog. Denna produkt kallades flugsten.

 

 

Hur skyddar vi våra hundar?

Undvik insektsmedel och andra bekämpningsmedel där hundar finns.

Blås inte cigarettrök på hundar eller kring hundar.

Låt inte hundar vara nära uppstoppade djur.

Eldar ni med kol eller olja, låt inte hundar utsättas för röken.

Låt inte hundar få tag i elektronisk utrustning.

 

Uppdaterad 2020-07-25

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström