Klorparaffiner

 

Kemikalieinspektionen har gjort en granskning av plaster 2014 och har då kommit fram till att hälften av alla undersökta plastvaror innehöll två mycket hölso- och miljöfarliga ämnen. Man undersökte 62 olika plastvaror. Bl a undersöktes handväskor, plånböcker och fodral till mobiltelefoner.

Ena ämnet som förekom var kortkedjiga klorparaffiner. Under 2014 var kortkedjiga klorparaffiner helt förbjudna sedan flera år.

 

Några typer av detta ämne är: Kortkedjiga klorparaffiner = C10-13. Klorparaffiner = C14-17. Klorparaffinvaxer.

 

Vi har för avsikt att avveckla kortkedjiga klorparaffiner eftersom de är skadliga.

 

 

Förekomst

Klorparaffiner förekommer i kylskåp och som smörjmedel. Klorparaffiner förekommer i färg och tätningsmedel. Klorparaffiner förekommer i plastråvaror.

Klorparaffiner förekommer som mjukmedel i plaster och som tillsattsämne i plaster för att få plasterna brandskyddade.

Klorparaffiner förekommer i plast och gummi.

 

 

Utveckling

1996 användes ca 1300 ton klorparaffiner i Sverige. 2010 har det minskat till ca 450 ton klorparaffiner.

Klorparaffiner har minskat med 80 % mellan 1994 - 2011.

Ca 2 % av alla klorparaffiner år 2010 var så kallade kortkedjiga klorparaffiner, d v s C10-13.

Användningen av kortkedjiga klorparaffiner (C10-13) har minskat med 95 % mellan 1998-2010. Omsättningen av alla klorparaffiner har minskat med ca 35 % under samma tid.

 

 

Vad kan man då göra?

Undvik plaster så gott det går. Undvik också gummi. Speciellt äldre produkter och produkter som kommer importerade från fjärran land där inte våran bekämpning finns.

Var aktsam med vilja färger ni använder kring hundarna.

 

Uppdaterad 2020-07-25

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström