Triklosan

 

Allmänt

Troklosan kallades tidigare Irgasan, men har också kallats Phenol eller Ster-Zac. C12H7C13O2, 5-klor-2-(2,4-diklorfenoxi) fenol eller 2,4,41-triklor-21-hydroxiefenyleter är ett organiskt antibakteriellt ämne som kemiskt har funktionella grupper som går det till både en fenol och en eter.

 

 

Var hittar man Troklosan i vår vardag?

Ämnet är bakteriedödande, förekommer därför bl a i vissa hygienprodukter (deodoranter, tvål, tandkräm) och rengöringsprodukter. Kan även förekomma i skor, tyger (t ex sportkläder) och disksvampar.

Användningen av Troklosan i tandkräm har debatterats sedan slutet av 1990-talet. Tandläkareförbundet anser (sedan 2006) att försäljning av sådan tandkäm ska upphöra och endast få skrivas ut av tandläkare vid särskilda behov och då endast till vuxna.

 

 

Vad är då farligt med Triklosan?

Triklosans miljöfarlighetsbedömning i enlighet med KIFS 2001:3 är Miljöfarligt, N. Ämnet ska alltså märkas med  miljöfarlighetssymbol. R 50, Mycket giftigt för vattenlevande organismer, och R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Troklosan stör hormonbalansen.

Ämnet är extra giftigt för vattenlevande organismer och är därför väldigt giftigt när det kommer ut i vattendrag.

Triklosan kan ombildas till dioxin och gå över i bröstmjölk.

Det finns flera olika studier, som har kommit fram till olika resultat angående Triklosans farlighet. Vissa anser det inte vara skadligt, och vissa anser det vara skadligt, så som med det mesta.

 

 

Hur man det påverka våra hundar rent praktiskt då?

Hormonstörande låter inte bra. Förr parade man två hundar och då blev det valpar. Det förefaller mer och mer svårt att få hundar dräktiga numera. Kan detta vara en bidragande orsak?

Triklosan nämns i vissa studier i samband med cancer och sterilitet på människor.

 

 

Vad kan man då göra?

Kan man t ex skura och rengöra med ånga bestående av 100 % vatten istället för alla rengöringsmedel så är det ett stort steg. Våra hundar lever nära rengjorda ytor hela tiden, hoppas jag...

 

Uppdaterad 2020-07-25

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström