Proteiner i foder

 

ALLMÄNT

Hundar behöver mat, maten de får behöver innehålla många olika saker, bl a proteiner.

 

 

SKADLIGT

Forskning visar att höga halter protein kan öka risken för cancer. Det kan också leda till överanvändning av vissa inre organ som inte håller så många år som de annars skulle göra.

Hög kötthalt i kosten ger högre gifthalt i blodet på människor han man nu (2014) kommit fram till. Att tro att det samma gäller hundar är inte alls långsökt.

För höga gifthalter i blodet kan ge många problem, först och främst sämre immunförsvar. Bristsjukdomar. Även sämre reproduktion. Fosterskador. Uteblivna löp. Sterilitet.

 

 

Proteinförgiftning

Vissa hundar är känsligare än andra på att hantera intag av protein. Att gå från normal utfodring av hund till ren proteinutfodring kan göra hunden akut proteinförgiftad så hela kroppen stänger ner och hunden kan dö på timmar eller dagar.

Akut uppsökande av veterinär kan vara tvunget för att få hunden att överleva. Tyvärr har jag hört om många hundar genom åren som hamnat där.

Vid allt foderbyte MÅSTE man göra långsamma övergångar, speciellt när man byter utfodring från ett vedertaget och väl beprövat foder, som normalt ska innehålla ca 25 % protein/fett in alles till t ex ett foder som innehåller ca 50 % protein/fett eller ännu värre nära nog 100 % protein/fett, som är det farligaste för hund.

Ju extremare byte av foder, ju långsammare övergång mellan fodren behövs, under noggran översyn.

 

 

BEKÄMPNING

Man kanske ska tänka sig för innan man utfodrar sina hundar med allt för stor proteinhalt.

 

Uppdaterad 2020-07-25

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström