Smuggling

 

Varför smuggla?

Det är ganska enkelt. Det handlar om tillgång och efterfrågan. När tillgången på valpar är lite i Sverige jämfört med antalet valpspekulanter, ser oseriösa människor chansen att tjäna snabba pengar.

När få valpar föds i Sverige, ett större antal människor vill ha hundar, fler människor vill ha mer än en hund. Då blir hundsmugglingen av hundar att se sin chans.

 

 

Hur går då smugglarna till väga?

De letar fram de billigaste valparna de kan hitta, så deras förtjänst blir så stor som möjligt. Sedan planerar de hur de ska ta risken att föra hit dem. Det finns MASSOR av sätt att göra det.

Då hundarna inte får bli upptäkta, inte synas och höras, sker vidriga former av vaianter för att få hundarna tysta och osynliga. Djur plågas.

 

 

Varför föds det inte tillräckligt med valpar i Sverige?

Jordbruksverket biter sig själv i ändan. Först jobbar de oerhört hårt för att stoppa kennlar, framför allt större kennlar, alltså de med mest kompetens. Sedan får de problem med hundsmugglare. Detta är väldigt enkelt matematik.

 

 

Problem med smuggelhundar

Dessa smuggelhundar är STORA problem;

 

Hela det här systemet gör att vi i Sverige som tidigare (före år 2000) hade otroligt hög uppfödningskultur och MYCKET hög andel engagerade uppfödare, registrerade rashundar (d v s uppfödare som inte var rädda för SKK´s krav), hög andel otroligt bra präglade valpar. Hög andel extremt friska valpar.

Allt detta raserades när det kommer smuggelhundar med smugglingsligor hit från de oseriösa uppfödarna utomlands.

 

 

Billigaste uppfödarna

Oftast tas dessa valpar från de länder som är som fattigast då det är de som säljer billigaste med otillräckligt bra avelsmaterial och otillräckligt bra tillbehör och omgivning, och än mindre utan tillräckligt många händer som kan hinna med alla hundar, alltså massuppfödning under vidriga omständigheter.

Valpar som inte vet något om att människor är snälla, valpar som inte vet något om renlighet. Som är fulla i genetiska sjukdomar. Som riskerar att bära på smittor av massor av varierande slag. Sjukdomar och smittor som tas till Sverige och riskerar att smitta ner svenska hundar.

 

 

Sjukdomar som kommit hit eller riskerar att komma hit eller som kommer öka lavinartat

Sjukdomar kommer troligen hit med smuggelhundar och gatuhundar. T ex: Giardia. Coccidiosis/isospora. Herpes. Hepatit. Leishmania. Dvärgbandmasken. Tropisk hjärtmask. Fransk hjärtmask. Bruna hundfästingen. Neospora caninum. Tritrichomonas. Toxoplasmos o s v.

Mellanvärdar är redan på väg hit till somliga sjukdomar. Troligen p g a den globala uppvärmningen.

 

 

Köpa in hundar från utlandet

Jag har köpt in ganska många hundar från olika länder, många av de länderna är redan behäftade med vissa sjukdomar och parasiter som nu är på kommande här.

Det vanligaste är att valpar före 12 veckors ålder oftast är avmaskade MINST 5 gånger. Då av veterinär med medföljande veterinärintyg på behandlingen. Så måste seriösa hunduppfödare göra i många av dessa länder för att se till att de är friska.

Jag har aldrig fått någon sjukdom med "på köpet" vid import av hund.

I länder som lever med dessa sjukdomar så behandlar man hundarna hela tiden. Alla seriösa uppfödare gör det, eftersom de vill ha friska hundar och få valpar.

Däremot har jag flera gånger fått smittor med på köpet av hundar från svenska kennlar, varje gång små kennlar som håller få hundar och har få kullar per år.

 

 

221123 Smuggling

En rättegång om hundsmuggling är på gång i Halmstad tingsrätt just nu. Det ska vara den största, mest omfattande rättegången om hundsmuggling till Sverige.

Man tror sig ha kunnat bevisa ett 70-tal valpar tagits in olagligt i Sverige av tre kvinnor med litauiskt och bostniskt ursprung som står åtalade denna gång.

Själva försäljningen ska ha gjorts från en lägenhet i Halmstad.

Vissa pratar om skärpta regler. Klart att de hederliga drabbas då några få utnyttjar systemet för att göra olagligheter.

 Fler nyheter.

 

 

Besvär med smittor som är här eller kan komma.

 

Uppdaterad 2022-11-23

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström