Allergi

 

Är man allergisk så ska man vara aktsam om att skaffa hund. Och allergivänliga hundar finns inte. Däremot kan en person klara vissa pälssorter bättre, medan en annan klarar andra typer av pälsar bättre. Allt beror på vad på hunden som man är allergisk mot. Jag har vänner som inte tål t ex nakenhundar, men däremot sibirian husky. Så finns det säkert folk som är tvärs om. Bara för att nämna ett exempel.

 

 

Människan ska leva i symbios med naturen. Vi är beroende av naturen för våran fysiska och psykiska hälsa. Att införa en hund eller annat sällskapsdjur i våra idag naturfrånvända värld kan hjälpa oss till bättre hälsa, i kropp och själ. Speciellt om man får ynnesten att växa upp med djur.

 

 

Om man felsöker något på en hund måste man ta bort allt "onödigt" först. Man bör enbart hålla sig till det absolut nödvändiga. Och utifrån det felsöka. Detta fungerar vid massor av felsökningar i många olika områden och är välkänt inom allergi men tillämpbart lite överallt.

 

 

Lukter

Allergier ökar lavinartat på människor som utsätts för starka lukter, speciellt de lukter som inte är naturliga.

Allra värst är det med de som utsätts när de är unga. Även äldre kan plötsligt bli allergiska.

Bekant hos människor är att om de en gång drabbats av allergi så går det sällan över igen.

Risken ökar ännu mer är för de människor som utsätts för mycket avgaser, utsläpp från fabriker etc. De som bor och framför allt växer upp i storstäder har mycket förhöjd risk för allergier, och även allergins kraft ökar vid kraftiga luftföroreningar.

Det är riktigt illa för de som bor i en starkt förorenad stad, då de utsätts för avgaser, utsläpp o d + lever så pass trångt så de hela tiden utsätts för starka parfymer på människor, kläder o d mer eller mindre hela tiden.

I stort sett alla städer har ökade utsläpp, ju fler människor, ju mer utsläpp. Det samma gäller lukter. Lukter från andra människor som man är närmare ju mer tätbebott det är. Lukter på affärer, som blir flera när det finns många människor.

Ju glesare man bor, ju större chans har man att slippa utsättas för avgaser, utsläpp, starka lukter m m. Bor man mer glesbebyggt är det lättare att inte ha folk som man står nära som utsätter en för starka parfymer m m.

Är man uppväxt med lite fabriksutsläpp och avgaser, och med lite konstgjorda lukter, men utsätts för naturliga lukter av djur, djurs avföring och plantor, blommor, växter med kanske t o m stark lukt, så har man större chans att växa upp utan allergi.

Det är de "konstgjorda" lukterna och luftföroreningarna i kombination med frånvaron av djur under framför allt uppväxten men även senare i livet som tycks ha störst risk att skapa allergi på de som har anlag för att bli allergiska.

Det finns starka indikationer på att allergier fungerar likartat på hund.

 

 

Kontaktallergi

När det gäller t ex knäppen till halsband, dem kan man lacka på insidan, men t ex nagellack. Då kommer inte låsen i direktkontakt med huden och kan därmed minimera allergi. Ett knep som jag själv använda på byxknappar. När nagelacket var bortskavt var det bara att pensla på med mera lack. Jag själv märkte att nagelacket var bortskaft när jag fick sår på magen...

 

 

Allergi hos hund

Allergi förekommer då och då på hund. Allergi utlöses av något i miljön, t ex damm, skurmedel, tvättmedel, svampsporer, parfymer, hudceller, pollen o s v. Eller så utlöses det av något hunden ätit.

Reaktionerna är huvudsakligen hudproblem eller andningsproblem, atopi. Atopi begynner oftast när hunden är ung, upp till tre år.

Vanliga symptom:

Klåda, främst i ansiktet, armhålor och på tassar. Här kan man till viss del gissa vad hunden är allergisk mot när man ser var reaktionen börjar eller finns.

Hudskador och infektioner i huden som kan ha orsakats av den intensiva klådan så hunden kliar sig sämre.

Elefanthud, acantos.

Andningsproblem.

Om någon hund lider av difusa allergisymtom, så allt tas bort som är onödigt för överlevad, för att sakta med säkert återföra en efter en i oerhörd sakta takt, så man ser var reaktionen kommer ifrån och därmed vet vad hunden är allergisk mot.

Jäkta inte i dessa moment, utan ta bort allt och låt det vara så tills alla symtom är borta och har varit det ett tag, innan ni inför möjliga allerener till hunden igen, en i taget, låt varje vara med i några veckor innan nästa införs o s v.

Uteslutningsmetoden hemma för att se vad nytt man fört in och testa olika saker är viktigt, kanske skriva upp allt hunden äter, allt nytt den utsätts för, ta bort allt onödigt, så som metaller mot hundens kropp, giftiga skurmedel, parfymer, giftiga tvättmedel o s v.

Man kan också ställa diagnos på bättre djursjukhus med så kallat pricktest. Detta är knappast en säker metod (2011), men den kanske blir bättre med tiden.

Ibland kan hunden vara allergisk mot sådant som är omöjligt att undvika, t ex pollen. Då kan det finnas lindrande preparat att ta till som veterinärer skriver ut, oftast kortison. Detta kan dock ge allvarliga biverkningar med tiden, så det gäller att vara försiktig och i första hand UNDVIKA det som framkallar allergin.

Ett annat alternativ är att ge hunden en injektion av det allergiframkallande ämnet, man börjar med en svag dos och ökar efter hand så kan hundens allergi därmed minska eller t o m försvinna. Det är alltså något som bra veterinärer kan utföra.

Foderallergi verkar kunna begynna i alla åldrar. Där är det att prova sig fram som i första hand gäller. Det är då oftast en ingrediens i fodret som hunden plötsligt börjar reagera på. Foderallergi är jobbigt att utreda, en skicklig veterinär är alltid till god hjälp.

Exempel på reaktioner hunden kan få vid allergier är klåda, nässelutslag, hundutslag, ansiktssvullnader, kräkningar och diarréer.

Ett gammalt beprövat sätt är att sätta hunden på ris (välkokt, 1 dl ris till 4 - 5 dl vatten, efter vattnet har kokat upp ska temperaturen på spisplattan ner till 1 - 2 för att endast värmas tills allt vatten har sugits upp av riset, man kan göra stora mängder i taget och ha i kylskåpet eller t o m frysen) och kokt vit fisk. Detta ska inte framkalla allergi hos hundar. Har man väldigt uttalade besvär på hunden ska den stå på den dieten minst 8 veckor, det är extremt viktigt att hunden under denna tid INTE får i sig NÅGONTING annat, inte minsta smula. Ifall hunden tenderar att äta upp saker ute som den hittar så måste hunden gå i inhägnad där inget finns att äta och utanför endast i koppel. Efter det inför man sakta ett foder under en tid, man ökar successivt på fodermänden och minskar på fisk-ris-dieten, får man reaktion går man omedelbart tillbaka till fisk - ris och låter hunden stå på det till den är helt ok igen med god marginal, sedan provar man något annat tills man hittat rätt. Under långvarig fisk - ris diet är det bra ifall man ger ett extra vitamin - mineral tillskott. Sådant ska inte ge allergier.

Hundar kan naturligtvis också ges dietfoder som veterinären säljer eller rekommenderar, säkra foder som inte ska framkalla allergier. Igen gäller det att endast ge det foder i 8 veckor och ingenting annat. Principen är den samma som ovan.

Hundar med svåra allergier anser jag inte ska användas i avel.

Ett ohyggligt stort problem på växande i vårt sammhälle är allergier mot parfymer som t ex parfymer till hundar eller ägarnas parfymer, sprayer o s v. Sköljmedel, tvättmedel med starka parfymer o s v.

 

Några exempel:

 

Hundar är inte lika känsliga för mögel som människor är. Däremot är det vanligt med fukt och ibland med drag där det finns mögel. Båda hög luftfuktighet och drag är däremot hundar mer känsliga emot. Det är inte ovanligt att de får allergiliknande besvär som t ex hud-, päls- och ögonbesvär.

 

 

Allergi hos människor och djur

Allergi kan betyda många olika tillstånd.

Som exempel kan man ta blommor, det finns många som inte är allergiska, trots det tål de till exempel inte syren.

Vissa är allergisk mot mjällen eller kvalstren som lever på hundar. Vissa är allergiska mot hundens saliv. Vissa mot underullen, och så vidare.

 

 

Allergi"vänliga" hundar

Det finns inte en enda ras som alla tål! Vad man tål eller inte tål är något man lär sig med tiden. Allergin beror inte på hunden utan på allergikerns kroppsfunktion, allergikerns allergi.

 

 

Myter

En allergiker som aldrig utsätts för det som den är allergisk emot brukar med tiden blir mer allergisk med åren påstås det. Detta är numera fastställt genom massor av olika utredningar runt om i världen.

Vissa påstår att om barn som är allergiska inte utsätts för det de är allergiska mot så kan allergin växa bort med åren, om detta är sant eller inte, vet jag inte. OBS! Gammal kunskap.

All forskning på senare år visar att det är tvärs om. Barn som t ex inte växer upp med djur har störst risk att bli allergisk mot djur! Risken är kraftigt förhöjd. Detta är numera fastslaget utan minst tvivel.

 

 

Forskning

Viss forskning på senare år har visat att barn som är uppväxta med djur kring sig har mer sällan allergier av alla de slag.

Viss forskning visar också att barn som växer upp i städer, framför allt städer med mycket miljöutsläpp, är mer allergiska än andra barn som växer upp på landet med mindre luftföroreningar.

Forskning visar också att folk som växer upp i Vilhelmina är mer allergiska än andra från liknande städer.

Forskning visar att allergi är vanligare på barn som föds med kejsarsnitt, än barn som föds vaginalt.

Ett barn som flaskuppföds har större risk att drabbas av allergi än barn som växer upp med bröstmjölk finns det mycket forskning som konstaterat.

Forskning har kommit fram till att ju mer man är ute, ju närmare naturen, ju mindre risk för allergi.

Människan ska leva i symbios med naturen. Vi är beroende av naturen för våran fysiska och psykiska hälsa. Att införa en hund eller annat sällskapsdjur i våra naturfrånvända värld kan hjälpa oss till bättre hälsa, i kropp och själ.

 

 

Egen erfarenhet

Jag är själv allergiker och lever trots det med mina hundar. I mitt fall kommer mitt beslut ifrån att ha något att leva för eller lägga sig ner och dö. Det rätta alternativet för mig är att leva eller liv jag älskar, även om det medför sjukdom. Alternativet för mig till att leva med hund och därmed allergi är döden.

Kanske är det så att detta allergi problem är relativt litet handikapp för mig i mitt vardagliga liv än mina andra symtom orsakad av en mycket större och mer omfattande sjukdom.

Jag är noga med vilka kemiska preparat jag omger mig med. Parfymer (t ex i tvålar, handkrämer, schampon o s v), jag lever inte med hundar som har omfattande underull, jag lever inte med hundar med för fin vit päls. Valpens ull är svår för mig att leva med framför allt för nära ansiktet.

Jag ser till att hålla en städning som inte belastar min allergi för mycket. Jag kan inte dammsuga då jag är höggradigt allergisk mot dammsugar dammet. Jag använder i stort sätt inga rengöringspreparat, jag rengör med varm ånga, vattenmopp.

Jag håller mig borta från parfym hyllor i affärer. Jag går undan när jag kommer för nära folk som parfymerar sig själva (eller sina hundar) för mycket. På t ex Sundsvalls utställningen varje år blir jag väldigt sjuk av min allergi. det tycks vara poppis på den utställningen att dränka hundarna i preparat med omfattande parfymering.

Jag sprayar mig dessutom med cortison preparat varje dag, ibland två gånger om dagen, så klarar jag oftast mitt liv fint till vardags.

I perioder får jag ta bort preparat med parfymer i som jag tidigare klarat av. Det blir alltså mindre och mindre jag tål för vart år.

I vissa perioder får jag palla upp med kuddar så jag sitter och sover för att få luft.

Ibland är det tufft, men som sagt, i relation till andra hälsoproblem i mitt liv är detta bara ännu ett problem som dock oftast går att hantera ganska bra.

 

 

Sammanfattning

Det är vanligt att utge vissa raser för att vara "allergivänliga". Har man läst detta förstår man snabbt att det finns inte en enda hundras som alla tål.

Den som har svårt för underull kan t ex prova raser utan underull. Men så köper man en valp, vem vet om den valpen växer upp och blir oratypisk i sin pälskvalitet? Det finns inga garantier.

Det finns "hårlösa" hundar som vissa klarar av att leva med. Men därmed inte sagt att alla hundallergiker kan leva med hårlösa hundar. Även hårlösa hundar kan få mer eller mindre päls. Jag t ex tål inte att ta i eller hålla ljusa Kinesiska nakenhundar (alltså den pälslösa varianten) under näsan! Hudepitel blir man inte heller helt av med när hunden saknar päls. Allt beror som sagt på vad man reagerar på.

Så har vi de som "inte fäller". Även raser som klipps fäller mer eller mindre. Naturligtvis mindre än raser som inte klipps, förutsatt att de klipps regelbundet. Jag själv tål inte alls vita Pudlar, Bishon o s v som är klippraser.

Naturligtvis är det vanligare att folk är allergisk mot hundar med massor av päls än t ex nakenhundar, men individuella avvikelser förekommer.

 

 

Försöka testa hundar och raser

Att vara allergisk mot hund är inget man kan kontrollera genom att vara tillsammans med en hund eller ras en kost stund. Allergier är väldigt komplicerade, bl a p g a att det finns så många olika sorters allergier.

Hur gör man då om man vill prova att leva med hund i alla fall?

Att som allergiker skaffa hund är ett vågspel.

Man måste också ta hänsyn till hundarna, de har ett eget liv också, de kanske inte ska behöva utsättas för experiment av människor.

Jag tycker det vore tragiskt för en liten valp att få komma till sitt nya hem för att bara bo där en kort tid av sitt liv och sedan ska flytta igen. Det kan ge en otrygg uppväxt för en valp.

Man kan prova att träffa raser som man är intresserad av, ta i dem, krama på den och se ifall reaktionen kommer. Men det är ingen garanti. Reaktioner kan ibland poppa upp senare, ibland efter veckor eller månader.

Man kan vara hundvakt, men vad gör man då med hunden ifall man blir akut sjuk? Och om man tål den hunden är det inte säkert om man köper en valp i framtiden att den för samma pälsstruktur, eller hud, som den ni hade lånat hem...

Hälsa på i kennlar som har många hundar kan ju ge en snabb reaktion, om man har tur, men det finns ingen garanti för det heller. Man kan också klara en hund utmärkt, men inte en hel kennel.

Vissa hundägare eller kennlar kan tänka sig att låna ut en hund ibland. Jag har ibland haft hundar utlånade på det viset nära runt trakten.

 

 

För många år sedan var det en flicka som köpte sig en tamråtta, den var dessvärre sjuk. Snuvig och hängig. Flickan gick tillbaka till djuraffären och fick byta, den andra råttan, samma sak. Efter ett snack med min eminenta veterinärstation så frågade de om var råttan bodde, hur den bodde, etc. Gick alltså igenom allt grundläggande. Ganska snabbt kostaterade de på veterinärstationen att det mycket troligt berodde på att råttan stog nära där flickan sprayade sig dagligen. Råtta och spraystation flyttades. Råttan var frisk efter det.

En gång tog jag hand om 3 små hundar som alla hade problem med "dragningar". Det tycktes inte som ett stort problem förr, om det inte var hela dagarna. Fast det var i princip hela dagarna, nästan alltid något av de tre snörvlade, snorklade och betedde sig om och om igen. När hundarna överlämnades till mig så lämnades det med hundsängar och filtar som luktade så jag fick hänga ut dem på altanen, annars hade jag blivit sjuk! Hundarna, alla tre slutade snorka på några timmar och det var slut efter det. När de flyttade tillbaka till gamla ägaren tog det några timmar så mådde de lika illa igen, alla tre.

Djur som har ett synenrligen gott luktsinne, som hundar och råttor, kan reagera på alla starka luktet, utan att vara allergiska.

Parfymera INTE i och kring ditt djur!!!

 

 

Läs mer om parfym kring hundar.

 

 

Jag har tyvärr ingen lätt lösning för detta problem. Det är bara att felsöka.

 

Uppdaterad 2022-04-10

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström