Stress

 

Stress är otroligt farligt även för hundar. Att hålla glädje, sundhet och harmoni i hemmet är mina största huvudsyften i livet.

 

Glädje är inte hysteri, hysteri är stress. Överdriven stress är farligt.

 

Stress kan bryta ner en hund totalt. Den kan bli båda fysiskt och psykiskt sjuk. Det kan gå så långt så hunden med tiden får avlivas, om man inte åtgärdar problemen.

 

 

Ser man till att en hund är i harmoni så är så mycket vunnet för hunden, och därmed för hundägaren.

Hunden får ett friskare och längre liv, när de slipper kraftig stress. Kom ihåg att det också infattar possitiv stress!

En hund i stress påverkar mycket av kortisol.

En hund i harmoni påverkas av oxytocin.

Stress är extremt farligt för hundar.

 

 

Höga testosteronnivåer hos handjur är kopplat till bra immunförsvar.

Stress bildar hormonet kortisol, vilket är negativt för immunförsvaret.

Ökar kortisol i blodet, så som sker vid stress, ökar stressen ännu mer i kroppen, som ger en ond cirkel. Även lite kortisol regelbundet ger farlig stress som kan göra hunden riktigt sjuk.

En kvinna kan känna ifall en man är kraftfull och stinn av testosteron eller stressad med hög kortisol-halt, kan människor läsa av detta så är det stort troligt, snarare självklart, att hundar kan!

En hund som lider av ständig stress blir sällan gamla, de är dessutom oftare sjuka under sitt förkortade liv.

Mental stress lever hundar i som t ex:

 

Fysisk stress lever en hund i som t ex:

Detta ger en fingervisning, listorna går att göras MYCKET längre.

Det är inte ovanligt att en och samma hund uppvisar flera av dessa stressbeteenden nämnda ovan och vissa utsätts för fysiska stress-situationer oftare än andra.

En hund som är mentalt stabil klarar fysisk stress bättre. En hund som är ordentligt miljötränad klarar stress bättre.

En stressad hund gör lättare felbedömningar, och risken för skador ökar då också på hunden.

En hund som skadar sig, t ex bryter benet, kommer som följd av det att befinna sig i båda fysisk och mental stress, för att endast ta ett exempel.

 

 

Stress är farligt, stress förkortar liv.

För mycket stress av både negativ art och possetiv art är lika skadligt.

Stress leder också till oönskade beteenden, vid minsta avvikelse kan hunden bli osäker och det kan leda till att hundar bits, hundar blir nervösa, skälliga. Äter sönder saker, biter på sig själva, utvecklar steriotypa rörelser, kissar och bajsar inne.

Det kan även leda till fysiska sjukdomar.

Som det verkar på min erfarenhet så är hud och pälsbekymmer ett stort problem här. Jag har tagit hand om ÅTSKILLIGA hundar med hud och päls avvikelser som inte varit i mental balans, och de har blivit bra i hud och päls bara genom att bli i mental balans. Under alla år har jag endast haft en hund som haft hud och päls problem trots att den levde hos mig. Det är en avvikelse som man nog får se som normal i jämförelse till alla hundar av så bred variation (olika raser, kön, pälskvaliteter, åldrar, ovanlig bakgrund o s v) som jag under årens lopp haft. Den hunden hade ett OERHÖRT stressat första 1 ½ år i sitt liv, det var tal om en enorm stress. Hur jag vet det är att när hunden landade i min väns vård hade hunden ÅTSKILLIGA fysiska skador av färsk och gammal typ, och flera sorters ohyra! Säljer uppfödaren hundar i det skicket har hunden inte haft en lätt uppväxt.

 

Påtvingad passivisering är en höggradig stressituation för hundar. Den kan vara fullständigt livsfarlig.

 

 

Hundar dör även regelbundet i slagsmål, något som man inte bör riskera.

Man ska ha ordentlig säkerhetsmarginal mellan hundar som inte är sams, så inget händer och alla hundar kan känna sig trygga.

 

Ett exempel på mycket stor stress för hund är oändliga mängder omplaceringar. Hunden upphör till sist att lita på människor. Vissa hundar snabbare än andra. Anledningen till att denna stress är så stor för en hund är för att allt ändras, såväl fysiskt som psykiskt.

Fysiskt: Även om man t o m fortsätter med samma foder så är den största livsmedelsgivan annorlunda, det livsiktiga vattnet!

Psykiskt: Kraven, förväntningarna m m ändras. Miljön ändras. Tvättmedel som omger hunden ändras.

Det är så oändligt mycket nytt hunden utsätts för så vi människor borde känna ödmjukhet över den enorma stress vi utsätter våra hundar för, onödig flytt av hundar är inte något att sträva efter. Valpar kring 2-3 månader har ofta lättare att klara denna flytt, om de har den rätta uppväxten hos uppfödaren och kommer till en bra familj. Valpar glömmer fortare vad som varit, precis som barn.

 

Hetsjakt på hundägare och aggressivitet gentemot hundägare ger hundarna en otrygg tillvaro, hundarna blir osäkra och mår dåligt. Dessa människor utsätter enligt min mening hundarna för helt onödigt lidande.

En hetsig och aggressiv människa har större risk att göra misstag.

Detta är inte förenligt med svensk djurskyddslag! En av de bestämmelser som ligger kvar efter alla uppdateringar av djurskyddslagen, eftersom den inte har några hål, den är idiotsäker, INGEN HUND SKA UTSÄTTAS FÖR ONÖDIGT LIDANDE!!! Stress är en form av lidande, som p g a att den inte är direkt synlig "på skinnet" är desto mer handikappande, ett lidande som dagligen leder till onödiga avlivningar av hundar runt om i Sverige! Hundar dör oftare av stress än av t ex oren omgivning eller t o m undernäring, som inspektörer jagar med ljus och lykta under sina inspektioner.

 

Letar man efter en stressig miljö, så är det inget man behöver leta efter längde. I den situationen då man kliver in till en flock stressade hundar så ser man med det samma om miljön är stressig. Hunden eller hundarna blir aldrig lugna. Det är inget man behöver leta efter för att se.

 

 

Ökad stress hos hundar

Stressbeteenden finns på MASSOR av hundar. Det har utan tvekan ökat (skrivet 190331).

Hundar som är aktiva utomhus dagligen tillsammans med sin flock, sina människor, har extremt sällan stressbeteenden.

Stressbeteenden orsakar ofta fysisk och/eller psykisk sjukdom.

Vanliga psykiska stressymtom är rädsla, aggressivitet och/eller hysteri.

Vanliga fysiska stressymtom är allergi-liknande symtom, håravfall, skadad hud och/eller päls. Andningsproblem, ögonrinn och/eller dåligt imunförsvar.

Som sagt, inte ovanligt att dessa kommer i kombination med varandra.

En annan orsak till ökad stress hos hundar kan också vara dessa ändlösa omplaceringar, hundar är oftare rena vandringspokalerna nu för tiden. Inte ovanligt att dessa stackars hundar får byta hem flera gånger under en kort period också.

Ingen tycks ta ansvar för sin hund längre, utan skyller bara eventuella problem på alla andra. Själv placerar jag inte om en hund med mindre än att jag UTTRYCKLIGEN talar om att hunden ska tillbaka omedelbart om det inte fungerar i nya hemmet.

I Norge har man en regel om att säljaren ska ta ansvar för hundar som inte kan bo kvar hos nya ägaren, i Sverige tycks myndigheter gärna att hundar ska flytta runt som om de vore andra saker. SKK tycker också att hundar ska flytta runt hellre än att uppfödare tar tillbaka hundar som inte kan bo kvar i sina nya hem.

Att byta hem innebär i regel att byta ALLT i hundens liv. Mat, vatten, godis och annat tillägg (tuggben, köttben o s v), ägare, krav, bakterieflora, miljö, material, promenadområden, djur-vänner, människo-vänner o s v. Stressen är NÅGOT ENORM för hundar som byter hem.

 

 

Stress

Ett gammalt ordspråk: Kommer kallad men ej strax, född till slav är ingen tax. Är hunden född till slav under människan? Somliga tycks tro det. Jag vill inte tro det. Var går skillnaden mellan att överutnyttja hunden och att nyttja hunden? Jag tror nyckeln är gemensam glädje. En hund med naturliga anlag utför sina uppgifter naturligt och med glädje. Man vänjer hunden vid den miljö som är naturlig för den hunden och ger dem den uppgiften vartefter de växer i erfarenhet. Eller så kan man hjärntvätta hunden genom att tusentals gånger upprepa ett "pavlos" moment om och om igen. Sedan har man fått hunden att tro att den är duktig vid en given signal och använda detta till att träna alla hundar till vad som helst, men med stress... Var går gränsen mellan glädje och stress? Förr i tiden trodde jag att det var när man med ett mycket litet tecken eller ett viskat ord kunde få hunden att gå från full aktivitet till vila. Vissa hundar kunde inte ens gå till vila! Visst, klarar inte hunden att snabbt gå från aktivitet till vila så är hunden klart stressad. Men idag tror jag inte det är det enda tecknet. På 1980-talet fick jag se att lågrangade hundar blev bara tittade på av dominanta hundar i vissa grupper, och att lågrangade hundar + de högrangade hundarna då var under stress, men även övriga flocken påverkades av stressen, hela grupper blev påverkade på ett eller annat sätt (beroende på individ och situation). Jag har många exempel på stress för hundar. Detta är inte så enkelt som det verkar. Att göra stresstest på hundar är att utsätta dem för ohälsosam behandling. En hund med en knepig bakgrund kan bli extremt stressade av detta. Stresstest är inget som ska utföras, om man inte vill göra illa hundar.

 

 

Iaktagelse sommaren 2021

I lördags såg jag en hund som utan tvekar led, p g a övergödning, på grund av fördärvad päls OCH på grund av att de mentalt misshandlade som hund till värsta stress i värmen som var! Jag har skrivit så många gånger om övergödning, så det borde alla förstå är DJURPLÅGERI! Pälsen har jag nyss krivit om. Sen det mentala, det tar jag idag. Att röra sig fram och åter minut efter minut med sin egen hund nära en annan hund som uppenbart vill vakta sitt revir, den som gör så utsätter hunden som vaktar för stress. Dessutom utsätter man sin egen hund för stress. Är det sedan årets varmaste dag, så som det var häromdagen. Hunden man äger är övergödd. Dessutom skött så illa i pälsen så den är rena värmefällan. Då kan man t o m döda sin egen hund! I vilket fall är det helt klart att den hunden utsätts för sådan stress att det klart kan förkorta hundens liv. Enligt mitt sätt att se det är harmoni och balans i vardagen det viktigaste, för både människor och djur. En hund som lever i fysisk och/eller psykisk stress får kortare liv, det vet vi. Man bör därför ALLTID hålla i minnet att tänka efter före man brusar upp och aggerar i affekt, tillsammans med sin hund. Du gör faktiskt din hund illa! Dessutom skadas du själv, men vuxna människor får väl svara för sitt eget, men de har inte rätt att SKADA oskyldiga djur! Det är DJURPLÅGERI!

 

 

Motsatsen till stress

Klappande och smekande av hundar stimulerar utsöndring av oxytocin som gör oss lugnare och därmed sänks våra blodtryck. Samma sak händer hos hunden.

 

 

Att träna överaktiva hundar till att också njuta av vila mellan aktivitererna är ett måste.

Mer om hundpsykologi.

 

Uppdaterad 2022-04-10

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström