Familjepolitik / mitt synsätt

 

Varför förstår vi inte att våldet ökar då vi tagit ifrån barnen en trygg hemmiljö?

 

Idag väljer vi människor att delas upp i olika grupper utanför familjen mer än någonsin.

Förr var vi uppdelade i grupper inom familjen. Äldre, medelålders och unga umgicks dagligen. Därmed fick barn som växte upp insikt i sjukdomar och psykologi. De såg de arbetsföra komma hem med skador från jobb, träningsvärk m m. De såg de äldre med sina krämpor. Artros. Reumatism. Diabetes m m.

De fick lära sig att jämka med "den sura" familjemedlemmen, också med den yra, senila och/eller kanske överoptimistiska familjemedlemen. De fick alltså lära sig att alla är olika. Ingen människa är "normal". Att man får vara flexibel och anpassa sig.

De fick med andra ord en naturlig insikt i prykiatri till vardagsbehov och insikt i sjukdomsbilder och hur de kunde lindras till vardagsbehov.

Idag finns i regel inte den utbildningen i hemmet, p g a att de unga sällan träffar de vuxna, p g a att de arbetar så mycket och sedan ska handla, gå på gym m m. Och p g a att de unga ännu mer sällan träffar de äldre, då de ofta är instoppade på hem.

Därför behövs idag ämnen som fysiologi/sjukdomar stoppas in på schemat till ungdommar, och ännu mer psykologi och dess grundläggande rättssnören.

T ex att barn får lära sig att skrika är osäkerhet och att skrik skapar oharmoni i den egna och mottagarens psyken och kroppar.

Slåss är rädsla och skapar mer rädsla i både givare och tagare. O s v.

Vilken värld vill vi leva i? En god värld eller en ond?

Nästa generation är alltid de som har makten i sin hand, de kommer ha makten över din egen framtid med tiden.

 

Familjen är det viktigaste.
Photo: AH

 

Förr visste man hur många och många och långa moment som låg från ax till limpa, eftersom man såg det och ofta var inblandad i flera av dessa moment, om inte alla.

Nu har vi ett par generationer där de flesta människor inte har den insikten och förståelsen.

Är det då konstigt att folk slänger mat i tid och otid numera?

 

Människan lämnar efter sig vad den förtjänar.

En ond människa lever kvar i hågkomsten av sina onda gärningar. En god människa lever kvar i hågkomsten av dess goda gärningar.

En ond människa minns det onda av båda. En god människa minns det goda.

Världen är komplex med ack så simpel.

Vi är vad vi ger ut.

Det behövs båda goda sändare och mottagare.

För att förstå det onda och goda så gott det går behövs en lättare utbildning i psykologi. Varför finns inte det på skolscheman?

Jag är också övertygad om att ungdommar skulle ha lättare under sin svåra period när de ska hitta sin egen identitet under den svåra könsmognadsperioden och frigörelseprocessen om de får utbildning i vad som händer, och varför.

 

När myndigheter i tid och otid började splittra familjer lärde sig svenskarna att kärnfamilj betyder inget. Utifrån detta är det inte konstigt, tillsammans med allt annat, att hålla ihop en familj inte är något av värde enligt samhällets mening.

 

Är det så svårt att förstå att om vi vill ha tillbaka ett samhälle med starka familjer som sedan leder till en annan belans i tillvaron, så måste man återgå till att bejaka kärnfamiljen. Där t ex en familj kan leva på EN lön, så att en vuxen kan vara hemma hos barnen, när de är små.

Då pratar jag inte om när de är 2 månader, utan till i vilket fall barnen är 12-15 år.

Helst tills de flyttar hemifrån eller är gamla nog att försörja sig.

 

 

221211 Lägg grunden till en bra nästa generation

De barn som haft possitiva föräldrar blir ofta bättre. Går längre. Blir någon att räkna med i samhället, ibland i världen.

De som haft föräldrar som inte tror på barnen och matar dem med negativism under hela uppväxten, föräldrar som inte har något hopp, så går barnen ut i världen och tror att det de gör inte gör någon skillnad. Vissa kan t o m tycka att de kan roffa åt sig och bete sig som svin, då det inte spelar någon roll.

Föräldrar utan framtidstro är oftast de utan ekonomi att tala om, ofta utan arbete, kanske i värsta fall utan bostad.

Är det konstigt att jag tycker att ALLA människor borde ha mat, vatten, tak över huvudet och sjukvård. Dessutom för de arbetsföra, givande arbeten till alla.

På det viset har nästa generation en större chans att växa upp till bra individer, vilket gynnar hela samhället.

Många barn med svår barndom har blivit räddade av husdjur. Jag är en av dem.

 

 

USA

Varför är världen på väg att gå åt helvete? Varför har ungdomar mindre och mindre respekt för liv och fred? Varför är folk så ovilliga att stå för sina misstag? Varför skyller alla bara på offren hela tiden?

Bevara mänskligheten istället för att göra allt ni kan för att förgöra människan.

 

 

Barn skjuter ihjäl varandra

Vi blir mer och mer lill-amerika. Fler och fler skjutna och skadade i vårat land också, detta svaras med fler och fler hårda straff, som i USA. Är det så vill vill bli? Följ dem du vill bli som. Inte som de som har stora problem. Är det så svårt att fatta att man tagit ifrån barnen tryggheten från hemmet, alltså får man inte trygga barn, alltså får man barn som inte förstår att vara varsam mot sin omgivning. Detta tar lång tid att reparera, ett par generationer kanske...

 

Förr värderade man föräldradjuren före avkomman. Om en avelstik blir utsatt för sådan graviditet att tikens liv riskeras värderar man alltid avelsdjuret först. Det är självklart inom hunduppfödning. Men kvinnor i USA ska värderas längre än deras foster... Bevara familjen och respektera familjen, försök inte att bryta ner och förgöra mödrarna. Om halva vuxna familjen är satt ur spel på ett sätt eller ett annat, förblir inte grundtryggheten intakt för barnen.

 

Något är sjukt i världen idag. Som en cancersvulst i samhället som växer genom generationer. Jag pratar här om "proffisionella" lögnare. Exempel: Förskole och skolpersonal skyller på barn och föräldrar om de inte klarar av barnen och anmäler... I anmälan ser man gång på gång rena lögner. Lögner som kommer ifrån deras egna tillkortakommanden, som de lotsas och ljuger är barnen och föräldrarnas fel. Barnen växer upp i detta och ser och lär hur de ska sköta sig. Eller ska vi prata klarspråk? Alltså hur de ska missköta sig. Sätter gör också föräldrarna osäkra och därmed får barnen i dubbel mening en otryggare uppväxt. Ett annat exempel: Myndigheter inspekterar djur, är det något de inte gillar av vilken anledning som helst, så hackar de på djurägaren. Allt som oftast kan man läsa rena lögner i rapporten och andra skrivelser. Ibland är dessa lögner något som de själva har åstadkommit, inte något som fanns innan de kom och inte efter att de lämnat. Oftast är det de "besvärliga" djurägarna som drabbas hårdast, det vill säga de som har hög kompetens men inte mycket till makt i officiella sammanhang. De som t o m kan lära inspektörerna ett och annat. Dett tycks vara ett extra rött skynke för inspektörer, sådana djurägare ska tryckas ner. Ingen får stå över dem... Ytterligare ett exempel: Sjukvården och äldrevården. Skyll på pasienten när ni inte hittar felet eller ger fel behandling. Ljug sedan i journaler. Om telefonlinjer eller elledningar går sönder så säger reparatörerna att det är ditt fel, och skriver det i sina rapporter. Om byggarbetare misslyckas beror det på fastighetsägare och leverantörer, aldrig på dem själva. Om bilreparatörer misslyckas beror det på bilen och bilägaren. Alltså ett utbrett system på alla nivåer. Och inte begränsat till Sverige. Ingen människa idag är betrodd med sin egen kropp och själ, än mindre med sina barn och sina djur. Vuxna människor är inte ens betrodd med normal utrustning kring sig. Alla misstros. Och det tycks vara ok och praxis idag.

 

Vad har blivit nytt/vad är skillnaden? Den trygga familjen som en gång fanns är ifråntagen dagens barn. Och gårdagens. Första generationen hade rätt föräldrar som hade haft en stabil familj. Andra generationen är det barn som växt upp utan familjens trygghet, utan blivit fostrad av samhället och deras "utbildade" personal, som ALDRIG kan ersätta egen familj. Då när dessa gick ut i arbetslivet slog problemen ut i full blom. Öppet för allt och alla att se, om de bara öppnar ögonen. Misstror man folk hela tiden, istället för att stötta där så behövs, så skapar man folk som misstror. Min dotter har sagt något som jag tagit till mig, hon sa att hon hade svårt att fuska och ljuga när hon växte upp, eftersom jag LITADE på henne. Dessutom fanns jag alltid där för henne. Är detta kanske en bidragande orsak till att hon är hederlig och rättskaffens idag?

 

Jag har genom åren känt ett antal långtidsarbetslösa personer. Just nu känner jag till ett gäng som inte jobbar fullt ut av olika anledningar. I samtliga fall beror det på bristande sjukvård. Även historiskt ser det ut som om det varit problemet om och om igen. Som jag ser det är inställningen till människan allt för okänslig. Människan är skörare än vad vi tror. Vi behöver varandra. Jag tror att detta beror på flera orsaker, men på djupet tror jag att det bottnar i samma sak. Vi människor drivs ifrån varandra idag, vi får inte ens en trygg uppväxt.

 

Har man problem med "anarki" bland sin hund eller sina hundar så har man låtit det gå för långt. När hundrna börjar bestämma i huset så gör man sin hund olycklig. Den hunden blir inte trygg eftersom den hunden inte kan lita på att du är stark nog att vara en bra ledare. Flockdjur, som t ex hundar och människor, behöver tryggheten av en vänlig och trygg ledare om man vill ha en vänlig och trygg omgivning.

Om en hund ständigt får byta hem med nya regler för varje ny familj så tar man ifrån hunden dess grundtrygghet. Värst är det om unga hundar får flytta mer än en gång. Då talar jag inte om 8-12 veckors valpar som flyttar en gång från sin uppfödare till sitt livslånga hem, om allt är som det ska.

När det gäller grundtrygghet av människor behövs en trygg barndom (minst 0-16 år). Om föräldrar ständigt undermineras och hålls ifrån sina barn så tar man ifrån barnen den grundtryggheten. Jag är medveten om att det finns ETT JÄTTELITET antal med dåliga föräldrar, väg det mot att nära på ALLA barn som växer upp i andra hem än sitt normala får mentala störningar av det. Alltså ska dessa ytterst få antal få allt stöd och all hjälp de kan för att göra familjen stark och rättskaffens. I de ytterst få fall där det inte går, så bör man leta efter en släkting som är stark och bra och trygg som kan ta vid. Finns inte det, så måste man ta till det värsta. Då blir det så få kvar så man kan ha ytterst noga kontroll på de hemmen, så allt blir till det bästa för alla parter i ett olyckligt förfarande. Det intressanta med detta förfarande är att det blir också billigast för samhället. Mer om att fostra hundar.

 

Vad fostrar vi barn till? Jo, att växa upp och klara sig själva och gå ut i världen och bidra till samhället. Vill man inte släppa "barnet", så skaffar man hund.

 

220910 Vill man hjälpa brottsoffer så bör man lära dem att förlåta. Inte förrän folk verkligen lär sig att förlåta dem som skadat oss, inte förrän då får man hjälp på riktigt. Att hämnas skadar bara en själv. Alltså är det i slutänden ett sätt att skada brottsoffer ännu mera.

Brottsoffer får bäst hjälp genom att man tillhandahåller en bra sjukvård. Inte som det är nu, att de som behöver hjälp blir nekad p g a brist på resurser. Något som jag sorgligt nog har hört exempel på åtskilliga gånger under senare år.

Detta gäller bl a de som blivit indragna i krig. De som drabbas av mental ohälsa p g a övergrepp.

Det gäller naturligtvis inom familjen. När man lever i en sluten grupp, familj, arbetsplats eller liknande som oundvikligen gör att folk är nära varandra kommer man förr eller senare bete sig orätt mot sina närmaste, det måste man lära sig att förstå och förlåta.

Alltså lär er förlåta i stort och smått, då mår ni bäst!

 

220917 Psykisk sjukdom tros öka och bli kraftigare. Är det konstigt? Det finns ju ingen psykvård att prata om i Sverige.

Förr var det tvångsvård. Sedan släpptes det hux flux utan att ersättas med något bättre, eller i alla fall med någonting.

Vissa personer har numera en jojo-väg till polisen istället. Ett sätt att flytta kostnader till polisen.

Nu äntligen håller det i alla fall på att bollas över till sjukvården igen.

Är det konstigt att världen går dit den går?

Sedan är det fler och fler barn som växer upp utan grundtrygghet. Alltså utan ett levande hem. Föräldrarna borta för jämnan. Ingen som älskar dem där. Ingen som kan vägleda dem. Det blir plötsligt utbildningens ansvar, samtidgt som skolan inte har rätt att fostra barn, utan enbart ska utbilda dem.

Frivilliga krafter med varierande resurser, men ofta en stor vilja och energi, tar omhand om de som har det riktigt svårt. De har i regel heller inte tid med de som är på väg att gå in på fel spår.

Med det sjuka system som finns idag bör man i alla fall införa psykologi i grundutbildningen, för att ge barn en möjlighet att förstå mänskligheten.

Mer om politik.

 

221017 Vi är alla olika, och det är ok! Var går gränsen mellan självbevarelsedrift och rädsla? Jag är/var höjdrädd. Jag har trots det bitit ihop och klättrat i normal höjd genom åren. Alltså ingen hög bergsbestigning, bara liten. Sedan började mina händer vara slappa, jag tappar saker o d. Det är liksom som om musklerna upphör att fungera plötsligt, utan förvarning. Det är normalt vid min form av reumatism, har jag fått höra. Trots det har jag tagit risken att klättra, men då höll jag mig till 4-5 meter, så jag förhoppningsvis inte skulle slå ihjäl mig. Ibland har jag ramlat. Framför allt på vintern, då jag är sämre. Sedan läkarna började ha mig som försökskanin med mina mediciner har jag fått en ständigt återkommande yrsel permanent. Varje dag från och till är jag yr. Det kommer utan förvarning, det med. Nu vågar jag inte gå upp på vanliga stegar, jag ser det som för riskabelt. Jag håller mig till 1-1½ meters höjd, högre vågar jag inte numera. Det är numera slut för mig att klättra på tak o d. Är jag då rädd eller är det självbevarelsedrift och normalt förnuft? Jag tror att jag är normalt "vågalsig". En liten dvärghund på 3 kg som klättrar 1,8 meter (eller en 6 kg som klättrar över 2,2 meter) och slänger sig utför om och om igen, även om hunden gör sig illa. Är den knäpp eller? En hund som inte kan simma och trots det slänger sig i vatten om och om igen, är den normal? Vissa hundar är helt enkelt lite galna, liksom vissa människor. Alla sorter behövs. Alla har sin nich där de behövs. Att tvinga alla barn att sitta stilla när de ska lära sig något är, tror jag, helt vansinnit. Vi kan inte droga barn som beter sig annorlunda och få ett likriktat samhälle som i slutänden inte kommer fungera, då det saknar bitar. De som blir kvästa och inte får vara sig själva reser sig en dag och gör uppror. Djur och människor är inte så olika. Se till att alla blir sedda. Se till att alla får en uppgift där de känner sig behövda.

 

221029 Ska man satsa på att få mentalt friskare människor i Sverige så måste man nog ändå satsa på barnen, ju yngre barn, ju bättre. Att ha ner till halverad styrka personal i barngrupper är en katastrof, om man vill satsa på mindre brottslighet i framtiden. Jag fattar t ex inte varför dagmammor försvann. Litet. Personligt. Ofta kontinuitet, vilket är grundstommen i trygghet för barn. Eller varför inte se till att familjer som så vill får en chans att vara hemma med sin familj. Dessa åtgärder skulle dessutom underlätta för de större barngrupperna, som inte skulle behöva bli så stora. Det är ju ingen tvekan om att hela samhället skulle spara enormt med pengar i längden på detta.

 

221105 Idag är det likens dag. De döda är döda. Jag utgår ifrån att de inte lider. De som är kvar saknar och reflekterar. Ägna dagen till de anhöriga för att hjälpa världen att bli en bättre plats. Därmed glömmer man aldrig sina närmaste som inte finns med oss längre. Tvärs om, man hedrar dem genom att ta hand om deras närmaste!

 

221111 För 1 ½ år sedan köpte jag billig ost för 45:-/kg. Nu köper jag samma märke, fortfarande en av de billigaste, för 118:-/kg. Hur gör man när man inte har råd att ha mat?

 

221112 Fler och fler får demens och liknande problem. Det beräknas att öka. År 2050 räknar man med att antalet med minnessjukdom nära nog fördubblats. Man skyller på att folk blir äldre. Det är säkert en bidragande orsak. Samtidigt har man under lång tid sett att demens och liknande har krypit ner i åldrarna och blivit så många fler. Man vet att demens m m kan skjutas upp eller undvikas genom aktiviteter, fysiska och psykiska. Idag förvaras åldringar på många ställen runt om i Sverige, inte ger dem ett bra liv. Det finns det inte personal och pengar till. Många gamlingar issoleras i sina egna hem, utan hjälp till aktivering. Att snåla med ett vettigt liv åt åldringar gör alltså att åldringsvården och sjukvården för högre belastning. Det blir alltså dyrare. Precis som att snåla på barnen, så de tycker det är intressantare att bli kriminell. Det kostar också samhället enorma pengar. Nåja, för att återgå till gamlingarna, så har vi detta med alla gifter som finns överallt i och kring människor. Många gånger med plast i första sätet. Det finns så många indikationer på att dessa ämnen framkallar eller påskyndar demens o d. Oftast att det både framkallar och tidigarelägger. Så är vi tillbaka till barnen, alla dessa bokstavsbarn tror man att dessa "plast"änmen bidrar till. Vill vi verkligen snåla i vårt samhälle bör vi nog ta hand om barn och gamlingar och SLUTA MED PLASTER! Mer om att skydda mänskligheten.

 

221126 De med sämst resurser är de som är kraftigaste representerade bland kriminella. Att dra åt allt till de som "inte bidrar till samhället" kommer alltså då accelerera kriminalliteten, fler fattigare, fler kriminella. Sedan straffar man dessa människor med värre och värre straff. Vem tror att det fungerar? Man MÅSTE satsa på att ge de med sämst resurser ett bra liv, ett hoppfullt liv, så kommer allt i slutänden bli så mycket billigare och tryggare för samhället. Man MÅSTE våga att tänka annorlunda. Speciellt måste man satsa på de fattigaste barnfamiljerna. De barn som växer upp i missär blir nog lättare frestade att de kan tjäna "snabba" pengar "lätt". Satsa på barnen och för att göra det måste man satsa på familjen. Mer om politik.

 

221203 Psykisk ohälsa är en indikator om att samhället inte fungerar. Polisen har under detta års första 10 månader gjort 21,000 utryckningar p g a självmordslarm. Det är en ökning med 7 % om man jämför 10 månaders siffror mot HELA 2021. Utryckning i Sverige p g a psykisk ohälsa har ökat med 53 % de senaste 5 åren. Självmord är det slutgiltiga steget i psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa torde också vara en stor bidragande orsak till brottslighet, något som borde vara självklart för alla och envar att förstå. Att polisen ens ska behöva ta i ett enda självmordslarm är sjukt! Samhället är sjukt! Vi måste bli bättre på att få samhället friskt. Är det så svårt att fatta att vi måste vara vänliga mot varandra (det gäller i högsta grad myndighetsutövare av alla sorter i samhället) och få slut på denna sjuka orättvisa som de styrande politikerna bidrar med hela tiden. Är det konstigt att förstå att när någon i nöd vänder sig till myndigheter och blir behandlad som skit, samma människa pratar sedan med kriminella, som är snabba att vara vänlig och hjälpsamma mot samma person (till att börja med) så är det betraktat ur offrets ögon som en bra lösning att vända sig till de som är hjälpsamma och vänliga. Det är oerhört viktigt att vi tar hand om våra närmaste, men kom ihåg, somliga har inga närmaste. Där behövs vänner, grannar och ett skyddsnät som fungerar. Mer om politik. Mer om psykisk ohälsa. Fler nyheter.

 

221203 Vi ska satsa på barnen.

Naturligtvis har folk blivit noggrannare med att vara hemma vid tecken på förkylning numera. Alltså blir det mycket mer sjukskrivningar. Framför allt i den osunda miljön som våra barn lever i.

Det har under MASSOR av år varit en visa, att när barnen börjar skolan efter loven så blir hela familjer sjuka, framför allt förkylda. Detta eftersom de lever i en osund miljö. För många individer på för trång yta.

På hundar har vi minimiytor för hundar, allt efter hundars storlek. På barn finns inte sådant. Vissa har dagis där det är 15 barn på ytor mindre än vad som är godkänt för en enda Schäfer (som jag envisas med att kalla rasen).

Detta finns det ingen som satsar på att rätta till så våra barn får en frisk uppväxt och en sund arbetsmiljö.

I Uppsala kommuns förskolor saknas just nu ca 100 vikarier. Vissa förskolor i Uppsala har haft uppemot 40 % personalfrånvaro. Vårdnadshavare uppmanas just nu att ha barnen hemma i möjligaste mån om läget förvärras!

Vi måste förstå att man måste satsa på en sund miljö för familjen.

 

230104 Kostgjorda djur bland åldringar. Självklart! För de som vill. Kan vi inte ens unna folk det är det inte mycket bevänt med mänskligheten. Varför inte en TV bild ifrån ett levande akvarie? Därmot ska ju natuligtvis ingen tvingas. Det säger ju sig själv. Men vem vill plåga någon så? Jag ska härmed berätta en historia. En kvinna som levt med hundar i över 60 år och i kennel i över 40 år hamnade så småningom på hemmet. Vid det laget senil/dement eller kalla det vad du vill. Jag är ingen läkare. I vilket fall sa hon till sin son (den som hade kenneln) vid varje besök, vilket var flera gånger dagligen, att han hade väl gett hundarna mat. Han hade väl släppt ut hundarna. Han hade väl mjölkat korna. O s v. Varje gång. En snäll vårdare såg detta och tog med sig ett mjukdjur, en hund i all välmening. När damen vaknade och såg denna så blev hon hysterisk, samtidigt som en av sönerna kom dit. Hon ruskade den "döda" hunden och skrek med lungors fulla kraft att HJÄLP OSS, valpen dör!!! Därmed återgår jag till det man bör veta. Blodtrycket går ner på brukare/pasienter vilket ger dem mindre behov av sjukvård och därmed kostnader för sjukhusen. Färre mediciner går åt och kräver därmed mindre skötsel och kostnader för alla. Människorna lever mer harmoniskt vilket gör livet behagligare för samtliga och tarvar mindre personal. Alla vinner. Personerna själva. Deras släktingar kan känna sig tryggare. De som arbetar hos dem mår bättre. Skattebetalarnas pengar kanske borde går till bättre saker.

Fler storrys ifrån vårt långa liv.

 

230107 Vi ser upp till USA och vill gärna gå deras väg. Vi straffar mer och hårdare och yngre, som USA började med långt före Sverige. Se då var de hamnar. Idag bör en 1:a klassare, 6 år gammal, ett skarpt vapen i klassrummet, och sköt sin lärare! Är det verkligen åt det hållet som Sverige vill utvecklas?

Fler nyheter.

Mer om politik.

 

230107 Personer hittas döda, många gånger efter att de legat döda länge. Och många av de gångerna när de inte fått den tillsyn de har rätt till.

I Härjedalen hände det i oktober säger de på nyheterna idag (230107) efter att berörda inte lyssnat på ett larm för att det var vikarier (som om de inte ska förstå vad ett larm betyder).

Igår fanns också på nyheterna en kvinna i norr låg död under en julgran mitt på ett torg och hade gjort så under flera dagar.

En person som jag träffade ett antal gånger kring år 1990 hände detsamma med hösten 2022 i Kopparberg, hemhjälpen hade GLÖMT att gå dit på flera dagar.

Det samma hände för några år sedan för en av mina vänners bror.

En hunduppfödare och vän till mig låg död i flera dagar innan hen upptäcktes.

De fall som jag känner till personligen har aldrig varit på några nyheter.

Att jag personligen känner flera fall är oroveckande. Att de sedan inte ens uppmärksammans är skrämmande. Då kan man bara föreställa sig hur vanligt det är.

Är det så här som livet ska vara?

 

230112 Senaste granskningen visar att 19 av 21 ungdomshem kritiseras för ALLVARLIGA brister. Det har dessutom blivit VÄRRE med åren!

Enligt Unicef Sverige bör personalen utbildas i bl a att vårda barnen och behandla dem med respekt!

Alltså inte ens normal vård och hygglighet möter dessa människor som redan är trasiga, av andra vuxna människor.

Att barn som redan farit illa i sitt unga liv ska lida ännu mer i myndigheters vård är horribelt!

Som vanligt är det dessutom flickorna som har det sämst visar denna undersökning dessutom.

Att detta får fortsätta år efter år borde vara högst straffbart!

Mer om politik.

Mer om flicka/pojke.

 

230116 En omfattning av denna skala av våld i Svenska samhället beror aldrig på en sak. Det är en räcka med fel i samhället.

När man inrättar ett samhälle efter värsta-senarior och på det viset låter oskyldiga drabbar är det ett stort problem.

När man låter angiverikulturen råda, så får de elaka övertaget, de som vill slåss och söndra.

Att inte ge hederliga familjer trygghet och säkerhet så är det här man hamnar. Det blir alltså en självuppfyllande sprial. Ju fler barn som växer upp och ser orättvisor och trackaserier, ju fler är berädda att gå utanför lagen. Inom lagen är de ju inte trygga.

Finns det NÅGON som fattar att NÅGOT är väldigt fel?

Mer om mina åsikter om våldet som pågår 2023 i Sverige.

 

230116 Färre unga i Stockholm begår våldsbrott men antalen våldsbrott står kvar på ungefär samma nivå som tidigare. En utveckling som pågått i 20 år. Familjer idag har inte en chans.

Är det någon som förstår att dessa ungdomar försöker utrota människan?

 

230125 Det är droger på samtliga högstadieskolor i Luleå påstår socialtjänsten.

Ska det då vara så svårt när man vet var att få stopp på det?

Det är barn i högstadiet, borde vara brottligt att inte göra allt för att sätta stopp på detta.

Kan vi inte skydda våra barn, vad är vi då för ett slags folk?

 

Uppdaterad 2023-01-25

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström