Familjepolitik / mitt synsätt

 

220608 Varför förstår vi inte att våldet ökar då vi tagit ifrån barnen en trygg hemmiljö?

 

Idag väljer vi människor att delas upp i olika grupper utanför familjen mer än någonsin.

Förr var vi uppdelade i grupper inom familjen. Äldre, medelålders och unga umgicks dagligen. Därmed fick barn som växte upp insikt i sjukdomar och psykologi. De såg de arbetsföra komma hem med skador från jobb, träningsvärk m m. De såg de äldre med sina krämpor. Artros. Reumatism. Diabetes m m.

De fick lära sig att jämka med "den sura" familjemedlemmen, också med den yra, senila och/eller kanske överoptimistiska familjemedlemen. De fick alltså lära sig att alla är olika. Ingen människa är "normal". Att man får vara flexibel och anpassa sig.

De fick med andra ord en naturlig insikt i prykiatri till vardagsbehov och insikt i sjukdomsbilder och hur de kunde lindras till vardagsbehov.

Idag finns i regel inte den utbildningen i hemmet, p g a att de unga sällan träffar de vuxna, p g a att de arbetar så mycket och sedan ska handla, gå på gym m m. Och p g a att de unga ännu mer sällan träffar de äldre, då de ofta är instoppade på hem.

Därför behövs idag ämnen som fysiologi/sjukdomar stoppas in på schemat till ungdommar, och ännu mer psykologi och dess grundläggande rättssnören.

T ex att barn får lära sig att skrika är osäkerhet och att skrik skapar oharmoni i den egna och mottagarens psyken och kroppar.

Slåss är rädsla och skapar mer rädsla i både givare och tagare. O s v.

Vilken värld vill vi leva i? En god värld eller en ond?

Nästa generation är alltid de som har makten i sin hand, de kommer ha makten över din egen framtid med tiden.

 

Familjen är det viktigaste.
Photo: AH

 

Förr visste man hur många och många och långa moment som låg från ax till limpa, eftersom man såg det och ofta var inblandad i flera av dessa moment, om inte alla.

Nu har vi ett par generationer där de flesta människor inte har den insikten och förståelsen.

Är det då konstigt att folk slänger mat i tid och otid numera?

 

Människan lämnar efter sig vad den förtjänar.

En ond människa lever kvar i hågkomsten av sina onda gärningar. En god människa lever kvar i hågkomsten av dess goda gärningar.

En ond människa minns det onda av båda. En god människa minns det goda.

Världen är komplex med ack så simpel.

Vi är vad vi ger ut.

Det behövs båda goda sändare och mottagare.

För att förstå det onda och goda så gott det går behövs en lättare utbildning i psykologi. Varför finns inte det på skolscheman?

Jag är också övertygad om att ungdommar skulle ha lättare under sin svåra period när de ska hitta sin egen identitet under den svåra könsmognadsperioden och frigörelseprocessen om de får utbildning i vad som händer, och varför.

 

När myndigheter i tid och otid började splittra familjer lärde sig svenskarna att kärnfamilj betyder inget. Utifrån detta är det inte konstigt, tillsammans med allt annat, att hålla ihop en familj inte är något av värde enligt samhällets mening.

 

Är det så svårt att förstå att om vi vill ha tillbaka ett samhälle med starka familjer som sedan leder till en annan belans i tillvaron, så måste man återgå till att bejaka kärnfamiljen. Där t ex en familj kan leva på EN lön, så att en vuxen kan vara hemma hos barnen, när de är små.

Då pratar jag inte om när de är 2 månader, utan till i vilket fall barnen är 12-15 år.

Helst tills de flyttar hemifrån eller är gamla nog att försörja sig.

 

 

220403 Barn skjuter ihjäl varandra

Vi blir mer och mer lill-amerika. Fler och fler skjutna och skadade i vårat land också, detta svaras med fler och fler hårda straff, som i USA. Är det så vill vill bli? Följ dem du vill bli som. Inte som de som har stora problem. Är det så svårt att fatta att man tagit ifrån barnen tryggheten från hemmet, alltså får man inte trygga barn, alltså får man barn som inte förstår att vara varsam mot sin omgivning. Detta tar lång tid att reparera, ett par generationer kanske...

 

220615 Förr värderade man föräldradjuren före avkomman. Om en avelstik blir utsatt för sådan graviditet att tikens liv riskeras värderar man alltid avelsdjuret först. Det är självklart inom hunduppfödning. Men kvinnor i USA ska värderas längre än deras foster... Bevara familjen och respektera familjen, försök inte att bryta ner och förgöra mödrarna. Om halva vuxna familjen är satt ur spel på ett sätt eller ett annat, förblir inte grundtryggheten intakt för barnen.

 

220617  Något är sjukt i världen idag. Som en cancersvulst i samhället som växer genom generationer. Jag pratar här om "proffisionella" lögnare. Exempel: Förskole och skolpersonal skyller på barn och föräldrar om de inte klarar av barnen och anmäler... I anmälan ser man gång på gång rena lögner. Lögner som kommer ifrån deras egna tillkortakommanden, som de lotsas och ljuger är barnen och föräldrarnas fel. Barnen växer upp i detta och ser och lär hur de ska sköta sig. Eller ska vi prata klarspråk? Alltså hur de ska missköta sig. Sätter gör också föräldrarna osäkra och därmed får barnen i dubbel mening en otryggare uppväxt. Ett annat exempel: Myndigheter inspekterar djur, är det något de inte gillar av vilken anledning som helst, så hackar de på djurägaren. Allt som oftast kan man läsa rena lögner i rapporten och andra skrivelser. Ibland är dessa lögner något som de själva har åstadkommit, inte något som fanns innan de kom och inte efter att de lämnat. Oftast är det de "besvärliga" djurägarna som drabbas hårdast, det vill säga de som har hög kompetens men inte mycket till makt i officiella sammanhang. De som t o m kan lära inspektörerna ett och annat. Dett tycks vara ett extra rött skynke för inspektörer, sådana djurägare ska tryckas ner. Ingen får stå över dem... Ytterligare ett exempel: Sjukvården och äldrevården. Skyll på pasienten när ni inte hittar felet eller ger fel behandling. Ljug sedan i journaler. Om telefonlinjer eller elledningar går sönder så säger reparatörerna att det är ditt fel, och skriver det i sina rapporter. Om byggarbetare misslyckas beror det på fastighetsägare och leverantörer, aldrig på dem själva. Om bilreparatörer misslyckas beror det på bilen och bilägaren. Alltså ett utbrett system på alla nivåer. Och inte begränsat till Sverige. Ingen människa idag är betrodd med sin egen kropp och själ, än mindre med sina barn och sina djur. Vuxna människor är inte ens betrodd med normal utrustning kring sig. Alla misstros. Och det tycks vara ok och praxis idag.

 

220617  Vad har blivit nytt/vad är skillnaden? Den trygga familjen som en gång fanns är ifråntagen dagens barn. Och gårdagens. Första generationen hade rätt föräldrar som hade haft en stabil familj. Andra generationen är det barn som växt upp utan familjens trygghet, utan blivit fostrad av samhället och deras "utbildade" personal, som ALDRIG kan ersätta egen familj. Då när dessa gick ut i arbetslivet slog problemen ut i full blom. Öppet för allt och alla att se, om de bara öppnar ögonen. Misstror man folk hela tiden, istället för att stötta där så behövs, så skapar man folk som misstror. Min dotter har sagt något som jag tagit till mig, hon sa att hon hade svårt att fuska och ljuga när hon växte upp, eftersom jag LITADE på henne. Dessutom fanns jag alltid där för henne. Är detta kanske en bidragande orsak till att hon är hederlig och rättskaffens idag?

 

220628 Jag har genom åren känt ett antal långtidsarbetslösa personer. Just nu känner jag till ett gäng som inte jobbar fullt ut av olika anledningar. I samtliga fall beror det på bristande sjukvård. Även historiskt ser det ut som om det varit problemet om och om igen. Som jag ser det är inställningen till människan allt för okänslig. Människan är skörare än vad vi tror. Vi behöver varandra. Jag tror att detta beror på flera orsaker, men på djupet tror jag att det bottnar i samma sak. Vi människor drivs ifrån varandra idag, vi får inte ens en trygg uppväxt.

 

220713 Har man problem med "anarki" bland sin hund eller sina hundar så har man låtit det gå för långt. När hundrna börjar bestämma i huset så gör man sin hund olycklig. Den hunden blir inte trygg eftersom den hunden inte kan lita på att du är stark nog att vara en bra ledare. Flockdjur, som t ex hundar och människor, behöver tryggheten av en vänlig och trygg ledare om man vill ha en vänlig och trygg omgivning.

220713 Om en hund ständigt får byta hem med nya regler för varje ny familj så tar man ifrån hunden dess grundtrygghet. Värst är det om unga hundar får flytta mer än en gång. Då talar jag inte om 8-12 veckors valpar som flyttar en gång från sin uppfödare till sitt livslånga hem, om allt är som det ska.

220713 När det gäller grundtrygghet av människor behövs en trygg barndom (minst 0-16 år). Om föräldrar ständigt undermineras och hålls ifrån sina barn så tar man ifrån barnen den grundtryggheten. Jag är medveten om att det finns ETT JÄTTELITET antal med dåliga föräldrar, väg det mot att nära på ALLA barn som växer upp i andra hem än sitt normala får mentala störningar av det. Alltså ska dessa ytterst få antal få allt stöd och all hjälp de kan för att göra familjen stark och rättskaffens. I de ytterst få fall där det inte går, så bör man leta efter en släkting som är stark och bra och trygg som kan ta vid. Finns inte det, så måste man ta till det värsta. Då blir det så få kvar så man kan ha ytterst noga kontroll på de hemmen, så allt blir till det bästa för alla parter i ett olyckligt förfarande. Det intressanta med detta förfarande är att det blir också billigast för samhället. Mer om att fostra hundar.

 

220730 Vad fostrar vi barn till? Jo, att växa upp och klara sig själva och gå ut i världen och bidra till samhället. Vill man inte släppa "barnet", så skaffar man hund.

 

Uppdaterad 2022-08-22

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström