Stress

 

Stress är otroligt farligt även för hundar. Att hålla harmoni i hemmet är ett av mina största huvudsyften i livet.

 

Höga testosteronnivåer hos handjur är kopplat till bra immunförsvar.

Stress bildar hormonet kortisol, vilket är negativt för immunförsvaret.

Ökar kortisol i blodet, som det gör av stress, så ökar stressen ännu mer i kroppen, som ger en ond cirkel. Även lite kortisol regelbundet ger farlig stress som kan göra hunden riktigt sjuk.

En kvinna kan känna ifall en man är kraftfull och stinn av testosteron eller stressad med hög kortisol-halt, kan människor läsa av detta så är det stort troligt, snarare självklart, att hundar kan!

En hund som lider av ständig stress blir sällan gamla, de är dessutom oftare sjuka under sitt förkortade liv.

Mental stress lever hundar i som t ex:

 

Fysisk stress lever en hund i som t ex:

Detta ger en fingervisning, listorna går att göras MYCKET längre.

Det är inte ovanligt att en och samma hund uppvisar flera av dessa stressbeteenden nämnda ovan och vissa utsätts för fysiska stress-situationer oftare än andra.

En hund som är mentalt stabil klarar fysisk stress bättre. En hund som är ordentligt miljötränad klarar stress bättre.

En stressad hund gör lättare felbedömningar, och risken för skador ökar då också på hunden.

En hund som skadar sig, t ex bryter benet, kommer som följd av det att befinna sig i båda fysisk och mental stress, för att endast ta ett exempel.

 

 

Stress är farligt, stress förkortar liv.

För mycket stress av både negativ art och possetiv art är lika skadligt.

Stress leder också till oönskade beteenden, vid minsta avvikelse kan hunden bli osäker och det kan leda till att hundar bits, hundar blir nervösa, skälliga. Äter sönder saker, biter på sig själva, utvecklar steriotypa rörelser, kissar och bajsar inne.

Det kan även leda till fysiska sjukdomar.

Som det verkar på min erfarenhet så är hud och pälsbekymmer ett stort problem här. Jag har tagit hand om ÅTSKILLIGA hundar med hud och päls avvikelser som inte varit sunda, och de har blivit bra bara genom att bli i mental balans. Under alla år har jag endast haft en hund som haft hud och päls problem trots att den levde hos mig. Det är en avvikelse som man nog får se som normal i jämförelse till alla hundar av så bred variation (olika raser, kön, pälskvaliteter, åldrar, ovanlig bakgrund o s v) som jag under årens lopp haft. Den hunden hade ett OERHÖRT stressat första 1 ½ år i sitt liv, det var tal om en enorm stress. Hur jag vet det är att när hunden landade i min väns vård hade hunden ÅTSKILLIGA fysiska skador och flera sorters ohyra!

 

Påtvingad passivisering är en höggradig stressituation för hundar. Den kan vara fullständigt livsfarlig.

 

 

Hundar dör även regelbundet i slagsmål, något som man inte bör riskera.

Man ska ha ordentlig säkerhetsmarginal mellan hundar som inte är sams, så inget händer och alla hundar kan känna sig trygga.

 

Ett exempel på mycket stor stress för hund är oändliga mängder omplaceringar. Hunden upphör till sist att lita på människor. Vissa hundar snabbare än andra. Anledningen till att denna stress är så stor för en hund är för att allt ändras, såväl fysiskt som psykiskt. Även om man t o m fortsätter med samma foder så är den största livsmedelsgivan annorlunda, det livsiktiga vattnet! Kraven, förväntningarna m m ändras. Miljön ändras. Tvättmedel som omger hunden ändras. Det är så oändligt mycket nytt hunden utsätts för så vi människor borde känna ödmjukhet över den enorma stress vi utsätter våra hundar för, onödig flytt av hundar är inte något att sträva efter. Valpar kring 2-3 månader har ofta lättare att klara denna flytt, om de har den rätta uppväxten hos uppfödaren och kommer till en bra familj. Valpar glömmer fortare vad som varit, precis som barn.

 

Hetsjakt på hundägare och aggressivitet gentemot hundägare ger hundarna en otrygg tillvaro, hundarna blir osäkra och mår dåligt. Dessa människor utsätter enligt min mening hundarna för helt onödigt lidande.

En hetsig och aggressiv människa har större risk att göra misstag.

Detta är inte förenligt med svensk djurskyddslag! En av de bestämmelser som ligger kvar efter alla uppdateringar av djurskyddslagen, eftersom den inte har några hål, den är idiotsäker, INGEN HUND SKA UTSÄTTAS FÖR ONÖDIGT LIDANDE!!! Stress är en form av lidande, som p g a att den inte är direkt synlig "på skinnet" är desto mer handikappande, ett lidande som dagligen leder till onödiga avlivningar av hundar runt om i Sverige! Hundar dör oftare av stress än av t ex oren omgivning eller t o m undernäring, som inspektörer jagar med ljus och lykta under sina inspektioner.

 

Letar man efter en stressig miljö, så är det inget man behöver leta efter längde. I den situationen då man kliver in till en flock stressade hundar så ser man med det samma om miljön är stressig. Hunden eller hundarna blir aldrig lugna. Det är inget man behöver leta efter för att se.

 

 

Motsatsen till stress

Klappande och smekande av hundar stimulerar utsöndring av oxytocin som gör oss lugnare och därmed sänks våra blodtryck. Samma sak händer hos hunden.

 

 

Att träna överaktiva hundar till att också njuta av vila mellan aktivitererna är ett måste.

Mer om hundpsykologi.

Mer om BETEENDEN, TEMPERAMENT OCH MENTALITET.

Mer om ATT HA HUND.

Mer om ANNAT OM HUND.

Mer om TRÄNING, UPPFOSTRAN OCH AKTIVERING.

Mer om VÅRD-SKÖTSEL-HÄLSA.

Mer om MATNING.

 

Uppdaterad 2019-02-22