Hjärtat

 

Hjärtat pumpar runt blodet i kroppen. Hjärtat består av två förmak (atrium) och två kammare (ventrikel). De högra förmaket tar emot blodet som sedan transporteras till kammaren där blodet syresätts via lungor och sedan pumpas vidare, de västra förmaket och kammaren pumpar ut blodet i nytt kretslopp i kroppen. Höger och vänster sida skiljer sig åt genom en vägg, septum. Hjärtat har klaffar som sitter mellan förmak och dess kammare. Det är viktigt att klaffarna fungerar som de ska och sluter tätt för att hindra att blodet börjar transporteras åt fel håll. Hjärtsäcken (= pericardiet) är en tunn hinna (eller säck) som omsluter hela hjärtat.

Fel på hjärtat kan bestå av en mängd olika saker, det kan också debutera egentligen när som helst under hundens liv (eller i fosterstadiet).

Hjärtsvikt är en sekundär sjukdom som uppkommer efter att hjärtats förmåga att pumpa runt blodet har försämras.

Hjärtsjukdomar som utvecklas senare i livet är t ex hjärtsvikt, blodpropp, trombos, embolier, kardiomyopati, endocardos, myokardit, endokardit, vätska i hjärtsäcken. Det absolut vanligaste är att hjärtfel är mer eller mindre ärftliga.

Kardiomyopati finns i olika typer men är en sjukdom som drabbad hjärtmuskeln. Vanligast hos stora och medelstora raser. Sjukdomen leder i slutänden till hjärtsvikt.

Myokardit är en inflammation i hjärtat som beror på olika virus och bakterier. Inflammationen leder till att hjärtmuskeln gradvis förstörs. Behandlingen går ut på att häva infektionen och även försöka häva den hjärtsvikt som uppstår. Parvovirus är ett exempel på virus som kan orsaka myokardit. Denna sjukdom är svår att diagnostisera på levande hund utan upptäcks ofta i samband med obduktioner.

Endokardos är en sjukdom som drabbar hjärtats klaffar. Av olika anledningar förstörs klaffarna mer eller mindre så de inte sluter tätt som de ska, kroppen får då svårt att pumpa runt det livsviktiga blodet. Vanligast hos äldre och medelålders hundar. Tidigt i sjukdomen märker man oftast inte sjukdomen men en veterinär kan lyssna på hjärtat och hör då blåsljud som avslöjar att klaffarna inte fungerar som de ska. Sjukdomen går inte att bota. När hunden får besvär sätter man in medicin som underlättar för hunden. Hela hjärtat tar dock stryk och till sist drabbas hunden av hjärtsvikt.

Endokardit är en väldigt allvarlig sjukdom som kan ge livshotande skador. Det är en infektion som oftast drabbar hjärtats klaffar. Ibland kan det sätta sig i hjärtats inre vägg. Man tror den orsakas av att en liten skada uppstår, då kroppen försöker läka denna skada bildas en sårskorpa där det blir grogrund för bakterier och skapar infektion, som leder till endokardit. En bakterie som sitter i hjärtat kan spridas runt i hela kroppen och bilda infektioner lite var stans, därför kan endokardit ge extremt olika symtom, gemensamt är dock feber som sitter i länge och vandrar, viktnedgång, trötthet, ibland smärta och hälta i bakben, blåsljud på hjärtat, ibland uppstår hjärtsvikt. Infektionen behandlas med antibiotika. Eventuelle följdsymtom behandlas var för sig.

Hydropericard, vätska i hjärtsäcken, trycker ihop hjärtat så det inte kan arbeta som det ska. Anledningen till att en hund får någon form av vätska i hjärtsäcken kan variera, det kan vara tumör eller en inflammation i hjärtsäcken, en skada i hjärtväggen kan framkalla blodsamlingar i hjärtsäcken, det kan också uppstå helt utan känd anledning. Symtomen är ofta högersidig hjärtsvikt, häger sidas väggar är tunnare än vänstra så de ger ofta vika först. Drabbas båda sidor av hjärtat blir hunden flåsig och väldigt nedsatt i ork och får ofta vätska i lungsäckarna, s k lungödem. Veterinären måste tömma vätskan som en första åtgärd. Lyckas det, vilket det vanligast gör, så blir hunden fort bra, ibland får man upprepa behandlingen. Sedan måste man behandla anledningen till varför hunden fick problemet.

Vad är då hjärtsvikt? Men hjärtsvikt menas att hjärtat helt enkelt inte kan pumpa runt blodet tillräckligt bra. Detta leder till uppsamlingar av blod på vissa ställen och, ja, allt flyter inte som det ska, uppsamlingen sker då oftast strax före hjärtat eftersom hjärtat inte jobbar undan som det ska. Då uppstår tryck som till sist leder till att blodet läcker ut, inte helt ovanligt i buken, det kallas ascites eller i lungorna, så kallat lungödem. Lungödem kan väldigt snabbt leda till döden, kommer vätskan smygande kan man dock behandla med vätskedrivande mediciner. När hunden för lungödem får den hosta, flåsar lätt och blir lätt trött. När det är riktigt illa kan hunden känna motstånd mot att lägga sig, utan står eller sitter och andas genom munnen med halsen framsträckt för att få i sig så mycket luft som bara går. Hosta med vätska som kommer upp eller ibland blodblandat slem är akuta symtom, då är det riktigt bråttom till veterinären. Vätska i buken leder till en svullen buk och levern förstoras. I sällsynta fall samlas även vätska i hundens bakben. När hunden har förstorat hjärta beror det på att hjärtat har försökt kompensera sin oförmåga att pumpa runt blod genom att bli större, till att börja med kan det köpa hunden en lite längre tid, men på sikt fungerar det inte utan hunden blir sämre. Hjärtsvikt går inte att bota. Behandlingen går ut på att lindra symtomen som hunden drabbas av och på så vis öka hundens livs kvalité och förlänga hundens liv.

 

 

 

En enkel tumregel vid hjärtfel är uppföljning. Om hunden får hjärtfel ett år, nästa år får man börja med medicin och året efter orkar inte hjärtat längre, då är det ett typiskt fel som i högsta grad är ärftligt. Dessa hundars avkommor, oavsett när hjärtfelet började på föräldern, ska omedelbart tas ur avel, då det annars kan näst intill utplåna en ras, om det inte är en otroligt stor ras, alltså med många hundar i rasen av många olika blodslinjer.

Ett normalt utvecklat hjärtfel börjar när hunden får hjärtfel, då förlöper normalt 3 år tills man börjar med hjärtmedicin, och ytterligare 3 år innan hundens hjärta är slut. Dessa hundar hinner ofta dö av annan orsak innan hjärtat är slut.

Det är alltså uppföljningen av en hunds hjärta som är viktig för att veta vad man har med att göra, det riktigt farliga hjärtfelet eller "vanligt" ålders hjärta.

 

 

Många hjärtfel är tyvärr mer eller mindre ärftliga. Hjärtfel orsakar mycket lidande för hund och ägare. AVLA INTE PÅ HJÄRTFEL!

En liten lätt tumregel, när ni ska skaffa in en hund, titta på hundarna bakåt i stamtavlan och titta då noga efter hur många hundar som levt långa liv, jag själv har hejdat mig flera gånger från inköp av hund, så sent som vintern 2008, från att köpa in en hund där halva härstamningen bestod av hundar som endast blivit 2 - 4 år gamla sedan bara försvunnit ur "rullarna", då får man undra vad det är för lurt i görningen. På pappans sida i stammen var det inte så men på mammans sida. Hjärtfel är ett stort mörkertal dels för att de flesta inte erkänner det, dels därför att det för det mesta inte registreras någonstans i offentliga register (undantag på vissa raser finns dock, skrivet 2009).

 

 

Personligen drabbas jag ibland av en och annan gammal hund som får hjärtfel.

Jag brukade ta med mina äldre hundar (innan jag miste mina gamla veterinärer som gick i pension), oavsett ras, till veterinären och få hjärtintyg. På mina sidor finns senaste datum för hjärta u a på samtliga mina gamla hundar för alla och envar att se. Hjärtintyg.

Just för tillfället (mars 2009) har jag 12 pensionärer, av dessa har 4 hjärtfel, en 9 - åring, två 11 - åringar och en 12 - åring. En av 11 - åringarna har just börjat med hjärtmedicin, alla fyra lever fortfarande ett fullt normalt liv, springer en timme om dagen på våra promenader och är allmänt pigga och glada hundar som vi hoppas på att få ha med oss alla våra hundar ytterligare ett bra tag framöver.

 

Vi måste förstå att precis som hon människor finns det många orsaker till hjärtfel. Först ska man veta att ca 50 % av alla 40-åriga människor i Sverige har någon form av hjärtfel (enl. en hjärtspecialist från Karolinska 2011), utan att för den delen dö av sitt eller sina hjärtfel.

Hjärtfel KAN vara ärftligt. Hjärtfel kan också framkomma p g a sjukdom av annat slag, t ex vissa virus kan framkalla hjärtfel som kan komma flera år efter att hunden varit drabbad av vissa sorters virusinfektion. Hjärtfel kan komma av skador i hjärtat. Hjärtfel kan också påskyndas genom felaktig utfodring och motion fort eller långsammare.

Ett hjärtfel som sedan uppkommit är det oftast möjligt att delvis påverka, påskynda eller sakta ner händelseförlopp med skötsel och medicin.

När det gäller medicin rekomenterar jag att ta hjälp av veterinär och deras senaste expertis på området, det pågår så mycket hela tiden att det går inte att hålla reda på allt eller framför allt att skriva något då det kan vara inaktuellt om några månader. När det gäller skötsel kan man titta på samma rekomendationer som gäller för människor.

Några enkla regler avseende skötsel dock; lätt med regelbunden motion utan överansträngning och lätt mager mat (alltså inte för fet eller proteinrik). Håll nere vikten till normal - slank. Banta dock inte en hund för fort med hjärtfel, ifall den är fet utan ta det i lugnt tempo, låt det ta tid.

Vanligt är att när ett hjärtfel startar på en gammal hund så tar det ofta på hund 3 år innan den behöver hjälp med medicin, och när den väl får medicin så tar det ofta ca 3 år tills den får mer bekymmer. Om man då t ex räknar på en hund som är 9 år och sedan vid ca 12 år startar medicinering, och sedan vid 15 år börjar närma sig slutet så är många gånger andra funktioner redan slut på en så pass gammal hund som gör slut på den innan hjärtat är slut.

Något vi uppfödare bör vara extra oroliga för är så kallat "Cavalier-hjärta" (förekommer ibland på Japanese chin, Yorkshire Terrier, Chihuahua m f). Där är det ibland onormalt unga hundar som får hjärtfel. Då de sedan får fel så tar det sällan mer än ett år från sjukdomen startar tills man får starta medicinering och sedan endast ett år innan hundens hjärta börjar ta slut. Detta är OHYGGLIGT allvarligt. Man ska också vara uppmärksam på äldre hundar som får hjärtfel ifall förloppet går onormalt fort. Men där måste man lägga in en passus, det finns MASSOR av hundägare som inte alls har klart för sig när hundens hjärtfel startade utan går iväg till veterinären när hunden startar ha synliga problem, ibland t o m kraftigt synliga besvär, alltså när det redan kan ha gått 3 år eller mer sedan hjärtfelet startade.

 

 

Framkallade hjärtfel

Hjärtfel är ett fel som det är välkänt kan bero på ärftliga komponenter. Det som det pratas mindre om på hund är felaktig skötsel som kan leda till hjärtfel. Övervikt är ju vanligt att folk kopplar till hjärtfel, men utöver det så pratas det inte så mycket om detta.

När det gäller människor så vet man att det finns MASSOR av olika påverkbara omständigtheter som kan skapa hjärtfel.

T ex en mager blivande mamma får barn med mycket större risk att få hjärtfel, trots att det inte alls finns i släktet. Nu gäller inte just det hundar då det är en speciell omständighet kopplad till människans utveckling som kan ge detta.

Men däremot annat välkänt som också gäller hundar, som kan ge hjärtfel. Några exempel: för mycket socker, för mycket salt, för högt hull, för högt fettintag, för lite motion, för mycket stress, olika slags infektioner, vissa smittor och vissa andra sjukdomar.

Ett praktiskt exempel, förutom alla övergödda hundar, den lilla hunden får en skiva skinka varje morgon, som innehåller mängder av salt, bl a, och på en liten hund blir det ett på tok för stort dagligt intag av salt och med åren kommer problemen. Ägaren tycker den har varit så snäll och duktig med sin hund och så har de matat hunden till sjukdom som kanske förkortar hundens liv.

Sedan har man något jag kallar lavineffekten; en hund som är sjuk lite nu och då, kanske i samma sjukdom, eller i olika sjukdomar hela tiden, den hunden stressas i kroppen så mycket genom åren att hela hundens kropp bryts ner med tiden, och kan därmed bli sjuk på ännu fler sätt, och även hjärtat kan drabbas till sist.

En hund som hela tiden får mediciner stressas så mycket i kroppen, så även det kan leda till olika deffekter, ibland också hjärtfel.

En hund som är sjuk ska inte användas i avel.

En hund som ofta återkommande är sjuk, i samma sjukdom eller olika, bör inte användas i avel, oavsett orsak till sjukdomen.

 

 

Förvärvat hjärtfel

Förvärvat hjärtfel borde ha ökat något gigantiskt p g a att hundar idag lever i riskzonen för förvärvat hjärtfel sedan många år. Trots det fortsätter somliga veterinärer, uppfödare m m att rutinmässigt bara skylla på ärftliga egenskaper vid hjärtfel.

Massor av stora riskfaktorer som kan ge hjärtfel har ökat gigantiskt i Sverige idag.

Framför allt ökar övervikt och fetma. Men även matsammansättning, mer fett i maten t ex. Feta hundar och fet mat har framför allt ökar från slutet av 1990-talet.

Även mindre motion har ökat. Mindre motion startade framför allt kring 1980-talet när burförvaringen blev vanlig. Stora grupper hundar lever i bur. Hunduppfödare med många hundar kan inte ha så p g a aggressiva inspektioner som ser till att sådana uppfödare följer lagar och bestämmelser, medan det fortfarande är otroligt vanligt på hundar som lever i små kennlar och i privata hem. Detta är extra vanligt på hundägare med mellanstora till små hundar. Stora hundar är det däremot vanligare med hundgårdsförvaring. Ibland i små hundgårdar utan tillgång till regelbunden motion året runt.

Två av de största fysiska bidragen till hjärtfel är fetma och ett för stilla liv.

Sedan har vi stressen. Idag måste jag säga att det är mer hundar än någonsin som ägarna har problem med. Alla dessa grundläggande problem som finns i hundägandet idag är något som jag upplever som nytt i hundvärlden. Att hunden är problematisk för sin ägare är något som hunden upplever som oerhört stressande... Hjärtfel som problem har hunduppfödare jobbat med i många år på sina raser. På vissa raser extremt intensivt, ibland i regelrätta avelsprogram via SKK. Trots det så har inte hjärtfelen gått ner så mycket. Troligen p g a att de förvärvade hjärtfelen har ökat under samma tid.

Vad kan vi göra?

Se till att hunden får bra mat och får ha ett bra hull, som inte är för högt, speciellt inte under uppväxttiden. Hellre lite aningens litet hull än motsatsen.

Se till att hunden får röra på sig ofta och varierat, framför allt fritt i kuperad terräng under uppväxten.

Se till att hunden får leva i harmoni utan stress och mentala problem av annat slag. Om hunden har problem, lös dem! Både ägare och hund kommer då få ett lyckligare liv!

 

 

Hjärtfel människa

85 % över 45 år i USA och 50 % över 50 år i Sverige visar tecken på hjärt och/eller kärl sjukdomar. Till stora delar "välfärdssjukdom".

Man måste fråga sig hur kommer hundars hälsa utvecklas?

Vi tenderar mer och mer att sköta våra hundar så som vi sköter barn. M a o vi sköter våra hundar mindre och mindre som hundar. Detta gör att risken för att vi ska få mer och mer förvärvade hjärt och kärl sjukdomar på våra hundar.

 

 

Psyket

En stor undersökning från USA har kommit fram till att största orsaken till framkallat hjärtfel på hund är stress. Som nr två ligger överutfodring och som nr tre felaktig utfodring.

Vi kan inte ignorera hundar som lever under mental stress. Vi är tvugna att ta detta på allvar och lägga ner arbete på att befria hundar från sjuklig stress.

Jag kan nämna skotträdsla, rädsla för människor, hundar o s v, konstant uppstressning av olika slag.

Skott t ex kan man till viss del undvika, om man inte tränar bort det. Sätta sig i rum i källaren o s v där ljud inte går fram så bra.

Är hunden rädd för människor, barn, karlar, hundar o s v, då är det värre. De möter sådana på daglig basis, alltså är det en extremt stor stress för hundar som man måste göra något åt.

Det går ju heller inte att undvika sådana möten utan att ta ifrån hunden ett liv. Den kan inte bo inständ i ett rum för resten av sitt liv, det om något skulle bli en extrem konstant närvarande stress för hunden.

Han man hundar som är rädd i dagliga händelser, eller stressad av andra orsaker, t ex en sjukt stressig hundträning, så MÅSTE man träna bort det om man ska ge hunden ett bra liv och få chansen att få behålla sin hund så länge som möjligt. Mer om psyket.

Harmoni och bra mat och utfodring är alltså avgörande för att inte riskera att framkalla hjärtfel på hundar.

 

 

Stetoskop

Man kan skaffa eget stetoskop, och lära sig att lyssna på hjärtan själv. Man kan också använda ett stetoskop till att lyssna efter valpars hjärtljud på dräktiga tikar.

Biltema säljer (2014) ett stetoskop som slutar i en gammeldags tratt, som fungerar bra. Man kan också be sin veterinär ta hem ett stetoskop åt er nästa gång de beställer varor. Vissa veterinärer är öppna för detta, frågan är ju alltid fri.

 

Ebba "testar" Biltemas bilstetoskop.

 

 

Att lyssna på hjärtan själv

På hund kan man främst prata om två fel, blåsljud och förstorat hjärta.

Vid förstorat hjärta kan man höra att hjärtat "tar i" extremt mycket i varje dunk. Hjärtljudet blir starkare, hörs högre, när hjärtat är förstorat. Hjärtat blir förstorat när blodet inte innehåller tillräckligt med syre, så hundens hjärta måste pumpa mer blod för att hunden ska få i sig tillräckligt med syre.Det låter liksom det vore ett eko på hjärtslaget.

Det man främst ska konsentrera sig att lyssna efter på hund är "blåsljud", d v s att det blåser och susar extra. Lyssnar man ofta på många olika hundar brukar man ganska snabbt lära sig att höra detta blåsande från hjärtat bredvid hjärtljudets mer eller mindre dunka-dunka.

Arytmi, d v s att hjärtat inte slår helt jämnt, alltså inte har exakt lika långt mellanrum mellan varje dunk, är normalt på hundar. På människor betraktas arytmi som hjärtfel.

När t ex hunden sprungit fort kan man lyssna strax efter det, så hör man när hjärtat slår fort och extra hårt. Den förstärkning av hjärtljudet hjälper den som hör lite dåligt att höra hjärtljudet bättre.

Blir hunden stressad och upphetsad så hör man hjärtljuden sämre.

 

Hjärtfel ärftligt? Kan även till viss mån gälla patellafel och testikelfel.

Vi pratar ständigt om hjärtfel på hund som om det är enbart ärftligt och inget annat.

På människor pratar man till största delen om det förvärvade hjärtfelet. Nog för att det också är logiskt, då vi inte bedriver avelsplanering på människor, men trots det vet vi att största orsaken till hjärtfel på människor är förvärdad. D v s sådana fel som vi kan påverka med fysisk och psykisk balans.

Det vi måste förstå att man idag vet att hjärtfel på människa är till största delen beroende på livsstil, även om ärftliga faktorer ibland spelar in.

Vi har än så länge ingen som helst orsak att tro att något annat gäller på hundar också.

På människa vet man att de som tillhör släkten med stark ärftlig indikation på hjärtfel så klarar de sig oftast bra som sköter sig. Äter bra. Motionerar bra. Håller sig i kondition alltså. Lev i harmoni fysiskt och psykiskt.

Vi vet också på människa att ca 50 % av alla människor har någon form av hjärtstörning vid 40 års ålder. Så illa är det inte på en enda hundras. Det kan mycket väl vara bättre på hundar eftersom vi har våra bekämpningsprogram och strävan efter sund avel.

Min övertygelse är att om man bara avlar på hjärtfriska hundar, som helst är gamla, och sedan håller de avkommorna i god kondition så är det sällsynt att hunden dör i hjärtfel.

Exempel: Om jag tittar på mina egna hundar. Jag har tills nu haft förmånen att få leva med en hel hoper med gamla hundar genom åren. Hundar som blivit så gamla så de har tagit slut i organen på slutet. Vissa av dem har haft hjärtfel när de blivit gamla, alltså på slutet. Inte en enda hund har behövts avlivats hos mig p g a hjärtfel, någonsin. Då ska man ha i åminnelse att jag dessutom hade Cavalier king charles spaniel under den perioden när rasen var som värst drabbad i Sverige, d v s under samma period som hjärtundersökningar blev obligatoriska för avel på rasen.

Även bland mina Cavalierer fick ingen hjärtfel tidigt och ingen dog av hjärtfel. Då ska man veta att under denna period i historien så avlade var och varannan Cavalier uppfödare på hundar med hjärtfel. Många uppfödare på rasen resonerade ofta som så att de ville ha en avkomma när det snart var för sent att få något kvar efter den hunden. Vissa uppfödare utnyttjade kryphål i regelsystemet på den här tiden när det kom regler.

Mina hundar har ibland genom åren haft en ytterst lätt övervikt. Ofta det vissa uppfödare/domare/veterinärer m m kallar normal vikt. Mina andra har varit slanka till normala. Speciellt under uppväxten. Mina hundar har alltid haft MYCKET STORA ytor att röra sig på och väldigt många kamrater att busa och leka med. Mina hundar har i alla tider fått promenader i skog och mark som bygger upp fler muskler än att hunden enbart rör sig på plan yta. De har också haft otroligt mycket sysselsättning av varierande slag. Detta har säkert bidragit. Mer om hjärtfel.

Skötsel kan påverka hundens framtid, hundens fysik, hundens psyke och hundens död mer än vad vissa tycks förstå. Här är ytterligare exempel. Knäledsfel/patellafel är vanligare hos vissa hundägare, oavsett vad deras hundar har för genetiska arv med sig. Gemensamt för de som jag sett som har det problemet är att hundarna ofta inte är i bra kondition. Antingen för feta eller dåligt musklade. Ofta har de små ytor och mycket dålig sysselsättning. Oftast en kombination av alla dessa delar eller fler av dessa delar. Mer om knäledsfel/patella.

Skötsel kan påverka hundens framtid, hundens fysik, hundens psyke och hundens död mer än vad vissa tycks förstå. Här är ytterligare exempel. Vissa får oftare än andra testikelfel på sina hundar än andra djurägare, oavsett vilka raser de har. Det kan bero på att hunden har varit nertryckt under uppväxten. Inte ovanligt att de varit nertryckt av andra hundar och oftast då av äldre hanhundar. Mer om testikelfel.

 

Uppdaterad 2022-05-31

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström