Psykologi

 

Hundpsykologi är att studera hundens inre väsen, att lyssna till dess själ, att följa hundens medfött naturliga beteende.

 

För att vi ska kunna göra det så måste vi förstå hundars naturliga beteende.

 

 

Grundläggande typer

Människor består av 5 olika personlighetstyper.

Personlighetstyp:

Personlighetstypen grundläggs redan i tidig barndom, förskoleåldern, och kvarstår livet ut.

Att även hundar har personlighetstyper är utan all tvekan. Vi i vårat samhälle har liten respekt för psykologi och har inte forskat i närheten så mycket på psykologi som på medicin. Trots det har man skummat lite på ytan av hundars psykologi.

Personlighetstyper på hund brukar man gissningsvis dela upp i tre.

Lågenergihundarna kan delas upp i undergrupper, jag vill säga två, en som är rent försiktig och en som är vaksam-försiktig).

Högenergihundarna kan delas upp i två undergrupper, en som är bara aktiv och en som är aktiv-utmanande, som vill ta kommando, enligt min erfarenhet.

Min version är alltså fem typer, fast hunden oftast skrivs i tre typer.

 

Det intressanta när det gäller både människor och hundar är att varje individ kan bli knäckta av dålig uppväxt, och bli allt vad de kan bli genom en bra uppväxt.

Alla typer av individet behövs och fyller en funktion i en flock, vare sig flocken består av människor eller hundar.

Flock kan ses som familjen, eller samhället och allt däremellan, eller mer.

 

Båda djur och människor är flockdjur och är mer eller mindre beroende av sin flock, som de interagerar med, vare sig de vill eller inte.

 

Vi människor ska anses intelligentare än hundar, fast det i vissa situationer kan diskuteras, och med den intelligensen ska vi kunna ge vilken hund som helst den bästa uppväxt den kan få, så att den blir en lycklig hund, och därmed kan skänka oss alla glädje som bara en hund kan ge människan, utan reservationer av mentala hämningar från en dålig barndom.

 

 

Alla är lika, och olika

Bland både människor och djur finns det olika egenskaper som följer med från födseln. Vi är alla lika, men ack så olika.

Hos människor börjar man att komma på att även hjärnan och dess aktiviteter påverkas av att vi är olika. I mina öron inget konstigt med det.

Alla olikheter behövs i en flock, oavsett om man pratar om ett samhälle eller en flock hundar.

Idag försöker vi lägga locket på alla som är aktiva och livliga, sedan klagar vi över att vi rör oss för lite!?

En människa ska vara intelligent nog att se till att tillfredsställa alla hundar med dess olika temperament, så de får ett bra liv.

Får de ett bra liv blir de bra och gör fin reklam för det bästa av hund.

Jag hoppas innerligt att vi inte går samma väg med hundar som med människor, att droga ner dem för att vi inte orkar med dem!

Mer och mer lugnande medel för hund finns till salu numera.

Orkar man inte ha hund, ska man inte ha hund.

 

 

Hundar "läser" våra tankar

En hund (som är vid sunda vätskor) känner sin omgivnings sinnesstämning hela tiden.

En hund vet precis hela tiden vad deras människor känner.

De ägnar dessutom all sin tid till att läsa våra handlingar.

De kan våra rutiner bättre än vad vi kan själva!

Därför är det nog inte svårt att förstå att många av oss känner det som om hunden läser våra tankar.

Vi människor har i regel inte en enda aning om hur många bestämda vanor vi har, som hunden lär sig känna igen och förstå.

 

 

Hundar behöver få vara hundar

Jag säger ofta att man måste låta hunden vara hund. Hur gör man då?

En grundläggande utgångspunkt i att låta hunden vara hund är att INTE bära den.

Att INTE hålla fast den.

Umgås med den utan kommandon.

Låt hunden vara sig själv och älska den för att den är sig själv. Att få vara hund.

Att umgås med hunden utan att styra den med ett koppel.

Att få vettig sysselsättning, sysselsättning för hundar. Det inkluderar ras/typ anpassad aktivitet.

Att få trygga människor kring sig som de kan lita på.

Att ge hunden mat som är anpassad för hundar, inte människor.

 

Detaljer/praktiska situationer:

Bär man hundar så sätts vy ur spel. Hunden hålls på en höjd som inte är hundens. Den fysiska närhet det ger, ger hunden en kraftkälla som inte är dess egen. Hundens personlighet och potens adderas i proportion med människans ledarskap, alltså med människans förmåga att vara ledare. Som tur är så är nästan alla som bär hundar svaga ledare. Starka ledare lär sig vad en hund är och vill inte skada sin hund. Alltså är det sällsynt att starka ledare bär hundar.

Hunden som bärs får alltså ett "övertag" som inte står i proportion till hundens förmåga. Detta kan t o m vara farligt för hunden. Framför allt gör det att hunden inte kan få en chans att vara hund när den står på egna ben, den blir vilsen. Hunden är fråntagen allt självförtroende.

Håller man fast en hund med armar, koppel eller vad som helst så accelereras deras sinnesstämning.

Att sitta fast är inget som hundar emellan är förmögna till, annat än när de biter varandra och på det viset håller fast varandra, d v s under hot om att bli dödad. Därför är allt fasthållande något som är onaturligt för hundar.

Kan man lära sig att umgås med hundar utan att någonsin hålla fast dem, alltså umgås med dem mentalt istället, så har man fått en harmoni i hundens liv som är så värdefull när det gäller att få hunden att få vara hund och inte få hunden att bli något annat än hund.

Det ständiga utbrytandet från fasthållande är något som gör att hunden lär sig manipulera, att inte uppföra sig som en hund.

Det ständiga pladdrande som vi människor håller på med har hundar till viss del anpassat sig till, det är anledningen till att hundar skäller och har andra ljud för sig. Ju fler ljud, ju mer stress för hunden.

En hund som hela tiden skäller gör i regel det för att försöka göra sig hörd av människor, därför att människor inte hör dem. De är desperata i sina försök att få människan att förstå dem.

Mycket skällande, eget eller från andra hundar, gör hundar stressade.

Mycket pladdrande från oss gör hundar stressade.

Anledningen till den stressen är alltså att ljud inte är naturligt för hundar och gör att hunden måste anstränga sig att vara något annat än hund, d v s försöka tänka som en människa.

Hundens naturliga kommunikation är tyst från ljud, den sker med kroppen, som en dans.

Prova för en dag att umgås med din hund på det viset och ni kommer uppnå en harmoni mellan er som inte går att uppnå med ljud.

Att lära hunden att den inte får lukta andra hundar i baken är ett sätt att försöka göra hunden till människa, ta ifrån hunden en möjlighet att vara hund. Det är som om man inte låter människor ta del av sin omgivning och vad som händer där. Det vi människor upplever som pinsamt upplever hunden som ett sätt att visa varandra ömsesidigt förtroende och ger information om var de varit, vad de ätit, var de står i hormincykel o s v.

När man inte ger hundar sysselsättning som hunden behöver så hittar den på egna lösningar för att få utlopp för sin energi och sina behov. Den blir i regel vad människan betraktar som en "problemhund". Det är alltså något som vi människor skapar. Vill vi människor leva med en hund ska vi tillgodose deras behov, annars blir hunden inslungad i stress som gör att den inte uppför sig som en hund längre.

Om en hund inte har tryggt ledarskap känner den sig ur balans, den blir osäker. Den har i regel två vägar ur det hela, antingen blir den ett nervvrak eller så försöker den ta över ledarskapet. En inte helt ovanlig situation är att den med tiden gör båda delarna. För att uttrycka sig kort och koncist om detta, man gör hunden till ett nervvrak. En hund som hela tiden lever under sådan stress får inte chansen att vara hund, och den får inte chansen att vara lycklig och trygg. Hunden lever i mental misär. Hunden får inte chansen att vara en fri och lycklig hund, så som bara lyckliga hundar kan få leva, hundar som fullt ut får vara bara hund och bli älskade för att de är det.

Att man lär hunden att inte tvätta sig på intima delar är ytterligare ett sätt att försöka göra hunden till människa, ta ifrån hunden en möjlighet att vara hund. Det är som om man säger till ett barn att den inte får hålla sig ren.

Att ge hunden mat som är anpassad till människor kan göra hunden sjuk eller t o m ta död på hunden, omedelbart eller med tiden. Hundar som är sjuka får inte chansen att vara hund.

Sammanfattning:

En hund är enklare än man tror. Den behöver få sina behov tillgodosedda, mat, motion, sysselsättning, sällskap av sin ledare, vila, mer eller mindre närhet, tryggt ledarskap. Det är i princip vad en hund behöver för att med tiden bli i balans.

 

 

När det gäller våra rashundar har vi ytterligare en hjälp, vi kollar också rasens bakgrund.

 

Psykologi för hund är alltså tillbaka till det naturliga, ursprungliga. Att "prata" med hunden på hundspråk.

 

Om vi försöker utöva människopsykologi på våra hundar (som t ex prata med ord till våra hundar) så går ofta inte signaler fram till hunden så som vi tänkt oss, det kan t o m få motsatt verkan. Detta beror på att hunden inte är en människa. De ser världen ur en annan synvinkel än vad människor gör.

 

Psykisk sjukdom hos hundar är många gånger allvarligare än fysisk sjukdom. De flesta hundar som avlivas, avlivas p g a psykisk sjukdom. Massor av hundar lever med en livslång ständigt återkommande stress. Mental sjukdom hos hund kommer närapå alltid från människans behandling av hunden och kan i stort sätt alltid åtgärdas av människor med lite engagemang, empati och intresse.

 

En hund som är för manipulerad av människor blir förvärvat psykiskt sjuk. Den lever inte i harmoni med sitt inre väsen. Ingen kan undgå vem den är, alltså inte hundar heller. Om en hund inte tillåts att vara hund så gör man hunden sjuk.

 

Hunden är av naturen enkel. Att de är så enkla för oss människor är något som vi människor ofta uppfattar svårt. Men går man bara ner på grundläggande nivå så når man oftast fram till hunden. När vi gör saker komplicerade så förlorar vi oftast kontakten med hunden.

 

Hundspykologi går in i egentligen allt vi gör mot och med våra hundar. Alltså finns det hundpsykologi överallt i mina texter också, då jag alltid försöker finna den naturligaste vägen till att vara med hundar och att få allahunda situationer att fungera.

 

Jag brukar säga att jag tänker som en hund och i många stycken uppför mig som en hund. Detta är ett sätt att fungera enklare till vardags och ett stort steg till att förstå hund. Det är också ett sätt att uthärda den sjuka värld vi lever i med psyket i behåll för människor också.

 

 

 

Personlighet kontra inlärning

Hundar är individer, de har olika personlighet.

Man måste skilja på hundar som har olika personlighet och hundar som har lagt sig till med en egen "personlighet" p g a skada.

T ex är olika individer olika känsliga mot att bli tittade i ögonen eller klappade på huvudet och manken. Det är ofta medfödda egenskaper, som kommer ifrån hundens ursprung. Sedan kan man alltid skrämma hundar så den blir rädd för en sak, eller vänja hundar med possitiv förstärkning så de finner mindre obehag.

Sedan har vi hundar som är störda i sitt beteende. T ex hundar som är rädda för främmande människor. Det är egenskaper som inte har med medfödd personlighet att göra, utan med skador i psyket.

Sådana egenskaper är det människans ansvar att träna bort.

När det gäller rädslan för människor, som med tiden kan övergå i aggressivitet, så är det främst två fel som det kan bero på. Det ena är att hunden inte har fått tillräcklig mänsklig hantering som valp hos uppfödaren. Det andra är att hunden blivit skrämd för människor.

Ett vanligt sätt att skrämma framför allt dvärghundar (men förekommer också på större valpar) för människor är att tvinga sig på hunden genom att bära runt den och låta den gå från famn till famn och hållas fast, valpen blir då i princip fängslad av människor och tvingas till underkastelse.

En hund ska MOTIVERAS att älska männikor, INTE TVINGAS!

En hund har 4 ben och en egen vilja som den inte ska berövas. Hundar ska motiveras till att komma av egen vilja.

Mer om hundars temperament.

 

 

Lättlärd eller svårlärd?

En hund som är lätt att lära enligt oss människor är ofta en hund som man knappt behöver motivera. Man kan t o m hota dem eller aga dem till att lyda. Dessa hundar anses ofta som intelligenta av människor dessutom.

Sedan finns det djur som man måste motivera för att få dem att göra vad man vill. Få dem att förstå att det är trevligt eller lönsamt att göra något. Den metoden tar några sekunder längre att lära hunden. Dessa hundar anses då svårlärda. Och ofta av människan anses dessa hundar dumma och ointelligenta.

Om människan gör vad som helst utan anledning så anses den dum och rent knäpp. Om människor gör det som är bra för dem, anses den människan som smart och lyckosam.

Mer om inlärning.

 

 

Hur uppfattar hund smärta?

Människan och hundar uppfattar smärta olika.

Vi människor har en hel del att lära av hundar. T ex när det gäller smärta.

Vi människor börjar få ont innan det gör ont, om vi är medvetna om vad som kommer. Vi håller också kvar smärta länge efteråt.

Inget av detta gör hundar. På det viset har de smärtan när det hela händer. Inte mer. Heller inte mindre.

Det finns hundar som framför allt håller kvar smärtan efteråt. Det är de stackarna som blivit uppmuntrade i sitt sinnestillstånd när de har ont av sina ägare. Hunden är alltså mentalt fördärvad av sina inte ont anande ägare som inte förstår vad de gör mot sin stackars hund.

Smärtans tidsrymd är ofta kortare än smärtan som föregår smärtan på människa. Smärtan efter den egentliga smärtan är ofta mycket längre än själva tidsrymden för smärtan. Det handlar ofta om individuella skillnader. Folk som inte jobbat med sådana bitar i sitt liv har ofta massor av gånger längre smärta än vad som smärtar vid tillfället, alltså hur lång den egentliga smärtan varar.

Smärtan kan för människor bli 10-100 gånger värre än den egentligen är. Och det gör ont! Massor av smära.

Hunden däremot, känner smärtan. När den är över, är den över. Ofta är smärtan väldigt kortvarig. Ofta är hundar på det viset "friskare" än oss, även när de är sjuka.

När en människa har gjort sig illa känner den lindring när den får sympati, inte hysteri utan lugn sympati. När någon lyssnar till deras smärta. Genom att visa medkänsla på ett lugnt sätt så lindrar man barns smärta.

Människan förstår ord, man kan förklara...

När en hund har gjort sig illa och blir överöst med mänskliga känslor så tror den att det är det rätta att vara kvar i smärtan. Den kvardröjer i smärtan. På det viset gör man illa en hund.

Hunden läser av känslor. Den förstår inte ord när man försöker förklara varför den har ont eller att man förstår att den har ont.

Läs mer om tycka synd om...

 

 

Ge hundar frihet

Detta ligger mig extremt varmt om hjärtat:

Jag tycker det är viktigt att ge hundar frihet att visa sina känslor inom ramen av ansvar, d v s ägarens ansvar.

Jag anser att vi inte ska tvinga oss på hundar. Vi ska arbeta med hundarna genom naturens lagar och därmed hundens natur, och därmed också ge hundar trygghet och att varje individ ska få vara sig själv.

Hunden är ingen robot, den är en egen individ, och ska få vara så. Vi får inte ta ifrån varje hund sin egna personlighet.

Det är så jag idag vill leva med mina hundar och så jag levt med mina hundar i över 20 år.

Däremot första åren jag hade hund, på 1970-talet, så fick knappt mina hundar blinka utan att fråga mig om lov först. Något jag tycker är pinsamt idag.

Allt detta innebär INTE att hundar ska få bitas, stå och skälla o s v. Det är ägarens ansvar att se till att hundar inte besvärar sin omgivning.

En hund som bits, står och skäller och så vidare gör det för att den inte får rätt fysisk och/eller psykisk skötsel. Det är ägarens ansvar att se till att deras hund är lycklig och trygg, i fysisk och psykisk balans.

Att bitas är ett stort tecken på att hunden inte mår bra. Att bitas är ett typiskt tecken på att hunden inte får rätt skötsel. Att bitas gör den egna hunden stressad och gör att de får följdsjukdomar av detta. Ingen hund är född att bitas! Det är inte hundens naturliga temperament.

Även vakthundar ska inte bitas, annat än om de blir extremt provoserade. Även då är det olagligt i Sverige att ha en hund som bits!

Att skälla i tid och otid är ett stort tecken på att hunden inte mår bra. Att skälla ihållande, ofta och mycket är ett typiskt tecken på att hunden inte får rätt skötsel. Att skälla onormalt mycket gör den egna hunden stressad och gör att de får följdsjukdomar av detta.

Ingen hund är född att skälla utan orsak ofta "hela tiden"! Det är inte hundens naturliga temperament. Inte för en enda ras. Inte heller för raser som ska skälla i vissa lägen, t ex trädskällare. De SKA skälla när de ser sittande fågel i träd, inte annars.

En hund kan voffa till när det kommer främmande in på det egna reviret, men den ska bli tyst när flockledaren tar över. Då ska flockledaren visa hur man går vidare ifrån det.

Obs, det är ägaren som ska vara flockledare!

 

 

Snedvridna betraktanden som ger snedvridna behandlingar av djur

Barnprogram visar många gånger människan tillsammans med husdjur. Numera är det vanligt att djuren själva pratar. De uppför sig mer eller mindre som människor. Det är gulligt och skoj. Många gånger är de danande, då de många gånger visar på empati, rätt och fel o s v. Däremot är det noga att man förklarar för barnen att djuren INTE uppför sig som pratande djur de ska föreställa, utan mer som människor i djurkropp.

Människans dåliga respekt för hundar idag, där de behandlar dem som någon leksak, som de vore bara skojiga, i kombination av våra ungdomars uppväxt med sådana filmer. Är det konstigt då att det finns så mycket komplicerad djurpsykologi om hundar idag? Djur"psykologi" (som egentligen är mer människopsykologi än något annat i praktiken idag) som ibland skadar hundar. Ibland fördärvar dem för all framtid. Jag menar inte att filmerna ska bort. Jag menar att vi vuxna tidigt i livet med våra barn måste förklara att djur INTE tänker som på filmer. De som redan skadan är skedd på är sådana som måste gå tillbaka till "skolbänken" och lära om sig från grunden, och därmed lära sig vad en hund VERKLIGEN är.

Man ska inte underskatta en hund, tvärs om! De har en mycket hög intelligent. Men de tänker INTE som människor. I vissa fall anser jag att de är helt överlägsna oss. Här kommer några exempel:

Hundar är OTROLIGA levnadskonstnärer, om vi människor var hälften så duktiga skulle världen se mycket annorlunda ut, enligt min tro, avsevärt bättre.

När det gäller närvaro, att leva i nuet, så är hundar EXPERTER! Igen, man kunde bara önska att människor skulle praktisera detta bara en liten bit bättre än idag, så skulle världen bli så mycket bättre...

Vi har mycket att lära av våra hundar.

 

 

Skillnad mellan människor och hundar

Jag säger ofta att man måste behandla hundar som hundar och inte människor. Här är ytterligare exempel.

En av skillnaderna mellan barn och hundar är att man ber ett barn göra saker och försöker få barnet att förstå varför den behöver göra vissa saker, man resonerar med barn eftersom de ska växa upp och klara sig själva en dag, barnet ska en gång stå på egna ben och det måste de utbildas för. Däremot hundar behandlar man mer som man behandlar senildementa människor eller mycket små spädbarn. Man ställer dem inför faktum.

Till ett barn förklarar man att de ska ta medicinen. Till dementa, mycket små barn och hundar så ser man till att de får i sig medicinen. Man ställer dem inför faktum. Man bara ger dem vänligt, lugnt och bestämt. Inget krångligare än så.

Det som händer med hundar (+ mycket små barn och dementa) om man börjar lirka med dem är att de ser oss som svaga och därför känner att de ska ta över. Att ta över gör de snabbast genom att vägra göra som vi vill få dem att göra. De kan alltså göra livet till ett helvete för sig själva! Får de inte medicinen, blir de inte friska!

Vi människor måste ta ansvar för våra djur.

Hundar som slipper tyngden av att försöka leda en familj får massor av utrymme till att bara vara lyckliga hundar.

Det är själva handlingen som upprepas lugnt och tryggt som "pratar" till hunden, så den vet att den är trygg.

Hundar förstår inte ord så som barn gör, så det går inte att förklara för hunden, annat än i handling. Handlingen visar hunden att allt är bra. Att den slipper vara boss utan kan släppa allt det och bara vara en lycklig hund.

Om vi behänger hundens skuldror med vårat ansvar så blir hunden störd i psyket. Den blir stressad och olycklig.

 

 

Be inte hunden om lov

Det är oerhört viktigt att involvera barn när de kommer upp i en viss ålder. Att fråga dem om deras tycke och smak. Om deras idéer och funderingar. Detta är för att människor förstår orden och för att barn ska växa upp och bli ansvarstagande vuxna som kan stå på egna ben och tänka självständigt i framtiden.

En hund kan lära sig massor av ord, ord på saker. Vi kan få hundar att förstå färger, former, saker, massor av ord. Hundar kan också läsa våra känslor, sinnesstämningar o s v. Men hundar förstår inte ord på det viset som vi människor uppfattar ord.

En hund blir bara förvirrad av en massa ord och en hund tycker du är osäker, om du inte är konsekvent och rakt på sak.

Det är meningen att du ska veta vad hunden mår bäst av (som ett spädbarn), och det är vad då ska servera hunden, oavsett om det gäller mat, utrustning, aktivering eller vad som helst.

Att däremot lyssna in hunden och se vad den trivs extra med och lägga in extra av favoriterna i varje individs vardag, är en bra hundägare. En hundägare som tar individuell hänsyn och gör sin hund lycklig.

Men det lilla extra får aldrig gå till överdrift, för då kan det bli skadligt.

T ex om en hund gillar en speciell sorts godis, så får den för mycket får den en obalanserad kost. Dessutom finns alltid risken av övervikt vilket förkortar hundens liv och dessutom ger hunden skador på kroppen som gör hunden lidande i livet.

T ex om en hund älskar att simma. Får hunden mer eller mindre bo i vatten får den lätt päls- och hud-sjukdomar och/eller andra skador (öron, svamp o s v).

T ex om hunden älskar att ta ut sig, göra saker den blir väldigt trött av, så kan hunden bli stressad om den får ta ut sig hela tiden. Hunden kan också få bl a förslitningsskador av allt för mycket upprepande av samma rörelser.

Vi människor ska sköta hunden på det sätt som den mår allra bäst av och befria hunden från en velig ägare som i hundens ögon bara är osäker. En trygg ägare ger en trygg hund. En trygg hund, är en lycklig hund.

Tillgodose alla din hunds behov och du får en lycklig och balsanserad hund.

 

 

Hunden är omedelbar/direkt

Att titta på, ta i och prata med hund är samma som att understryka beteendet som hunden utför i just den stunden, det vi människor kallar "duktig hund".

Är hunden rädd, arg eller ointresserad och människan tar på, tittar på eller pratar med hunden så är det exakt samma som att säga att hunden gör det rätta JUST I DEN SEKUNDEN. Du visar då att du håller med hunden, att den är duktig.

Hundar som VÄLLER sig över någon, en någon som i sin tur pratar med, tar i eller tittar på hunden ger hunden beskedet att det den gör är rätt.

När hunden gör som vi vill att den ska göra kan vi ge den uppmärksamhet, inte förr och inte efter heller.

När hunden inte gör som vi vill så är det i princip bara att ignorera det mesta, så upphör de beteendenderna.

När hunden går över gränsen, gör något som är hemskt fel, så måste man ibland visa hunden att det är fel, det gäller då också att vara tydlig, bl a genom att visa hunden fin kontakt så fort den gör rätt. Den situationen hamnar man ofta i när det gäller djupt inrotade beteenden p g a att en människa från tidigare behandlat hunden felaktigt.

Hunden lever och existerar här och nu. Inte förr, inte senare. Vi människor måste agera snabbt, men inte hafsigt, utan omedelbart, lungt och tydligt.

 

 

Lättlärd

En hund är snabb att dra slutsatser. Denna egenskap är den som vi människor använder oss av när vi utbildar hundar.

Exempel: Vi ser till att hunden kommer till oss, då får den beröm och kanske mer. Nästa gång samma sak, efter ett par, tre gånger har hunden i regel fattat sambandet, hunden har lärt sig inkallning.

Ju mer konsekvent människor är under inlärningen, ju fortare lär sig hunden nya saker.

Sedan gäller det vara att upprätthålla den possetiva bilden i hundens hjärna av att komma till människan.

Mer om inlärning och mer om inkallning.

 

 

Att umgås med andra hundar

Vi har idag nya regler och bestämmelser i Sverige som säger att ALLA hundar ska umgås minst en timme dagligen med andra hundar.

Vi måste ge våra hundar en bra start så de kan umgås med andra hundar på ett bra sätt.

Detta är av ännu större betydelse nu p g a en av de nya bestämmelserna vi har i Sverige idag.

Sedan har vi hundar som inte är duktiga på att umgås med andra hundar, de behöver lära sig det.

Ämnet är stort och omfattande. Jag har därför förärat detta en egen sida som jag kallar flockbeteende.

 

 

Hunden är snabb att bedöma nya människor och hundar (och andra djur)

Hundar känner omedelbart in utstrålningen från andra individer. De är så snabba så det är inte ovanligt att hunden känner av utstrålningen från en annan hund eller människa innan deras människa har hunnit med att märka det nya individen i sällskapet. Vi människor har svårt att förstå detta och vad det bidrar till vid mötet med andra individer.

Man kan lite på nära nog alla hundar som inte är fellärda. Om de är störda i sitt beteende vid möte med en människa eller hund så kan vi lita på att något är "fel" med den individen. När vi försöker på hunden att överse med sin instinkt så våldför vi oss på hundens psyke. Vi borde istället lyssna på hunden. När mina hundar inte "gillar" en människa så får de t ex inte köpa hund här, för jag vet då att något är oerhört falskt med den människan, det är ingen djurvän. Vi säger ofta att den hunden tycker inte om den eller den. Individ eller grupp av individer. T ex: En ras. En ålder. Ett kön. Sedan reagerar vi med avvaktan och spänning vid varje kommande möte med det vi tror hunden har reagerat på. Sedan har vi skapat en hund som inte gillar det som vi inbillades oss från starten att hunden inte gillade.

Hundar skiljer oerhört mycket på varje enskilt möte, nyanser som många hundägare inte lägger märke till för det mesta. Men när vi gör det är det ofta vi människor som tränar upp dem till att reagera på grupper, oavsett om det gäller bra eller dåliga reaktioner.

Sedan har vi rastillhörighet, det är en helt annan sak. Hundar vet ofta vilken ras de är och håller sig till sina egna. Är de en grupp av främst släktingar eller i alla fall samma ras så är det inte ovanligt att vissa individer är mer eller mindre ovilliga att släppa in en annan sort/släkte i sin grupp. Läs mer om hundar som rasister.

 

 

Hunden kan människan, förstår vi hunden?

Jag kollar alltid på varje ras vad deras bakgrund och uppkomst kommer ifrån. På det viset förstår man ganska mycket om hundrasen.

Men innan man når så långt ska man titta på vad tamhundar har sin bakgrund, på det viset förstår man mer om hur hunden fungerar.

Hunden är sedan årtusenden det djurslag som är duktigast på att förstå människan och följa deras önskemål. Inte helt ovanligt redan innan människan själv vet vad den vill.

Denna egenskap ligger i hundens bakgrund och det är inget hokus pokus bakom det. Hunden iaktar människan och är expert på att läsa av människan, vad de vill, vad de gör, vad de ska göra...

Hunden använder alla sina sinnen i sambarbetet med människan, för att göra människan till lags.

En hund vet t ex när dess människa är missnöjd, eller nöjd.

En hund som man har ett gott förhållande till vill göra sådant som den förstår att människan tycker om. En sådan hund vill inte göra sådant som den märker att människan är missnöjd över.

Det är liksom grunden för en tam hund. Ju tamare, ju mer utsedda till sällskaps och avels hundar blev de.

D v s grunden till våra tamhundar valdes ut på grundval av sina egenskaper att vara tam och kunna samarbeta med människan, oavsett vad de valdes att användas till.

Det är grunden till att förstå hund.

 

 

Hundar som försöker bestämma

Har man hundar från valp och behandlar dem naturligt, d v s naturligt för en hund, så uppstår inte problem, hund och ägare är lyckliga, nöjda och glada.

Om man däremot har behandlat hundar tokigt eller tar hand om hundar som tidigare blivit behandlade snett, som t ex hundar som blivit behandlade som en människa, så måste man hela hundens psyke för att göra den glad igen, så som hundar är av naturen från födseln.

Hunden kommer testa att vi människor är trygga, starka och att de kan förlita sig på oss människor genom att se hur vi svarar på hundens sjukt inlärda beteenden. Det är vad som de stackars hundarna har med sig från sin tidigare erfarenhet som man måste rätta till för att ge hunden lyckan av att vara befriad från att ta hand om människan.

Har man tillräckligt med grundkunskap om vad en hund är och hur den fungerar så kan man alltid räkna ut hur man ska överlista en hund när de tar till sina knep för att testa oss.

Om vi lungt och stilla ger hunden besked om och om igen att vi är trygga, att vi kan beskydda dem och ta ansvar, så blir de harmoniska med tiden.

Alla hundar kommer någon gång att testa gränser, även de som inte blivit felbehandlade. Om man då endast visar hunden att det inte finns behov av att den träder in och bestämmer återgår den psykiskt friska hunden direkt till att vara hund igen. Det blir inte mer än en krusning på ytan.

En felbehandlad hund däremot kan försöka skapa en hel storm. Det är människans ansvar att se till att stormen begränsar sig till ett vattenglas, så kommer vågorna snart lägga sig. Med tiden blir den hunden en följare som är befriad från tyngden.

Hundar ska känna att vi är starka nog att ta hand om dem genom att visa i handling att de inte behöver ta ansvar, att de endast behöver vara glada, då uppnår hunden frid i sinnet.

Det är vi människor som ska ta hand om våra hundar, inte tvärs om. Däremot har vissa hundar även till viss del tilldelas uppgifter som gör att de tar hand om oss, den inlärningen ska ske som en lek så hunden inte kommer tro att vi lägger ansvaret på dem, utan hunden ska känna och förstå att vi människor är den starka och trygga och att vi beskyddar dem.

 

 

Hundar lever enligt inre klockan (=naturen), inte klockan som vi människor uppfunnit

Hur ofta hör jag inte att hundar får skötsel på bestämda tider, för att göra hunden "trygg". Att göra så kan göra valpar "sjuka i sinnet".

En hund lever inte efter klockan som vi människor gör. De lever enligt naturen. Om vi människor väcker en valp på bestämda tider för att den ska äta, rastas eller leka riskerar vi att skapa obalans i valpen + ge valpen fel signaler mot vad vi är ute efter.

En hund anpassar sig så småning om till människans tider. Det är en helt annan sak.

En valp som t ex blir väckt för att den ska äta en viss tid kanske är för trött för att äta. Den kanske är för full i kiss och bajs för att få i sig mat. Dennes mage kanske inte har kommit igång ännu p g a att den inte rört sig innan, så den fått upp aptiten. Därmed kan hunden få ett stört ätbeteende.

En valp som t ex blir väckt för att den ska rastas kanske inte har tarmen packad så det är tid att rastas. Den har kanske inte fått igång kroppen så rörelsen i tarmen trycker på. Den kanske saknar mat och dricka innan den får ur sig något. Därmed kan hunden få störda rumsrenhetsträningar. När rastningen inte fungerar kan även matningen bli fördärvad.

En hund i harmoni har tid och kraft över att leka i harmoni och vara hund.

En hundvalp vaknar efter att ha sovet en lång stund, då kan den vara i behov att göra ifrån sig. Efter det vill den ofta äta, efter det kan den lilla valpen vara nödig igen. Efter det vill den ofta leka och busa, då finns tid till det. Blir det lite väl vilt så vill den ofta göra ifrån sig igen efter det. Sedan sover valpen gott ett tag igen. Får naturen sitt så växer valpen upp till en harmonisk glad och pigg hund i mental belans.

 

 

Grunden för valpar för att de ska växa upp till mentalt stabila hundar

En valp föds inte rädd, men den kan bli rädd för allt om folk tar för lite i valpen när den är liten (före 8 veckors ålder), då blir den rädd för hantering, även om man är snäll vid dem, de är alltså inte ordentligt tämjda och om den inte får uppleva så mycket olika saker när den är liten, då blir den rädd för allt okänt.

Om en valp får hanteras dagligen av snälla människor under sin tidiga uppväxt (före 8 veckors ålder) blir de att fortsätta att känna sig bekväm med människor, precis som en nyfödd valp gör, då den inte förstår att något kan vara farligt, förrän den lärt sig det.

Är människorna som hanterat hundarna roliga för hunden, så blir hunden att älska människor.

Om den lilla valpen (före 8 veckors ålder) får se och vara med om mycket olika saker och många olika händelser när den är liten (före 8 veckors ålder), så kommer den inte bli stressad av nya saker längre fram, om den inte är med om negativa händelser i samband med olika händelser eller saker.

Är det roligt när valpen presenteras för olika saker, händelser och olika produkter introduceras så kommer den gilla olika grejer.

Kring 6-12 veckor så inträder försiktighetsprincipen i valpen. Tidigare på urhundar och senare på hundar som är extremt lång bort avlade från sitt utsprung. Alltså det som här skrivs som före 8 veckor gäller för vissa raser före 6 veckor. Uppfödare av urhundar och liknande ska alltså vara beredd att lägga mer tid på att socialisera sina valpar så de växer upp till tama hundar.

Valpen som varit med om nästan ingenting är mentalt handikappad och kan aldrig riktigt ta igen det för resten av sitt liv.

Valpar som blivit skrämda som små kommer få svårt att lita på människor för resten av sitt liv, ofta kommer de också att ha svårt att lita på olika platser och olika saker.

Valpar som varit med om lite olika och bra saker, om än inte så mycket de egentligen hade behövt, kommer kunna tränas med mycket vilja och engagemang.

Valpar som varit med om mycket skoj och glam kommer att omfamna hela världen och allt och alla i den.

Funktionen att stänga av öppenheten när de uppnått en viss ålder, som valpar har, kommer från det vilda. Det som de varit med om som små är det naturliga för en hund i en vild hundflock, t ex den mat (=växter och djur) de blivit van vid. Allt annat ska man vara försiktig med. T ex främmande mat, så man inte blir förgiftad. Det handlar alltså om överlevnad.

Att köra in huvudet i ett getingbo för att det låter intressant är något vi strävar efter att få våra tamhundar att inte vara rädd för, eftersom vi SKYDDAR DEM! Men i det vilda är det förenat med risk för både egen död och flockmedlemmars död, alltså farligt och icke önskvärt.

P g a detta vilda utsprung som våra hundar har med sig i sina gener så är det ett MÅSTE för oss uppfödare att förbereda våra valpar för ett liv i ett modärnt samhälle för att de valpar vi tar fram till världen ska kunna få en chans att leva lyckliga.

Det är upp till valpköpare att köpa sina valpar från rätt uppfödare som gett er blivande familjemedlen en bra start i livet.

 

 

Dålig prägling i valplådan

Ett endaste tecken eller några få på att hunden saknar prägling i valplådan kan vara personliga drag och inte dålig socialisering i valplådan.

Men om hunden uppvisar flera tecken kan det vara tecken på att hunden saknar prägling som lill-liten.

Exempel på avsaknad av tidig prägling kan vara:

 

Träna hundar som har dålig prågling i botten. Lättast är det att träna hundar med så mycket olika grejer hela tiden i en vänlig anda. På det viset får man hunden att utöka sitt liv och så slipper hunden gå med rädsla för allt nytt hela tiden.

 

Du får vad då skapar

Dominerar du hundar så får du en knäckt och bruten hund eller en hund som till sist försvarar sig.

I vilket fall så mår hunden dåligt och får ett stressfullt och eländligt liv.

Dessutom får inte ägaren ut speciellt mycket glädje av hunden heller.

 

 

Fysisk sjukdom kan bli psykisk sjukdom och tvärs om

Precis som hos människor leder långvarig fysisk sjukdom som man lider av (alltså smärta, inte rörelsehinder vilket hund inte lider av) till psykisk påfrestning hos hund.

En hund som hela tiden har ont utan att något görs kan drivas till konstiga beteendeförändringar.

Alltså bör man gå igenom hundens hälsa när man ser till synes oförklarliga beteendeförändrigar hos en hund.

Dock ska man veta att nästan alltid beror beteendeförändrigar på människan/ägaren/skötaren.

Hunden lider i regel inte av fysiska handikapp utan smärta.

Människan lider av fysiska handikapp. Detta är en skillnad mellan hund och människa.

Anledningen till denna skillnad är att människan VET var som snittmänniskan förväntas klara. Människans alla tillbehör är anpassade efter snittmänniskan. Människan har svårt att avvika i en grupp.

Hunden med fysiska handikapp vet inte att den skiljer sig från andra. Människan tar hand om hunden och ser till att den klarar det den behöver, hunden är i regel inte medveten om detta och ser inte skillnad för egen del eller hundar utan handkapp.

Människan anpassar eventuella tillbehör till hunden efter hundens behov, om sådana finns. Hunden har ingen känsla av att den är anorlunda, den är bara hund.

 

 

Exempel på störning i psyket

Varför dricker vissa hundar inte ur vattennippel medan alla andra djurslag alltid gör det?

Vem har hört om en ko eller hamster som går törstig istället för att dricka ur en vattennippel? Det finns helt enkelt inte.

De ytterst få hundar som hellre går törstiga istället för att dricka ur en vattennippel gör så för att manipulera människor. De hundarna har alltså inte fått vara hund.

Hade de varit hundar fullt ut så hade de druckigt, utan att göra något väsen av det.

Ägare som låter sina hundar köra med dem riskerar att få sådana manipulerande hundar, hundar som är självdestruktiva. Sådana hundar drar sig inte för att skada sig själva (t ex törsta) för att kontrollera människan.

Sådana hundar är olyckliga hundar. De lever under en mental stress som är otrolig.

Vissa hundägare ogillar att deras hundar dricker ur vattennipplar. De hundägarna sänder ut så negativa signaler så hunden inte vågar dricka ur dem. Jag kan bara säga att det är OTROLIGT elaka hundägare som gör så. Det är få djur som är så känsliga på människans känslor som hundar. De läser oss människor som en öppen bok. Att ge dem signalen att de är dåliga om de dricker rent vatten är ju fruktansvärt. Skulle dessa människor göra så med sina barn också? Enbart låta dem dricka smutsigt vatten ur en skål istället för rent vatten ur en flaska?

Varför händer inte detta med kaniner och får? Andra husdjur/tamdjur är i regel inte så hårt präglade av oss människor, och dessutom är de djurslagen inte i samma fulla grad anpassade ända in i generna till att vara familjemedlem och sammarbetspartner med människor.

Tar man ifrån en hund att få vara hund så blir den mentalt störd och i förlängningen kan hunden även skada sig själva mentalt och fysiskt.

 

 

Hundars ätbeteende

Vissa tycker hundar ska äta "fint", d v s plocka i sig mat en och en.

Vissa tycker det är bra om hunden vräker i sig maten omedelbart.

Det finns vissa andra som tar en "hungrig" hund som tecken på att hunden inte får mat.

Det anses fint att äta långsamt och tugga väl bland människor idag. Hunden är ingen människa. Hundar som uppmuntras till dessa beteenden blir ofta att få ett stört ätbeteende. De hundarna lever inte sunt längre. De kan känna sig trängda vid maten så till den grad att de svälter sig och håller sig på svältgränsen resten av sina liv, om inte hundägaren ser till att hjälpa hunden över med sitt problem.

Om man jämför med vilda hunddjur så tvekar de inte att äta när det finns mat, oavsett hur länge sedan de åt sist. Oavsett deras hull. Det är så ett sunt djur fungerar.

Det som lägger band på oss människor vid matbordet är fostran och logiskt tänkande. Den typen av fostran för hundar är inte sund. Den typen av logiskt tänkande är inte hunden förmögen till.

T ex att kroppen tar slut fortare på ålderns höst om man är tjock. Att t ex risken för ledbesvär ökar vid en tjock kropp. Risken för diabetes ökar o s v. Hundar kan INTE tänka så, därför är det människans plikt att se till att er hund är i bra hull, men betyder INTE att man ska ta ifrån dem ett sunt och friskt ätbeteende.

De som levt med en hund som petar i maten borde veta att de ständigt måste jobba med att få hunden tjockare.

De som levt med en hund som är tjock behöver endast ge rätt matsorter och i den rätta mängden.

Angående tjocka hundar är det bästa att ge ett foder med lite massa och substans. Då kan hunden äta i tillräcklig mängd så den inte känner att den behöver gå hungrig hela tiden. Man kan med fördel ge mellanmål till sådana hundar i form av köttben (ej hundtugg), morötter, hårt bröd o s v.

 

 

Hjärtfel

En stor undersökning från USA har kommit fram till att största orsaken till framkallat hjärtfel på hund är stress. Som nr två ligger överutfodring och som nr tre felaktig utfodring.

Vi kan inte ignorera hundar som lever under mental stress. Vi är tvugna att ta detta på allvar och lägga ner arbete på att befria hundar från sjuklig stress. Jag kan nämna skotträdsla, rädsla för människor, hundar o s v, konstant uppstressning av olika slag.

Först, FÖREBYGG! Avla inte på skotträdda hundar! Annars kan skott till viss del undvika, om man inte har hunnit träna bort det ännu. Sätta sig i rum i källaren o s v där ljud inte går fram så bra.

Är hunden rädd för människor, barn, karlar, hundar o s v, då är det värre. De möter sådana på daglig basis, alltså är det en extremt stor stress för hundar som man måste göra något åt. Förebygg! Se till att endast snälla människor får träffa hundar. Förebygg för uppfödare: Avla bara på de bästa temperamenten!

Det går ju heller inte att undvika sådana dagliga möten utan att ta ifrån hunden ett liv. Den kan inte bo inständ i ett rum för resten av sitt liv, det om något skulle bli en extrem konstant närvarande stress för hunden.

Han man hundar som är rädd i dagliga händelser, eller stressad av andra orsaker, t ex en sjukt stressig hundträning, så MÅSTE man träna bort det om man ska ge hunden ett bra liv och få chansen att få behålla sin hund så länge som möjligt. Mer om hjärtat.

 

 

Utfodrar med burkmat i maten, rena julafton

Julafton 2016 ville jag vara extra snäll mot mina hundar. Hundarna fick denna dag bl a god och välluktande burkmat i sitt torrfoder.

Naturligtvis känner jag på människors vis att jag måste ge alla, då hela huset blir dränkt med denna godlukt och de flesta får, jag har bara inte hjärta att utesluta någon eller några.

Detta gör naturligtvis att vissa av de hundar med tidigare dåliga ätbeteenden får mer eller mindre återfall.

Nu har jag ingen med akut dåligt ätbeteende, hade jag haft det så hade jag inte gjort så här.

I vilket fall behandlar jag alltså hundarna som om de vore människor istället för att behandla dem som hundar. Detta gör att vissa hundar blir förvirrade och får, som sagt, lättare återfall med matvägran ett par dagar framåt. Trots att jag vet det kan jag inte motstå lusten att få vara "jultomten" för en dag mot mina hundar därför att jag inte är mer än människa, trots min kunskap.

Är detta snällt eller inte?

En sak är klar, mot vissa hundar är det defenitivt inte det bästa för individens skull, även om det nu inte är någon katastrof.

Det är alltså ett sätt för mig att tillgodose min vilja att "vara snäll", inte att göra det bästa för hundarna.

 

 

Balans och harmoni

Att hålla hund i balans och harmoni kräver några bra grundregler.

Se till att hunden är friska (även förebyggande, låt dem leva i ren miljö, att de får sina vacciner o s v).

Se till att hunden är trygg och glad, oskyldig.

Se till att den får vara sitt naturliga jag.

Se till att hunden har tillräckligt att göra.

Ge den en trygg hamn att vila mot.

Ge den en eller flera ägare som hunden kan lita på och som hunden får vara tillsammans med.

Var snäll mot dit djur.

Föregå med bra exempel. Var trygg, lev i balans och harmoni. Var snäll. Var rättvis. Detta skapar djur som är lyckliga och trygga.

Man får vad man förtjänar bland hundar, är man i mental obalans ökar risken för att få hundar med mentala störningar och ibland som följd på det, fysiskt sjuka hundar också.

Hundar är framavlade för detta samspel mellan människa-hund, varför just hundar är extra känsliga på sin ägares sinnesstämning än andra sällskapsdjur eller tamdjur, som även de påverkas av människans sinnesstämning mer eller mindre.

 

Mer om BETEENDEN, TEMPERAMENT OCH MENTALITET.

Mer om ATT HA HUND.

Mer om ANNAT OM HUND.

Mer om TRÄNING, UPPFOSTRAN OCH AKTIVERING.

Mer om VÅRD - SKÖTSEL - HÄLSA.

Mer om MATNING.

 

Uppdaterad 2022-04-10

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström