Testiklar

 

Antal

Hanhunden ska normalt ha två testiklar nere i pungen.

En testikel i pungen (kallas också kryptocid) är inte en normal avvikelse. Dessa hundar kan få barn men får inte registreras valpar efter i de flesta länderna i världen (undantag t ex England och USA).

Om en hanhund inte har någon testikel så kan den inte bli pappa.

Hundar med en eller ingen testikel får inte ställas ut på hundutställningar, det är en generell regel som gäller i alla länder.

 

 

Den normala utvecklingen på testiklar är att testiklarna vid födseln ligger uppemot bukhålan. De börjar vandra ner vid ca 3 veckors ålder genom kanalen som ligger i vardera ljumske. Vid 6 veckors ålder ska testiklarna vara på plats belägna nere i pungen vid normal utveckling. Hundens vänstra testikel kommer först och sedan höger.

Om höger kommer ner först är det sällsynt att vänster testikel kommer ner av någon orsak.

Om man endast använder hanar i avel som har testiklarna på plats vid 6 veckors ålder går det väldigt snabbt att bli av med problemet med krypta hanhundar. Sedan är det ju alltid ett lotteri när man parar in okända hanar, men ifall man försöker att endast använda hanar med normal testikel vid 6 veckors ålder, kommer man snabbt ifrån problemet.

Ibland kommer inte testiklarna ner på en hanhund såsom förväntat. Det finns möjlighet att hjälpa till. Ett sätt som jag framgångsrikt sett provas sista åren och rekommenderat andra som haft stor framgång med samma metod är massage på "ryggen". Punkterna för massage syns på bilder nedan.

 

 

Hunden på bilden är en tik och har inget med testikelproblem att göra, endast för att det på henne syns så väl den lätta fördjupning som ska masseras.

Hanhundar som har en eller ingen testikel på plats har testiklarna varmare än den som har testiklarna liggandes nere i pungen.

Är testikeln för varm, vilket den är när den ligger uppe i buken eller ljumsken kan testikeln inte producera sperma. Alltså en hund med en testikel på plats i pungen kan endast producera sperma med en testikel, vilket är fullt tillräckligt för att hunden ska kulla bli pappa, men inte tillräckligt för att man ska kunna registrera valpar i SKK eller annan officiell hundklubb efter en sådan hane i Sverige. I bl a England och USA tillåts avel med sådana hanhundar, men de får inte pris på hundutställning, de får heller inte pris på hundutställning i Sverige.

En hund med båda testiklarna uppe i ljumske eller buk kan inte bli pappa.

En hund som ska kastreras och inte har båda testiklarna nere eller endast en testikel nere på plats i pungen måste genomgå en mycket större operation för att leta rätt på testikeln - testiklarna som inte ligger på plats för att avlägsna dem, ifall de senare skulle vandra ner, vilket de kan göra.

En hund som har testikel / lar varmare än normalt, alltså där testikel / lar inte har vandrat ner normalt har en ytterst liten förhöjd risk att få testikelcancer än hanhundar med normalt belägna testiklar. En ökning som är försumbar i jämförelse med den förhöjda risken hos tikar att få juver respektive livmoders problem.

Det finns vissa hundar av vissa få urhundsraser, som kan dra upp testiklarna vid fara, antingen permanent eller tillfälligt. Det finns alltså raser (vissa urhundar) som är kända för att dra upp testiklarna vid stress och fara för att sedan släppa ner dem igen när faran är över. Denna egenskap är känd på Basenji och man tror även att Nya Guinea Singing Dog har denna förmåga.

 

 

Avel

Avlar man på hanhundar som fått ner sina testiklar sent ökar man risken att dess avkomma blir kryptocid eller helt utan testiklar som vuxen.

Avlar man på hundar som har fått ner testiklarna med hjälp av massage finns risken att en sådan hanhund lämnar avkomma som blir kryptocid (eller helt utan testiklar) som vuxen.

Jag sparar enbart hundar till min kennel som har testiklarna på plats vid 6 veckors ålder. Likaså säljer jag endast sådana till uppfödare. Om det är möjligt (det är inte alltid som man kan få veta sanningen då uppfödaren inte vet eller kanske inte vill säga, eller inte kontrollerar på små valpar etc) så köper jag bara in sådana hanhundar till min kennel också.

Det brukar dröja en eller högst två generationer så har testikelstatusen i kullarna födda här snabbt förbättrats.

De jag föder upp har i regel två testiklar, oftast ca 95 % eller mer.

I skrivandes stund kan t ex nämnas att jag har fött upp 9 hanhundar från tre olika kullar och två olika raser under vintern, alla utom en hade testiklarna på plats vid 6 veckors ålder, eller tidigare. En fick ner sista testikeln vid 4 månaders ålder (han såldes naturligtvis till sällskap). Alltså ingen kryptochid valp i någon av de tre kullarna.

 

 

Det finns flera historier sedan förr om Pudlar av olika storlekar och färger som importerats från England och haft två testiklar, sedan efter en period haft tre! De har alltså opererat in en extra konstgjord testikel för att få hunden såld till Sverige och bedrägeriet har sedan uppdagats.

Om detta är sanning eller myt vet jag inte, men det är flera som säger sig veta att detta är sant. Alltså jag har fått höra detta från flera olika gamla Pudel uppfödare genom årens lopp.

OBS! I USA och England får man avla på krypta hanhundar, men inte ställa ut dem.

 

 

Testiklar kan dras upp vid stress på unga hundar innan testiklarna har utvecklats klart. När testiklarna grovnat går de inte igenom kanalerna längre som sedan sluter sig.

En hund kan dra upp testiklarna (en eller båda) vid stark psykisk eller fysisk påfrestning.

Hanhundar som ofta blir nertryckta av en annan äldre hanhund kan dra upp testiklarna. Hundar som får i sig alkohol kan dra upp testiklarna. Alkohol är giftigt och stressar kroppen något enormt, framför allt på valpar.

Vissa raser är undantagna från denna fysiska utveckling. Se ovan.

 

Normalt stängs kanalen som testikeln vandrar i vid ca 6 månaders ålder. Ibland så är detta försenad, varför hundar plötsligt kan få ner testikeln senare.

 

 

Storleken

När en testikel kommer ner mycket senare än en första testikeln så har den som vandrat ner först grovnat, och den som legat varmt är fortfarande mindre. Efter ett tag så kan även den andra testikeln grovna och komma ikapp den första, och ibland inte. En hane som har en mindre och en större testikel har inte godkänd testikelstatus.

 

190818 Hjärtfel ärftligt? Kan även till viss mån gälla patellafel och testikelfel.

Vi pratar ständigt om hjärtfel på hund som om det är enbart ärftligt och inget annat.

På människor pratar man till största delen om det förvärvade hjärtfelet. Nog för att det också är logiskt, då vi inte bedriver avelsplanering på människor, men trots det vet vi att största orsaken till hjärtfel på människor är förvärdad. D v s sådana fel som vi kan påverka med fysisk och psykisk balans.

Det vi måste förstå att man idag vet att hjärtfel på människa är till största delen beroende på livsstil, även om ärftliga faktorer ibland spelar in.

Vi har än så länge ingen som helst orsak att tro att något annat gäller på hundar också.

På människa vet man att de som tillhör släkten med stark ärftlig indikation på hjärtfel så klarar de sig oftast bra som sköter sig. Äter bra. Motionerar bra. Håller sig i kondition alltså. Lev i harmoni fysiskt och psykiskt.

Vi vet också på människa att ca 50 % av alla människor har någon form av hjärtstörning vid 40 års ålder. Så illa är det inte på en enda hundras. Det kan mycket väl vara bättre på hundar eftersom vi har våra bekämpningsprogram och strävan efter sund avel.

Min övertygelse är att om man bara avlar på hjärtfriska hundar, som helst är gamla, och sedan håller de avkommorna i god kondition så är det sällsynt att hunden dör i hjärtfel.

Exempel: Om jag tittar på mina egna hundar. Jag har tills nu haft förmånen att få leva med en hel hoper med gamla hundar genom åren. Hundar som blivit så gamla så de har tagit slut i organen på slutet. Vissa av dem har haft hjärtfel när de blivit gamla, alltså på slutet. Inte en enda hund har behövts avlivats hos mig p g a hjärtfel, någonsin. Då ska man ha i åminnelse att jag dessutom hade Cavalier king charles spaniel under den perioden när rasen var som värst drabbad i Sverige, d v s under samma period som hjärtundersökningar blev obligatoriska för avel på rasen.

Även bland mina Cavalierer fick ingen hjärtfel tidigt och ingen dog av hjärtfel. Då ska man veta att under denna period i historien så avlade var och varannan Cavalier uppfödare på hundar med hjärtfel. Många uppfödare på rasen resonerade ofta som så att de ville ha en avkomma när det snart var för sent att få något kvar efter den hunden. Vissa uppfödare utnyttjade kryphål i regelsystemet på den här tiden när det kom regler.

Mina hundar har ibland genom åren haft en ytterst lätt övervikt. Ofta det vissa uppfödare/domare/veterinärer m m kallar normal vikt. Mina andra har varit slanka till normala. Speciellt under uppväxten. Mina hundar har alltid haft MYCKET STORA ytor att röra sig på och väldigt många kamrater att busa och leka med. Mina hundar har i alla tider fått promenader i skog och mark som bygger upp fler muskler än att hunden enbart rör sig på plan yta. De har också haft otroligt mycket sysselsättning av varierande slag. Detta har säkert bidragit. Mer om hjärtfel.

Skötsel kan påverka hundens framtid, hundens fysik, hundens psyke och hundens död mer än vad vissa tycks förstå. Här är ytterligare exempel. Knäledsfel/patellafel är vanligare hos vissa hundägare, oavsett vad deras hundar har för genetiska arv med sig. Gemensamt för de som jag sett som har det problemet är att hundarna ofta inte är i bra kondition. Antingen för feta eller dåligt musklade. Ofta har de små ytor och mycket dålig sysselsättning. Oftast en kombination av alla dessa delar eller fler av dessa delar. Mer om knäledsfel/patella.

Skötsel kan påverka hundens framtid, hundens fysik, hundens psyke och hundens död mer än vad vissa tycks förstå. Här är ytterligare exempel. Vissa får oftare än andra testikelfel på sina hundar än andra djurägare, oavsett vilka raser de har. Det kan bero på att hunden har varit nertryckt under uppväxten. Inte ovanligt att de varit nertryckt av andra hundar och oftast då av äldre hanhundar.

 

Uppdaterad 2019-08-18

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström