Nos

 

Man bör hålla ett öga på nosen, kommer det missfärgat sekret ur nosen tyder det på sjukdom.

Om hundarna har väldigt mycket klar vätska ur nosen hela tiden kan det vara tecken på sjukdom.

Ser man små prickat kring nosen tyder det på eventuella noskvalster.

Om hundar är torra eller varma om nosen, så är det INTE tecken på sjukdom.

Ibland får hundar skrovlig nos, ungefär som hälsprickor på människor, det går att fila bort med en vanlig fil, t ex nagelfil eller fotfil för människor.

Det skrovliga på näsan går lätt att jämföra med just hälsprickor på människor, det fnasiga är dött kött, alltså utan känsel, ungefär som klor eller hälsprickor på människor. Hundens känsel, eller avsaknad av känsel, gör att det är bara att fila på. När näsan och slät och fin är det dags att sluta, då kan hunden snart börja få ont annars, då man snabbt annars kommer ner till den levande delen av köttet i nosen.

När man filar nosen kan man applicera en klick vasselin eller liknande för att göra det lättare att fila. Dessutom gör det att om man kommer ner på nosen med känsel så blir det lättare att snabbt sluta, innan man gör hunden illa.

Vissa Japaneser har dessa skorv lite oftrare än andra raser. Man får på t ex Japanese chin vara försiktig så man inte kommer åt ögonen av misstag när man filar.

Skrovlig nära är inget sjukdomstecken.

Nedan exempel på släta och fina näsor kontra skrovliga. Samtliga friska naturligtvis.

 

 

 

 

Nosen kan drabbas av kvalster, då kan hunden få  nedsatt luktsinne. Luktsinnet är viktigt för alla våra hundar, då lukten är en så extremt viktig informationskälla för hundar. En hund utan luktsinne kan bli tillfälligt "sinnessjuk", alltså få grava mentala störningar.

Ibland kan t o m små spindeldjur synas som små prickar kring nosen.

Kvalster i nosen går att behandla. Kontakta din veterinär vid misstanke.

Bilden nedan visar en vit fläck inne i näsan, detta kan mycket väl vara ett noskvalster. Men hundar kan ha kvalstren också utan att hunden har några synbara tecken annat än nedsatt luktsinne.

I regel behövs det ett mycket kraftigt noskvalster angrepp innan kvalstren kryper ut i ytternosen så de är synliga för våra ögon.

Läs mer om noskvalster.

 

 

Mer om luktsinnet.

Mer om nospigmentet.

 

Uppdaterad 2021-04-29

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström