Kris / världskris / miljökris

 

Vår värld är i kris. Vi hör bevis för det om och om igen, år in och år ut.

Vissa människor förnekar det, på tvärs med nästan alla experter i ämnet/ämnena.

Somligen går någon mellanvariant, de säger att det kanske ändå är någon form av miljökris som kommer att komma snart, eventuellt.

 

Innebär dessa rapporter nedan att miljökatastrofer är här eller att de eventuellt kommer komma någon gång i framtiden eller att de inte existerar?

 

221113 Värmerekord i Sverige sedan mätningarna startade på 1800-talet. + 16,7º C var det på flera platser i Småland den 11 november 2022. Det är värmerekord någonsin så sent på året i den trakten/på den platsen. Nytt rekord slogs enbart ½ dygn senare, + 16,1º C i Hudiksvall. Dessa rekord föll strax efter då tre olika mätstationer vid Smålandskusten (Gladhammar, Oskarshamn och Kalmar) mätte + 16,7º C, alltså nytt värmerekord för de platserna. Samma natt mättes + 14,0º C i Kalmar.

Det är rekordhög nattemperatur för november någonsin i hela Sverige.

 

221113 Jorden snurrar rekordfort. Jorden har snabbat upp farten ordentligt sedan 2015, enl. fysikprofessor Judah Levine.

 

221113 Norska kommunen Voss har näst värsta läget i modern tid, 20 vägar har stängts och E16 är bitvis ofarbar. Fler vägar riskerar att stängas. Allt p g a kraftiga översvämningar och risk för jordskred.

 

221114 Igelkottarna riskerar att dö p g a det varmare vädret. När de inte kan gå i ide p g a att det är för varmt, och det inte finns tillräckligt med mat för att igelkottarna ska överleva så dör de helt enkelt.

 

221115 Granbarksborrar blir det mer av för vart år som går i svenska skogar. Detta p g a uppvärmningen. Granar dör av insektens framfart. Döda träd slutar suga upp koldioxid.

Träden behöver tas ner och brännas för att inte öka på insektsproblemet. Då frigörs kollagret i stammen.

Alltså trädet går förlorat, det slutar att göra sitt jobb och sedan blir det giftigt när det brinner, det blir trippelt negativt.

Under senaste året har kolsänkande effekten minskat kraftigt i Sverige och värre lär det bli. Detta gör att Sveriges mål att uppnå minskade utsläpp kraftigt försvåras.

 

221123  Barcelona och stora områden i nordöstra Spanien har torka senaste månaden, vilket påverkat vattenreservoarerna. Nästan 7 miljoner drabbas. Främst drabbas industri och konstbevattning.

Biltvätt och fylla bassänger förbjuds, liksom att fylla fontäner och att städa gator med vatten.

Fler nyheter.

 

221123  Varmare, mer nederbörd, kortare snösäsong, ökad solinstrålning.

Årsmedeltemperaturen 1861-1890 jämfört med 1991-2020 är skillnaden 1,9º C. Årsnederbörd var 1930 600 mm. Årsnederbörd 2000 och framåt är 700 mm/år.

Detta är effekter av global uppvärmning p g a människans miljöpåverkan, enligt Erik Kjellström vid SMHI.

Fler nyheter.

 

221126 Sommaren 2022´s tre varmaste månader har varit de varmaste som någonsin uppmätts.

En följd av detta är att mer än 20,000 människor dog i Europa p g a värme under sommaren 2022.

Vi kan bara gissa hur många djur och växter som dog p g a värmen som vi människor skapat.

Människan är en VIDRIG varelse.

Mer om att bevara mänskligheten. Nyheter.

 

221204 Det är nu torka i Anderna i Peru, den värsta på 50 år.

60 dagars nödläge är utlyst i mer än 100 distrikt i Peru.

Massdöd bland djur har startat, de djur som fortfarande lever är i regel underviktiga och det finns inget bete. Potatisskörden försenas. Matbrist befaras.

La Nina får skulden tillsammans med klimatförändringarna som fått glaciererna i Anderna att minska.

När människan stulit allt från miljön så tar allt till sist slut även för människan. Alltså är nästa steg människans utplåning.

 

221206 De senaste 5 åren har granbarkborren kostat oss 14 miljarder, det är 32 miljoner kubikmeter gran.

Detta är enbart i Sverige. Värst drabbade är Örebro och Södermanlands län.

Granbarkborren har brett ut sig p g a människans påverkan på vädret. Alltså är det vi som kostat oss själva 14 miljoner.

Tänk på det!

Innebär detta att miljökatastrofer är här eller att de eventuellt kommer komma någon gång i framtiden eller att de inte existerar?

Fler nyheter.

Mer om att rädda mänskligheten.

 

221226 Snö, tre gånger så mycket som normalt, i nordöstra Japan. Hittills 17 dödsoffer och ca 100 människor skadade (unrar hur mycket djur och natur som är mördad av extremvädret).

Vinterstormen i USA har hittills dödat ett 30-tal människor (och väntas öka närmaste dagarna) i den kallaste december på decennier.

46,000 evakuerade i Filippinerna och hittills 11 omkomna och 19 saknas p g a extra kraftiga säsongsregn med följande översvämningar.

I Sydafrika var det oftast en stor brand per år. Numera är det 5-6 stora bränder per år.

 

221229 Ca 32,000 odlade torskar i en fiskeodling i Norge har dött. Dödsorsak trolig svavelväteförgiftning.

Detta är en anläggning i mindre skala som är relativt ny.

Att tränga ihop många djur på liten yta är alltid vanskligt. Det kräver en hel del och risker kvarstår. Man måste vara extremt försiktig.

Det bästa vore att fisken levde vilt och de som bor sjö- eller havs-nära kunde ta upp mat från sjön till husbehov. Inte i industriskala.

Vi kan inte fortsätta att behandla havet som dess resurser vore oändliga.

Människan behöver havet, t ex för att ANDAS frisk luft!

Vad rädd om vår jord.

 

230101 Högsta temperaturen någonsin är uppmätt i Delemont och fler mätstationer av norra sidan på Alperna i Schweiz. Det var 20,2º C den 1 januari 2023. Normaltemperatur / medeltemperaturer denna årstid där brukar vara 4º C.

Fler nyheter.

 

230109 Pakistan har sedan i höstas förödande översvämningar som fortfarande inte är helt över. I augusti 2022 dödades ca 1,700 människor och drabbade ca 33 miljoner människor. Det är alltså inte över.

 

230109 Delar av Kalifonien evakueras, ca 10,000 människor, p g a kraftiga regnoväder. 12 personer har dött de senaste 10 dagarna p g a regn och allt som kommer med det.

 

230110 Minst 11 människor omkomna i storm i Filippinerna under den senaste veckan. Ett Filippinerna som redan är genomdränkt sedan tidigare. Skyfall, översvämningar och jordskred har lett till 52 människors död sedan jul och hundratals har tvingas lämna sina hem och sedan stormen och dess förluster ovanpå detta. Filippinerna är hårt drabbad av klimatförändringarna.

 

230112 Nytt värmerekord i haven under 2021. Nytt värmerekord i haven igen under 2022. Denna uppgång fortsätter år ifrån år så länge som människan fortsätter att döda vår värld. Varmt hav ger följdsjukdomar på vår jord. I luften. I växter på land. I färskvattentillgången. För att inte tala om alla skador i haven.

 

230117 Kraftiga översvämningar på flera ställen i södra och mellesta Sverige trots omfattande åtgärder under en längre tid för att detta hänt förrut och blir värre för var gång.

 

230118 En massiv köld i Afghanistan. Minst 70 personer har dött. Redan 10 januari började en kraftig kyla, rekordkallt i helgen i Ghowr med - 32. Runt 70 000 boskapsdjur har dött, och endast Gud vet hur många andra djur och växter, inklusive växter som skulle vara mat till människor. Meterologer bedömmer att kölden kommer pågå minst 1 vecka till.

 

230119 Grönland varmare än på 1,000 år.

Just nu är det 1,5 grad varmare än snitter under hela 1900-talet. Den dramatiskt snabba ökningen har skett de senare 15 åren.

Senaste 1,000 åren fram till 2011 visar en långsamt sjunkande temperatur de första 800 åren.

Sedan gick det lite upp.

Sedan lite ner.

Till sist stiger det alltså brant och dramatiskt uppåt från 1990-talet och framåt.

 

230119 100,000-tals plastkulor och avloppsvatten i havet ifrån Nyköpings reningsverk. Plasten är fångade med nät. Avloppsvattnet nämns inte.

 

230120 - 62,7º C i Jakutsk i östra Sibirien. Kallaste temperaturen på 20 år. Kölden ligger i sig i dagarna och klassas som ovanligt lång och brutal.

 

230123 Gigantiskt isberg har lossnat från glasiär i Antarktis. Ytterligare risk för enorma förluster. Naturen fullkomligt ramlar isär framför våra ögon, och det verkar som de flesta inte alls förstår vad som händer. En stor tragedi OCH fullkomligt livsfarligt.

 

230125 Enligt mig har hittills detta varit det varmaste januari så långt jag kan minnas. Man kan nära nog kalla mitt minne för ett "mannaminne" då jag uppnåt lite högre ålder.

 

Innebär dessa rapporter ovan att miljökatastrofer är här eller att de eventuellt kommer komma någon gång i framtiden eller att de inte existerar?

 

Uppdaterad 2023-01-25

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström