Skall

 

Skall är hundens sätt att försöka prata med oss. Då den hör att vi förmedlar oss mycket med ord så försöker den få människan att förstå dem med ljud.

 

Vilda hunddjur skäller i regel inte, det är ett ljud som hunddjur i naturen inte har användning för då de inte interagerar med människan som är högst verbal.

 

 

Förstå skall- och ljud- språket

Hundar tolkar vår kommunikation ofattbart bra, bättre än många vet. Vargar har inte denna förmåga. Schimpansen har delvis denna förmåga, men inte närheten av lika bra som hundar!

Människan förstår instinktivt var hunden "säger", vad olika tonlägen i skall betyder, det gäller även icke hundägarna. Undantag många som är hundrädda, de låser sitt sinne och allt som syns eller hörs komma från hund är "farligt" i den räddas värld.

Hundar är i regel lätta att förstå, de har riktigt övertydliga uttrycksmedel. Även människor utan hundkännedom förstår ofta hundar ganska bra.

Man har testat att spela in olika skall och bett folk lyssna, både hundägare och icke hundägare. De kan i 90 % av fallen säga vad hunden menar.

Hunden kan ofta utan uppehåll iaktta människan när människan gör något annat, hunden kan ägna större delen av sin tid till att endast lära känna människorna, och de vill göra det också! De är framavlade för detta sedan många årtusenden, det är massor av generationer med tanke på hundens snabba generationsskiftningar.

De vanligaste skallen är:

 

Sedan har vi i huvudsak tre till ljud, ylande som är sammankallande rop, hålla samman flocken och annonsera sitt revir. Gnällande som kan betyda många olika saker allt från - "gör mig inte illa" till - "kom till mig". Till sist morrande. Morrande handlar om hot. Hundar kan också ha morr-liknande ljud som betyder välmående, "jag mår bra och trivs".

 

Mera om hundens ljud m m.

 

 

Hundskall = barn skriker

En hund som skäller kan man lite grovt jämföra med ett barn som skriker.

Har man skälliga hundar beror det på att människan inte är förmögen att se saker med hundens ögon, att människan inte känner empati med hunden.

Är ägaren lyhörd för sin hunds behov så tillfredsställer den behoven hos sin hund innan hunden ska behöva skälla för att tala om att något är fel.

När hunden börjar skälla för att göra sig hörd beror det helt enkelt på att dess ägaren inte förstår dem och tillfredsställer deras behov.

När en hund en gång fått vanan att skälla så krävs det lite mer för att få slut på eländet. Se längre ner på denna sida.

 

 

Effekt av mycket skällande

Skällande verkar upphetsande och stressande.

När en hund hör en annan hund skälla ökar hjärtfrekvensen hos de hundar som hör detta. De gör sig beredda på kraftfulla händelser och ofta egna insatser. Flykt. Attack. Vad som helst som kräver mycket kraft med kort eller ingen varsel.

Mycket skällande gör att de flesta människor upplever dem som hotfulla och t o m farliga.

Hundar som skäller mycket blir i obalans. De blir nervösa och mer oberäknerliga.

Hundar som växer upp med mycket skällande blir mer osäkra, de blir också skälligare än hundar som växer upp utan mycket skall.

Hundar som skäller mer eller mindre för jämnan har en hund som inte är fysiskt eller psykiskt i balans, eller både ock. De hundarna har helt enkelt inte ett så bra liv.

Hundar som skäller är som människor som skriker för att höras, då ingen lyssnar på dem annars.

Precis som hos människor kan även de höga tonerna komma från extrem upphetsning eller till och med hysteri.

 

 

Kritik från omvärden för att din hund skäller

Är det ett tecken på att det är något fel om hundar inte skäller? Nu bortser jag naturligtvis från de hundar som inte kan skälla. Efter att noga ha övervägt frågan kan jag bara komma fram till ett svar; NEJ!

Är det då fel om hundar skäller? Om hunden skäller och slutar inom rimlig tid. Här pratar jag alltså om normalt larmande när någon kommer, att den skäller på sådant som vi människor betraktar som att "den gör sitt jobb", talar om för dig att någon kommer t ex. Då är det inte fel.4

En hund som skäller mer eller mindre oavbrutet hela tiden lever under en enorm stress, NÅGOT ÄR DÅ FEL!

Visst människor kan vrida och vända på allt och få det till något negativt, om de vill, och somliga vill, så är det bara. Dessa människor som gör så kan inte du och jag inte ändra på.

Denna typ av människor kommer alltid leta fel och vända vad du än gör, vad du än säger, vad dina hundar gör eller inte gör till något negativt, så allt de säger och allt de gör kan du helt bortse från.

Titta istället på vad som är bra för hundar och gör det rätta mot hundarna.

Hundar blir stressade, upphetsade och rädda av skällande i tid och otid. Det är alltså inget att sträva efter.

Om man tar en normalt skällig hund och ökar sysselsättningen till den blir den mindre skällig med automatik, om den inte är lärd av människor att tro att den är duktig när den skäller.

Vad säger det oss?

Jo, att sysslolösa hundar skäller för att "sysselsätta" sig. Man kan säga att de ropar "hjälp". Gör NÅGOT med mig!

Man kan också dra slutsatsen att hundar vill gärna göra oss till lags, om de skäller för att de har fått för sig att det är det vi vill att de ska göra.

Om så är fallet beror det naturligtvis på att hunden har läst oss så, och det i sin tur beror på att vi människor inte kan hundar tillräckligt bra så vi ger hunden signaler som vi inte ens själva vet att vi sänder ut till vår hund.

Vi kan alltså sysselsätta våra hundar mer, speciellt om de är skälliga, och se till att ge skälliga hunden rätt signaler, så hunden blir tystare, och därmed tryggare och mer harmonisk.

Fördelen i det förstnämnda är att vi får fler tillfällen att göra roliga grejer tillsammans med vår hund.

Fördelen i det sistnämnda alternativet är att då får vi chansen att lär oss förstå vår hund bättre, när vi lär oss hur hunden tolkar oss och hur vi ska få fram rätt budskap korrekt.

 

 

Minska på skällandet

Ju högljuddare familj, ju högljuddare hundar.

Total avsaknad av empati eller flockledarskap hos människan gör hundar nervösa, och därför skälliga.

Radio, TV och liknande på enormt hög volym kan göra att hunden blir extra högljudd för att överrösta det hela och HÖRAS. Den är desperat om att bli förstådd.

En människa ska iaktta sin hund noga och lära sig förstå signalerna som hunden avger, gör man det och tillgodoser hundens grundläggande behov, utan att hunden måste skälla först, har man gjort ett bra jobb till att få en hund att inte känna sig frustrerad.

Hunden ska känna sig trygg och beskyddad av dig. Den ska lita på dig och se upp till dig. Den ska respektera dig.

Den behöver få röra sig efter sina egna individuella behov, få motion och aktivitet i tillräcklig omfattning, så varje enskild individ mår så bra den bara kan.

Den ska ha bra mat och övrig skötsel, t ex klovård, pälsvård o s v, allt för att må gott i sin kropp.

Den ska ha koppel, matskål och så vidare som är av högsta kvalitet så hunden inte skadar sig.

Då mår en hund bra.

 

 

Avdressera inlärt skällande

En del hundar har fått sitt behov tillfredsställt av människan genom att skälla.

En hund ska aldrig få sin önskan uppfylld när den skäller, är den sedan tidigare inlärd med att skälla för att få människan dit den vill så är det en längre procedur, behöver fler upprepningar, än en hund som aldrig fått utvecka den sidan.

Varje gång hunden skäller, vänd hunden ryggen. Vid svåra fall, gå ifrån hunden. När den är tyst och lugn kan du ge hunden vad den behöver.

Se till att använda små bokstäver när du pratar, se till att de kring er också gör det. Använd mycket lite ord/ljud till hundar och använd mycket mer kroppsspråk. När ljud används, låt dem vara näst intill enbart vänliga och mjuka ljud.

Om en hund skäller när någon går förbi dess revir och denna någon fortsätter att gå så får hunden känslan av att ha lyckats jaga bort besökaren från sitt rivir. Hunden vann. Om däremot den förbigående stannar tills dess att hunden är tyst och sedan går, så lär sig hunden ganska fort av med att vakta sitt revir på det viset.

Förstå din hund och tillfredsställ den.

 

 

Larmare

En larmare är en som talar om när det händer något som vi vill att hunden ska tala om. Oftast rör det sig om att främmande kommer till eller in på ägarens och därför hundens revir.

Vi som har en hundgrupp har i regel en larmare. En del larmare har beteendet medfött, mer eller mindre genetiskt. Allra oftast har extrema larmare vistats i en skällig miljö som lill-liten, i valplådan. Vissa känner av att ägaren vill att de larmar och därför tillhandahåller de den tjänsten. De sistnämnda är oftast sådana, om ägaren är en bra hundägare och inte ägaren vill annat, bara larma till de ser att människor sett det och sedan blir de tyst. En larmare som skäller och skäller och är svår att få tyst på är oftast otillfredsställda hundar. Ofta i kombination med en skällande mamma från starten.

 

 

Köpa hund

En hund som är från en skällig miljö är det en mycket stor utmaning att lära av med skällandet. Det gäller t o m en 8-veckors valp! Mitt råd, skäller hundar hela tiden när ni kommer till ett ställe ni funderar att skaffa hund ifrån, så gå därifrån utan hund!

 

 

Lagen

En hund får inte stå och skälla hela tiden så grannar hör. 15 minuter i sträck räknas som att hunden skäller "hela tiden".

En hund får inte skälla efter 22 och före 6 så grannar hör. Det ska alltså vara tyst på natten.

 

 

En tyst hund är i regel en trygg hund.

 

Läs mer om problem hundar.

 

Uppdaterad 2021-05-07

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström