Ehrlichia Canis

 

Erlichia Canis är en bakterie, som ger infektion.

Sjukdomen sprids med den bruna hundfästingen. Den bruna hundfästingen finns inte i Sverige, ännu.

Det finns en Ehrlichia art som sprids av våra inhemska fästingar, den Svenska varianten är dock ofarlig.

Ehrlichia canis skadar de vita blodkropparna, lymfocyterna.

Symtom: feber, apati, trötthet, matvägran, viktminskning, blödningar, ledproblem, öm på olika delar av kroppen samt mag- och tarm problem. Det förekommer också kramper, blindhet och rörelsestörningar.

Detta är normalt ingen kronisk sjukdom. Prognosen för smittade hundar är god om behandlingen påbörjas i tid. Vissa arter av Ehrlichia kan dock vara svårare att behandla.

Ju längre infektionen har pågått desto sämre prognos.

Behandlingen sker med specifika antibiotikapreparat. Sätter man in behandlingen i god tid har den i regel bra effekt.

Diagnos ställs genom blodprov, då de tittar på antalet antikroppar.

Hundar skyddas mot infektionen genom att skyddas mot fästingangrepp. Det är inte ovanligt att Gatuhundar drabbas av detta, skyddade kennelhundar är däremot behandlade mot fästingar o d, genom spot on eller lopphalsband, så de hundarna riskerar inte att få sjukdomen.

 

Under 2012 och 2013 har utbrott av den bruna hundfästingen visat sig i Sverige och Norge.

 

 

Uppdaterad 2018-06-06