PUPPIES / VALPAR

 

Nothing for now. See future plans.

Ingenting just nu. Se framtida avelsplaner.

 

Pia´s puppies avalable.

Pia´s valpar till salu.

 

You are welcome with requests!

Välkommen med förfrågningar!

 

Japan, japan, mitt kära lilla barn.

 

Updated 2017-04-21