Future planes / Framtida planer

 

 

Mina avelsplaner på Japanese förutsätter alltid hundar med bra temperament, friska och sunda i kropp och själ och sist bra proportioner med stark, kort rygg. Jag avskyr långa ryggar, speciellt de med korta ben! Vi ska inte avla Japaneserna att bli Taxar!

Jag önskar bra storlek, de får inte bli för stora eller för små (p g a sundheten), rasen är ojämn, så alla kan få alla storlekar, fast inom standardens gränser är min önskan.

Problemet är att när du sparar en valp av rasen Japanese chin vet du aldrig vilken storlek den stannar på i slutänden. De minsta valparna när de är 8 veckor kan bli de största som vuxna och vise versa.

Detta gör att mina avelshundar (både hanhundar och tikar) har varierar en hel del i storlek, mellan 2,5 - 4,2 kg hittills (skrivet april 2012 och samma gäller fortfarande oktober 2017) på denna ras. De Japaneser som blir större eller mindre som vuxna får bli sällskapshundar. Storleken på varje avelshund eller tidigare avelshundar som jag haft finns att se på varje enskild hunds personliga sida.

Inavelsgränsen bör hållas nere, p g a brist på friska och sunda avelsdjur tillgängliga så får man acceptera en viss inavelsgrad, men helst mindre släkt än kusiner, vilket är 6,25 %, fast när jag har så stor erfarenhet av rasen och mina egna blodslinjer så kan jag gå lätt över den gränsen ibland, fast det ska inte vara någon vana. Inavelsgrad finns angiven nedan, den är efter SKK´s beräkningar i deras avelsdata, d v s beräknat på 3 generationer numera.

Vi använder endast hundar med stängda fontaneller. Hundar med korrekt bett. Hundar utan baksporrar. Hundar med godkända knän. Hundar som inte har epilepsi. Hundar som har stabila magar. Hundar som har de absolut mest framåt och glada temperamenten. Hundar som inte har hjärtfel eller föräldrar med tidiga hjärtfel. Inga kända diskbrock på linjerna, inga kända epilepsifall på linjerna. Heller inte andra sjukdomar som kan vara ärfligt är vanligt förekommande på mina blodslinjer.

För att t ex nämna några defekter, idag (hösten 2011) har vi fött upp över 160 Japanese chin valpar. Av dessa har 3 bettfel. 2 clownface. 5 krypta hanhundar och huvuddelen av dessa över 160 valpar har varit hanhundar, 3 kejsarsnitt. 1 reaktion på vaccin. Ingen med benskörhet eller annan skörhet. Ingen HD defekt. Ingen urinsten. Ingen hepatic lipidosis. 3 fall av misstänkt hypoglycemia på små valpar, dock inte bekräftat. Inget fall av hypoplasia, 2 fall distichiasis. Ingen vattenskalle. Ingen Keratoconjunctivitis sicca. Inga allergier. Hittills (2011) Sveriges lägsta frekvens av patellaluxation och hittills med flest undersökta, allt enligt SKK´s hunddata. Inget fall av portosystemic shunt och heller inget rental dysplasi. En med knick på svansen. Många har blivit väldigt gamla hittills. På det hela taget friska och korrekta hundar, alltså.

Då jag mest använder mina egna hanhundar och spar pensionärer eller placerar dem där jag har god kontakt med nya ägaren, har jag god koll på vad avelshundarna går för och vad för deffekter de har eller inte har.

När jag köper in blivande avelsmaterial ställer jag samma krav på föräldrarna till min blivande hund. Hundar som är födda hos mig följer redan alla dessa krav.

 

 

        ENGLISH                 SVENSKA        
No plans for now. Next mating earliest 2022.

Inga parningsplaner just nu. Nästa parning tidigast 2022.

 

 

Välkommen med förfrågningar!

 

Updated 2022-06-01

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström