Detta är ett exempel på en bra valpningsjournal

 

Valpningsjournal

 

Kalle x Fia 2010

 

NR DATUM TID KÖN       FÄRG      VIKT  ÖVRIGT              NAMN             KALLAS
1 2010-12-31 18,47 hanne svart 452 g Baklänges Vad hunden döps till Vad hunden kallas
2 2010-12-31 19,01 hanne brun 441 g Rättvänd Vad hunden döps till Vad hunden kallas
3 2010-12-31 19,15 tik gul 402 g Rättvänd Vad hunden döps till Vad hunden kallas
4 2010-12-31 20,03 tik black/tan 480 g Rättvänd Vad hunden döps till Vad hunden kallas
5 2010-12-31 20,49 hanne brun/tan 443 g Rättvänd Vad hunden döps till Vad hunden kallas

 

I övrigt ovan kan man också notera eventuell markering som man gjort på valpen för att känna igen den. Det är väldigt bra att göra så ifall det är många valpar av samma färg som därför kan vara svårt att se skillnad på. Det är också bra att ta ett kort på varje valp vid förlossningen, speciellt om det är hundar med olika markeringar, så kan man lätt se vilken som är vilken.

 

Parning: 2010-10-29, hägning 15 minuter.

 

Valpning: T ex när tiken slutar att äta, om hon gör det, när hon tömmer tarmen, om hon gör det o s v. När vattnet går (om man hinner se det). Temperatur.

 

Övrigt: T ex avmaskningsmedel som man använder, mat som man ger mamman. Allt som det kan vara bra att gå tillbaka till, saker som annars lätt glöms bort. Det är bättre att anteckna för mycket än för litet. På detta vis har man också ett stöd för framtida valpningar.

 

NR 101231 110101 DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM
1 452                  
2 441                  
3 402                  
4 480                  
5 443                  

 

NR DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    

 

Journal Journal för enskild hundindivid
Valpningsjournal 1 Valpningsjournal som ovan för utskrift. Går också bra att använda i datorn.
Valpningsjournal 2 Valpningsjournal för fläckiga hundar där man kan rita in valpens teckning, för utskrift.

 

Updaterad 2018-07-13