Valpningsjournal  (   )

 

DATUM ____________ E: _________________________ U: _________________________

NR  TID KÖN                   FÄRG                  VIKT     ÖVRIGT              NAMN           KALLAS
1    

       
2    

       
3    

       
4    

       
5    

       
6    

       

 

VALPVIKTER

NR                                                                                                                                                                       
1    

                                                 
2    

 

                                                 
3    

 

                                                 
4    

 

                                                 
5    

 

                                                 
6    

 

                                                 

 

1 ________________________________________________________

2 ________________________________________________________

3 ________________________________________________________

4 ________________________________________________________

5 ________________________________________________________

6 ________________________________________________________

 

Valpning: _________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

Övrigt: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________