Mjölk

 

Hundars mjölk är naturligtvis special anpassat till valpar. Tiken har t o m den förmågan att ändra vissa delar i mjölkens sammansättning under laktationens gång (= di givnings tiden).

 

Detta kommer i hög grad också handla om orsaken till att studera hundens mjölk noggrannare, d v s konstgjord mjölk till hundar. För detta behövs kunskap om hundmjölken.

 

Det är av yttersta vikt att vi ger våra valpar den bästa start de kan få, som bl a innebär bästa mjölk efter omständigheterna. När valpen växer är näringsbehovet större än hos den vuxna hunden. Det är verkligen av största vikt att valpen får i sig rätt och tillräcklig näring, vitaminer, mineraler o s v för sin utveckling, tillväxt och för ett långt aktivt liv.

Rasens storlek som vuxen har avgörande betydelse för vilken tillväxtkurva din valp kommer att få.

Vanligen växer de små raserna snabbare än de stora eller giganterna som utvecklas långsammare.

Mellan olika raser, oavsett storlek, kan skillnader finnas. T ex Japaneser där vissa individer har ett för små hundar typiskt tillväxtsätt och vissa fortsätter att växa till 4 års ålder. Vilken som ska bli var vet man inte förrän hunden är 4 år.

Oavsett så ska varje hund ha en maximal start som kan ge hunden möjlighet till ett långt, friskt liv.

 

 

Hundmjölk

De första 24 - 72 timmarna producerar tiken råmjölk (colustrum) som sedan gradvis avtar . Denna mjölk är speciell då den innehåller immunstärkande, hundar får detta via råmjölken, inte via moderkakan som vissa andra djurslag får.

Energiinnehållet skiftar under laktationen. Den förändras efter valpens behov. Energi innehållet ligger i början på ca 550 kcal/L och i mitten av laktationen är energi innehållet ca 800 kcal/L.

Proteinmängden varierar från 4,3 % i början av laktationen och ökar sedan till 5 - 6 %.

Öven fetthalten varierar. I början 2,4 % och i mitten till ca 5,2 % för att sedan minska igen i slutet av laktationen.

Kolhydraterna består till huvuddelen av laktos, detta ligger konstant kring 4,2 - 4,8 % under laktationen.

Kalciuminnehållet i hundmjölk är högt, det fluktuerar tillsammans med proteinet i mjölken för att alltid hålla jämna steg i balansen mellan kalcium och protein som är avhäng av varandra för maximal nytta för hunden. Kalciumet varierar från 1400 mg/L till 1900 mg/L.

Järnet minskar under laktatinens gång från ca 13 mg/L till 6 mg/L.

Zinket minskar under laktationes gång från ca 10 mg/L till 7 mg/L.

 

 

Mjölkersättning

Idisslare har andra behov än allätare. Det förstår nog vem som helst. Vi skulle väl aldrig ersätta hundmat med hö!

Då kan man tycka att "mjölk som mjölk". Men så enkelt är det inte, vore det det så behövde det endast finnas en sorts mjölk här i världen. Vår herre skapade den perfekta mjölken till var och en av de olika sorters däggdjuren som finns.

Vissa ämnen i hundens mjölk skiljer sig markant från vissa andra mjölksorter.

Hundmjölken i tabellen nedan ger ett genomsnitt av näringen som tiken producerar under laktationstiden. Det är ett genomsnitt av den mjölk hunden producerar, då vissa värden varierar under laktationen.

 

Näringsinnehåll (getmjölk och "röd" mjölk enl. livsmedelsverket)

  Getmjölk Komjölk Hundmjölk Fårmjölk Grismjölk
Energi 58kcal/242,5kJ 603kcal/252,4kJ 800 kcal/L    
Vatten Ca 88 Ca 88 77,2 %    
Protein 3 3,42 5 % 5,5 % 5,8 %
Fett 3,2 g varav 2,06 mättat 0,86 g enkelomättat 0,11 g fleromättat 11 mg kolesterol 3 g varav 2 g mättat, 0,69 g enkelomättat, 0,06 g fleromättat, 10 mg kolesterol 4,5 - 5,2 % (ca 5) 7,4 % 8,5 %
Kolhydrater / Laktos 4,3 g varav 4,3 g sockerarter 4,9 g varav sockerarter 4,9 g 4,5 % 4,8 % 4,8 %
Fibrer 0 0 0 0 0
Torrsubstans Ca 12 Ca 12 22,8    
Vattenlösl. vitam.          
C 1 ml 0,9 mg      
Folat 1 mcg 5,4 mcg      
Niacin 0,1 mg 0,06 mg      
B1   0,04 mg      
B2 0,02 mg 14 mg      
B6 0,06 mg 0,04 mg      
B12 1 mcg 0,42 mcg      
Fettlösl. vitam.          
D 0,03 mcg 0,02 mcg      
Retinol (A-vit) 68 mcg 20 mcg      
Karoten (A-vit) 35 mcg 14 mcg      
Alfa-tokoferol (E-vit) 0,07 mg 0,07 mg      
Mineraler          
Fosfor 111 mg 91 mg      
Järn 0,1 mg 0,04 mg 6-13 mg/L    
Kalcium 130 mg 116 mg 1800 mg/L 1600 mg/L 2500 mg/L
Kalium 205 mg 162 mg      
Koppar     1,7 mg/L    
Magnesium 14 mg 12 mg 60 mg/L    
Natrium 50 mg 41 mg      
Selen 1,1 mcg 1,8 mcg      
Zink 0,3 mg 0,44 mg 7-10 mg/L    

 

Man kan sumera tabellen ovan med att hundmjölk är överlägsen till hund.

När man räknar på torrsubstans så är hundmjölken överväldigande energirik.

Mjölken från de andra har mer laktos uträknat på torrsubstans och det gör att valpar kan vara allergisk mot de andra mjölksorterna, vilket gör att de kan dö av uttorkning p g a ständig diarré av de höga laktoshalterna i de andra mjölksorterna, trots att de är duktiga att äta.

Kalcium skiljer sig markant, vilket är av betydelse, då kalcium är väldigt viktigt för speciellt hundar. Extra viktigt för blivande avelstikar.

Sist, men inte minst, är att hundmjölk innehåller koppar, men inte de andra mjölksorterna.

 

Varje ålder står för en viss utveckling.

För att nämna ett exempel, om hundens tillväxt avstannar vid 2 till 4 månaders ålder för att sedan sätta fart och växa igen får valpar ofta överbett. Det är i perioden 2 - 4 månader kritiskt med tillväxten av underkäken. Störs detta så går det inte att hämta igen.

Ett annat exempel är om det är störningar på fosters utveckling kring 20 - 30:e dräktighetsdagen, d v s i mammans mage, så kan valpen t ex bli harmynt eller t o m få spaltgom.

Om valpen t ex saknar koppar när nervsystemet och immunförsvaret stärks på hunden, så ligger valpen illa till om den fått andra mjölksorter.

Kalcium är oerhört mycket högre i hundmjölk än i komjölk och getmjölk. Kalcium är också oerhört viktig. Om du kalcium finns i dessa enorma mängder så finns det en orsak. Får valpen brist påverkas centrala nervsystemet, de kan få krampliknande anfall. De kan även bli psykiskt störda.

Järn och zink är också ämnen som hunden har mycket mer av än ko och get mjölk.

 

 

Torrsubstans

Torrsubstans är samma som torrsubstanshalt eller torrhalt. Förkortas vanligen ts.

Ett problem när det gäller jämförelser mellan olika mjölkslag är torrsubstans. Torrsubstans måste alltid tas med i beräkningen vid jämförelser.

Torrsubstans är mängden mjölk som återstår efter fullständig uttorkning av mjölken.

Torrsubstans + fukthalt = 100 % mjölk.

Torrsubstansen är viktig när det gäller att förstå sammansättning av mjölken.

Även då skillnaden i vikt är liten mellan i ämnen i de olika mjölksorterna ger hundens höga torrsyubstanshalt en stor skillnad i slutprodukten.

Man kan enkelt säga att hundmjölk har högre konsentration, är "kraftigare".

 

 

Articifiell uppfödning / konstuppfödning

Det finns en mängd orsaker till att man måste ta till artificiell uppfödning av valpar.

Oavsett orsak ska man alltid försöka ge valpen mjölk från en hund. En tik som är skendräktig och därför har mjölk kan fungera utmärkt som amma. Hundars mjölk är helt överlägsen varje försök att efterlikna hundmjölk, även om det är en tik som ligger i en annan fas i sina valpars utveckling. T ex en tik som har mjölk men hennes egna valpar äter själva är bättre än konstuppfödning.

Finns det inte en enda möjlighet att ge valpar hundmjölk måste man ta till konstuppfödning.

 

 

Mjölkersättning

Det finns konstgjorda hundmjölks preparat om innehåller det som hundar behöver, kan man inte få den helt överlägsna modersmjölken till en valp (av mamman eller annan amma) så gör man bäst i att använda de färdiga sorterna, för att vara på säkra sidan.

Många ersätter hundmjölk med getmjölk och tror det är samma sak. Det är INTE samma sak. Det finns t o m mjölkersättning som lanseras som mjölkersättning för valpar och kattungar som består av getmjölk.

Getmjölk lämpar sig i varje fall bättre än komjölk till valpar, då den inte lika ofta orsakar diarré på valpen som kan leda till uttorkning. Den tycks också ha större smaklighet än de andra sorterna. Getmjölken är fortfarande inte det bästa.

Den största skillnaden mellan idisslares mjölk och hundens mjölk är energiinnehållets beståndsdelar. Energin i hundmjölken kommer till största delen från protein och fett och endast en liten del från laktos.

När man räknar in torrsustensen i ekvationen så kommer jämförelsen i ännu större dager.

Räknar man på torrsubstans är hundmjölken oerhört mer konsentrerad än de flesta andra mjölksorter.

 

 

Mjölkersättningspreparat / mjölkersättningsprodukter

Det finns flera sorter, vissa är lättare att få tag i och vissa är svårare att få tag i.

Royal Canins mjölkersättningspreparat har låg smaklighet. Det är svårt att få valpar att vilja ha mjölken. Valpar har dessutom svårt att gå upp i vikt när de står på detta preparat. I övrigt finns det några bra poänger med deras mjölk. Nappflaskor med i förpackningen, 4 individuellt inneslutna påsar, så varje påse som öppnas och inte förbrukas gör att det i alla fall finns någon påse kvar ifall olyckan är framme igen. Man får tag i det överallt, de är helt enkelt duktiga på att sprida sin produkt.

Getmjölk innehåller en mycket större lactosmängd än hundmjölk, hundar är ofta allergiska mot lactos, och därför är getmjölk inte lämplig åt hundar, teoretiskt. Men när man testar det praktiskt blir det en annan sak! Valparna gillar detta bäst. De går bäst upp i vikt på detta av alla andra mjölksorter jag provat.

Esbilacs mjölkersättningspreparat ÄLSKAR valpar. De går upp bra i vikt på det också. Produkten gör vad den ska.

Chudleys Starter Milk är ett märke som bygger på getmjölk.

Farmfood har ett märke som är gjord på naturlig getmjölk. Innehåller är huvudsakligen mjölkpulver från getter. Detta mjölkpulver är avsett för både katter och hundar.

 

Ämne Hundmjölk Esbilac pulver Royal Canin pulver Chudleys Torkad getmjölk utblandad
Energi (MJ/kg TS) 35,08 22,51 23,39   19,47
Fett (% av torrsubstans) 21,9 42,1 41,9 20 29,7
Lactos (% av torrsubstans) 19,7 16,6 15,7   35
Protein (% av torrsubstans) 21,9 34,7 34,6 27 25,9
Torrsubstans 22,8 % 95 % 95,5 %   0 %

Innehåll

         
Aska   6 % (max) 6 % 6,8 % 6,9 %
Energi         2575 kJ
Fett     39 %   29,7 %
Fiber / Växttråd / Kostfiber   0 0,5 % 0,01 %  
Kaloriinnehåll (torrsubstans)   900 kcal/kg      
Kaloriinnehåll (färdigblandad)   13,5 kcal/sked      
Kolhydrater   15,8 %      
Mjölksocker         35 %
Protein     33 %   25,9 %
Råfett   40 % (min) 35 %    
Råprotein   33 % (min) 33 %    
Vatten / vätska   5 % (max) 3 %    
Vegetabilisk olja   Ja      

Ingredienser

         
A-vitamin   Ja   40000 iu/kg  
Animalskt och vegetabiliskt fett     Ja    
Arom     Ja    
D3-vitamin   Ja   10000 iu/kg  
E-vitamin   Ja   400 mg/kg  
Fiskolja     Ja    
Folinsyra   Ja      
Fosfor     0,8   0,68 %
Frukt- och oligosackarider     Ja    
Getmjölk         Ja
Hydroklorid   Ja      
Kalcium     1400 mg/L    /    1,1   0,85 %
Kalciumhydroxid   Ja      
Kalciumjodat   Ja      
Kalciumkarbonat   Ja      
Kalium         1,5 %
Kaliummonofosfat   Ja      
Kasein   Ja      
Kokosolja     Ja    
Koppar       10 mg/kg 0,01 %
Laktosfri mjölk     Ja    
Lecitin   Ja Ja    
Magnesium     125 mg/L    /    0,06   0,1 %
Magnesiumsulfat   Ja      
Mangansulfat   Ja      
Mineral     Ja    
Monokalciumfostat   Ja      
Natrium         0,3 %
Omega 3     0,76    
Omega 6     3,3    
Pyridoxin   Ja      
Riboflavin   Ja      
Selen     0,43 mg/kg    
Skummjölks pulver   Ja      
Soyaolja     Ja    
Spårämnen     Ja    
Thiaminhydroklorid   Ja      
Torkad majssirap   Ja      
Vassleprotein     Ja    
Vegetabilisk olja   Ja      
Vitamin     Ja    
Zink         0,25 %
Zinksulfat   Ja      
Äggulor   Ja      

 

 

Min rekommendation utifrån min erfarenhet

I första hand använder jag alltid modersmjölken eller om det inte är möjligt, mjölk från annan tik.

I andra hand getmjölk.

I sista hand använder jag mjölkersättning för valpar gjord på getmjölk.

Jag har tvingats använda royals mjölkersättning ett par gånger. Jag har då förlorat alla valpar utom en (med reservation för royals mjölk, se nedan).

I mitt tycke gör jag hellre egen blandning om situationen skulle kräva så i framtiden, än att jag använder royals mjölkersättning igen.

Den jag fick en valp att överleva på denna mjölk övergick jag till egen blandning sista halva dygnet i väntan på getmjölksersättningen som var på väg via beställning på nätet. Då hämtade valpen sig sista timmarna och sedan kom "riktig" mjölkersättning från min beställning från Häromi och valpen växte och överlevde.

 

 

Allmänna anvisningar vid konstuppfödning

Använd alltid rena redksap. Koka redskapen.

Blanda pulver enligt anvisningar. Oftast blandar man med ljummet vatten, det betyder ca 40 - 50 grader C. Mjölken ska sedan kylas till ca 38 grader. Hellre någon grad mindre, aldrig varmare. Utfodra.

För kall mjölk kyler magen på valpen och gör att det blir svårare eller t o m omöjligt för valpen att tillgodogöra sig mjölken.

Mängden färdigblandad mjölk som en valp ska ha beror naturligtvis på valpens vikt. Individuella skillander finns naturligtvis. Men för att vara säker på att valpen får i sig tillräckligt kan man utgå ifrån 15 ml per 100 gram kroppsvikt per dygn.

Som exempel, en valp som väger 100 gram behöver ca 15 ml mjölk per dygn. 200 gram ca 30 ml/dygn. 300 gram ca 45 ml/dygn.

Nappflaskor finns i olika utföranden. Man väljer modell som liknar mammans spenar, så gott det går. Kommer mjölken för sakta, gör fler hål eller större hål i nappen.

Har man en valp som hamnat efter eller som är sjuk eller på annat vis klen, så bör man ge valpen maten via spruta. Det kostar valpen mycket energi att suga. Man bör droppa droppe för droppe (dvärghundsvalpar, större valpar aningens mer) i munnen, på tungan, till valpen. Det får absolut inte gå för fort.

Läs mer om bl a att praktiskt ge mjölk till valpar vid konstuppfödning.

 

Uppdaterad 2020-08-10

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström