Färg genetik

 

Här kommer det några exempel:

En korthårig röd hund kan ha en genetisk profil som denna:

ayay (dominant röd) BB (bärare av svart) CC (ej avblekningsgen) DD (full pigmentation) EE (normalt dominans i genen) gg (ingen gråning) mm (inte vitfläck) SS (Solid färg, d v s inget anlag för vitfläck) tt (ingen ticks, d v s anlag för att inte få fläckar i vit färg, om hunden hade haft vit färg) xSxL (korthårig men bärare av långhårsanlag).

Avkommor kan till denna hund bli (beroende på vad den matchas mot) i synlig färg: röd, solid, vitfläck, brindel, strävhår, korthår, långhår. Andra varianer är inte möjliga, oavsett vad den paras med.

En långhårig black/tan kan ha en genetisk profil så här:

atat (tan-markeringar) Bb (är svart men bär på anlaget för choklad) CC (ej avblekning) Dd (full pigmentation men är bärare för blå dillutions gen) EE (normal dominans) gg (ingen grånad) mm (inte vitfläck) SS (solid färg) tt (ingen ticks) xLxL (långhår).

Avkommor kan till denna hund bli (beroende på vad den matchas mot) i synlig färg: röd, viltfärgad, sobel, choklad/tan, lila/tan, solid, vitfläck, brindel, strävhårig, korthårig, långhårig.

En korthårig choklad/tan merle hund kan ha en genetisk profil så här:

atat (tan-markeringar) bb (choklad) CC (ej avblekningsgen) DD (full pigmentation) Ee (normal dominans men bär på genen för recessiv röd) gg (ingen gråning) Mm (Merle) SS (solid färg) tt (inga ticks) xSxS (korthår).

Avkommor kan till denna hund bli (beroende på vad den matchas mot) i synlig färg: röd, viltfärgad (med tan-markeringar), black/tan, choklad/tan, klar röd, solid, Merle, dubbel Merle, brindel, strävhår, korthår.

En långhårig, röd, tickig, vitfläck hund kan ha en genetisk profil så här: 

ayat (dominant röd, bärare för tan-markeringar) Bb (bärare för svart och choklad) CC (full färg) DD (full pigmentation) EE (normal dominans) gg (ingen grånad) mm (ingen merle) sPsP (vitfläck) Tt (ticks) xLxL (långhår).

Avkommor kan till denna hund bli (beroende på vad den matchas mot) i synlig färg: röd, viltfärgad, sobel (med tan-markeringar), black/tan, choklad/tan, solid, Merle, Brindle, vitfläck, merle vitfläck, brindle vitfläck, vitfläck med ticks, merle vitfläck med ticks, brindle vitfläck med ticks, strävhår, korthår, långhår.

 

Vad man parar med spelar naturligtvis roll, men det är möjligt att få fram olika färger av en hund som har olika genetisk profil.

En hund med genotyp: Kan enbart få avkomma som blir:
EE BB Svart
EE Bb Svart eller brun
EE bb Svart eller brun
Ee BB Svart eller gul/röd
Ee Bb Svart eller gul/röd eller brun
Ee bb Svart eller gul/röd eller brun
ee BB Svart eller gul/röd
ee Bb Svart eller gul/röd eller brun
ee bb Svart eller gul/röd eller brun

 

Uppdaterad 2018-07-13