Avanserat färgavel

 

Vi ska först som sist inte glömma att typ och temperament tillsammans med sundhet är mycket viktigare än vilken färg eller vilket mönster som helst, kloka hundägare, domare, uppfödare m m bör notera detta. 

 

Läser man om färgerna först så får man en bra baskunskap innan man går in på genetiken bakom färger och mönster på hundar och deras pälsar och ibland övrigt pigment eller avsaknad av pigment.

 

Grundkunskaper om genetiken bakom färger och mönster:

Första färgen kollas också viltformen. Detta är något som är normalt, så fungerar de flesta gener. Därför strävar alltid naturen mot att återgå till det normala. På det viset om man parar ett michmarch av hundar av olika raser blir alla att återgå till en slags medelform av vad de är, INTE till ursprunget av hund. Medelformen är oftast det man kallar viltformen av de flesta egenskaper, allså inte enbart på färg.

Det forskas ständigt om färger och dess nedärvning, sista ordet i den vetenskapen är långt ifrån sagt. Jag själv har några genetiska "under" boende här hos mig. Detta är orimligt att skylla på mutation, så ofta inträffar inte det, utan det är glapp i kunskapen vi förhoppningsvis ska kunna fylla igen med tiden.

Begrepp man bör hålla ordning på och förstå är bl a DNA, gen, allel, locus, homozygot, heterozygot, dominant, recessiv, fenotyp och genotyp. Plugga in detta för er egen skull, då kommer texten att löpa så mycket lättare för er och ni har chans att få största möjliga utbyte av att läsa och förstå ämnet.

Detta handlar om hur vissa färger, mönster och pälskvaliteter nedärvs.

Ordlista.

 

Pälsfärger och teckningar

Pälsfärger skapas med två grundpigment, eumelanin (svart pigment) och faeomelanin (röd-gult pigment). Alla andra färger kommer ifrån dessa två färger, med hjälp av andra gener, som t ex avblekningsgener. Avsaknad av pigment ger vitt. Variationen på mönster, alltså var på kroppen eller på stråna de olika färgerna ska sitta, påverkas också av andra gener, t ex brindle allelen.

 

Vitt

Vitt är intressant i all sin enkelhet.

S är allelen för svart, s är allelen för vitt. Vitt är en muterad version av S-allelen. Denna mutering blockerar pälspigmentet från att bildas.

 

Det finns olika huvudgrupper som påverkar pälsfärg på hund, dessa har olika locus, och allelerna som hör till ett visst lokus kallar man att det ingår i samma "serie". Några av de olika huvudgrupperna är:

Agouti serien. Bestämmer fördelning och utbredning av svart och rödgult pigment på hundens olika kroppsdelar och längs hårstråets längd.

Extension serien. Bestämmer fördelning och utbredning av svart och rödgult pigment på hundens olika kroppsdelar och längs hårstråets längd.

Svart/brindle serien. Bestämmer fördelning och utbredning av svart och rödgult pigment på hundens olika kroppsdelar och längs hårstråets längd.

Utspädnings serierna B och D. Förändrar färgen hos de två grundfärgerna genom avblekning.

Vitfläck serien. Bestämmer storlek och placering av det vita (opigmenterade) på hunden.

Ticks serien. Bestämmer mer eller mindre små fläckar av färg i det vita.

Hundar har väldigt många gener. Inte alla av deras nedärvnings bana är helt kända för människan. Även alla de man kan och förstår helt kommer naturligtvis inte finnas med på denna sida, det är bara för mycket. Ämnet är väldigt komplext, det är så många gener och alleler som styr hur en hund blir att se ut till sist så man har stor nytta av anteckningar att återgå till för att kolla hur det var.

 

Alla färgvarianter som hör till ett och samma genetiska locus har en och samma första bokstav i sin kod. Färgvarianterna inom varje serie är ordnad efter dominans.

Några diagram som visar gen - serierna och alleler associerade med varje serie.

 

Om man anger flera gen serier kommer möjliga kombinationer att öka lavinartat, använder man 3 gen serier blir det 64 möjliga kombinationer o s v. Se tabellen nedan.

 

Gen serier Möjliga kombinationer
3 64
4 256
5 1,024
6 4,096
7 16,384
8 65,536
9 262,144
alla 10 1,048,576

 

Som tur är behöver man i regel inte hela den 10 allel långa serien för att kunna räkna ut vad färg avkommorna kan få.

 

Praktisk användning med två eller tre serier så kan man se vilka troliga färger och dolda anlag man kan få i en speciell kombination. Vill ni läsa om hur ett exempel kan gå till på hur två olika alleler nedärvs med två modeller, fri beräkning eller korsningsscheman? Läs här.

 

Läs om ytterligare ett utökat exempel på beräkning om möjliga utfall vid parning av två specifika föräldrar, läs här.

Ska man räkna ut alla möjliga recessiva anlag som avkommor kan få är det till synes ändlösa varianter som är möjlig. Därför brukar man helt enkelt inte göra det.

Ska man däremot räkna ut recessiva anlag för en specifik hund måste man använda sig av bakgrund och gärna avkommor, om möjligt. Därifrån kan man lägga ett preliminärt schema för vad hunden bär på, troligen bär på och troligen inte bär på och definitivt inte bär på.

Vissa recessiva anlag (alleler) kan man räkna ut genom att titta på föräldrarna.

Om en förälder är choklad/tan (atat bb) så kommer valpen antingen vara eller vara bärare för tan-markeringar (at) och choklad (b).

Om en förälder är långhårig (xLxL) kommer valpen antingen vara långhårig eller bärare för långhår (xL). Anledningen till detta är att långhår är en recessiv egenskap, så den långhåriga hunden måste lämna en av sina alleler för långhår till sin avkomma.

När recessiva anlag måste finnas i dubbel uppsättning för att bli den egenskapen så måste den lämna vidare en av de två allelerna, vilket inte spelar någon roll vilken, eftersom de är lika. Detta gör att man kan inte få en homozygot korthårig från en långhårig förälder.

Har du två föräldrar som är korthåriga t ex kan de vara bärare för långhårigt anlag, om då deras varsinna långhårsgener passerar till avkomman så blir avkomman långhårig. När du sett att så skett, då VET du att förälrarna är bärare för långhårigt anlag.

Eller om någon korthårig hund har en långhårig förälder, då vet du att hunden är bärare för långhår.

En recessiv gen kan allså passera flera generationer och ändå finnas där i bakgrunden generation efter generation.

Enda sättet att vara säker om en recessiv gen finns i bakgrunden är att veta ifall föräldrarna har egenskapen eller om individen fått en avkomma med egenskapen.

 

Vill man veta vad hundar av en viss färg kan få som avkommor utan att känna till genotypen, så kan man ställa upp scheman för det. Läs här.

 

 

Slumpen

Man måste förstå sig på slumpen, annars förstår man inte enstaka resultat som nedärvs.

Ta en krona, singla den och se om du får krona eller klave. Låt t ex krona representera hanhund och klave tik. Enkelt tydliggör detta exempel hur det hela med slumpen verkar. Ta 5 gånger, så ska det motsvara en kull med 5 valpar. Skriv upp det resultatet och lotsas det är resultatet i din första kull. Singa 5 gånger till och skriv upp resultatet. Se vad olika det kan slå i den olika "kullarna". När ni singlad slanten 100 gånger kan ni se vad olika varje kull ser ut men räkna sedan ihop det hela till en helhet, så kommer resultatet bli ca 50 % av vardera.

Man behöver alltså ett gediget underlag, många individer i detta fall, för att få se hur medeltalet faller ut. Enstaka kullar kan bli helt anorlunda.

När man räknar statestik brukar man säga att 100 ger ett bra underlag för att se vartåt det lutar åt, 1,000 och däröver räknas till "statistiskt säkerhetsställt". Det vill säga att för att lita på resultatet som något annat än slumpen måste man upp i minst 100, helst 1,000 individer för att få korrekta utfall i % på de beräknade talen. I detta fall avkommor efter vissa speciella föräldrar.

 

 

Man bör veta att det råder förvirring angående viltfärg. I somliga kretsar menar man att viltfärg är en färg och i andra kretsar menar man att viltfärg är ett mönster.

När det gäller sobel råder exakt samma förvirring som vid viltfärg, färg eller mönster?

Av somliga anses sobel vara en långhårig viltfärgad, alltså samma anlag.

Viltfärgad har varje strå bandat med tre eller flera olika färger, ofta cream, röd, grå, svart. Viltfärgade har ibland svart sadel (= över ryggen). Vanligast är att man kallar strävhåriga och ibland korthåriga hundar för viltfärgade, medan långhåriga sällan benämns viltfärgade.

Sobel har två färger, En i botten (oftast röd) och en i toppen av hårstrået (ofta svart). Äkta rödsobel hundar förefaller ofta vara black/tan på håll.

En sobel med rött i botten är en rödsobel. Röd är alltså färgen, sobel är mönstret. Hundar benämnda sobel är oftast långhåriga.

En äkta sobel kan ha vilken om helst bottenfärg / huvudfärg. Det är precis som hos brindle, Merle eller vitfläcks hundar i sina färgade områden.

Brindle (ebr) är ett dominant anlag. Om en hund har en gen får brindle så kommer hunden vara brindle, oavsett vad E allel serien (E eller e) bär med sig.

Merle (M) är dominant anlag. En allel för Merle gör att hunden kommer vara Merle i sin färg, även om den andra M allel serie är litet m. Två allel för Merle (MM) är en så kallad dubbel Merle som man ska akta sig för p g a sjukdom, läs mer under Merle.

Vitfläck (si ,sp , sw) är ett recessivt anlag. Två alleler för vitfläck behövs (en från vardera förälder) för att hunden ska bli vitfläck.

På vitfläckiga hundar är ticks (T) dominant. Ticks är alltså små fläckar i den vita färgen.

Solida röda och solida cream (cream som kommer från rött) förekommer sällan (eller möjligen inte alls) med tan-mönster.

Viltfärgad kan ha tan-markeringar.

Närvaro av tan-markeringar eller inte är lite komplex. Det ska vara en dominant nedärvning, ändå är det rent praktisk inte alltid så. Detta är något som många uppfödare försöker hitta orsaken till. Alla har olika teorier.

På Tax är det välkänt att alla solida som inte är röda ska ha tan-markeringar. Ändå förekommer det bruna, choklad, svarta, isabell och cream som inte  har tan-markeringar på den rasen. En del tror att dessa hundar är röda men att färgen har överskuggats av någon form av dillution av underliggande gener eller alleler. Andra uppfödare tror att det är en underliggande gen eller allel som förhindrar tan-markeringarna att visa sig i en genetiskt tan-markerad hund. Ytterligare andra tror att det är någon underliggande gen eller allel som förorsakar att de tan-markerade fälten är i samma färg om hundens grundfärg, alltså att det finns där men inte syns (som på en black/tan brindle i sin svarta färg).

Sanningen bakom detta fenomen är ännu okänt.

 

Olika pälskvaliteter kan man lite hårddraget dela in i tre. Sträv, kort och lång päls.

Strävhårigt (xw) är dominant över alla andra pälstyper. Korthårig (xs) är recessiv mot strävhårig men dominant mot långhår. Långhår (xL) är recessivt till båda strävhår och korthår.

Extremt långhårig är underställt långhår.

 

 

Exempel på påståenden jag hört och läst genom åren:

Som ni säkert förstår så är det inget att tveka om ifall någon säger att en valp efter två korthåriga föräldrar t ex bär på anlaget för långhår för att den har en morfar som är långhårig, så vet ni nu att det är inte behöver vara sant.

Eller säger att en valp som är solid efter två solida föräldrar är bärare för vitfläck eftersom mamman bär på vitfläck, då ska ni nu förstå att det inte är möjligt att veta (men kan bli att veta med tiden, om hunden får avkommor och parar rätt hund och har slumpen med sig).

Eller om någon säger till dig att en black/tan valp efter black/tan föräldrar (båda) är valpen bärare för choklad för att mormor är choklad. Ni ska nu förstå att det kan man bara gissa om, inte påstå.

Någon påstår att parar man en korthårig med en strävhårig så kommer alla avkommorna bli strävhåriga. Det vet ni nu inte är sant. Slumpen vid enstaka tillfällen kan dock falla ut så.

Om någon säger att en korthårig valp från strävhåriga föräldrar är bärare på strävhår, eftersom dess föräldrar är strävhårig så ska ni nu veta att det är omöjligt (trots att jag känner till för mig oförklarliga undantag).

Eller om en solid valp från Merle förälder eller föräldrar sägs vara bärare för Merle, för att en eller båda föräldrarna är Merle, så vet nu är det inte är så.

Eller om någon påstår att en valp från brindle förälder eller föräldrar är bärare för brindle eftersom dens förälder är det, så vet ni nu att det inte är möjligt.

 

Beräkning på flera egenskaper Här
Beskrivning av färger Här
Diagram gen serier med alleler Här
Enkel beräkning på färg hos avkomma - korsningssccheman Här
Ordlista Här
Schema färger på avkomma, när man inte vet genotyp Här
Snabbguide Här
Vad olika färger kan kallas Här

 

Kom först och främst ihåg att: Vi ska först som sist inte glömma att typ och temperament tillsammans med sundhet är mycket viktigare än vilken färg eller vilket mönster som helst, kloka hundägare, domare, uppfödare m m bör notera och komma ihåg detta.

 

Uppdaterad 2021-12-20

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström