Skelett

 

Ryggraden består av 7 halskotor, 13 bröstkotor, 7 ländkotor.. En del hundar har medfött stubbsvans, men normalt har hundarna 20-23 svanskotor.

 

Hunden.

 

Skallen sedd uppifrån med ryggfästet. Se benbiten där pilen pekar på vänster bild, det ska inte vara så.

 

Framifrån.

 

Skallen nedan är från en hund med medellång nos.

 

Skalle ovanifrån.

Skalle från sidan.

 

Rygg. Se där pilen pekar, utskotten neråt på benknotorna ska inte finnas där.

 

Skuldra.

Armbåge.

 

Skallen sedd framifrån.

 

Carpaled.

Tassar.

 

Man skulle kunna tro att den första på trägolv är en kortbent Jack Russel eller liknande. Den andra kan man tro är en bulldog.

 

Haloween skelett av plast.

 

Japanese chin med lång hals. En rastypisk Japanese ska ha kort hals. De har lika många halskotor (7 stycken) men kotorna ska vara mer ihoptryckta.

 

Plattnäst hund.

 

221227 Kraftigt förstorad handlov

Man kan ibland se onormala saker i skelettet på utsidan.

När handloven är extremt stor på en växande hund, speciellt av stor ras, så är det ett tydligt tecken på att hunden är undernärd.

Att leden är stor på växande individer är normalt.

Men är de extramt stora är tillförseln av framför allt mineraler allt för litet.

När mineralerna som behövs för att bilda benstomme och de vitaminer och proteiner som behövs för att hunden ska kunna tillgöra sig mineralerna är i obalans så kommer de lilla uppbyggnadsänmena som inkommer att gå till bl a handloven, för om den blir för vek kan hunden inte stå.

Resten av bl a frambenet får inte tillräckligt med uppbyggnadsmaterial för att de benen också ska grovna och växa. I värsta fall kan t o m tillförseln av material i resten av benet upphöra, då blir benen krokiga. Då kallas det rakitis.

Denna typ av undernäring kan t ex komma sig av spolmask-angrepp.

 

Uppdaterad 2022-12-28

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström