TBE

 

TBE är en förkortning av Tick borne encephalitis, vilket ungefär betyder insektsburen hjärnhinneinflammation.

 

Fästing. Fästing. Fästing. Fästing, död. Fästing, skadad. Fästing.

Photo: AH

 

TBE är ett virus.

TBE smittas till hundar via fästingar av arten Ixodes ricinus.

 

Fästing. Fästing, död. Fästing, undersidan. Fästing. Fästing, död. Fästing, död. Fästingar döda. Fästing som vänder sig.

Photo: AH

 

TBE är mycket ovanligt på hund.

TBE finns i fästingens spottkörtlar.

Om en fästing bär på TBE så överförs viruset direkt vid bettet till hunden.

Man tror att hundar kan få viruset men oftast ändå inte insjuknar.

Människor blir smittad lättare med TBE (= att sjukdom bryter ut) än hund.

Men om hunden får TBE (= sjukdommen bryter ut) är den inte ovanligt att det blir hundens död.

 

Fästingar.

Photo: AH

 

 

Symtom

TBE på hund visar sig 7-10 dagar efter att hunden blivit biten av fästingen.

Symtomen är då hög feber, aptitlöshet, slöhet. Sedan kommer i regel neurologiska besvär som t ex kramper, förlamning.

Om en hund visar sig någon av ovanstående symtom så är hunden så pass sjuk att man snarast bör ta hunden till veterinär.

 

200819 200818
200816
200815
Undersida. Fästing. Fästing. Fästing. Fästingar, 6 stycken.

Photo: AH

 

 

Diagnos

TBE är inte lätt att ställa diagnos på. Man måste felsöka.

Antikroppar finns i hundens blod ca 2 veckor efter hunden blivit infekterad.

200901 Om hunden fått i sig TBE och överlever TBE så har hunden därefter livslång immunitet.

 

200815 200814 200813
Fästing. Fästing. Fästing. Fästing. Fästing. Fästing. Fästingar 11 stycken. Fästing med fästing. Fästing, död.

Photo: AH

 

 

Behandling

Det finns ingen direkt behandling mot själva TBE sjukdomen. Däremot ger man behandling mot symtomen.

Hunden kan t ex få medicin mot inflammationen, smärtstillande medicin, dropp, medicin mot kramp etc. Allt beroende på hundens symtom.

Antibiotika fungerar inte eftersom TBE är ett virus.

 

Fästingar.

Photo: AH

 

 

Förebygg för fästingsangrepp

Det finns inga vaccin mot TBE på hund.

Det är oerhört viktigt att hålla fästingar ifrån hunden.

Se mer om detta via länken nedan till fästingar.

 

Fästing död. Fästing död. Fästing. Fästing. Fästing. Fästing. Fästing. Fästing. Fästing.
Photo: AH

 

 

Bärnstenshalsband

Jag tycker bärnstenshalsband är det bästa för att hålla borta fästingar tillsammans med ständig genomgång av hunden, då jag avskyr att utsätta hundar för gifter.

Det finns mer om bärnstenshalsband, se länk långt ner på denna sida.

 

Fästingar som inte ätit
ännu.
Fästing som
inte ätit ännu.
Fästing, död. Fästing, levande
men gravt skadad.
Fästing. Fästing.

Fästing, död.

Photo: AH

 

 

Borrelia

Borrelia är en infektion som hunden får när den blir biten av en fästing som bär på smittan borrelia.

Hunden kan vid akuta stadiet av Borrelia infektion få lite olika symptom så som hög feber, dålig aptit, ibland hälta, olika diffusa smärtor i kroppen, allmänt nedsatt tillstånd.

Vid kronisk borrelia brukar det bli inflammation i oftast flera leder, hältor från och till, ibland tecken på hjärnhinneinflammation och hjärtmuskelinflammation.

Se mer om borrelia via länk nedan.

 

Fästing. Fästing. Fästing. Fästing, död. Fästing, skadad. Fästing.

Photo: AH

 

 

Personlig erfarenhet

Jag känner inte till ett enda fall där hundar fått TBE.

 

 

Fästingar.

Fästingar, undersidan.

Photo: AH

 

Mer om fästingar.

Mer om borrelia.

Mer om TBE.

Mer om bärnstenshalsband.

 

Uppdaterad 2020-09-05

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström