Buzz Aldren

 

Edwin "Buzz" Aldrin har gett namn åt Buzz, den fina skönhet jag har förmånen att få låna av den otroligt generösa Diana.

Aldrin var den som var andra person med att landstiga på månen då han gjorde junfrufärden tillsammans med Neil Armstrong (död 25/8-12) och Michael Collins på Apollo 11.

 

Edwin "Buzz" Aldrin

 

Aldrin fulla namn är Edwin Eugene Aldrin Jr. Han är född 20 januari 1930 i New Jersy, USA. Han är amerikansk fysiker och astronaut.

Aldrin flög 66 stridsuppdrag i Koreakriget. Därefter tog han doktorsexamen i rymdfysik på MIT: Han utvaldes till austronaut 1963.

Aldrin deltog först i Apollo II och sedan i Gemini 12.

Resan från jorden till månen med Apollo II tog drygt 4 dagar.

Själva landningen var mer än lovligt spännande, då den första landningsplatsen visade sig olämpliga och bränslet var knappt.

På kvällen, svensk tid, den 16 juli 1969 hade Apollo II också kallad "Örnen" landat i Stillhetens hav på månen.

De historiska orden "Det är ett litet steg för en människa, men ett jättesprång för mänskligheten" uttalades av Neil Armstrong den 17 juli 1969 klockan 3,56 svensk tid. Det var första gången en människa sätta sin fot på månen. Strax efter kom Aldrin. Michael Collins lämnade aldrig farkosten, han stod för "markservice" för de andra två.

Aldrin och Armstrong promenerade runt på månen under drygt 2 timmar och samlade 22 kg grus och sten, pratade i telefon med president Nixon.

Det var på håret att de fick stanna kvar, astronauterna berättade efteråt att de måste använda en penna för att lirka igång månlandares återfärdsmodul.

Uppskattningsvis en 1/3-del av världens befolkning följde månlandning och delar av promenad via TV, jag och min familj var några av dem.

Vid Aldrins sista månresa (Geminni 12) satte han rekord i längsta rymdpromenad.

 

Edwin "Buzz" Aldrins
utmärkelser från
rymdprogrammet.

 

Efter att Aldrin lämnade rymdprogrammet har han fortsatt inom samma ämne på flera olika sätt. Några av hans titlar var: Stridspilot, Överste, USAF och NASA-astronaut.

Aldrin har rötter i Värmland. Aldrin är en stor smedsläkte. Buzz farfar Karl Johan Aldrin var född 1866 i Stjärnfors bruk, Norra Råda, men utvandrade till USA där han blev smed i Worcester, Massachusetts. Buzz farmor är född i Hara, Ekshärad.

Månkratern Aldrin har fått sitt namn av Aldrin.

 

Edwin "Buzz" Aldrin på månen,
fotograferad av Neil Armstrong.

 

Lite fakta om månen:

Tolv personer har satt sin fot på månen. Alla amerikaner. Den sista månlandningen ägde rum 1972.

Månens latinska namn är Luna. Månens diameter är ca 3 476 km. Månen befinner sig ca 384 400 km från jorden. Månen har ingen atmosfär, ingen luft och endast mycket lite fruset vatten. Eftersom det inte finns någon atmosfär finns heller ingen vind. På dagen är temperaturen ca 110° C och på natten ca - 170° C.

Själva månen är mörk, men den lyser därför att solens strålar reflekteras mot månen.

Månen roterar ett varv runt sin egen axel på ungefär samma tid som det tar jorden att rotera ett varv runt jorden. På så vis vänder månen alltid samma sida mot jorden.

Månförmörkelse (som sker vid fullmåne, när det händer) är när månen står i jordens skugga. Solförmörkelse (som sker vid nymåne, när det händer) är när månen står då mellan jorden och solen, så den täcker solen, mer eller mindre.

 

Månen och tidsräkning:

Den första kalender som människan använde för tidsräkning, var månkalendern. En månad räknas då från nymåne till nymåne.

De som har Islam som religion, använder fortfarande månkalendern. Det Islamska året har 12 månader med 29,5 dagar i varje månad. Alltså har en månkalender färre dagar per år (354 dagar) än en solkalender (365 dagar).

I Sverige använder vi idag en solkalender, men till påsk bestäms fortfarande av månen.

 

Månen och väder:

Förr var det mer viktigt med väder, rent avgörandet mellan god skörd eller svält. Därför var det viktigt att man kunde veta vädret i förväg. Människan fick då för sig att månen kunde påverka vädret.

I gamla almanackor kunde man få reda på hur vädret var 19 år tidigare. Köpte du en almanacka för år 1867, fick du vecka för vecka reda på hur vädret hade varit år 1848. Det hade att göra med att månens olika faser, t.ex. nymåne och fullmåne, återkommer på nästan samma datum vart 19:e år. Visste man vad det var för väder för 19 år sedan, trodde många att vädret skulle bli likadant igen. Vädret upprepade sig alltså regelbundet.

Detta levde kvar ända fram till 1870 trots att vetenskapsmännen sedan länge visste att månen inte påverkade vädret på detta vis.

 

Kuriosa:

Månen påverkar djur och natur.

I mytologin förkroppsligas månen av gudinnan Luna, hon står för känslolov, själsliv och det omedvetna.

Både haven så väl som våra kroppsliga vätskor står under månens inflytande, ebb och flod.

Vissa känner av skiftande sinnesstämningar i takt med månens rörelse, många utan att veta om det. Det allra vanligaste tycks vara att ha svårt att sova under fullmåne.

I astrologi symboliserar månen bl a det förflutna och sömnen. Solen är den medvetna delen av personligheten, månen den omedvetna. Den vänstra hjärnhalvan motsvarar solen och den högra motsvarar månen.

Många kulturer ser solen som manlig energi, ljus, värme, och månen som kvinnlig, mystisk, och stod för skapandekraft.

Både sol och måne symboliserade död och pånyttfödelse. Solen går upp och ner varje dag, månen växer varje månad. Solens energi värmer jorden och får alla växter att växa medan månen påverkar haven och styd tidvattnet, liksom kvinnans menstruation.

Nymåne = Vid nymåne ser man endast en liten antydan till måne. Denna fas står för tillväxt och vitalitet. Tid att förverkliga nya idéer och projekt.. Bra tid att genomföra förändringar som t ex omställningar av kosten, diet, fastekurer, förändringar till en bättre livsföring…En tid då det känns som om vi har fått ny energi och framåtanda. Under nymåne kan tekniska prylar strula och krångla…

Tilltagande måne = Känslorna är speciellt aktiva och kan utvecklas på ett positivt sätt. En bra tid för viktiga avtal, penningaffärer och inköp. En bra tid för fester och sammankomster. Nyplanteringar i trädgården bör ske nu. Se upp med medicinintag och doseringar.

Fullmåne = Fullmånen är den fas människor fruktar mest. Den skapar irritation och frustration.. Starka drifter är igång och man kan ha svårigheter med att behärska sina känslor. Det kan kännas som om man drivs av någon yttre kraft. Många människor reagerar mycket häftigt, vilket alltför ofta leder till våld. I oroliga delar av världen tenderar våldet att ta sig extrema former. En bra tid att ägna sig åt drömmar och drömtydning. Månskenspromenader blir speciellt romatiska.

Avtagande måne = Sol och måne står nu åter tätt intill varandra. Det är den sista fasen mellan den måncykel som har avslutats och den nya cykel som tar sin början. En tid som lämpar sig för förtroliga samtal, men också en tid då skilsmässor förekommer.

 

Månens vandring över himlen.

 

Månen har på många olika platser dyrkats som en Gud eller Gudinna. Att månen byter utseende skapade mystik och väckte lätt fantasin.

Fullmånen har ofta fruktats, den har bl a förknippats med varulvar och vampyrer. När Vargar ylar vid fullmåne förknippas det ofta med något dolskt och farligt.

Man trodde också länge att fullmåne orsakade sinnessjukdom och vansinne, det döpte man till att någån var "mångalen". Det engelska ordet "lunatic" betyder vansinnig eller galen. Det kommer från det latiska ordet Luna, som betyder måne.

Förr antogs det, på sina håll, att det var farligt att somna i månens sken, när perssonen vaknade kunde denna bete sig konstigt.

Månen kunde i folktro också bl a ta bort vårtor om man tvättade sig i månsken.

Växxtlighet och fertilitet antogs en gång i tiden påverkas av månen.

Grekerna kallade mångudinnan Selene.

Måndag har fått sitt namn från månen.

När månen inte var synlig på några dagar firades det ibland hos flera olika folkslag, bl a hos Sumererna i Mesopotamien för 5 000 år sedan.

I Bibeln (fjärde Moseboken) står det att läsa att månens återkomst skulle firas.

Månförmörkelse har olika folkslag förklarat med att odjur har ätit upp månen. Ett sätt att jaga bort det onda som åt månen var att skrika och allmänt föra mycket oväsen. Man kunde också skjuta med pilbåge mot månen.

Vissa inom kristna kyrkan trodde under medeltiden och renässansen att månen var ett kristall klot.

Månen förknippades också med renhet och med jungfru Maria. Det finns många målningar där jungfru Maria står med Jesusbarnet i famnen på en månskära.

Man ser oftast månen som kvinnlig, enligt folkmyt i Europa pratar vi dock om "gubben i månen".

En folkmyt säger att en man spikades fast på månen för att sona sina synder.

I en del länder i Asien och Afrika tycker man sig se en "hare" istället för en "gubbe i månen". I Kina lärde sig människan att odla ris av "haren i månen", denna så viktiga kunskap för kineser.

 

"Gubben i månen"

 

Uppdaterad 2013-04-15