PUPPIES / VALPAR

 

Avalable/Till salu
Pia´s Yuki Hisako-Ume
DOB dec. 27, 2017 / Född 191227
Female / Tik

Colour: White & Lemon / Färg: Vit och röd
Weight: 1,8 kg = 4 lbs. / Vikt: 1,8 kg.
Pet / Till sällskap
In photo: 17 months old / på kortet: 17 månader
Photo: AH

 

No Japanese chin puppies for now.

Inga Japanese chin valpar för närvarande.

 

Pia´s puppies avalable.

Pia´s valpar till salu.

 

Nothing more for now. See future plans.

Inga fler Japanese valpar just nu. Se framtida avelsplaner.

 

You are welcome with requests!

Välkommen med förfrågningar!

 

Japan, japan, mitt kära lilla barn.

 

Updated 2019-07-23

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström