Photos of Chihuahuas

sid. 41

 

April 22, 2022

220422

PHOTO: AH

Mars 8, 2022

220308

PHOTO: Dizel

Mars 8, 2022

220308

PHOTO: Dizel

February 27, 2022

220227

PHOTO: AH

February 27, 2022

220227

PHOTO: AH

February 9, 2022.

Ren glansis, men valparna glider vidare... 220209

PHOTO: AH

February 8, 2022

Barn och mamma springer upp och ner i skogen, över stock och sten. 220208

PHOTO: AH

Inca with her grandma. February 8, 2022

Inca med sin mormor. 220208

PHOTO: AH

February 8, 2022

Barn och mamma springer upp och ner i skogen, över stock och sten. 220208

PHOTO: AH

January 27, 2022.

220127

PHOTO: AH

January 13, 2022.

220113

PHOTO: AH

All litter, 4 puppies. January 1, 2022.

Alla 4 valpar i kullen. 220101

PHOTO: AH

6 days old. November 27, 2021.

6 dagar gamla. 211127

PHOTO: AH

2 days old. November 23, 2021.

2 dagar gamla. 211123

PHOTO: AH

2 days old. November 23, 2021.

2 dagar gamla. 211123

PHOTO: AH

2 days old. November 23, 2021.

2 dagar gamla. 211123

PHOTO: AH

1 day old. November 22, 2021.

1 dag gamla. 211122

PHOTO: AH

1 day old. November 22, 2021.

1 dag gamla. 211122

PHOTO: AH

 

Updated 2022-05-04

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström