År

hur gamla blir våra hundar och varför

 

 

Felaktig skötsel

De största flertalet hundar som dör idag, dör i förtid p g a felaktig skötsel.

De största flertalet av de hundar som dör p g a felaktig skötsel har denna felaktiga skötsel inriktad på psykisk vanskötsel.

 

 

Skötsel för långt liv

Vad kan vi göra för att få våra hundar att leva längre?

Sköta dem väl fysiskt såväl som psykiskt.

Stress är en oerhört stor risk i dessa sammanhang. Stress beror på felaktig mental skötsel men också ibland felaktig fysisk skötsel.

Stress ofta beroende på svagt ledarskap, avsaknad av trygghet, ibland i kombination med för lite aktivering.

 

 

Hundår - människoår

Hundens åldersbestämning jämfört med människor.

 

 

Mer om livslängden på hundar.

 

Uppdaterad 2019-07-29

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström