SPECIAL KNEP

 

Sjuka och därför handikappade hundar med smärta eller risk för skador vid felaktig beröring behöver man använda speciella knep för att hjälpa.

 

 

Sedan har vi de hundar som är svåra att hantera: Det är hundägarens ansvar att se till att deras hund är tam. Det innebär bl a att hunden ska kunna tas i överallt, tittas på överallt, och behandlas för allt som inte gör ont utan obehag. Något mindre än det är inte acceptabelt på en tam hund.

 

 

Veterinärer och andra hundvårdare har på sin lott att sköta sina jobb, utan att skada hunden. Ibland är man tvungen att hjälpa djur som inte är riktigt tama. Då kan det blir lite trixigare.

 

 

Vissa hundägare / skötare, hundtrimmare, djursjukvårdare, veterinärer o s v kan ha mycket nytta av dessa sidor, det handlar om att vara snäll mot hunden genom att kunna ge den sin skötsel utan att ge onödigt obehag och göra vårdaren trygg i att den inte ska behöva riskera lemmarna till mentalt dåligt skötta hundar.

Detta kapitel ligger mig varmt om hjärtat då jag själv tagit emot många hundar genom åren som klassats som "omöjliga", framför allt när jag trimmat och klippt hundar. Det är, som vanligt, inte hundarna som är "omöjliga" utan skötaren/vårdaren som inte har tillräckligt med kunskap att hantera ouppfostrade hundar och detta beror på att ägaren inte behandlat hunden bra mentalt så hunden har fungerat som en tam hund bör fungera.

Ju mer man har tränat på dessa grepp ju fortare går det att utföra detta när man ska göra något med motspänstiga hundar. Ju fortare man kan göra saker, ju mindre risk att hunden tröttnar och blir stökig. Ju snabbare, ju större chans att hunden inte överlistar dig genom att föregå dig efter ett tag.

Se alltid till att hunden känner sig lugn och trygg innan man slutar ett moment. Detta är hela grunden till en bättre start nästa gång.

 

Den som äger en "omöjlig" hund och bestämt sig för att komma tillrätta med detta kan ha nytta av denna sida.

Även den som jobbar med hund måste ha rätt att gå från jobbet utan att ha extra hål i sina kroppsdelar.

 

Det finns knep man kan ta till för att kunna sköta och behandla hundar utan att riskera att bli av med fingrarna etc eller riskera att skada hundar.

 

Vill man bli riktigt duktig på detta kan man prova dessa grep gång på gång på tama hundar. Till sist sitter greppen per automatik, vilket är det bästa. Ju mer man måste tänka när man utför momenten, ju längre tid tar momentet, ju osäkrare tycker hundarna vi är, ju mindre litar de på oss, ju längre tid tar det att få hunden trygg i behandling.

 

 

Sköta hunden utan risk för skötare eller hund

En hund har i regel svårt att bli vårdad av två orsaker, antingen har den aldrig blivit van vid hantering, eller så har den lärt sig att det är farligt/obehagligt/gör ont eller liknande. Hunden har alltså blivit skrämd för hantering.

Har man en hund som är krånglig att behandla så är det bra om man kan sätta fast den. Allt för att den ska bli lugn.

Naturligtvis får man aldrig sätta fast hunden så den får panik eller får smärta. Detta är ytterst viktigt.

Sätter man fast hunden så den känner sig trängd så kan hunden känna ett enormt obehag och också väckas i sin lusta att protestera.

Om man gör illa hunden får hunden vatten på sin kvarn, alltså att vård = fara.

Sätt hunden på en upphöjning som ger vårdaren rätt höjd att bekvämt jobba med hunden. Ska man vårda hela hunden brukar man säga att armhålan på vårdaren ska vara i höjd med manken på hunden eller som lägst högsta höjden på hundens överdel som brukar vara överdelen av hundens skalle.

Ska man t ex endast klippa klor och vårda fötter på hunden så kan man med fördel höja hunden högre. Tassen bör då vara kring brösthöjd på vårdaren.

Man ska se till att ha ett fast halsband på hunden, som hunden INTE kan ta sig ur, gör säkerhetskontrollen för att vara säker på att halsbandet är tillräckligt åtdraget. Halsbandet bör inte vara för brett, då blir det svårt att vårda hunden kring halsen. Se mer om halsbandet längre ner på denna sida.

Bordet bör allra helst stå så vårdaren lätt kan gå runt bordet.

Ifrån taket ska man ha en kedja med en hake som är extremt hållbar och kraftfull, en kedja som är lätt att reglera höjden på. Där sätter man fast hunden direkt i hundens fasta halsband när man lyft upp den på bordet.

Se till att lyft hunden korrekt. Se längre ner på denna sida hur man ska lyfta hundar så man inte skadar dem eller riskerar att bli skadad.

Att hunden ska sitta fast i kedja i taket är också en säkerhetsåtgärd så hunden inte hoppar ner och bryter benen, eller nacken.

Kedja av den enkla anledningen att vissa hundar kan vara extramt snabba på att bita av bandet! Det är något som aldrig ska utesluta. Jag ha själv haft hundar som försökt detta knep, och då har jag varit väldigt tacksam för mina säkerhetsåtgärder.

Sedan ska man ha en kraftig kedja med hake som man fäster i bordets ena kortsida. Den ska också fästas i hundens halsband.

När man fäster kedjorna så börjar man alltid med den ifrån taket, den ska sitta så den är rak, alltså inte slapp, men ändå inte spänd så hunden får svårt att stå bekvämt. Hunden ska stå normalt när man fäster den kedjan i halsbandet. Den kedjan ska inte medge onödig rörelsefrihet. Hunden ska inte kunna på fler nosen i bordet (där får man använda annat knep på t ex taxar och liknande byggda hundar, vilket inte är svårt då de i regel har så pass lång hals och stor front). När det är gjort gör man samma sak fram, men då är det av vikt att hunden står långt fram på bordet när man spänner den kedjan. Viktigt är fortfarande att hunden inte känner sig trängt och fasttagen. Hunden får på inget vis ha svårt att stå bekvämt.

I denna possition kan man göra i stort sätt allt utan att riskera att skada hunden eller att själv bli skadad.

När hunden ser att man gör vad man ska göra lungt och stilla, utan att något otrevligt händer brukar de flesta hundar bli lugna mycket fort.

Vissa hundar som är mer skrämda brukar det ta flera besök/behandlingar innan de blir bättre. Men man ser oftast på dem också att de blir lugnare med tiden för att till sist bli helt lugna.

 

 

Skötsel av hundar som behöver mer harmoni i sina liv, grunden

Grunden för korrekt mottagande av en besvärlig hund är din egen attityd.

Ibland är hundar extremt stressade. T ex är vissa hundar extremt stressade plötsligt, t ex när man ska klippa klor på hunden. Oftast beror det då på att ägaren är nervös för att klippa klor. Viktigast för att lugna en hund är att själv vara lugn.

Sätter man sig själv i ett zen-liknande tillstånd så blir hunden lugn som en filbunke mycket snabbt.

En bra hundvårdare är extremt lugn och tålmodig med hundar, det är då man får resultat snabbt också och hunden kan lära sig att känna sig trygg.

Under träning med att få hundar lugna kan man ägna sig åt bl a massage.

Men också se till att de får meningsfull aktivering.

De klarar inte att komma i balans om de inte får både ett bra liv och en bra relation.

Men först som sist, även om du inte kan påverka den hundens vardag, är att vara otroligt lugn och tålmodig, men orubblig. Hunden får inte komma undan, får inte smita. Man gör det man ska göra extremt lugnt utan minsta attityd till aggressivitet, utan enbart utstråla lugn.

 

 

Tvångsmetod eller behandla hunden med respekt

221212 När man behandlar hundar, t ex klipper klor, så är det många som lägger dem ner. Det är gott och väl om hunden fungerar på det viset. Alltså inga problem.

Vissa hundar däremot protesterar. De vill inte vara med. Ofta kommer ägaren fram till att ägaren är omöjlig att klippa klor på.

Många av dessa människor kanske tar hunden till en "expert". Dessvärre finns det många s k experter som också tror att man MÅSTE lägga ikull en hund vid kloklippning. Jag pratar alltså här om stolta hundar som vill få behålla sin värdighet.

Att lägga sig ner är på hundspråk att underkasta sig. Vissa anser att de måste trycka ner hunden och visa sig dominanta för att kunna klippa klor på dem, eller vårda dem på annat vis.

Själv har jag tagit över ett antal sådana hundar genom åren. Från veterinärer eller andra hundtrimmare. Eller hundägare som vänt sig direkt till mig på inrådan av deras veterinär eller vid förfrågan hos andra hundägare eller kanske hundtrimmare.

Jag har ALDRIG misslyckats med en enda av dessa hundar.

Dessa hundar har antingen redan första gången eller senast vid tredje besöket blivit exemplariska hundar, som vilken superhund som helst.

Detta är på inget vis en överdrift, snarare kanske tvärs om!

Jag antar att de blir tacksamma när de blir behandlad med respekt och värdighet istället för nertrycka och dominerade.

Vissa hundraser och individer är stoltare än andra. All form av tvångsmetod leder till protest och motstånd hos sådana hundar.

En bra hundskötare kan handskas med alla hundar, detta p g a att de behandlar hunden med respekt, alla hundar.

Ska man hanskas med andras hundar, en brokig skara hundar som har olika bakgrund och träning, eller brist på träning, så får man antingen använda olika metoder på alla, eller behandla alla respektfullt.

Hitta en behandlingsmetod som fungerar respektfullt på alla hundar. Det finns i nära nog alla fall sådana metoder.

Om man gör så, så använder man hundens eget språk för hundens bästa, så man samarbetar med hundens natur. Därmed har man alla förutsättningar att kunna behandla alla hundar, och få respekt från alla hundar. De flesta hundar kommer dessutom uppskatta behandlingen med tiden, om de blir behandlade med respekt.

Som hundägare är jag noga med att inte låta mina hundar behandlas respektlöst eller okunnigt, när jag låter andra sköta mina hundar så övervakar jag och förklarar och rättar till när det blir tokigt. På det viset kan jag också hjälpa till att höja kompetensen på de kloka vårdare som jag lämnar bakom mig när besöket är över.

 

 

SKÖTSEL

Man ska alltid försöka få hundar att känna sig trygg och INTE GÅ I KAMP med hunden. Man vänjer hundar pö om pö så den aldrig känner sig hotad eller obekväm. Läs mera här.

Att tvinga ner hundar i liggande är att tvinga hunden till underkastelse (ur hundens perspektiv). Det är ett sätt att våldföra sig på hundens sinne, om den inte är grundligt och regelbundet tränad i denna metod. Och vissa raser och individer spelar det ingen roll hur mycket man tränar med när det gäller underkastelsemetoder, utan de kommer aldrig ställa upp på detta. Dessa hundar anses oftast omöjliga, de går från behandlare till behandlare p g a det utbredda förvarandet av tvångsmetoder.

När jag trimmade hundar så hamnade massor av sådana hundar på mitt trim där de aldrig en enda gång var till besvär. De största flertalet, ca 95-99 % av dessa hundar var tvärs om mycket enkla att sköta. Något som jag kan svära på inte bara jag njöt av, utan också hunden!

Lugna hundar som finner sig det mesta blir i regel tryggare ganska fort om de slipper underkastelse och tvångsmetoder.

Ibland tar man hand om vanskötta hundar som måste behandlas omedelbart, för att bli friska. Då är det meningen att man ska kunna behandla hundar utan att skada dem eller sig själv.

 

 

Träna hunden att bli tam/behandlingsbar

Om man älskar sitt djur ser man till att den är tam. Tamdjur, till skillnad mot de flesta vilda djur, ska man kunna ta i överallt, undersöka och sköta. Kan man inte det, är djuret inte tam.

Om en hundvalp t ex strular vid tandtittning eller kloklippning eller liknande, så är det bra om man tar ett stadigt tag så hunden inte kan komma loss, men endå får man aldrig klämma åt, det får inte göra ont eller vara obehagligt. Hundvalpen kan svänga och försöka ta sig loss, ju mer fixerat man kan hålla valpen så den inte kommer någonstans, ju fortare lugnar de sig och inser att den inte kommer någonstans, det är bara att "gilla läget" för valpen och sedan är det bara att titta på tänderna.

Ger man valpen några sekunder så den hinner bli lugn så är det toppen, det kan komma några få sådana protester, men sedan har hunden gett sig och finner sig i att få munnen inspekterad.

Tänk dig en valp som man håller i band och den drar i kopplet, så "vinner" den några cm nu och då, så tar det längre tid innan dessa hundar slutar hoppa och försöka komma loss. Tar man samma hund och t ex ställer sig på kopplet så kommer inte hunden en enda cm längre bort, och då kommer den lära sig det samma på en jättekort tid.

Vi som är äldre har alla varit med om alla dessa hundar som setat bundna utanför affärer. Varför rycker och sliter inte de hundarna för att komma loss? Enkelt, de får inte väggen att röra sig en minsta lilla bit, hur mycket de än försöker. Då blir de lugna. Anledningen till lugnet är enkelt, de känner sig trygga i den vetenskapen att väggen ger bestämt besked, hit men inte längre, vad du än provar. Den vet då snabbt vilka regler som gäller och känner sig lugn.

Vanligaste felen vi gör att att bli arg på hunden, tilltala dem med arg röst, ge dem chansen att få vinna lite nu och då i sitt uppsåt och ger upp för fort. Ha tålamod, ge hunden tid, var i-stadig "som en vägg". Lungt och stilla. Resultatet kommer väldigt fort då.

Ju oftare människan misslyckats tidigare med den speciella hunden, ju fler knep har den lärt sig att ta till. Då får man bara hålla på lite längre, men ovan metod fungerar utmärkt även på vuxna hundar som tidigare ansetts som "omöjliga".

Det som på en valp tar sekunder, tar på en vuxen som är vältränad i att slippa många minuter, per moment! Ju fler lyckade träningar, ju lättare blir det med nästa. Första 3-5 momenten man lär en vuxen hund att finna sig i är ofta testrundan, sedan blir det lätt, som på en valp.

Det är aldrig problem att inspektera och sköta en hund. Däremot finns det många metoder som är väldigt dåliga.

 

 

Leonardo

Det är hur många hundar som helst som jag fått ordning på bara genom att ge dem tid att inse att de inte kan köra med mig, utan att det är jag som "håller i spakarna" på detta ställe. En hund som jag både beundrar och beklagar är min egen Leonardo, han var tidigare sövd (hos tidigare ägare) för att kunna klippa klor m m, men idag finns inte skuggan av ett problem. Han står som vilken utställningshund som helst vid all skötsel, inklusive tandstensskrapning.

Jag hade kungligt roligt åt alla 100-tals försök och varianter Leonardo provade, i princip alla undanflykter jag känner till utom att ta till tänderna. Han försökte inte en endaste gång ta till tänderna!

Hur blev han då sådan? Många har provat att "besegra" honom, men ingen har lyckats. Hunden är dessutom extra ordinärt intelligent. Han hade finslipat massor av metoder.

Jag är en stor beundrare över Leonardos intelligens. Dessutom älskar jag att få mina kunskaper satta i praktisk test. Det var fantastiskt roligt. Att se det strålande resultatet efter en otroligt kort stund är något som jag njuter av. Att se hunden bli behagligt avslappnad och trygg på några minuter är en otroligt stor glädje. Harmonin lägrar sig på kort tid och normal balans uppnås där hunden är hund och människan är överhuvudet i familjen.

 

 

Halsband

Vid säker vård är det av yttersta vikt att ha ett halsband som hunden inte kommer ur som är lämpligt för det tillfället. Många gånger ska man använda fast halsband. Att få det säkert är inte alltid självklart, oftast sitter de farligt löst och osäkert. Så kan det inte vara när det gäller säker vård. Läs om säkert halsband. Läs under rubriken "Halsband, fasta eller stryp?" om hur man testar om fasta halsband är säkra eller inte.

 

 

SÄKER VÅRD AV HUND

Man får ALDRIG NÅGONSIN lämna en hund ensam på bord, den ska ha ständig bevakning, den får inte vara längre bort från dig än vad dina händer når! Släpper du handen från hunden så ska ögonen vila på hunden HELA TIDEN!

Trots det är det enkelt för en hund, speciellt ung hund eller en hund som man tagit omhand och inte är så van vid hantering, att den försöker kasta sig över bord, en hund kan både skada sig eller t o m dö av ett sådant fall. Man måste vara rädd om sin hund!

Man kan med fördel ha ett koppel, eller ifall hunden vill bita i koppel, en kedja, som hänger från taket eller väggen bakom vård bordet (det är alltid bra ifall bordet är i storlek med hunden så hunden inte kan "dansa runt" för mycket på bordet) där man sätter fast hundens halsband och ifall hunden trots det stökar runt mycket kan man fästa ett annat band i bordets kortsida som man också snör fast i hundens halsband.

 

Vi tackar snälla Bianca för hjälpen

 

 

KLIPPA KLOR PÅ STOR OCH STYGG HUND

Måste man akut klippa klor på en väldigt stor hund som man inte har så lätt att plocka upp på bord och som inte är rätt socialiserad så kan man bara sätta på den ett fast halsband, fästa koppel, eller kedja ifall hunden vill bita av band, högt upp på en vägg eller i taket, så sätter man bandet eller kedjans hake i höjd med hundens naturliga ståställnings överdel av hals och fäster hunden. Sedan är det bara att krypa på alla 4´a och klippa på. Vad hunden än försöker göra når den inte ner.

Snurrar den som en propeller kan man även festa den i en bit kedja eller band i framänden så det är svårt för den att springa runt (jmf bild ovan). Är den fortfarande för stökig kan man göra detsamma efter en vägg, så kan en stå och hålla i midjan på hunden mot väggen, då har hunden ingen chans att snurra, bita den som klipper eller den som håller.

Hunden har alla chanser att stå fritt i behaglig ställning, när den kommer underfull med det kommer den till sist bli lugn. Detta kan ta en minut eller 10 behandlingar eller mer. Det beror på ägaren/skötaren och deras skicklighet i kombination med hur många gånger hunden har vunnit kampen tidigare. Ju exaktare man är, ju snabbare man lyckas utan att förlora sig i missriktad sympati eller stress, ju fortare hjälper man hunden att komma över sina problem.

Jämför metoden ovan på bord.

 

 

BERÖRING

Vissa hundar är känsliga i skinnet vid beröring. Det finns tre troliga orsaker till det.

  1. Hunden har ont eller annat fysiskt obehag

  2. Hunden har dålig erfarenhet

  3. Hunden är inte tillräckligt socialiserad

Ett sätt att hjälpa hunden vid den beröringen är att se till att ta i hunden i ett förtroendeingivande sätt och hålla kvar handen, mjukt och försiktigt, inte lyfta handen och lägga tillbaka den, utan ha kvar kontakten genom hela undersökningen, inspektionen. Jag förbereder hunden genom att visa att jag vill klappa den för att jag tycker om den, detta mitt framför ögonen på hunden i långsamma rörelser så den hinner förbereda sig, sedan kvarhåller jag handen och känner över hunden från fram till bak, sakta men säkert, med lätt hand, och mjukt beröm och gärna med en godbit efteråt, om hunden är duktig att äta och har en sund aptit, så den är "mutbar".

Man ska naturligtvis ta reda på om hunden har ont eller annat fysiskt obehag.

Man får, om det visar sig att hunden inte har fysiska belastningar, träna på detta vis om och om igen. Förstärk detta för att så småningom bli en trevlig upplevelse för hunden förstärka med lek, godsaker eller vad som helst som motiverar hunden att tycka detta är trevligt. Oavsett om hunden är dåligt tränad / socialiserad, eller har obehaglig erfarenhet så är det bara att träna på, så släpper det, mer eller mindre, till sist.

Släpp och lägg inte på handen om och om igen, vid varje ny beröring börjar obehaget om för hunden.

Vid possitiv träning ska 10 upplevelser vara trevlig mellan varje negativ händelse, därför gäller det att inte upprepa det för hunden obehagliga upplevelsen att bli nuddad vid, utan låt det övergå i possitiv erfarenhet och kvarhåll det momentet så länge som möjligt utan att göra det otrevligt för hunden.

 

 

TABLETTER

Att få i en hund tabletter är inte alltid det lättaste, speciellt om om man har fingrar tjocka som ballonger p g a reumatism. Enkel hjälp är alltid välkommen.

Det finns nu ett utmärkt hjälpmedel som de säljer på apoteket.

Denna fyller man med tablett och vatten som hjälper till när det snabbt framkallar sväljreflexen på hund.

 

 

 

TANDVÅRD AV LITEN MOTSPJÄRNANDE HUND

Det går utmärkt att linda in en liten hund i en stor handduk så bara huvudet tittar fram. En håller hunden och en annan skrapar tänderna.

Om en hund försöker bita, så försöker de nästan aldrig bita dem som håller fast dem, utan de som skrapar, eller klippet klor, alltså dem som gör hunden illa, ur hundens synvinkel.

 

 

FASTHÅLLANDE AV STYGG HUND

Oftast är det bästa att träna en stygg hund att bli snäll, fast man ska naturligtvis inte riskera livet på kuppen om man måste fasthålla en stygg hund. En hund som man kan hantera är betydligt lyckligare och lättare att hålla i bra skick så den får leva ett så friskt och sund liv som möjligt. Tänk själva att t ex gå med ständig tandvärk för att man fått för lite omvårdnad och träning!

En hund som upprepade gånger får sig tvingad på sin vård utan att man för den skull trycker ner hunden kapitulerar till sist, många lär sig t o m att uppskatta behandlingen med tiden. Det är som de märker med tiden att man hjälper dem.

Detta är ingen träningsmetod, utan något man tar till om man måste sköta en hund akut utan att hinna träna den först. Alla hundar ska tränas från valpstadiet. Men jag har själv tagit hand om massor av äldre hundar, många av dem har inte varit tränade att bli behandlade!

Man kan hålla en hund utan att för den delen riskera att bli biten. Man har hunden ståendes framför sig, för liten hund är det bäst ifall den står på bord för att komma i bra höjd. Man sätter på hunden ett fast halsband. Tar tag med båda händerna runt halsbandet i ett grepp där man för in händerna underifrån i halsbandet när man är stående framför hunden, sedan är det bara att hålla ihop armbågarna (på sig själv) medan en annan gör det man måste med hunden.

En tumme placeras bakom käkbenet på var sida, med dem kan man styra ansiktet till viss del, om hunden inte är för stor och stark, men håller man bara ihop armbågarna så kan hunden inte komma ut den som håller fast den.

Samtidigt är det absolut vanligaste att hundar försöker bita, ifall de är så pass ouppfostrade, den som behandlar dem, inte den som håller fast dem.

 

Vi tackar Nitro för hjälpen, världens snällaste hund!

 

 

KLIPPA KLOR PÅ LITEN STYGG HUND

Om man är två kan den ena ta hunden i famnen med hundens rygg åt sig, den håller en arm runt hundens hals och en arm runt hundens midja, på så sätt står hundens fötter rakt ut, då kan den andra klippa i lugn och ro utan problem och risk för skador på varken människor eller hund.

Små hundar är ofta vana vid den typen av att bli burna och hållna, så för dem är det i regel förknippat med välbehag och hjälper så till att fortare få hunden att komma över sin stress och oro.

 

 

Fasthållande av huvudet på en hund

Att hålla huvudet still på en hund, som inte är tränad att bli behandlad, kan vara ett bra sett för att t ex lättare kunna vaccinera en hund, kolla på tänderna, kollar öronen eller liknande.

På en stor hund så fixerar man käkarna i vänster respektive höger hand med tummgreppet, ett eller några fingrar på vardera hand krokar man i ett fast halsband. Se bilden på Nitro ovan.

På en liten hund kan man använda samma knep eller så håller man en hand över skallen på hunden, lillfinger och tumme sträcker man ut mot respektive kind. De tre fingrarna i mitten håller man på skallen mellan öronen. Den andra handen håller man med handflatan upp under hakan på hunden. Tumme och pekfinger sträcker man upp och lägger bakom vardera käke. Ringfinger och pekfinger lägger man på vardera sida av nosen och långfingret under nosen.

Det senare greppet gör också huvudet mer still i vågrätt (höger-vänster) rörelse och framför allt i lodrät (upp-ner) rörelse.

I brist på hjälp för dagen så får jag visa greppen separat så jag kan ta bilden med den andra handen. Nedre handen är lite väl vinklad, den ska hållas mer nerifrån men då jag skulle fota med andra handen så gick inte det.

 

Vi tackar båda våra fotomodeller för hjälpen, båda är högst tama och
därför kan man göra vad man vill med dem, de vill helt enkelt bli omskötta.

Nedre handen

Övre handen

 

Håller man på rätt sätt kommer hunden inte loss och man kan inte göra den illa eller skada den.

I båda fallen fungerar händerna som ett slags halsband, man ska hålla lätt men tätt. Man ska inte ge hunden ett intryck av att den är fasthållen, det kan sända hunden i panik om man håller hårt. Man håller fast, mjukt och kärleksfullt medan den andra gör det den ska. Om hunden försöker slingra sig så håller man något fastare i någon sekund. Så fort hunden slutar att slingra sig så lättar man trycket OMEDELBART. Man får INTE göra illa hunden, då skrämmer man den för behandling, och det får absolut inte ske. Då kommer hunden för varje behandling att bli värre, istället för bättre. Å andra sidan så låter man hunden komma loss vid varje försök så blir det svårare att lyckas för varje gång.

Gör man rätt så ser hunden att man respekterar den men att man inte ger sig. Att man gör det man ska och sedan belönar hunden. Att det inte är obehagligt att ställa upp på alla möjliga behandlingar utan tvärs om, är trevligt. Hunden beundrar lugn fasthet.

 

 

HJÄLPMEDEL

Munkorgar av olika konstruktioner är ett bra hjälpmedel. Munkorg kräver rätt storlek, behandlar man olika hundar dagligen, likt en hundtrimmare eller veterinär så måste man ha många storlekar och modeller tillgängliga.

Kragar som man har för att förhindra att hunden biter på sig kan också fungera som hjälpmedel för att förhindra att hunden kan göra illa oss under behandling.

Man kan också göra sin egen tonikett, det kan man göra av t ex gasbinda. Gasbindan är mjuk och lite elastisk vilket gör det till lämpligt material. Ta en remsa och lägg över nosen, gå ner och korsa den under hakan och för upp ändarna mot nacken nedanför öronfästena och knyt i nacken. Man kan också på en lång näsa linda två varav kring näsan.

 

Vi tackar Aurora för hjälpen,
världens snällaste hund.

 

 

Närma sig hund

Att närma sig en hund som inte vill ha dig nära kan kräva en speciell teknik.

Om en hund känner sig hotad av en människa kan man prova att närma sig den genom att gå mycket sakta ett steg i taget i sidled, närmande hunden i sidan. Det är viktigt att rörelserna är mjuka, inte ryckiga.

När man till sist står med hunden vid sin sida kan man sakta böja sig ner och ta i hunden, med handen underifrån hunden, sett ur hundens perspektiv.

Det är dock viktigt att hunden hela tiden ser vad du är på väg att göra, så du är tydlig mot hunden.

Man kan preparera sina händer och underarmar genom att dra lite hundgodis över dem.

Man kan också nynna mjukt och försiktigt, så hunden hela tiden känner att man är där, och närmar sig, men i fullt lugn och harmoni som ljudet utstrålar.

Då har man gjort sig väldigt ohotande i hundens ögon.

Har man en ägare/hundförare som kan ge över ett koppel så du får kontroll över hunden via kopplet direkt, se nedan.

Ska man sätta in en hund i bur eller box för att sedan ta ut den, se ovan. Man kan också låta hunden gå i koppel i sådana lägen. Man kan låta kopplets handtag vila utanför buren/boxen för lättare access till hunden. Har man inte ögonen på hunden hela tiden ska man INTE lämna den med koppel på.

 

 

Lyfta hund utan att skada den

När det gäller lyftande och bärande av ömtåliga hundar, t ex högdräktiga tikar, hundar med onda ryggar etc, så kan man lätt lära dem att gå in i en tygbur som man drar upp dragkedjan i och bär försiktigt.

På det viset tvingar man inte in hundar i för dem olämpliga och ibland t o m skadliga possitioner.

Tygburen är extra bra då den är aningens mjuk och därmed en aning formbar kring hunden. Lagom för att ge hunden tillräckligt stöd och säkerhet, men formbar nog för att inte bli allt för stum framför allt vid lyftandet och nedställandet.

Man kan också ha en vanlig bur med en jättetjock kudde i botten. Eller både ock.

Jag använder sådana t ex när en högdräktig ska fraktas i trappor eller tas upp i en bil, löptikar ska tas förbi ett gäng hanhundar o s v. Jag kallar det för att gå in i "hissen".

 

 

Lyfta ovillig hund

Att lyfta en hund som är beredd på attack kräver en viss teknik. För ner handen försiktigt till sidan av hundens hals. Ta ett bastant tag vid halsens bortre sida uppifrån, se till att det greppen inte lossnar. Ta din bortesta hand (från hunden sett) och för in under buken på hunden och luft utan att ta bort taget vid halsen. När man sedan släpper hunden är det den hand man satte dit först man släpper sist, efter att hunden känner sig helt lugn och trygg igen. Släpper man innan hunden är lugn kommer nästa försök bli sämre. Väntar man in tills hunden är lugn innan man släpper så kommer det inte behövas många upprepningar innan lyftet går på rutin utan protester.

 

 

Lyfta ilsken hund

Det vanligaste med arga hundar är att de ger sig på den/det som håller den tillbaka eller behandlar hunden utan dess vilja att medverka. Den vill ha stopp på det hela. Oftast så ger den sig inte på bi-personer eller kroppsdelar som inte aktivt rör dem eller behandlar dem.

Man kan lyfta en ilsken hund utan att riskera att bli biten. Först ska kopplet på, med ett halsband som hunden INTE kan ta sig ur. Är man högerhänt så tar man kopplet i höger hand och hunden på vänster sida. Ställer sig intill hunden så hunden står i samma riktning som du tätt intill ditt vänstra ben och tittar framåt (ta det lugnt och vänta på rätt tillfälle, om hunden stannar upp i fel possition så ta ett litet steg i annan riktningar till ni hamnar i rätt possition). För ner vänster arm och kroka den kring midjan på hunden samtidigt som du tar höger hand och för den så långt fram du kan komma. Om hunden försöker vända sig blir kopplet spänt och hundens huvud når inte bak till midjan, där din vänsterarm är, och försöker hunden träffa dig i högerhanden/armen framåt, vilket är extremt ovanligt, så kommer den inte fram då den vänstra handen håller fast hundens midja. Hunden kan inte skadas och du går säker.

Är du vänsterhänt så gör du naturligtvis tvärs om, du spegelvänder det hela.

 

 

LYCKA TILL!

 

Uppdaterad 2022-12-12

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström