Lydnad

 

Lydnad bygger på gamla militära upplägg. Det finns ett ordentligt regelverk kring detta för den tävlingssugna.

Rallylydnad finns det också regler för om man vill tävla.

Så på SKK´s hemsida för regelverk för tävling.

 

 

Till vardags kan man träna in vad som behövs och hund och ägare tycker är skoj.

Det finns egentligen endast väldigt få saker man inte kan lära en hund. Det är ofta fantasin hos ägarna som är största hindret i moment man kan lära sin hund.

 

 

Rallylydnad

Detta är ett begränsar antal moment som ska gå på tid. Fart och fläkt.

 

 

Olika kommandon på hundar

Enligt somliga ska alla hundar kunna: Ner - Hit - Sitt - Ligg - Nej - Stanna - Fot.

Mina hundar kan vänd, tyst, gå ner (med pekande), gå upp (med pekande), gå dit (med pekande), hit, stanna/stilla. Mina hundar följer alltså mina riktesangivelser, kommer och stannar. Dessutom får de lära sig att bli tyst på kommando.

Jag själv har inte behov av alla kommandon som somliga anser att alla hundar ska ha.

Vad är det då för "fel" på vissa kommandon? Inga alls.

I mitt personliga fall så känner jag inget behov av att hundar ska ligga eller sitta på kommando. För mig är det däremot viktigt att jag får hundarna att sakta ner, vid behov. Att vara lugna. Det ger de mig när de ser att det är tid för det, att jag visar dem att det är det jag söker. Jag har inget kommando via ord för det, utan kroppsspråk. Att ha hundar att sitta i tid och otid gör att jag som har utställningshundar måste träna in ett kommando till, d v s stå. Eftersom det är det naturliga för en hund att ha stående utgångsläge och jag inte känner behov av att sätta mina hundar i underlägsen ställning (som ligg och sitt är) så bryr jag inte mig om det och sedan står hundar naturligt, som de är födda till.

Att gå fot anser jag fullständigt överflödigt. Jag visar mina hundar med mitt kroppsspråk när de ska "gå fint". Jag har inget ord för det. Om jag har långt koppel går de ofta i kopplets längd, utan att dra. Har jag kort koppel som i stan, på utställningar, hos veterinären o s v så går hundarna fint i kopplet utan att dra i det. Ord anser jag inte behövs för det.

De kommandon mina hundar kan, kan de med tysta kommandon också, alltså utan ord, enbart med kroppsspråk och andra signaler.

Jag tror att var och en måste bestämma själva vilka kommandon som behövs och är önskvärda i ert hem. För det behöver man ta sig en funderare över vad varje kommando är bra för.

 

 

Glöm inte att ha SKOJ med din hund, det är tjittet som binder er samman.

En glad hund är en glädje för sin ägare, en glad ägare är en glädje för hunden. Ju gladare hund, ju gladare ägare som ger gladare hundar...

 

Uppdaterad 2018-07-12