Könsfördelning

 

200107 Förklara detta, om ni kan. Jag kan bara gissa.

 

Tittar man över tid så ser man att i början var det normal könsfördelning på Pia´s Japaneser (alltså ca 50 % hanhundar / 50 % tikar), sista åren är det igen normal könsfördelning, däremellan var det ojämn könsfördelning.

Då det är hanhunden som bestämmer könet på sin avkomma, så borde det alltså följa vilka avelshanar jag nyttjat under denna tid, men det stämmer heller inte i min uppfödning. Flera raser, många olika individer.

Jag hittade lösningen för att få könsfördelningen jämt fördelad igen, men det tog tid!

Efter en rapport om att kvinnor födde mest pojkar när det var krigstid, när de flesta aktiva männen var borta i krig, så drog jag slutsatsen att karlarna som var hemma till fruarna tillfälligt passade på att tillverkade mer män för att kompencera bristen på karlar på hemmaplan eller kanske för att få hjälp i fält? Eller båda...

Detta fick mig att fundera över om det saknades hanhundar i flocken där tikarna var kunde kanske samma sak inträffa. Jag började ha hanhundar och tikar strikt uppdelade så de inte träffades i stort sätt annat än under parning och promenader under en tid. Strax efter jag startade med uppdelningen så startade den ojämna könsfördelningen i kenneln. När jag upphörde med det så återställdes könsfördelningen till det normala igen som i ett trollslag. Fördröjning förekom inte. Alla som PARADES efter särandet mellan könen fick ojämn fördelning (mest hanhundar). De som var dräktiga när särandet skedde fick normal könfördelning i sina kullar.

Samtidigt har jag vänner som har eller har haft enbart tikar i sina kennlar, ibland i årtionenden, och alltid åkt till hanhunden för parning, där har könsfördelningen inte varit onormal annat än tillfälligtvis och det har rättat till sig under tid, så det är alltså fullt normala förhållanen om man utgår ifrån slumpens princip, vilket normalt könsfördelning gör.

 

Här hade jag delat upp hanhundar och tikar i strikt olika flockar.

1+0 20031015 Papillon Hanhund Pia´s Fier Fidéle Fils Fleur P Kläpphällans Moritz F Kläpphällans Siberia F 2 cert
2+0 20040129 Japanese chin Hanhund Pia´s Ghao Gao-Bang VS ck Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert Phantasy Pan For Gold VR
3+0 20040129 Japanese chin Hanhund Pia´s Guangzhou Ging-Guan VS Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert Phantasy Pan For Gold VR
4+0 20040129 Japanese chin Hanhund Pia´s Guangdong Gu-Yi-Gao VS 1 cert Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert Phantasy Pan For Gold VR
4+1 20040129 Japanese chin Tik Pia´s Ging-Dao Gili VS Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert Phantasy Pan For Gold VR
4+2 20040129 Japanese chin Tik Pia´s Gongzi-Guang Guniang VS Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert Phantasy Pan For Gold VR
5+2 20040508 Japanese chin Hanhund Pia´s Han Hua-Goufeng SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS Pia´s Vajima Vaka-Yama VS
6+2 20040521 Papillon Hanhund Pia´s Incroyable P Kläpphällans Moritz F Kläpphällans Siberia F 2 cert
7+2 20040521 Phaléne Hanhund Pia´s Idole F Kläpphällans Moritz F Kläpphällans Siberia F 2 cert
8+2 20040521 Phaléne Hanhund Pia´s Image F Kläpphällans Moritz F Kläpphällans Siberia F 2 cert
9+2 20040701 Japanese chin Hanhund Pia´s Jin-Hong Fang SE UCH Pia´s Boyo Bosumi-Bago VR Pia´s Extra Es-Meralda VS 1 cert
10+2 20040701 Japanese chin Hanhund Pia´s Jin-Hong Son SE UCH Pia´s Boyo Bosumi-Bago VR Pia´s Extra Es-Meralda VS 1 cert
11+2 20040701 Japanese chin Hanhund Pia´s Jin-Jang Son SE UCH Pia´s Boyo Bosumi-Bago VR Pia´s Extra Es-Meralda VS 1 cert
11+3 20040701 Japanese chin Tik Pia´s Jchi-An Wei Xin SE UCH Pia´s Boyo Bosumi-Bago VR Pia´s Extra Es-Meralda VS 1 cert
12+3 20040924 Japanese chin Hanhund Pia´s Kang-Mei Tong SE UCH Pia´s Boyo Bosumi-Bago VR Pia´s Ukushima Uwa-Jima VS
13+3 20040924 Japanese chin Hanhund Pia´s Kwan-Ang Chi SE UCH Pia´s Boyo Bosumi-Bago VR Pia´s Ukushima Uwa-Jima VS
13+4 20040924 Japanese chin Tik Pia´s Kiechi Mei-Mei SE UCH Pia´s Boyo Bosumi-Bago VR Pia´s Ukushima Uwa-Jima VS
14+4 20050316 Japanese chin Hanhund Pia´s Li-Chi Ti-Bi Picatchu VS SE UCH FI UCH Pia´s Ave A-Migo VS Pia´s Ukushima Uwa-Jima VS
14+5 20050316 Japanese chin Tik Pia´s Li-An Takiama SE UCH FI UCH Pia´s Ave A-Migo VS Pia´s Ukushima Uwa-Jima VS
14+6 20050316 Japanese chin Tik Pia´s Li-An Sun Lulu SE UCH FI UCH Pia´s Ave A-Migo VS Pia´s Ukushima Uwa-Jima VS
15+6 20050402 Japanese chin Hanhund Pia´s Mao-Mao Masako VS SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS Phantasy Pan For Gold VR
15+7 20050402 Japanese chin Tik Pia´s Mai-Mai Toyoko SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS Phantasy Pan For Gold VR
15+8 20050402 Japanese chin Tik Pia´s Mai-Mai Sugiama Ami VS SE UCH SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS Phantasy Pan For Gold VR
16+8 20050402 Japanese chin Hanhund Pia´s Nippon-Boy VS Kitteka Roströd Ruskdag VR Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS 1 cert
17+8 20050621 Japanese chin Hanhund Pia´s Nip Na-Sai SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS Pia´s En-An Kumamato VR
17+9 20050621 Japanese chin Tik Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS SE UCH SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS Pia´s En-An Kumamato VR
18+9 20050709 Japanese chin Hanhund Pia´s Oma Deng-Ping VS Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert Pia´s Extra Es-Meralda VS 1 cert
19+9 20050709 Japanese chin Hanhund Pia´s Oma Nan-Fang VS Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert Pia´s Extra Es-Meralda VS 1 cert
20+9 20050709 Japanese chin Hanhund Pia´s Oma Ziao-Ping VS Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert Pia´s Extra Es-Meralda VS 1 cert
21+9 20050912 Japanese chin Hanhund Pia´s Ping-Pong Wang SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS Pia´s En-An Himeji VS ck
21+10 20050912 Japanese chin Tik Pia´s Ping Chun-Sue SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS Pia´s En-An Himeji VS ck
21+11 20050912 Japanese chin Tik Pia´s Ping Mei-Kei SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS Pia´s En-An Himeji VS ck
22+11 20051007 Japanese chin Hanhund Pia´s Qing-Lei Han-Han VS SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS 1 cert
22+12 20051007 Japanese chin Tik Pia´s Queen-Lei Ling-Lea VS SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS 1 cert
23+12 20060312 Japanese chin Hanhund Pia´s Malic Toto Dong-Chen Raicho VS SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR
24+12 20060312 Japanese chin Hanhund Pia´s Yoko Name Jaka-Moko VS SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR
24+13 20060312 Japanese chin Tik Pia´s Bon-Bon Zou Zou Boneca VS SE UCH SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR
24+14 20060312 Japanese chin Tik Pia´s Shauna Sho-Zuka Esperanca VS SE UCH SE UCH FI UCH Odessa´s Kiril VS SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR
25+14 20060308 Japanese chin Hanhund Pia´s Boy In Red VR Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck Phantasy Pan For Gold VR
26+14 20060907 Japanese chin Hanhund Pia´s Na-Mas-Te Hai-Jan Honda VS Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS
27+14 20060907 Japanese chin Hanhund Pia´s Na-Mas-Te Liu Tui-Lan VS Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS
27+15 20060907 Japanese chin Tik Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS
27+16 20060907 Japanese chin Tik Pia´s Na-Mas-Te Yaiya Ti-Lo VS Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS
28+16 20060912 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Alegre SE UCH Astra Bravissimo Benjamins SE UCH Laws Of Attraction Do Castelo De Alfaia
29+16 20060912 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Contente 3 cert SE UCH Astra Bravissimo Benjamins SE UCH Laws Of Attraction Do Castelo De Alfaia
30+16 20060920 Japanese chin Hanhund Pia´s Li Han-Jung Rui SE UCH Pia´s Ta-Ti To VS Pia´s En-An Himeji VS ck
31+16 20060920 Japanese chin Hanhund Pia´s Chong-Qing Chang Rui SE UCH Pia´s Ta-Ti To VS Pia´s En-An Himeji VS ck
31+17 20060920 Japanese chin Tik Pia´s Tzen En-Lai Rui VS SE UCH Pia´s Ta-Ti To VS Pia´s En-An Himeji VS ck
31+18 20060927 Papillon Tik Pia´s Délicat P Pia´s Cowboy P Kläpphällans Siberia F 2 cert
32+18 20061004 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Impaciente SE UCH Astra Bravissimo Benjamins SE UCH Love Actually Do Castelo De Alfaia
33+18 20061004 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Ardente SE UCH Astra Bravissimo Benjamins SE UCH Love Actually Do Castelo De Alfaia
33+19 20061004 Itaiensk vinthund Tik Pia´s Zelosa 3 cert SE UCH Astra Bravissimo Benjamins SE UCH Love Actually Do Castelo De Alfaia
33+20 20061004 Itaiensk vinthund Tik Pia´s Delicado SE UCH Astra Bravissimo Benjamins SE UCH Love Actually Do Castelo De Alfaia
34+20 20070306 Japanese chin Hanhund UCH Pia´s Kymaro Guang-Xi VS SE UCH NO SE UCH Hin Satori Yamamoto Yasumo VS SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS
35+20 20070306 Japanese chin Hanhund Pia´s Kymaro Kai-Ba VS SE UCH FI UCH LUX CH FR UCH INT UCH SE UCH Hin Satori Yamamoto Yasumo VS SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS
36+20 20070306 Japanese chin Hanhund Pia´s Kymaro Naka-Tomo VS 1 cert SE UCH Hin Satori Yamamoto Yasumo VS SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS
36+21 20070306 Japanese chin Tik Pia´s Kymara Chey-Ling VS SE UCH Hin Satori Yamamoto Yasumo VS SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS
37+21 20070315 Japanese chin Hanhund Pia´s Jang-Kai Yuppie VS Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS 1 cert
38+21 20070315 Japanese chin Hanhund Pia´s Kai-Shek Yuppie VS Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS 1 cert
39+21 20070315 Japanese chin Hanhund Pia´s Shang-Shaw Yuppie VS Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS 1 cert
40+21 20070315 Japanese chin Hanhund Pia´s To-Kai-Ba Yuppie VS Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS 1 cert
41+21 20070315 Japanese chin Hanhund Pia´s Xi-Hum Yuppie VS Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS 1 cert
42+21 20070315 Japanese chin Hanhund Pia´s Yo-Gi-Uh Totti Yuppie VS Pia´s Dichu Da-Hatchu VR ck Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS 1 cert
43+21 20070315 Japanese chin Hanhund Pia´s Ching-Chong Kaza-Yoshi VR 1 cert SE UCH Hin Satori Yamamoto Yasumo VS Phantasy Pan For Gold VR
44+21 20070315 Japanese chin Hanhund Pia´s Ching-Chong Haruko VS SE UCH Hin Satori Yamamoto Yasumo VS Phantasy Pan For Gold VR
45+21 20070315 Japanese chin Hanhund Pia´s Ching-Chong Akiko VR SE UCH Hin Satori Yamamoto Yasumo VS Phantasy Pan For Gold VR
45+22 20070321 Japanese chin Tik Pia´s Ma-Mo Higashiyama Ki-Ko VR Pia´s Guangdong Gu-Yi-Gao VS 1 cert SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR
45+23 20070321 Japanese chin Tik Pia´s Ma-Mo Lin Chin-Tchi VR 1 cert Pia´s Guangdong Gu-Yi-Gao VS 1 cert SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR
46+23 20070326 Japanese chin Hanhund Pia´s Yang-Ying Koi-Wa Kee VS Pia´s Guangdong Gu-Yi-Gao VS 1 cert Kläpphällans Mimmi VS
47+23 20070326 Japanese chin Hanhund Pia´s Yang-Ying Miyomoto VS Pia´s Guangdong Gu-Yi-Gao VS 1 cert Kläpphällans Mimmi VS
48+23 20070326 Japanese chin Hanhund Pia´s Yang-Ying Yasujiro VS Pia´s Guangdong Gu-Yi-Gao VS 1 cert Kläpphällans Mimmi VS
48+24 20070326 Japanese chin Tik Pia´s Yang-Ying Ibusuki Xi-An VS 1 cert Pia´s Guangdong Gu-Yi-Gao VS 1 cert Kläpphällans Mimmi VS
49+24 20070503 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Preto Rapas Até Kurt SE UCH Skogsville´s Let´s Dance With T M SE UCH Love Actually Do Castelo De Alfaia
50+24 20070827 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Fino Loiro Japonica´s Dyllan 2 cert Brisa Do Castelo De Alfaia 2 cert
50+25 20070827 Itaiensk vinthund Tik Pia´s Gentil Morena Japonica´s Dyllan 2 cert Brisa Do Castelo De Alfaia 2 cert
50+26 20070827 Itaiensk vinthund Tik Pia´s Bon Loira Japonica´s Dyllan 2 cert Brisa Do Castelo De Alfaia 2 cert
51+26 20070921 Japanese chin Hanhund Pia´s Gwang-Tji Sun Snowbird Bonifacio VS Kläpphällans Mimmi VS
52+26 20070921 Japanese chin Hanhund Pia´s Tama-Haka Sun VS Snowbird Bonifacio VS Kläpphällans Mimmi VS
53+26 20070921 Japanese chin Hanhund Pia´s Yenk-Lan Sun VS Snowbird Bonifacio VS Kläpphällans Mimmi VS
53+27 20070921 Japanese chin Tik Pia´s Li Cha-Chi Sun VS NO UCH Snowbird Bonifacio VS Kläpphällans Mimmi VS
54+27 20070922 Japanese chin Hanhund Pia´s Solo Si-Chuan VS Snowbird Kobe VR 1 cert Pia´s Wakago Wadayama-Wan VS 1 cert
55+27 20071122 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Prata Japonica´s Dyllan 2 cert SE UCH Laws Of Attraction Do Castelo De Alfaia
56+27 20071122 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Ouro 1 cert Japonica´s Dyllan 2 cert SE UCH Laws Of Attraction Do Castelo De Alfaia

Hanhundar och tikar går i blandad grupp igen som förr i tiden.

1+0 20080307 Japanese chin Hanhund Pia´s Kazuo Sen-Sei VS Snowbird Bonifacio VS SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS
1+1 20080307 Japanese chin Tik Pia´s Kimiko Yo-Rika VS Snowbird Bonifacio VS SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS
1+2 20080307 Japanese chin Tik Pia´s Oishi Ya-Kima VS Snowbird Bonifacio VS SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS
1+3 20080307 Japanese chin Tik Pia´s Tan Ma-Tei VS Snowbird Bonifacio VS SE UCH Pia´s Wakamatsu Wada-Wan VS
2+3 20080407 Japanese chin Hanhund Pia´s Aiko Bet-Su VS Snowbird Kobe VR 1 cert SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS
2+4 20080407 Japanese chin Tik Pia´s Kiyoki Kin-Kai Stellanova VS Snowbird Kobe VR 1 cert SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS
2+5 20080407 Japanese chin Tik Pia´s Yuki-Shiro Yamo Snowbird Kobe VR 1 cert SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS
3+5 20080407 Japanese chin Hanhund Pia´s Toyomi Shin-Ju Cassanova VR Snowbird Kobe VR 1 cert SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR
4+5 20080407 Japanese chin Hanhund Pia´s Chi-Yoko Washi VS Snowbird Kobe VR 1 cert SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR
4+6 20080407 Japanese chin Tik Pia´s Tenka-Chi Tensei VS Snowbird Kobe VR 1 cert SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR
5+6 20080903 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Beijo ck Japonica´s Dyllan 2 cert Brisa Do Castelo De Alfaia 2 cert
6+6 20080903 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Vivo Japonica´s Dyllan 2 cert Brisa Do Castelo De Alfaia 2 cert
6+7 20080923 Japanese chin Tik Pia´s Hari-Amui Stella Nova Hime VS SE UCH Pia´s Ta-Ti To VS Kläpphällans Mimmi VS
6+8 20080923 Japanese chin Tik Pia´s Hana-Fusa Hime VS SE UCH Pia´s Ta-Ti To VS Kläpphällans Mimmi VS
6+9 20080923 Japanese chin Tik Pia´s Kin-Kai Hime VS SE UCH SE UCH Pia´s Ta-Ti To VS Kläpphällans Mimmi VS
7+9 20081023 Japanese chin Hanhund Pia´s Tan-Rei Troy Zentai VR Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR
7+10 20081023 Japanese chin Tik Pia´s Yu-Kai Zoya Zentai VS Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR
7+11 20081023 Japanese chin Tik Pia´s Oku-Mome Zentai VS Pia´s Xawabara Xammuri-Xan VS 2 cert SE UCH Pia´s Chicko-Rita Cho-Cho VR
7+12 20090414 Japanese chin Tik Pia´s Akane Isabella Amate-Rasu VS ck Snowbird Bonifacio VS Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS 1 cert
8+13 20090602 Japanese chin Hanhund Pia´s Choujou Bruno Beni-Mitzu VR Snowbird Bonifacio VS Pia´s Ma-Mo Lin Chin-Tchi VS 1 cert
9+13 20091120 Japanese chin Hanhund Pia´s Zeita-Ku Zakuro VS Snowbird Kobe VR 1 cert Pia´s Ma-Mo Lin Chin-Tchi VR 1 cert
10+13 20091123 Japanese chin Hanhund Pia´s Ho-Seki Yoshikazu Bijin VR Snowbird Bonifacio VS SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS
11+13 20091123 Japanese chin Hanhund Pia´s Dai-Tai Bijin Snowbird Bonifacio VS SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS
12+13 20091123 Japanese chin Hanhund Pia´s Go-Han Bijin Snowbird Bonifacio VS SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS
12+14 20091123 Japanese chin Tik Pia´s Chi-Kako Bijin VS Snowbird Bonifacio VS SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS
13+14 20100428 Japanese chin Hanhund Pia´s Toyomi Asa-Hi VS Snowbird Bonifacio VS Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS 1 cert
14+14 20100428 Japanese chin Hanhund Pia´s Toyomi Saku-Ra VR 2 cert Snowbird Bonifacio VS Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS 1 cert
14+15 20100428 Japanese chin Tik Pia´s Toyomi Tsu-Ki VS 2 cert Snowbird Bonifacio VS Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS 1 cert
15+15 20100505 Japanese chin Hanhund Pia´s Akira Sa-Chi VR Snowbird Kobe VR 1 cert Pia´s Kymara Chey-Ling VS
16+15 20100505 Japanese chin Hanhund Pia´s Akira Musu-Ko VR Snowbird Kobe VR 1 cert Pia´s Kymara Chey-Ling VS
17+15 20110204 Chihuahua, långhårig Hanhund Pia´s Niño Pedro L Norton´s Leonardo K Kläpphällans Lovis L ck
17+16 20110204 Chihuahua, långhårig Tik Pia´s Chicka Bonita L Norton´s Leonardo K Kläpphällans Lovis L ck
17+17 20110204 Chihuahua, korthårig Tik Pia´s Chicka Nanacita K Norton´s Leonardo K Kläpphällans Lovis L ck
17+18 20110204 Chihuahua, långhårig Tik Pia´s Chicka Pepita L Norton´s Leonardo K Kläpphällans Lovis L ck
18+18 20110317 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Fofinho Talata Qualidade De Primeira SE UCH Love Actually Do Castelo De Alfaia
19+18 20110317 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Prado Talata Qualidade De Primeira SE UCH Love Actually Do Castelo De Alfaia
19+19 20110317 Itaiensk vinthund Tik Pia´s Odolina Azul Talata Qualidade De Primeira SE UCH Love Actually Do Castelo De Alfaia
20+19 20110519 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Palomino Talata Qualidade De Primeira Pia´s Contente 3 cert
20+20 20110519 Itaiensk vinthund Tik Pia´s Graziella Talata Qualidade De Primeira Pia´s Contente 3 cert
20+21 20110519 Itaiensk vinthund Tik Pia´s Eleganza Menina Talata Qualidade De Primeira Pia´s Contente 3 cert
21+21 20110529 Japanese chin Hanhund Pia´s Akio Wen-Wo VS Snowbird Kobe VR 1 cert Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS 1 cert
22+21 20110529 Japanese chin Hanhund Pia´s Akio Kat-Sumi VS Snowbird Kobe VR 1 cert Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS 1 cert
23+21 20110529 Japanese chin Hanhund Pia´s Akio Sabu-Ro VS Snowbird Kobe VR 1 cert Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS 1 cert
23+22 20110531 Japanese chin Tik Pia´s Takara Aka Haru-Ko VR Snowbird Bonifacio VS Pia´s Ma-Mo Lin Chin-Tchi VR 1 cert
23+23 20110531 Japanese chin Tik Pia´s Takara Aimi Haru-Mi VS Snowbird Bonifacio VS Pia´s Ma-Mo Lin Chin-Tchi VR 1 cert
24+23 20110623 Japanese chin Hanhund Pia´s Tadashi Kensei-Katsuro Sachi Snowbird Kobe VR 1 cert SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS
24+24 20110623 Japanese chin Tik Pia´s Usume Katsumi-Kayo Sachi VS Snowbird Kobe VR 1 cert SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS
24+25 20110623 Japanese chin Tik Pia´s Naomi Kin-Keiko Sachi VS Snowbird Kobe VR 1 cert SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS
25+25 20110915 Chihuahua, långhårig Hanhund Pia´s Niño Marròn L Norton´s Leonardo K Kläpphällans Lovis L ck
25+26 20110915 Chihuahua, långhårig Tik Pia´s Chicka Felicidad L Norton´s Leonardo K Kläpphällans Lovis L ck
25+27 20110915 Chihuahua, långhårig Tik Pia´s Chicka Viany L Norton´s Leonardo K Kläpphällans Lovis L ck
26+27 20111215 Japanese chin Hanhund Pia´s Yasuo Zair-Yo VS Chaneira BecK´S VS Pia´s Na-Mas-Te Yum-Yai Chun-Shu VS 1 cert
27+27 20120120 Japanese chin Hanhund Pia´s Yukai Seii-Chi VS Chaneira BecK´S VS SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS
28+27 20120120 Japanese chin Hanhund Pia´s Yukai Sei-Ji VS Chaneira BecK´S VS SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS
28+28 20120120 Japanese chin Tik Pia´s Yukai Tomi-Ko VS Chaneira BecK´S VS SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS
28+29 20120120 Japanese chin Tik Pia´s Yukai Yo-Ko VS Chaneira BecK´S VS SE UCH Pia´s Na-Ni Na-Ha-Na VS
29+29 20120323 Japanese chin Hanhund Pia´s Zumba Aki-Hiko VS SE UCH NO UCH Pia´s Kymaro Guang-Xi VS Pia´s Ma-Mo Lin Chin-Tchi VR 1 cert
29+30 20120323 Japanese chin Tik Pia´s Zumba Yu-Miko VS SE UCH NO UCH Pia´s Kymaro Guang-Xi VS Pia´s Ma-Mo Lin Chin-Tchi VR 1 cert
30+30 20120519 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Feliz Talata Valentino Pia´s Contente 3 cert
30+31 20120519 Itaiensk vinthund Tik Pia´s Cadela Linda Talata Valentino Pia´s Contente 3 cert
30+32 20120519 Itaiensk vinthund Tik Pia´s Estrelinha Talata Valentino Pia´s Contente 3 cert
31+32 20120810 Japanese chin Hanhund Pia´s Su-Su-Mu Taro Chaneira BecK´S VS SE UCH Pia´s Bon-Bon Zou Zou Boneca VS
32+32 20120810 Japanese chin Hanhund Pia´s Su-Su-Mu Tomio Chaneira BecK´S VS SE UCH Pia´s Bon-Bon Zou Zou Boneca VS
32+33 20120810 Japanese chin Tik Pia´s Su-Su-Mu Saki Chaneira BecK´S VS SE UCH Pia´s Bon-Bon Zou Zou Boneca VS
33+33 20120923 Chihuahua Hanhund Pia´s Niño Benito Norton´s Leonardo K Kläpphällans Lovis L ck
34+33 20120923 Chihuahua Hanhund Pia´s Niño Francisco Norton´s Leonardo K Kläpphällans Lovis L ck
34+34 20120923 Chihuahua Tik Pia´s Chicka Chiquita Norton´s Leonardo K Kläpphällans Lovis L ck
34+35 20120923 Chihuahua Tik Pia´s Chicka Francesca Norton´s Leonardo K Kläpphällans Lovis L ck
34+36 20120923 Chihuahua Tik Pia´s Chicka Maya Norton´s Leonardo K Kläpphällans Lovis L ck
35+36 20121217 Itaiensk vinthund Hanhund Pia´s Magistral Talata Valentino Pia´s Contente 3 cert
35+37 20121217 Itaiensk vinthund Tik Pia´s Beleza Talata Valentino Pia´s Contente 3 cert
35+38 20121217 Itaiensk vinthund Tik Pia´s Mariza Talata Valentino Pia´s Contente 3 cert
35+39 20130404 Japanese chin Tik Pia´s Eri Kameko-Kou Pia´s Toyomi Saku-Ra VR 2 cert SE UCH Pia´s Bon-Bon Zou Zou Boneca VS
35+40 20130404 Japanese chin Tik Pia´s Eri Kamiko-Yuka Pia´s Toyomi Saku-Ra VR 2 cert SE UCH Pia´s Bon-Bon Zou Zou Boneca VS
36+40 20130622 Podengo Portuguès Grande Pêlo Liso Hanhund Pia´s Gunnar M A Svensson Maximus Do Vale De Fermedo SE UCH NO UCH SE V-2011 NO V-2011 NORD V-2011 Aurora Bareal Da Quinta Do Pasto
37+40 20130622 Podengo Portuguès Grande Pêlo Liso Hanhund Pia´s Hans M A Svensson Maximus Do Vale De Fermedo SE UCH NO UCH SE V-2011 NO V-2011 NORD V-2011 Aurora Bareal Da Quinta Do Pasto
38+40 20130622 Podengo Portuguès Grande Pêlo Liso Hanhund Pia´s Ingemar M A Svensson Maximus Do Vale De Fermedo SE UCH NO UCH SE V-2011 NO V-2011 NORD V-2011 Aurora Bareal Da Quinta Do Pasto
38+41 20130622 Podengo Portuguès Grande Pêlo Liso Tik Pia´s Diana M A Svensson Maximus Do Vale De Fermedo SE UCH NO UCH SE V-2011 NO V-2011 NORD V-2011 Aurora Bareal Da Quinta Do Pasto
38+42 20130622 Podengo Portuguès Grande Pêlo Liso Tik Pia´s Ebba M A Svensson Maximus Do Vale De Fermedo SE UCH NO UCH SE V-2011 NO V-2011 NORD V-2011 Aurora Bareal Da Quinta Do Pasto
38+43 20130622 Podengo Portuguès Grande Pêlo Liso Tik Pia´s Filippa M A Svensson Maximus Do Vale De Fermedo SE UCH NO UCH SE V-2011 NO V-2011 NORD V-2011 Aurora Bareal Da Quinta Do Pasto
39+43 20140329 Chihuahua Hanhund

Pia´s Niño Nacho

Polar Bear Nordens Paris K Kläpphällans Lovis L ck
39+44 20140329 Chihuahua Tik

Pia´s Chicka Esperanza

Polar Bear Nordens Paris K Kläpphällans Lovis L ck
40+44 20140427 Japanese chin Hanhund

Pia´s Ha-Na-Yo Hideki

Pia´s Shang-Shaw Yuppie VS Pia´s Yukai Yo-Ko VS
41+44 20140427 Japanese chin Hanhund

Pia´s Ha-Na-Yo Hideo

Pia´s Shang-Shaw Yuppie VS Pia´s Yukai Yo-Ko VS

 

Uppdaterad 2021-01-08

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström