Allmän kunskap, med speciell inriktning på hund

Visste ni detta?

 

*

 

Min erfarenhet: Om någon hävdar att de har extremt friska hundar som de avlar på, så har de i regel inte det. Om någon hävdar att deras hund är sååååååå snäll, så är den i regel inte det. Om någon hävdar att deras hundar är extremt framåt, så är de i regel inte det. Om någon kan erbjuda en valp det bästa hem som går att få, så är det oftast inte så. När folk överdriver kraftigt, är det oftast inte så. Igen ska jag påpeka, det är min egen erfarenhet som har stämt mycket bra sedan jag började iakta fenomenet på 1970-talet.

 

*

 

Jag började på -70-talet att kalla hanhundar med en testikel för "Einstein". En hane utan testiklar brukade jag kalla "Kleinstein". Om man tar det hela från tyskan, så blir Ein = en. Klein = liten/obetydlig. Stein = sten. Testiklar kallas ofta för stenar. Det är alltså en lek med ord, som jag gillar.

 

*

 

Pluto betyder porten till helvetet.

 

*

 

Hund och människa

För var 6:e hund som föds, föds det en människa. 1,2 miljoner hundar föds världen över varje dag.

Nästan var 5:e familj i Sverige har hund.

Det finns ca 1 miljon hundar i Sverige.

 

*

 

Gener

75 % av människans gener är gemensamma med hundens.

 

*

 

Hundlucka

Isac Newton uppfann kattluckan, och därmed hundluckan också.

 

*

 

Klockan/tid

Hunden följer naturens rytm, den naturliga rytmen för hund är dagdjur, som människan. Naturen har INTE klockor. Naturen mäter inte sin tid så som vi människor gör idag och har gjort de senaste 100-150 åren, före det fungerade människan mer likt hunden på tid.

Naturen visar oss tid.

Hunden kan t ex visa när den har blivit uttråkad en lång tid, eller en kort tid. Dess beteende avslöjar detta.

Vi människor är det enda djur som räknar sekunder, minuter, timmar o s v. Naturen följer naturens rytm. Hundar är ett stycke natur. Vi människor har också levt mer efter naturens klocka än efter ett ur för inte så länge sedan. Själva tidmätningen för gemene man är nymdigt i människans tid.

Klockans tidsräkning för oss människor lades grunden till som "allmän egendom" i och med rälsdragningen i USA. När tågen kom, behövdes det så småningom tidtabeller. Därmed utvecklades en klocka som var billig nog för att kunna bli var mans egendom. Därifrn utvecklades människans slaveri under klockan, som idag t ex skapar utbrändhet hos männikor. Människan "rahabiliteras" från utbrändhet genom att leva enligt naturen, och slänga bort klockorna... Hund är där ett bra verktyg för att människor ska återgå till det naturliga.

Det tidsminne som hundar har är egentligen kopplat till luktsinnet. Hunden börjar reagera när lukten är avtagande till en viss nivå så är hunden van att något händer. Tiden kan inte hundar förstå, inte som vi förstår den. Men luktsinnet förstår hundar och kan med luktsinnets hjälp förstå viss tid. Tappar hunden luktsinnet, så är tidsuppfattningen borta.

 

*

 

Helgon

Husdjurens helgon heter Antonius Eremiten, han skyddar alla djuren mot krämpor. Han firas speciellt den 18 januari varje år.

 

*

 

Löp

Ordet löp kommer från löpsk hynda, alltså en tik som springer (löper = springer). Bland vilda hunddjur har en löpande tik ett band av hanhundar efter sig, är det nog många hanhundar får tiken försöka fly, då lägger hon benen på ryggen ordentligt, d v s löper.

 

*

 

Dödsorsaker hund

Hundar som skadats eller dödats i jakt, trafik o s v har Agria statistik på. Enligt Agria är hälften av Sveriges hundar försäkrade i Agria.

Skadade och dödade av Varg under 2009 var 23, under 2010 var det 11. Under 2010 skadade eller dödades 93 hundar av vildsvin.

Samtidigt under 2010 var den vanligaste orsaken till dödsfall hos hund trafikolyckor. 713 anmälningar under 2010. Samtidigt under 2010 blev 12 hundar skjutna.

 

*

 

Man räknar ca 4,5 miljoner hundbett per år i USA (2012).

 

*

 

Variation och proportioner

Hundar varierar i storlek från Chihuahua till S:t Bernhard, en viktskillnad på nästan 100 gånger. Viktskillnaderna blir så stora eftersom de små raserna kan vara så extremt små.

Proportionerna är dock ganska lika. Detta innebär bl a stor skillnad i hjärnans storlek.

Det finns väldigt många hundraser, men de flesta är ganska sent framavlade.

Vargen finns också i flera lokala "raser". Lika så andra hunddjur, som t ex Schakalen. Många naturliga raser är idag utrotade, så det har funnits betydligt många mer hund djurs "raser" tidigare.

Inom vilthunds gruppen är storleksskillnaderna mindre än på hund. Vikterna skiljer i regel max gånger 15 till skillnad från hundraserna gånger 100.

 

*

 

Hundar är mer komplext

Övergår man från katt eller häst till hund måste man räkna med att hund är lite mer komplicerat. Det blir så naturligt då hund har mer variaton än t ex hund eller katt.

 

*

 

Hunden som renhållare

Hunden som renhållare torde vara gammal. Än idag i många muslimska länder har hunden denna roll. Hunden är där oftast halvvild, den kan få lite rester från människans mat, mat som människor inte vill ha. Den äter även exkrementer och spyor, döda djur och rutten mat, en roll som också grisar ofta delar.

Hunden sköter sig själv. Den springer lös och försvarar "sitt" hushåll / matplats från andra hundar och varnar för främlingar och rovdjur.

Människan rör oftast inte i hunden, de har heller inget namn på den, ändå uppfattar de hunden som "sin", eftersom den har en viss plats, om än aldrig så låg, i hushållet. Den drar sitt strå till stacken. Barn kan ibland få leka med hunden eller valpar som den fått, om de inte är agressiva.

 

*

 

Hund - Varg

Boskapshundar i alperna och österut mot Kina. Dessa olika boskapshundar har liknande roller och är genetiskt lika varandra, men också genetiskt lika Vargarna i omgivningen.

Människor har i olika områden favoritiserat duglighet och i vissa fall även hårlag och färg, vilket medfört att hundar kan se mycket olika ut trots att de i övrigt är så lika.

Att boskapshundar många gånger var stora beror inte endast på att det ger dem ett övertag över rovdjur som de ska vakta flocken mot utan också på att de hade på det viset mer reserver i form av överskott på mat och vätska i kroppen.

Herdarna prioriterade hanhundar eftersom tikarna får valpar och lämnar då flocken under en tid. Tikarna valde själva vilka hannar de parade sig med, och ibland blev det vargar.

När Vargar jagar blir de lätt störda och avbryter jakten. Även små hundar är fullt kapabla att störa Vargarna.

Vandringarna till sommarbetena skedde från stora vinterland och hundarna kunde lätt spridas till olika vinterland.

Vallhundarna i Skottland räknas också hit.

 

*

 

Babianer och hundar

Detta är hämtat ur verkligen livet. Babianer och hundar på en Arabisk soptipp lärde sig att leva i symbios som en enda stor flock. De försvarande soptippen mot andra liknande flockar.

Ibland tog ensamma babian hannar en babian unge eller hundvalp som partner eller sexslav.

En tik i gruppen hade halsband så den hade uppenbart åtminstone under en tid ägts av en människa.

Araberna betraktar hundar som orena och vill inte röra vid dem och hundar verkar oftast halvvilda eller som rena gatuhundar. Kanske hade hundarna i babianflocken rent av det lika bra eller t o m bättre?

 

I stadens Taifs utkanter nära öknen i Saudiarabien lever hundar och babianer som ett gäng.

An Namas i utpräglad bergstrakter är ytterligare ett ställe i Saudiarabien där hundar och babianer lever som en flock.

I båda fallen huserar även katter med sin blandfamilj. I båda fallen har flockarna hjälpmatning av människan mer eller mindre.

I Taif rör dig sig om i stort sätt daglig matning året om.

I An Namas däremot är det sesångsbetonat. Under turistsesång blir de matade där och resten av året så lever de på vad naturen bjuder.

Grupperna är extremt välmående.

 

*

 

Störst och minst

Den engelska Mastiffen och S:t Bernhards hunden räknas till de tyngsta hundraserna. Den tyngsta individen är en engelsk Mastiff, Zorba, rekordet sattes 1989, vikten var 155,6 kg.

Yorkshire terrier, Chihuahua och toypudel anses vara de minsta hundraserna. Den minsta fullvuxna hunden är en Yorkshire terrier, den vägde 1944 endast 113 gram.

 

*

 

Hund i Kina

Hund ägande i Kina har fått ett stor uppsving år 2006. Detta är ett tecken på välstånd.

I Peking finns (2006) ca 550 000 registrerade hundar och säkert lika många till oregistrerade.

Hundmaten i livsmedelsaffärerna har utökats. Nyblivna entusiastiska hundägare satsar halva månadslöner på kurser där hunden kan utveckla sina färdigheter. Skönhets salonger för hundar växer upp.

 

*

 

Äta hund?

26 januari 2010 kom ett nytt lagförslag i Kina. Förbjud att äta och servera hund och katt. Äter man kött av hund eller katt ska man kunna böra 5 000 kronor och sitta 15 dagar i fängelse. Företag som serverar hund och katt kött, upp emot ½ miljon kronor! Hur långt tid det tar innan det slutgiltiga beslutet fattas eller när det hela är beräknat att träda ikraft vet man inte. Enligt historien kan det ta flera år.

Katt och hund serveras över hela landet i Kina, men är särskilt populärt i provinsen Guangdong. Infångade katter betalar sig med 10 kronor/styck. Animal protection Assn gör allt de kan för att försöka få människor att sluta äta katt.

Danska studenter tillagade och åt katt. Budskapet var; hur olika värderar vi olika djur?

Katt äts mest i Korea, Kina och delar av Indonesien.

Hund äts mest i Kina och Korea, men också i Kambodja, Filippinerna, Myanmar, Ryssland, Thailand och Vietnam.

I vissa länder är traditionen att äta hund och katt bara några generationer gammal.

100 000 hundar ska förgiftas med stryknin i Indien (skrivet 7 mars 2008). Detta är hemlösa hundar i Srinagar regionen. Bl a för att få bukt med rabies problemet.

Att förgiftas med strykning innebär en långdragen och traumatisk död för hunden. Av all rabies över hela världen anses Indien stå för 60 % av mänskliga dödsfall, de lösa hundarna anses vara största smittkällan.

20 februari 2008. En hungrig man i Seoul, Sydkorea har åtalats för att ätit upp sin hyresvärds lilla Chihuahua. Mannen var väldigt fattig och bor i ett fattigt område. Mannen blev under tillagningen av hunden allvarligt bränd, mannen var start påverkad.

Den 26 januari 2008 på en golfklubb i Hawaii tog två personer en Schäfer - Labrador blandning tillhörande en golfare, och tillagade och åt upp den. De fick 5 års fängelse. Ägaren Frank Manuma berättade att hunden Caddy, som han hette, var som ett barn för Frank och hans hustru, när de var barnlösa.

Den 30 november 2007 blev det i EU beslutat att hund och katt pälsar blir förbjudet att införa till EU länderna. Alla 27 medlemsländerna röstade ja till förbudet. Förbudet träder i kraft 1 januari 2009.

Rysk restaurang serverade hund, det kallades helt felaktigt biff på menyn.

En kinesisk restaurang hade lamm på menyn men det visade sig vara hund. Den kinesiska restaurangägaren anklagades för att slakta hund och sälja köttet som lamm.

I Nordkorea har de matbrist (17 augusti 2007), och för mycket herrelösa hundar i New Delhi i Indien. Ledamot i fullmäktige Mohan Prashad i New Delhi föreslog att hundarna skulle skeppas till Nordkorea för att äta upp. Det var ett alvarligt politiskt förslag för att bli av med den omfattande hundplågan i Indiens huvudstad. Alla försök att bli av med hundarna har tidigare misslyckats.

En soppa som heter boshingtan är en populär maträtt i både Nord och Sydkorea. Soppan tros också vara stärkande och fungera som ett afrodisiakum. Soppan brukar innehålla hund. Aktivister kritiserar ständigt hund ätandet och kräver ett förbud.

I Spanien förekom hängning av hundar (15 juni 2007). Jaktsäsongen tar slut till sommaren, då hänger jägarna sina jakthundar. Tusentals hundar drabbas varje år. Om de blir för gamla eller helt enkelt inte anses kunna jaga längre, anses skämma ut ägaren, hunden straffas genom att dödas via plågsam hägning. Ibland hängs hunden så deras ben kan nå ner till marken, de dör då inte förrän de faller ihop av utmattning. Det finns ett förbud idag i Spanien för att hänga hundar, men det tycks inte fått någon märkbar effekt.

Den 31 maj 2007 satt komikern Mark McGowan i en brittisk radioshow och åt Corgi med örter och grönsaker. Man undrar om han tyckte det var kul? Detta menade komikern skulle vara en protest mot rävjakt...

I djuraffärer säljs päls leksaker som är tillverkade i Kina och man misstänker att pälsen är katt!

I sydliga Kina vintern 06-07 gick det en våg av kriminalitet i form av tjuvar som förgiftade folks hundar och sålde men i lågpris restauranger. Över 100 hundar har förgiftats. Medlet de använde för förgiftningen är så giftigt att hundarna dör på mindre än 10 minuter.

3 november 06 kunde man läsa i Sun Star att polisen slog till mot en lastbil i Baguio City, norr om Manilla, lastbilen var på väg till stadens restauranger. Polisen beslagtog 104 kg hundkött. I att annat tillslag hittades 80 hundar på väg till restauranger. Försäljning av hundkött är förbjudet på Filipinerna och hundar betraktas som icke ätbara av landets myndighet. Trots detta fortsätter försäljningen av hundkött.

26 oktober 2006 helgrillas hund på öppen gata i byn Guangxi i Kina. Tusentals hundar avlivas i södra och östra Kina efter utbrott av rabies som dödar över 2 000 invånare. Rabies ökar snabbt och en kampanj har inletts i Peking där polisen gör hembesök hos hundägare för att kontrollera att hundarna är registrerade. Konfrontation mellan hundägare och övriga har ökat i takt med antalet hundar. Ihållande skall retar grannar. Okopplade hundar skrämmer omgivningen. Hundlortar har blivit en fråga som hamnat på lokala myndigheters bord. hundproblemen har t o m lyfts fram på ledarsidan i China Daily.

1 augusti 2006 genomför myndigheterna i sydvästra Hubei provinsen i Kina en omfattande räd för att stoppa ett regionalt utbrott av rabies. 50 546 hundar hade dödats till den dagen.
Under 5 dagar har myndigheter i Moudings län dödat nästan samtliga hundar i området. Åtgärden genomfördes sedan tre människor dött av rabies, däribland en 4 år gammal flicka. Några av hundarna klubbades ihjäl ute på gatan framför ögonen på deras ägare. En del hundägare tog saken i egna händer och avlivade sina husdjur med gift eller genom elchocker.

Kina har inga lagar mot djurplågeri 2006, skriver BBC.

19 juni 2006, ett 40-tal demonstranter har tvingat den populära köttbulle restaurangen Fangii i sydkinesiska staden Shenzhen att slå igen. Ägaren till restaurangen brukade slå ihjäl katter på gatan som sedan ingick i köttbullarna, detta gillande inte demonstranterna. De krävde dessutom att restaurang ägaren skulle återge alla katter sin frihet. Ägaren lovande att sluta sälja kattkött, under protest, kattkött är en sedan länge uppskattad specialitet, uppger nyhetsbyrån Nya Kina.

Enligt BBC - Asia 22 november 2005 blev en hemlös, stum 13-årig pojke kidnappad av två knarkare som lagt honom i en säck och såld som hundkött till en restaurang i Vietnam. Pojken satt på en hektisk affärsgata i centrala Halong i Vietnam när de två kidnapparna kom och ryckte tag i honom. Pojken var stum och kunde därför inte ropa på hjälp när han kidnappades. Lyckligtvis släppte restaurang ägaren pojken fri.

Måndagen den 13 oktober 2005 försöker sig myndigheterna i Peking, Kina att få stopp för stora hundar genom att förbjuda 41 hundraser och alla hundar som är större - högre än 35 cm från och med onsdagen den 15 oktober 2005. Hundar hör hemma i grytorna, inte på gatorna, annonserar myndigheterna i Peking. Under denna period blev hundar som sällskapsdjur allt vanligare, vilket inte myndigheterna uppskattade och försökte sätta stopp för.

11 september 2003 är borgmästaren Kep Chukterma bekymrad över alla herrelösa hundar på gatorna i Phnom Penh i Kambodja. Han uppfordrar nu stans invånare till att äta mer hund för att komma åt problemet med stans herrelöse vilda hundar. Även om hundar är normal mat i de fattiga landdistrikten, så smaker det söta hundköttet icke längre byborna i huvudstaden Phnom Penh och det har fått antalet av herrelösa hundar till att explodera. Borgmästaren uppmanar alla att äta läcker hund, enligt honom älskar Vietnameser och Koreaner att äta hundkött, säger han till Cambodia Daily News.

Kött från hund och katt blir allt mer populärt i Schweiz, säger en djurskyddsgrupp i Schweiz. Speciellt då i lantliga områden av landet. Om hunden är fet används den till medicin mot bronkit i några delar av landet. Att slakta sällskapsdjur för köttets skull är förbjudet i schweizisk lag, men enligt djurskyddsgruppen säger att hund och katt kött säljs för ca 230 kronor/kg på svarta marknaden.

Katterna kvävs till döds och hundarna förblöder med sönderhuggna ben i Thailand. Fattiga barn får i uppgift att döda hundar och katter och sedan flå djuren för att vi i väst vill ha billiga modekläder i skinn.

 

*

 

Filosofi äta djur

Varför skiljer vi på olika djur? Är det skillnad på djur och djur? Varför tycker vi så illa vid oss av att en fasan skjuts i det vilda och inte för att miljontals höns masslaktas regelbundet för att bli mat åt oss? När det sedan gäller våra egna husdjur går vi i taket.

 

*

 

Pälsar av katt och hund

Så här kan du se om pälsen är från katt eller hund.

Hundpälsar går under namnen;

Hundskinn går under namnen;

Kattpälsar kan heta;

 

*

 

Frimärken med hund

Det första frimärket med en hund på kom ut 1887, det var på ön Newfoundland, hunden var en Newfoundlands hund.

 

*

 

Nosavtryck

Det är mönster i hundars näsor om man tittar riktigt noga. Detta mönster är unikt för varje individ, lika som människans fingeravtryck.

 

*

 

Kupering av hund

Sedan 90 - talet har många länder (och EU) haft en växande rörelse mot att skydda våra husdjur för onödig stympning så som kupering av svansar och öron, borttagande av sporrar och andra onödiga kosmetiska operationer. 2007 hade många nationer anslutit sig till förbud för onödig stympning, bl a Australien, Belgien, Cypern, Finland, Tyskland, Grekland, Luxemburg, Norge, Sydafrika, Sverige, Schweiz.

 

*

 

Fransiscus

Fransiscus pratade med djur.

Fransiscus ömmade speciellt för fåglar.

Fransiscus var den som introducerade krubban inom katolska kyrkan. Första gången krubba förekom hade han med levande djur i krubban i kyrkan. Bl a åsna och får.

Fransiscus var en enkel man.

En del ansåg honom tokig.

Fransiscus donerade alla sina världsliga ägodelar till fåglarna.

 

*

 

Gissa rasen?

Ibland är det inte allt för lätt att se vilken ras det är på hundar.

Svaret står under bilden.

 

 

Här kommer svaret.

 

Chihuahua, långhåriga, registrerade.

 

*

 

Högerhänt eller vänsterhänt, högertassad eller vänstertassad. Man ser detta enklast genom att iaktta vilken tass hunden tar fram först när den startar att gå.

Vänstertassad hund påstås vara mer kreativ på att räkna ut saker på egen hand.

Virvlar i pälsen som är klockvridna (högervarv) påstås ge lugnare hundar, virvlar i vänstervarv = livligare hundar.

 

*

 

Världens farligaste djur

Det djur i världen som dödar mest människor varje år är MYGGAN!!! En halv miljon människor i världen dör varje år av malaria som givits dem av myggor.

 

*

 

Om en hundägare ivrigt intygar hur snäll deras hund är, så kan du ge dig på att det inte är en snäll hund. Ta dig i akt och var försiktig! Ägaren har troligen noll kontroll på sin hund.

 

*

 

Hunden ställer sig med (=nord-sydlig riktning) jordens magnetfält när de ska bajsa, påstås det (enligt TV programmet "Fråga Lund" i oktober 2018).

 

*

 

Löp = östrus = galen passion/lidelse.

 

*

 

Uppdaterad 2022-09-10

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström