Horoskop

 

Horoskop för hundar.

Jag minns när jag hörde om detta för första gången i mitt liv, det var i slutet av 1980-talet. Då slog jag bara ifrån mig, det fanns nog mycket att ta hänsyn till vid hunduppfödning än att också börja styra i vilket tecken hunden föds.

Hundar är i mycket en spegel av sin ägare. Den blir som vi behandlar den. Trots det så har alla hundar unika egenskaper.

Hunden, liksom människan, är en samling av vad den har med sig från födsel och vad den varit med om under sitt liv. Då hundens liv styrs av dess ägare i allra högsta grad så får vi människor den hund vi skapar.

En del säger vi får den hund vi förtjänar. Då hunden är en spegel av dig själv så får du vad du ger, då skördar det du sår.

En del säger att vi får den hund vi behöver. I och med att hunden är en spegel av dig själv så kommer den även att snappa upp dina negativa sidor, det innebär att hunden får sådana problem som du har problem med, d v s det som du behöver åtgärda i dig själv. Åtgärdar du hunden så följer du med på köpet, eftersom man inte kan träna något på hunden som man inte i grunden tror på och förstår måste åtgärdas.

Har man ett vändigt mjukt och känsligt sinne på sin hund så kommer den ha störst chans till att komma till sin rätt hos en väldigt hundkunnig eller hos en mild människa. Har man en väldigt dominant hund så kommer den till sin rätt hos en väldigt hundkunnig människa eller hos en aktiv och självsäker människa.

 

 

Födelsetid - temperament

Angående horoskop, jag har till min häpnad sett att hundar födda i slutet av februari till slutet av mars, det jag kallar mars-barn, har ett mjukare, väldigt tillgivet, känsligt och lugn sätt. Låter man de bara blomstra ut utan missöden, så blir de helt underbara hundar som är så lätta att ha, de blir som en del av "sin" människa. Man kan liksom se hur de är en förlägning till sin ägares kropp och själ. Har däremot ett marsbarn blivit utsatt för ondska, elakhet, så blir de väldigt drivna och aningens egoistiska, självupptagna eller rädda.

Juli-barnen (valpar födda från slutet av juni till slutet av juli) är oftast hos mig väldigt medel, lagom i allt, balanserade, därför också väldigt enkla att förstå och ha att göra med för alla och envar. I denna grupp har jag under många år haft ett oproportioneligt antal hundar. Då jag ofta behåller valpar från egna kullar, så beror detta på att jag ofta har tikar som löper i maj, när man kan säga våren är i antåg på våra breddgrader. P g a detta har jag ett större underlag av hundar ur juli-gruppen att jämföra med.

 

 

Några av mina mars-barn:

Norton´s Leonardo (11 mars)

Polar Bear Nordens Paris (12 mars)

Pia´s Shang-Shaw Yuppie (15 mars)

Pia´s Ma-Mo Lin Chin-Tchi (21 mars)

 

 

Några av mina juli-barn:

Pia´s Diana M A Svensson (22 juni)

Pia´s Ebba M A Svensson (22 juni)

Pia´s Filippa M A Svensson (22 juni)

Pia´s Niño Panchito (23 juni)

Pia´s Niño Carlos (23 juni)

Snowbird Bonifacio (2 juli)

Pia´s Yu-Chi Kiichi (5 juli)

 

 

Då jag har haft massor av hundar så är det endast detta jag lagt märka till när det gäller gemensamma egenskaper beroende på födelsedatum.

 

Uppdaterad 2018-04-22