Färskfoder

 

Färskfoder

Jag har gett färskfoder till mina. Jag vill inte tillbaka dit. Det var ett enormt arbete och var extremt svårt på resor. Jag fick inte vissa att äta om de inte fick "vårat" färskfoder, jag provade många sorter som jag köpte lokalt på mina resor, de flesta av mina hundar vägrade ta emot andra sorter färskfoder. Detta kunde nästan bli en katastrof för de som var tunna i hullet. Jag är därför mycket tacksam över att torrfoder tillverkarna har satsatså mycket på hög smaklighet under senare år.

När mina hundar fick färskfoder så var det inte ovanligt att de fick lite dålig mage, allihopa, i perioder. De allra vanligaste var att det inträffade på sensommaren och hösten varje år. Detta har inte återkommit sedan jag slutade med färskfoder.

När jag först började minska på färskfoder så gav jag det endast till de som extra väl behövde hjälp med matlusten. De åren så såg jag en klar skillnad mellan dålig mage-färskfoder. De som enbart åt torrfoder var då helt befriade från magproblem, när samtliga av dem som åt köttet fick magproblem.

Färskfoder på min tid innebar 90-95 % animalier i fodret. Färskfoder idag (skrivet 2015) innehåller väldigt varierande halter av animalier. Det finns färskfoder idag som knappt innehåller mer animalier än ett billigt torrfoder. Många låter sig luras och tror de ger kött till sina hundar, tills de läser på.

 

SVA har hittat ESBL-bildande E.coli-bakterier (21 jan. 2016) i färskt hundfoder som innehåller fjäderfä.

Förkortningen ESBL = extended spectrum beta lactamase. ESBL är inte en bakterie utan en gen som tillför vissa bakterier, i Sverige vanligast E.coli. Den egenskap som ESBL tillför gör bakterier resistenta.

39 prov har tagits på 8 olika färskfodermärken med slakteriprodukter från Sverige, Norge och Finland. Alla innehöll E.coli och i 9 av proven fanns ESBL-bildande E.coli.

Detta innebär att man bör ha otroligt noggrann hygien kring allt som omger maten, bänkar, händer, matskålar etc.

Det innebär också att detta kan bli farligt för en hund som får antibiotika, då antibiotika minskar hundens motståndskraft mot t ex ESBL-bildande E.coli-bakterier och så att E.coli kan nå farliga nivåer i den sjuka hunden.

Om en hund är sjuk och därför behöver antibiotika så är läget inte alls bra för foderbyte, men ett måste, om man ska skydda hunden och undvika att fler ESBL-bildande E.coli-bakterier bildas i framtiden som kan bli resistenta.

E.coli-bakterier, vars fulla namn är Escherichia coli, finns normalt i tarmen hos våra hundar, men när de blir för många får hundar symtom, främst diarréer i olika grad.

Detta ställer också en gammal fråga i fokus igen. Ska kennlar och folk som har många hundar och som ger färskfoder med fjäderfä i ha eget kök igen åt hundarna?

 

 

Hur kommer smittan till maten?

Förekomst av ESBL-bildande E.coli-bakterier i livsmedel är alltid ett tecken på förorening med avföring.

 

 

Hur kommer smittan till hundarna?

Förekomst av ESBL-bildande E.coli-bakterier i hundar kommer dit genom t ex:

 

 

Hur undviker man smittan?

Främst, först som sist, så undviker man smittan ESBL-bildande E.coli-bakterier genom en rigorös noggrannhet.

 

 

Inkubationstid och symtom

Det behövs inte så mycket för att sjukdomen ska bryta ut.

Inkubationstiden (= tiden från smitta till sjukdomssymtom visar sig) är vanligast 3-4 dar, men kan också vara längre.

Vissa hundar får symtom, vissa inte. Likväl är båda varianterna smittbärare och kan smitta ner andra hundar.

Smittan ger en mer eller mindre inflammation i tarmen.

Vanliga symtom är kramper i magen, diarré, vanligt med blodblandad diarré. Följdsjukdomar kan utvecklas, t ex njursvikt, medvetanderubbningar eller anemi.

De yngsta, de äldsta och sjuka har störst risk att bli sjuka.

 

 

Rått kött eller uppvärmt kött

Rått kött är bättre för hundens tarm när det kommer till att ta tillvara näringen. Rått kött riskerar att ge hunden oönskade bakterier.

Kokat, stekt eller på annat sätt uppvärmd mat frigör fetterna ur köttet och gör det toxiskt/giftigt för hundar. Detta gör att hundar kan få diarré. När hunden får svår diarré så får hunden inte i sig allt den behöver, den tar inte upp det nödvändiga för att må bra.

Hunden är ingen människa. Hundens tarm är inte anpassad till bearbetad mat. Detta är något som är extremt udda med människan, våra tarmar är numera anpassad till bearbetad mat. Människan är extremt ovanlig i det fallet, hunden är inte ovanlig.

Hundens tarm är inte anpassad till bearbetad mat, på något vis. Inte bakad, inte kokt, inte stekt, inte ångad o s v.

 

 

Udda matsystem

Om man ger hundar ett väldigt udda matsystem än det gängse vanliga idag, så är det väl upp till var och en. Men om man har uppfödning och säljer valpar mellan varven så kan det skapa vissa onödiga problem, som i värsta fall kan leda till livslånga lidanden.

En hundvalp som får ett väldigt udda foderprogram, t ex färskfoder, anpassar sin mage/tarm efter det. De kan sedan ha svårt att tåla mer vanliga foder som vi normalt ger våra hundar numera. Dessa valpar kan växa upp och få leva med dålig mage i hela sitt liv. Mycket tragiskt. Ger man t ex enbart torrfoder och föder upp dvärghundar, som jag, så bör man t ex sticka åt valparna lite allt möjligt i mycket små mängder från matbordet, så länge det är ofarlig mat. När valparna kommer ut i sina nya hem är det för frestande, folk plockar nästan alltid i dem matrester. Ger man t ex enbart kött till sina hundar så bör man ge dem lite torrfoder också, så deras magar blir vana vid det också, medan de är små. Så de tål torrfoder efter att de flyttat.

Jag har tagit över tre hundar som haft ett foder som bygger på helt annan matning än gängse torrfoder. Dessa hundar, som alla varit unga när de kom till mig, har fortsatt genom sina liv att vara svåra med mat eller mage, år ut och år in. Jag tror inte dessa udda foder på hundar som varit till försäljning har varit bra för dessa hundar. Hade dessa två olika uppfödare tänkt sig för och anat konsekvenserna, så tror jag de valt att göra lite annorlunda, jag hoppas i alla fall det.

 

Uppdaterad 2018-04-17