Sällskapsdjur, ok eller inte?

 

 

Bland vissa unga människor idag skulle svara NEJ på allt!

 

 

Sunt förnuft och allmän uppfostran

Det som är viktigt är att man respektera var och en som tänker och handlar annorlunda än en själv.

Detta är något som intelligenta människor lär sig med åren, framför allt hos de som har fronten i hjärnan färdigutvecklat, d v s de som är 25 års ålder eller äldre.

Men tyvärr så är vissa människor så ingrodda i sitt synsett så det inte kan se objektivt på det.

Vissa står inte ut med att ändra åsikt och att därmed kännas vid att de har haft fel.

Vissa omger sig enbart med folk som tycker lika och tror därför att deras sätt att tänka är det enda rätta tankesättet därför att "alla" (= som de känner) tänker så.

Det finns många sätt att se på det hela.

Viktigt är att se HELA sanningen och vara KRITISK till sin egen bild. Då kan man komma fram till vad som egentligen är rätt och fel.

Sedan måste man förstå att det som är rätt för en människa kan vara fel för en annan människa.

Det finns alltså ingen slutgiltig och enda rätta svaret på dessa frågor.

 

 

Nej-sägare

Är man negativ till allt så har man nog en väldigt sned syn på djur, så som jag ser det. Man har nog inte ens satt in sig i de olika frågorna på riktigt om man likställer allt uppräknat ovan.

När man är ung och hjärnan inte är färdigutvecklad ännu tenderar man att se allt som ett barn, allt är antingen svart eller vitt.

Vi som levt längre har i regel lärt oss att allt är grått, vissa saker mörkare, vissa ljusare. Eller som man också kan säga: Inget ont som inte har något gott med sig!

När hjärnan är färdigutvecklad på oss människor kommer långtidstänket in i hjärnan. Det ger ett helt annat perspektiv.

När man är yngre är det lätt att vara vårdslös i sitt synsätt och handlande.

Har man fått en vettig uppfostran så blir synsättet mer långtidstänk efter 25 år och det är en rent fysisk reaktion på hjärnans utveckling. Det har INTE att göra med att de unga är dumma på något vis. Det är därför viktigt att de unga får chans att iakta dessa ämnen med en vuxen människa som har en icke fanatisk och därmed trångsynt syn på livet.

Nej-sägare tenderar ofta till att inte ha några bra lösningar på någonting.

 

 

Missriktad "vänlighet"

Ett tag hade vi t ex djurrättsaktivister som släppte ut minkar och tyckte att de gjorde helt rätt, trots att djuren plågades till döds. I stort sätt alla som gjorde så en gång i tiden var då unga och ångrar sig idag!

Hela den bilden förklarar hur vi människor ibland drar iväg, speciellt när vi är unga, och gör saker som inte är rätt, trots att vi själva kanske är övertygade om att vi var den enda som gjorde allt rätt!

 

 

Utrota sällskapsdjur

Det finns organisationer som kommer ifrån USA som vill utrota alla djur som finns hos människan och då är det också djur som vi äter, alla människor ska bli vegetarianer. Alla djur som hjälper oss. Alla ska bort.

Alla sällskapsdjur som existerar idag ska kastreras eller sterilicerad så de inte kan reproducera sig.

Alla vilda djur som inte kan överleva av egen kraft ska dö ut, och människan ska inte ens iakta djur, utan hålla sig ifrån dem.

Detta kan man läsa på hemsidor till djurrättsorganisationer som är aktiva i Sverige idag.

 

 

Personlig erfarenhet

Jag själv växte upp med syskon som hela tiden ifrågasatte människans rätt att ha sällskapsdjur m m. Därför är detta frågor som jag funderat över sedan många år tillbaka, sedan barndomen.

Efter ett antal år kom jag fram till mina egna svar på dessa frågor och har förvånansvärt nog inte fått något anledning till att byta ståndpunkt i annat än i någon enstaka fråga.

 

 

Uppdaterad 2019-02-20